Arbetsrätt - grundkurs

Beställ en kurs i arbetsrätt som ger er den viktiga basen för att hantera anställningar på rätt sätt. En kurs håller er uppdaterade om nyheter, till exempel nya LAS som börjar gälla i oktober.

Kurs i arbetsrätt | En utbildning för chefer som ger spetskompetens

Anpassad kurs i arbetsrätt som ger er grunderna

En kurs i arbetsrätt kan till exempel lära er grunderna i det ni behöver veta för korrekt hantering av era medarbetares anställningsvillkor. Det kan handla om de svåra frågeställningarna kring anställning och anställningsformer samt avslutande av anställning genom uppsägning eller avskedande. 

Beställ kursen till ert företag och se till att alla känner till vilka regler som gäller och är uppdaterade om nyheter! Ni kan få den anpassad efter era behov. Kostnad mot offert.

Ni kan även plocka hem en ledarskapsutbildning från vårt öppna utbud.

En kurs i arbetsrätt kan ta upp nya LAS

Nya LAS har nu beslutats av riksdagen och det innebär att arbetsrätten står inför en stor reform. De flesta ändringarna av lagen träder i kraft den 30 juni i år. I oktober ska de börja tillämpas för första gången. Beställ en kurs i arbetsrätt och se till att ni har kännedom om de nya reglerna i LAS.

Kursledare med lång erfarenhet

Kursledare är advokat Göran Smedberg. Han är en av Sveriges främsta experter på arbetsrättsliga frågor, med mångårig erfarenhet som juridiskt ombud och rådgivare inom arbetsrättens område. Han är även författare till Bonniers ”Praktisk Arbetsrätt”. Med säker hand guidar han dig genom arbetens område och lär dig reglerna på ett lättbegripligt sätt.

Kurs i arbetsrätt - förslag till innehåll

Grunden för arbetsrätten

 • Arbetsmarknadens spelregler
 • Lagar som styr
 •  Arbetsrättsliga principer som inte står i någon lag

Att ha anställda

 • Anställningsformer
 • Anställningsavtal
 • Kollektivavtalets påverkan på anställningen

Att avsluta anställningar

 • Uppsägning pga arbetsbrist
 • Turordningsreglerna i LAS
 • Hyvling; ändrad sysselsättningsgrad
 • Uppsägning pga personliga skäl
 • Avskedande

Nya LAS-reglerna

 • Bakgrunden till de nya reglerna
 • Genomgång av förslagens olika delar, bl a:
  • ändrade regler vid uppsägning; sakliga skäl i stället för saklig grund
  • nya regler gällande omplacering
  • särskild visstidsanställning
  • inhyrning mm
  • ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande
  • mm
 • När ska nya reglerna börja gälla?
 • Avslutande frågestund

Vår kurs i arbetsrätt lär dig

Efter en kurs i arbetsrätt har ni  fått en bred bas inom det viktigaste inom arbetsrättsområdet och kan bland annat få kunskaper om:

 • Anställningsavtal - olika anställningsformer
 • Lagar som styr, bland annat MBL
 • Regler kring uppsägning och avsked 
 • Nya LAS-reformen:
  • vad kommer att gälla och när träder reglerna i kraft?
  • hur påverkar de nya reglerna företaget och dess anställda?

Kursens mål

Målet med en kurs i arbetsrätt är att ge er den kunskap ni behöver ha för att kunna hantera era medarbetares anställningsvillkor på ett korrekt sätt. Ni kan lära grunderna inom arbetsrätten eller gräva djupare inom något område som ni behöver mer kunskaper om. Det kan handla om allt från att skriva korrekta anställningsavtal och använda rätt anställningsform till att omplacera personal.

En kurs i arbetsrätt kan ta upp när och om ni får omplacera personal och hur ni hanterar besvärliga uppsägningar och svåra avsked. Målet med en kurs i arbetsrätt är kort och gott att lära er agera juridiskt rätt så att ni undviker tidskrävande och kostsamma misstag.

Lär er om nyheterna inom arbetsrätten

Målet är även att uppdatera er med det senaste inom arbetsrättsområdet. I år är detta mycket viktigt att få kunskap om, i och med reformeringen av arbetsrätten. En kurs i arbetsrätt kan ge er alla nyheter och uppdateringar.

Det juridiska förhållandet mellan er som arbetsgivare och era anställda regleras i arbetsrättslagstiftningen. En kurs i arbetsrätt ger er kunskaper om lagar och regler samt om vilka skyldigheter ni har att förhålla er till och även vilka era rättigheter är.

En kurs i arbetsrätt vänder sig till

En kurs i arbetsrätt vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Det kan till exempel vara verksamhetschef, enhetschef eller medarbetare med personalansvar, personalchef eller personalhandläggare.

Arbetsrätt för chefer

För chefer är en kurs i arbetsrätt ett bra sätt att snabbt få grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område och lära sig att hantera anställningar på rätt sätt. Ni ökar er säkerhet inom arbetsrättsfrågorna, så att ni bland annat kan svara på frågor om anställningsavtal, anställningsformer, avsked och uppsägning.

Efter en kurs vet ni vad som gäller när ni har anställd personal och ni känner till alla nyheter inom arbetsrätten inkl det nya LAS som står i fokus just nu.

Så här säger våra kursdeltagare:

Ett bra tempo i upplägget. Kunde konsten att få ett tungt ämne att vara roligt.
Väldigt bra innehåll, det är mycket intressanta frågeställningar och diskussioner som dyker upp så att utöka utbildningen till tre dagar hade varit önskvärt. Jag tycker Göran är en otroligt bra föreläsare, en av de bästa jag lyssnat till. Han lyckades fånga min uppmärksamhet under dessa två dagar varenda minut. Görans sätt att lära ut var på ett trevligt och lättsamt sätt och det uppskattar jag enormt. Allt var användbart.
Bra med material framför sig. Entusiasmerande föreläsare. Bra med praktikfall och exempel.