Deklaration i aktiebolag

utbildning i deklaration aktiebolag

Lär er upprätta aktiebolagets deklaration - från start till inlämning till Skatteverket

Lär er att göra deklarationen själv

Vår utbildning lär er hur ni gör inkomstdeklarationen för ett aktiebolag. Ni får kunskap om lagar och regler som ni behöver känna till och praktisk övning i att deklarera.

Ni ser hur bokföring och bokslut hänger samman med deklarationen. Ni får kunskaper om bl a avdragsgilla kostnader, hur pensioner behandlas, hur utdelning beräknas, 3:12-reglerna, hur bolagets skatteuträkning görs mm.

Genomgång av deklarationsblanketten

Steg för steg förklarar vi hur deklarationsblanketten är uppbyggd och hur ni fyller i den. Under utbildningen jobbar vi aktivt med olika övningsuppgifter, så att era nya kunskaper i att deklarera verkligen får fäste.

GRUNDERNA I DEKLARATION I AB

 • Regler att förhålla sig till
 • Deklarationsprocessen
 • Deklarationsblankettens konstruktion
 • Kopplingen mellan bokföring, bokslut och deklaration

ATT UPPRÄTTA DEKLARATIONEN - PRAKTIK 

 • Praktisk genomgång med övningar
  • Avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader
  • Personalkostnader
  • Hantering av fastigheter
  • Fållan - handel med aktier i bolaget
  • Pensionssparande och särskild löneskatt
  • Beräkning av skatten
 • Råd och tips inför och under deklarationen
 • Hur hanteras slutskattsedeln i bokföringen?

KONTAKTER MED SKATTEMYNDIGHETEN

 • Vad händer om jag gör fel – vilka är sanktionerna?
 • Skattetillägg och förseningsavgifter
 • Anstånd med att lämna in deklarationen
 • Har skattemyndigheten alltid rätt?
 • Att överklaga Skattemyndighetens beslut

DEKLARATION I FÅMANSFÖRETAG

 • 3:12-reglerna kring utdelning
 • Utdelningsmöjligheter med låg skatt
  • Enligt förenklingsregel eller löneunderlag
  • Hur mycket egen lön behövs för att nå lågbeskattad utdelning
 • Kan utdelning sparas?
 • Kapitalvinst vid försäljning av bolaget

Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att ge er grundläggande kunskaper i hur ni upprättar deklaration i ett aktiebolag.

Ni lär er bl a:

• vilka regler det finns att känna till och förhålla sig till
• hur deklarationsblanketten är uppbyggd och hur den fylls i
• att se kopplingen mellan bokföringen, redovisningen och deklarationen
• vad som är avdragsgillt och inte
• hur skatten beräknas
• hur Skattemyndigheten ser på deklarationen och vilka sanktioner som finns vid fel
• om deklaration i fåmansföretag, bl a 3:12-reglerna

Målgrupp för kursen i deklaration i aktiebolag

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig att upprätta deklarationen för ett aktiebolag. Ni har ingen, eller liten, erfarenhet av deklarationsarbete, men har kunskaper i bokföring och redovisning och kan grunderna i att upprätta ett bokslut.

Ni kan t ex arbeta som:

• ekonomiassistent
• redovisningsansvarig
• redovisningskonsult
• revisorsassistent
• ekonomiansvarig
• småföretagare som vill göra deklarationen själv

Kontakta oss om du vill genomföra denna utbildning på plats hos er.