Att leda utan att vara chef - steg 2

Vidareutbildning för ledare | Att leda utan att vara chef steg 2

Utöka din ledarkapacitet och nå ännu längre i ditt ledarskap. Få ökade insikter om dig själv i rollen som ledare, fördjupa det modiga ledarskapet och få en handlingsplan för ditt fortsatta ledarskap.

Fortsätt din utveckling som ledare

Utbildningen är en fortsättning på grundkursen Att leda utan att vara chef. Utbildningen ger dig en djupare kunskap om vad jobbet som ledare innebär och vidareutvecklar dina färdigheter i att leda.

Med basen inom ledarskap på plats är du nu redo att ta nästa steg och öka din ledarkapacitet ytterligare. Du fördjupar dina kunskaper från första utbildningen, plus bygger på med nytt kunnande.

Stärk din roll som ledare

Under denna fördjupande ledarskapsutbildning förstärker du din kompetens som ledare ännu mer. Du bygger vidare på kunskaperna i kommunikativt och modigt ledarskap och dessutom får du hjälp med att arbeta fram en plan för dig att utvecklas vidare från. 

Hållbart ledarskap, balanserad kommunikation, ledarskapet och den mänskliga hjärnan och grupputveckling är några av områdena du får ökade kunskaper i. Du får nya infallsvinklar på dig som person och på ditt ledarskap och ett större mod att utmana dig själv att gå utanför komfortzonen.

KORT ÅTERBLICK

• Reflektioner sedan del 1
• Frågor som dykt upp
• Självinsikter om dig som ledare
• Svårigheter och hinder i utövandet av ledarskapet

DET MODIGA LEDARSKAPET

• Modigt ledarskap är lättare sagt än gjort – varför är det så?
• Typiska moddödare
• Modet att fatta beslut, att delegera och ge tydlig och ärlig feedback
• Att skapa förutsättningar för att våga
• Mod gör skillnad och leder till resultat

UTVECKLA DIN KOMMUNIKATION SOM LEDARE

• Konsten att nå fram till olika typer av medarbetare
• Så kommunicerar du med besvärliga medarbetare
• Våga vara rak och tydlig men också nyanserad och balanserad i din kommunikation
• Kommunikationsstilar hos dig och andra
• Motivationsskapande kommunikation för ledaren

LEDARSKAP BASERAT PÅ HUR HJÄRNAN FUNGERAR

• Värt att veta om hjärnan för att leda andra effektivt
• SCARF-modellen
• Underlätta ditt förändringsarbete
• Beslutsfattande strategier
• Personlig effektivitet som fungerar
• Motivationsfaktorer som styr medarbetarna

CASE: GRUPPDYNAMIK

• Praktisk övning och diskussion
• Repetition från del 1 och fördjupning
• Konsten att utveckla din grupp genom de olika faserna
• Ledarskap som stärker din grupp

CASE: KONFLIKTHANTERING OCH SVÅRA SAMTAL

• Praktisk övning och diskussion
• Repetition från del 1 och fördjupning
• Våga hantera underprestation
• Att bemöta oacceptabelt beteende

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART LEDARSKAP

• Hitta ny energi och nya infallsvinklar
• Att motivera sig själv att nå ännu längre
• Att våga utmana sig själv och kliva utanför komfortzonen
• Självinsikt är nyckeln till allt framgångsrikt ledarskap

HANDLINGSPLAN FÖR DITT FRAMTIDA LEDARSKAP

• Vad behöver du eller din grupp jobba vidare med utifrån ett ledarskapsperspektiv?
• Att sätta mål med mening
• Arrow-modellen
• Fördjupning av ditt personliga ledarskap
• Konkret handlingsplan för dig eller din grupp

Utbildningens fokus är att ge dig förutsättningar för ett hållbart ledarskap, där du får energi och kraft att utmana dig själv att nå längre som ledare.

Målet är att du bl a ska:
• få ökade insikter om dig själv i rollen som ledare
• få svar på frågor som dykt upp
• fördjupa det modiga ledarskapet
• gå vidare i din kommunikation som ledare
• förstå hur hjärnan påverkar ledarskapet
• öka kunskapen om ledarskapet jobbiga sidor: konflikter och svåra samtal
• få en konkret handlinsplan i just ditt ledarskap

Efter dessa två utbildningsdagar har du ytterligare stärkt din roll som ledare. Du har fördjupat kunskaperna i modigt och kommunikativt ledarskap och dessutom har du mejslat fram en plan för dig att arbeta vidare från.

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har gått vår grundutbildning Att leda utan att vara chef eller motsvarande och som nu vill gå vidare i din utveckling som ledare.

Med basen inom ledarskap på plats är du nu redo att ta nästa steg och öka din ledarkapacitet ytterligare. Kanske har du samlat på dig frågor när du praktiserat ledarskapet. Här har du chansen att få svar och hålla vägen mot fortsatt utveckling öppen.

Utbildningen passar även dig som arbetat en längre tid som ledare, men inte gått någon utbildning i ledarskap tidigare, och som har behov av att få både teori och praktik att falla på plats.

Så här säger våra kursdeltagare:

Gillar hur vi själva fick diskutera i grupp om det vi gått igenom, gjorde det enklare att sätta en situation på informationen vi fick. Utbildaren informerade på ett sätt som var både enkelt att förstå och att hänga med i.
Hela kursen bra men väldigt nyttigt och lärorikt med övningarna- kanske köra ännu mer på det så att deltagarna får sätta det vi just lärt oss i praktik. Jag tar särskilt med mig FIRO-modellen, Till- Ifrån människor, procedur kontra alternativmänniskor, att ha med omtanke och ett jagperspektiv i svåra samtal. Att 95 procent av det vi gör är undermedvetet och att det medvetna kostar mycket energi. När kommer steg 3?
Jag tar speciellt med mig diskussionerna om språkmönster och medvetna/omedvetna färdigheter och kunskaper. Bra och intressanta diskussioner! Kunde nästan varit mer av den sorten.

Deltagaravgift och tider

10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 30 - 31 maj 2024
    Hotel Freys Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67-69, centrala Stockholm
  • 4 - 5 dec 2024
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare