Certifierad ledare

FÅ LEDNINGSVERKTYG FÖR ATT FULLT UT NYTTJA DIN KAPACITET SOM LEDARE

Ett certifikat i ledarskap

Den här utbildningen vänder sig till dig som varit ledare en tid och som vill ha fler verktyg för att kunna genomföra det du vill i ditt ledarskap. Du tydliggör dina starka och svaga sidor och får redskap som gör att verksamheten kan bedrivas såväl effektivt och flexibelt som sporrande och motiverande. Dessutom lär du dig att jobba smartare - inte snabbare - som ledare.

LEDARROLLEN - MIN UPPGIFT SOM LEDARE

• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder

HITTA DIN UNIKA OCH PERSONLIGA LEDARSTIL

• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mina behov och drivkrafter
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis


ATT LEDA FRAMGÅNGSRIKA GRUPPER

• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation

HÖGPRESTERANDE OCH NÖJDA MEDARBETARE

• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen - att stötta istället för att hjälpa
• Perspektivmodellen


EFFEKTIVISERA DITT LEDARSKAP - FRIGÖR TID

• Jobba smartare - inte snabbare
• Beslutsfattande och styrning som gör att du hinner mer
• Så vågar du prioritera och ifrågasätta
• Ta tag i problem och konflikter som stjäl tid
• Måste du göra allt själv? Att våga låta andra växa

CHEFSKAP KONTRA LEDARSKAP

• Inte bara ledare utan också chef
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav
• Chefsåret

NEUROLEDARSKAP

• Led bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar
• SCARF-modellen - checklista för att minimera rädslor och stress i din grupp
• Mål- och förändringsarbete på hjärnans villkor


HANDLINGSPLAN - DITT FRAMTIDA LEDARSKAP

• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Planera din utveckling
• Utforma en konkret handlingsplan


CERTIFIERING OCH UPPSUMMERING

Sista utbildningsdagen är det certifiering. Det krävs inget prov för att bli certifierad, men det förväntas av dig att du är aktiv under utbildningen och delaktig i utbildningsledarens avstämningar.

Utbildningen hjälper dig att effektivt ta tillvara hela din kapacitet som ledare och kommer att tydliggöra dina starka sidor och hjälper dig att jobba med dina svagare sidor.

Du lär dig bl a om:
• Din uppgift som ledare - ramar som styr
• Proaktivt ledarskap - att möta behov i förväg
• Dina värdegrunder, behov och drivkrafter
• Så leder du din grupp framgångsrikt
• Jobba smartare som ledare - spar tid
• Chefskap och ledarskap - att balansera mellan makt och ledning
• Planera din framtid som ledare

Resultatet blir att du kan leda verksamheten effektivt och flexibelt samtidigt som du skapar engagemang och tillit bland dina medarbetare.

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som ledare en tid.

Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare.

Du vill få redskap som hjälper dig i din vardag som ledare och som gör det enklare att möta behoven från medarbetare och organisation, utan att göra avkall på din egen utveckling.

Du vill tydliggöra dina starka och svaga sidor och utarbeta en handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra upplägg där allt vävdes ihop på ett smidigt sätt. Många bra verktyg och konkreta exempel. Aha-upplevelser och "ja just det!", väldigt givande. Det märks att Malin vet vad hon pratar om. Mycket kunskap och klokskap som förmedlas på ett högst begripligt sätt. Hon är mån om att alla ska förstå, delta och tillgängliggöra sig informationen.
Jättebra! Malin är en otroligt bra och inspirerande lärare som har förmågan att låta alla kursdeltagare komma till tals och använda sina egna erfarenheter för att dela med sig till de andra i gruppen. Malin är en väldigt kompetent lärare och det märks att hon har gedigna egna erfarenheter och kunskaper inom de ämnen som hon utbildar i.
Utbildningen ger många användbara verktyg som kan användas i det dagliga arbetslivet och för den personliga utvecklingen. En kurs som motiverar och inspirerar! Det är så inspirerande med en föreläsare som brinner för sitt ämne och som lär ut med stort engagemang och intresse! Jag rekommenderar utbildningen till alla chefer och ledare. Ett stort tack och bra jobbat med upplägget på kursen!

Deltagaravgift och tider

11.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 12 - 13 nov 2020
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare