Marknadsföring och försäljning

Utbildning i marknadsföring och försäljning

STÄRK ER POSITION MED RÄTT MARKNADSFÖRING

Utbildning i grundläggande marknadsföring

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig grunderna i marknadsföring. Vi går igenom olika metoder och modeller, som steg för steg ger dig basen inom marknadsföring. Du lär dig bl a att se kundens köpresa, från behov till genomfört köp. Målsättningen är att ge dig verktyg och kunskaper inom marknadsföring som leder till ökad försäljning.

Verktyg som ger kontroll

Under utbildningen får du kunskaper om olika marknadsanalyser, hur du identifierar era målgrupper och tar fram era kundfördelar. Du får verktyg för kontroll av konkurrenter, intressenter och omvärld. Du lär dig att förstå hur marknadsföring, försäljning,  kundservice och merförsäljning hänger ihop och samverkar.

Sagt om vår professionella utbildare:

"Mycket bra pedagogik, inlevelse och engagemang."

"Väldigt engagerad och personlig på ett bra sätt."

Marknadsföring och försäljning - samband

 • Vad är och hur hänger marknadsföring och försäljning ihop?
 • En modell som förklarar sambanden mellan marknadsföring, försäljning, kundservice och merförsäljning
 • Marknad och försäljning i konstant förändring

Intressentanalys

 • Aktörer som har intresse av och påverkar företaget
 • Genomgång av intressentmodellen

Genomgång av köpresan

 • Resan från ett behov till genomfört köp
 • Återköp och nöjda kunder
 • Situationsanpassning - var i kundresan befinner sig kunden?
 • På kundens villkor - förstå dennes behov
 • Köpsituationen

Hitta rätt målgrupper

 • Vilka är era kunder?
 • Hur påverkar deras storlek, geografi, bransch osv?
 • Vilka problem och behov har de?
 • Vilken befattning har de du har kontakt med? Kan de fatta beslut?

Få koll på omvärlden

 • Omvärldsanalys, PEST-analys
 • Företagens behov
 • Så arbetar du praktiskt med behovsanalys i marknads- och säljarbetet

Ta fram kundnytta och kundvärde

 • Mervärden / USP
 • Vilka kundfördelar och vilken kundnytta får era kunder av er?

Så gör du en nulägesanalys

 • SWOT
 • Riskanalys

Ha konkurrenterna under uppsikt

 • Lär känna dina konkurrenter
 • Vilka är deras styrkor och svagheter jämfört med era?
 • Så gör du en konkurrentanalys
 • Porters femkraftsmodell

Summering och avrundning av utbildningsdagen

Lär dig grunderna i marknadsföring och öka försäljningen

Utbildningen lär dig de grundläggande momenten inom marknadsföring. Vi kopplar sedan ihop dessa kunskaper med försäljningen, i syfte att öka denna.

Du lär dig bl a:

 • att analysera kundens behov och hitta rätt målgrupper
 • vad marknadsföring innebär
 • sambanden mellan marknadsföring och försäljning
 • att förstå och se kundens köpresa
 • att göra olika marknadsanalyser
 • ta fram era kundfördelar
 • hur ni håller er à-jour med omvärld och konkurrenter

För dig som är ny inom marknadsföring och/eller försäljning

Utbildningen vänder sig till företag som säljer till andra företag, dvs arbetar B2B. 

Utbildningen är grundläggande och passar för dig som är ny i din roll som säljare och/eller marknadsförare.

Den passar även för dig som arbetat i yrket en tid och behöver  fräscha upp dina kunskaper.

Du kan t ex vara:

• Försäljningschef
• Säljare
• Innesäljare
• Marknadsassistent
• Egenföretagare med kundinriktad yrkesroll
• M fl

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgift och tider

6.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.30

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 22 maj 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare