Ny som projektledare - steg 2

Projektledning kurs utbildning

UTVECKLA DITT PROJEKTLEDARSKAP OCH DIN PROJEKTMETODIK

Fördjupa dina kunskaper som projektledare

Utbildningen är en fortsättning på grundkursen Ny som projektledare och fördjupar dina kunskaper i projektledning. Vi tittar djupare på själva ledarrollen, på coachning, kommunikation och psykologisk säkerhet. Du utvecklar även dina kunskaper i projektmetodik och vi går igenom för- och nackdelar med olika modeller.

En personlig handlingsplan för ditt projektledarskap

Under kursen övar du upp förmågan att leda projekt på ett både kommunikativt och coachande sätt. Du får en fördjupning av ditt personliga ledarskap och arbetar även fram en konkret handlingsplan för vidare utveckling som projektledare.

KORT ÅTERBLICK FRÅN GRUNDKURSEN

 • Kort repetition av huvudområden från steg 1
 • Vad har hänt sedan sist?
 • Dina frågor om projekt och projektledning

PROJEKTLEDARROLLEN & INTRESSENTERNA - FÖRDJUPNING

 • Förväntningar och ansvar avseende de olika roller som finns i och runt projektet

CASE 1 - EXEMPEL FRÅN VERKLIGT PROJEKT

 • Praktisk övning och diskussion

AGILT ELLER VATTENFALL? ELLER BÅDE OCH?

 • Introduktion till agila projektmodeller
 • Fördelar och utmaningar med val av projektmetodik
 • Hur kan man kombinera agil och traditionell projektmetodik?

COACHANDE PROJEKTLEDARSKAP

 • Hur agerar jag som coachande projektledare?
 • Skillnaden mellan mentorskap och coaching
 • Hur sätter du personliga och effektiva individuella mål för dina projektmedarbetare?

CASE 2 - EXEMPEL FRÅN VERKLIGT PROJEKT

 • Praktisk övning och diskussion

KOMMUNICERANDE PROJEKTLEDARSKAP

 • Att agera som nätverkande projektledare
 • Det kommunikativa ledarskapet
 • Att skapa tydlighet och arbetsro i gruppen
 • Psykologisk säkerhet - vad är det?
 • Hur skapar jag som projektledare en trygg och säker arbetsmiljö?

CASE 3 - DITT EGET EXEMPEL

 • Möjlighet att få ta upp ett eget exempel som vi diskuterar kring

HANDLINGSPLAN FÖR DITT FRAMTIDA PROJEKTLEDARSKAP

 • Vad behöver du jobba vidare med utifrån ett  ledarskapsperspektiv?
 • Att sätta mål med mening
 • Fördjupning av ditt personliga ledarskap
 • Konkret handlingsplan för dig

Fördjupa ledarrollen och metoderna

Målet med denna kurs i projektledning är att fördjupa dina kunskaper om själva ledarrollen. Målet är även att gå djupare i projektmetodiken och titta närmare på agila modeller.

Utbildningen tar bl a upp:

 • fördjupning av rollen som projektledare
 • agil projektmetodik - en introduktion
 • val av projektmetodik - fördelar och nackdelar med olika modeller
 • coachande projektledarskap - hur coachar du projektets medlemmar?
 • kommunicerande projektledarskap - trygghet och arbetsro med rätt kommunikation
 • ditt personliga projektledarskap - en egen handlingsplan
 • praktiska case som förtydligar och förklarar

Fortsättning på grundutbildningen Ny som projektledare

Utbildningen vänder sig till dig som har gått vår grundutbildning Ny som projektledare.

Den vänder sig även till dig som har hunnit att praktisera projektledarskapet en tid. Du har metodikgrunden på plats och vill nu utveckla själva ledarskapet ytterligare plus bygga på med mer projektmetodik.

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgift och tider

12.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider: 
Dag 1: 09.15-16.00  |  Dag 2: 09.00-16.00

Kontakta oss om du vill veta mer om utbildningen.