Bokföringskurs - grunder

Bokföringskurs

En bokföringskurs lär er det ni behöver kunna för att förstå och hantera den löpande bokföringen i ett företag

Bokföringskurs som lär ut bokföring från grunden

Efter en anpassad bokföringskurs kan ni förstå och utföra grundläggande bokföring av vanliga ekonomiska händelser i ett företag. Ni lär dig om bokföringslag, baskontoplan och kontering. 

Ekonomiska grundbegrepp blir förklarade och ni lär er praktisk bokföring. Till exempel hur ni bokför inköps- och försäljningsfakturor, löner och personalkostnader samt olika affärshändelser. 

Bokföringskurs som även tar upp krav från Skatteverket

Ni lär er om hur momsen är konstruerad och om olika momssatser. Ni får även kunskaper om hur skattekontot fungerar och vad som behöver rapporteras in till Skatteverket.

Med andra ord: en heltäckande genomgång av bokföringens grunder!

BOKFÖRINGENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD

• Bokföringslagen
• Baskontoplanen
• Kontoklasser
• Bokföringens grunder
• Resultat- och balansräkning
• T-konton
• Löpande bokföring
• Räkenskapsår
• Kontering av affärshändelser

EKONOMISKA GRUNDBEGREPP

• Intäkter och kostnader
• Inbetalningar och utbetalningar
• Inkomster och utgifter
• Omsättning
• Avskrivningar och periodiseringar
• Resultatbegrepp
• Tillgångar, skulder och eget kapital

MOMS

• Momspliktig handel
• Utgående och ingående moms
• Skattepliktiga varor och tjänster
• Momssatser
• Moms vid handel inom EU
• Moms vid import från land utanför EU
• Var hittar jag information om moms?

PRAKTISK BOKFÖRING – FÖRSÄLJNING OCH INKÖP

• Fakturering av kunder
• Mottagna leverantörsfakturor
• Kundreskontra och leverantörsreskontra
• Krav på innehåll i fakturor
• Kredittid
• Kreditfakturor
• Bokföring av intäkter och utgående moms
• Bokföring av kostnader och ingående moms
• Bokföring av in- och utbetalningar
• Fakturajournaler
• Bokföring av utlägg mm
• Avstämningar

PRAKTISK BOKFÖRING – LÖNER OCH PERSONALKOSTNADER

• Lönekostnader
• Personalens källskatt
• Arbetsgivaravgifter
• Bokföring av personalkostnader
• Hantera personalens resor och utlägg

SKATTEVERKET – VAD SKA REDOVISAS OCH NÄR?

• Skattekontot – så fungerar det
• Skattedeklarationen
• Att bokföra mot skattekontot
• Datum att hålla koll på
• Inbetalning och redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatt
• Inbetalning och redovisning av moms
• Kontrolluppgifter
• F-skatt
• Kvartalsrapport och periodisk sammanställning

En praktisk bokföringskurs

Ni lär ergrundläggande praktisk bokföring, så att ni förstår och han hantera ett företags löpande bokföring.

Målet är bl a att ni ska lära er:

  • Hur bokföringen är uppbyggd
  • Om baskontoplan och kontoklasser
  • Hur löpande bokföring går till
  • Ekonomiska termer och begrepp
  • Utgående och ingående moms
  • Praktisk bokföring vid försäljning, inköp, löner och personalkostnader
  • Om skattekonto och skattedeklaration

Föreläsning varvas med övningar, så att ni får träna på era nya kunskaper.

Bokföringskurs för er som behöver grunderna

Kursen vänder sig till alla som behöver lära dig grunderna i bokföring. 

Bokföringskursen är en grundkurs och därför måste ni inte ha några tidigare kunskaper inom bokföring.

Så här säger våra kursdeltagare:

Kursledaren var mycket noggrann. Och förklarade ingående om varje del vi gick igenom.
Föreläsaren förklarar pedagogiskt och ger bra inflikar från verkligheten. upplevdes väldigt kunnig och engagerad i ämnet!
Bra grundkurs som gett lite mer förståelse för vad jag gör. Engagerad föreläsare som var öppen för alla frågor.