Entreprenadjuridik

Kurs i entreprenadjuridik

En anpassad kurs i entreprenadjuridik ger trygga entreprenader och förhindrar kostsamma misstag. Ni får juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller för entreprenadverksamhet.

Anpassad kurs i entreprenadjuridik lär er det juridiska regelverket

En kurs i entreprenadjuridik lär er vilka lagar och regler som gäller för entreprenader, vilket är viktig kunskap att ha för att undvika både problem och onödiga kostnader.

Ni kan t ex välja en grundkurs i entreprenadjuridik och få en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken, inkl ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09. Eller så väljer ni ut de delar av entreprenadjuridiken som ni har behov av. Upplägget anpassas efter er verksamhet.

Kurs i entreprenadjuridik ger er praktiska kunskaper

En anpassad kurs i entreprenadjuridik ger er praktiska kunskaper om t ex hur standardavtalen kopplas till utförandeentreprenader och totalentreprenader. Ni lär er vilka juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet och får insikter om både skyldigheter, rättigheter och risker.

Kort sagt får ni kunskaper som säkerställer att era entreprenader genomförs på ett både professionellt och lönsamt sätt.

Kurs i entreprenadjuridik - exempel på innehåll

 • Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Genomgång av entreprenadformer
 • Upphandling och organisation
 • Samordningsansvaret
 • Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna
 • Allmänt om avtalets förutsättningar - ansvar för lämnade uppgifter
 • Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående - tidplan, möten mm
 • Allmänt om skriftlighetskravet
 • Ändrings-, Tilläggs-, Avgående arbeten (ÄTA)
 • Utförandet - kravet på fackmässighet
 • Hinder och men, rätt till tidsförlängning
 • Ansvar för fel och avhjälpandeskyldighet
 • Garantiansvar - ansvarstid, garantitid
 • Ekonomiska frågor - betalning, säkerhet, preskription
 • Att framställa skadeståndsanspråk
 • Skyldighet att ha försäkringar
 • Besiktningar
 • Allmänt om hävning av entreprenadavtal, entreprenadtvister
 • Allmänt om underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör och AB-U-07 och ABT-U 07
 • Allmänt om ABK 09

Välkommen att boka en gedigen kurs i entreprenadjudik som ger er goda juridiska och praktiska kunskaper.

Kurs i entreprenadjuridik som ger er en helhetsbild

En kurs kan t ex ta upp:

 • AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABK 09
 • Allmänna skyldigheter - skriftlighetskrav mm
 • ÄTA-arbeten - vad gäller?
 • Ansvar - under och efter entreprenadtiden
 • Ekonomi - slutavräkning och betalning
 • Skadeståndsanspråk, försäkringar mm

Välkommen att boka en anpassad kurs i entreprenadjuridik och få praktisk kunskap som ger trygga entreprenader!

Kurs i entreprenadjuridik för utförare och beställare

En anpassad kurs i entreprenadjuridik vänder sig till er som är utförare eller beställare av entreprenader.

Ni kan t ex vara:
• byggherre
• fastighetsägare
• förvaltare
• entreprenör
• underentreprenör
• konsult
• projektledare
• ombud

Så här säger våra kursdeltagare:

5 av 5 möjliga poäng.
Super! Var en bra utbildning då egenstudier i juridik kan tolkas på så många sätt så var det nyttigt att få prejudikatfall presenterade.
Mycket bra grundläggande kunskaper som jag inte hade koll på inkl vokabulär/begrepp. Regler - rättigheter och skyldigheter och att mycket är godtyckligt. Att kommunikation är A och O. Kurshållaren var tydlig och engagerande i sin kommunikation :-)

Deltagare från Alova Fastighetsteknik säger:

Gruppen var jättenöjda med dagen. Materialet vi fick ifrån kursledaren var toppen då vi kan enkelt återgå och se i exempel vad vi gick igenom samt vad utfallet blev.