Certifierad ledare

Ledarskapsutbildning som ger dig ett certifikat i ledarskap

KVALITETSSÄKRA DITT LEDARSKAP OCH UTVECKLAS SOM LEDARE

Ett certifikat i ledarskap

Det här är en kraftfull utbildning i ledarskap för dig som arbetat en tid som ledare. Du får nya verktyg för att fullt ut nyttja din ledarkapacitet.

Denna ledarskapsutbildning hjälper dig att tydliggöra dina starka och svaga sidor. Du får praktiska redskap som leder till att du kan leda verksamheten både effektivt och flexibelt samt motiverande för dina medarbetare. 

Kompetensutveckling för ledaren

Utbildningen hjälper dig att hitta din helt unika ledarstil. Du får tillfälle att reflektera och diskutera frågor om vem du är som ledare och vad du vill med ditt ledarskap. Det här är en utbildning för ledare som skapar verklig kompetensutveckling och ger dig nya ledningsverktyg och ökad trygghet i ledarrollen.

Du lär dig hur du gör för att hitta balansen mellan ledarskap och makt, krav och behov. Utbildningen hjälper dig att hitta din personliga modell för att komma vidare i din profession. 

LEDARROLLEN - MIN UPPGIFT SOM LEDARE

• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder

HITTA DIN UNIKA OCH PERSONLIGA LEDARSTIL

• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mina behov och drivkrafter
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis


LÄR DIG LEDA FRAMGÅNGSRIKA GRUPPER

• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation

HÖGPRESTERANDE OCH NÖJDA MEDARBETARE

• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen - att stötta istället för att hjälpa
• Perspektivmodellen


EFFEKTIVISERA DITT LEDARSKAP - FRIGÖR TID

• Jobba smartare - inte snabbare
• Beslutsfattande och styrning som gör att du hinner mer
• Så vågar du prioritera och ifrågasätta
• Ta tag i problem och konflikter som stjäl tid
• Måste du göra allt själv? Att våga låta andra växa

CHEFSKAP KONTRA LEDARSKAP

• Inte bara ledare utan också chef
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav
• Chefsåret

FÅ KUNSKAP OM NEUROLEDARSKAP

• Led bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar
• SCARF-modellen - checklista för att minimera rädslor och stress i din grupp
• Mål- och förändringsarbete på hjärnans villkor


HANDLINGSPLAN - DITT FRAMTIDA LEDARSKAP

• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Planera din utveckling
• Utforma en konkret handlingsplan


CERTIFIERING OCH UPPSUMMERING

Sista utbildningsdagen är det certifiering. Det krävs inget prov för att bli certifierad, men det förväntas av dig att du är aktiv under utbildningen och delaktig i utbildningsledarens avstämningar.

Certifierad ledare - hjälper dig att använda din kapacitet

Utbildningen hjälper dig att effektivt ta tillvara hela din kapacitet som ledare och kommer att tydliggöra dina starka sidor och hjälper dig att jobba med dina svagare sidor.

Du lär dig bl a om:
• Din uppgift som ledare - ramar som styr
• Proaktivt ledarskap - att möta behov i förväg
• Dina värdegrunder, behov och drivkrafter
• Så leder du din grupp framgångsrikt
• Jobba smartare som ledare - spar tid
• Chefskap och ledarskap - att balansera mellan makt och ledning
• Planera din framtid som ledare

Resultatet blir att du kan leda verksamheten effektivt och flexibelt samtidigt som du skapar engagemang och tillit bland dina medarbetare.

För dig som varit ledare en tid

Den här utbildningen vänder sig till dig som varit ledare ett tag och som vill ha fler verktyg för att kunna genomföra det du vill i ditt ledarskap. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare. 

Du vill få redskap som hjälper dig i din vardag som ledare och som gör det enklare att möta behoven från medarbetare och organisation, utan att göra avkall på din egen utveckling.

Du vill tydliggöra dina starka och svaga sidor och utarbeta en handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket välplanerad, tydlig och bra reflektioner till praktiska exempel. Imponerad av den varma, tydliga och sakliga retoriken. Livsinsikt, med tydlig koppling till företagsamhet.
Väldigt bra utbildning, fick med mig många bra verktyg och tankar som jag kommer att använda mig av.
Mycket engagerande och kunnig föreläsare som får med teorier, praktik och psykologi inom ledarskap på ett mycket bra sätt.

Deltagaravgifter och tider

11.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 17 - 18 okt 2024
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare