Besvärliga kunder

Lär dig att på bästa sätt bemöta hotfulla, arroganta, aggressiva m fl typer av besvärliga kunder. Lär dig att använda ett lösningsfokuserat arbetssätt och få kontroll över situationen.

Besvärliga kunder

Få kontroll över besvärliga kundsituationer

Kursen lär dig att hantera besvärliga kunder på ett professionellt sätt och gör dig redo att möta jobbiga kundsituationer. Du får verktyg för att känna igen olika typer av besvärliga kunder, se deras svagheter och förstå de bakomliggande orsakerna.

Lär dig hantera de jobbiga kunderna

Under denna kursdag lär du dig bland annat att ställa rätt frågor, så att du får hela bilden av problemet. Du ökar din förståelse för din egen reaktion när du hamnar i en jobbig situation och du förstår även kunden bättre. Med rätt redskap i bagaget kommer du enklare att kunna bemöta besvärliga kunder och du kommer att kunna välja rätt bemötande till rätt kund.

Låt inte din dag bli förstörd av en besvärlig kund - lär dig hantera alla typer av besvärliga kunder!

OLIKA TYPER AV BESVÄRLIGA KUNDER

• Gemensamma karaktärsdrag som utmärker besvärliga kunder, t ex:
 – Den hotfulle som vill skrämma dig
 – Sabotören som letar efter och skapar fel
 – Den arrogante som behandlar dig nedlåtande
 – Lögnaren som går in för att luras
 – Den aggressive som skriker och domderar
 – Offret som vill få medlidande
• Lär känna de olika typernas egenskaper
• Se svagheterna – förstå orsakerna
• Övningsuppgift: identifiera olika typer av besvärliga kunder på din arbetsplats

VARFÖR UPPFATTAR JAG KUNDEN SOM BESVÄRLIG?

• Kunden bryter mot allmänna sociala regler
• Dina egna erfarenheter och förväntningar
• Arbetsplatsens normer för vad som är en ”normal” kund
• Din identifiering med företaget – kritik känns personlig
• Om att gå i försvarsställning
• Kroppens reaktioner i en pressad situation
• Övningsuppgift: vilken typ av kund uppfattar du som allra besvärligast?

BEMÖT VARJE TYP AV BESVÄRLIG KUND – SÅ HÄR GÖR DU!

• Att lyssna hela vägen till punkt
• Följdfrågorna som ger dig totalbilden
• Verkliga händelser och fakta
• Kundens upplevelse av händelserna
• Att välja rätt bemötande till rätt kund
• Lär dig hantera invändningar
• Konflikthantering – när besvärligheter övergår till stridigheter
• Att arbeta lösningsfokuserat och professionellt
• Bygg upp förtroendet igen
• Skapa samförstånd
• Övningsuppgift: genomgång och lösning av ett besvärligt kundcase

KONSTEN ATT DRA NYTTA AV EN BESVÄRLIG KUND

• Dagen är förstörd – eller?
• Lärdomar som föder framgång
• Att vända negativ stress till positiv utveckling
• Upp med självkänslan och ner med osäkerheten
• Erfarenhetsutbyte med andra i verksamheten
• Övningsuppgift: hur vi kan omvandla våra erfarenheter till utveckling

Besvärliga kundbeteenden går att få under kontroll

Under kursen får du redskap för att kunna hantera varje typ av besvärlig kund.

Du lär dig bl a:

 • att förstå kroppens reaktioner i en pressad situation
 • varför vi så snabbt går i försvar
 • hur du gör för att skapa samförstånd
 • hur du använder ett lösningsfokuserat arbetssätt
 • att få kontroll över situationen

Kursen består av fyra avsnitt, som vart och ett avslutas med en enkel praktisk övning, där du får möjlighet att ta upp dina egna erfarenheter av besvärliga kunder.

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med kunder och som vill lära dig att hantera en kund som är arg, besviken, besvärlig, aggressiv osv.

Du kan t ex arbeta inom kundtjänst, reception eller support.

Du vill lära dig hur du bäst agerar för att bemöta olika typer av besvärliga kunder och även förstå varför du uppfattar kunden som besvärlig.

Du vill få verktyg för att hantera din egen stress som uppstår i mötet med en besvärlig kund och öva upp förmågan att vända något negativt till något positivt.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utbildningen var rolig! Intressant! Utbildningsledaren den bästa på länge! Det bästa med utbildningen var att man fick tänka till och tänka om.
Tycker Christer är en toppen-föreläsare, engagerad, rolig och kunnig. Jag tar speciellt med mig att man kan styra samtalet när man har en långpratare.
Jättebra matnyttigt både i arbetet och privat. Jättebra föreläsare, inte en tråkig minut. Föreläsare med mycket erfarenhet och väldigt bra pedagogik. Lättsam, rolig, underhållande. Fin trevlig konferensanläggning med trevlig personal. God mat och fika.

Deltagaravgift och tider

Deltagaravgiften är 6.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 13 sep 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 14 nov 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare