Anpassad utbildning i Excel och Office

Excel utbildning

LÄR ER ANVÄNDA EXCEL, WORD, ONENOTE MFL UTIFRÅN ERA FÖRUTSÄTTNINGAR

Anpassa er Excelutbildning efter era behov

Om ni är flera som behöver uppdatera kunskaperna i Microsoft Excel är en anpassad Excelutbildning ett bra alternativ. Utbildningen kan ta upp just de delar som ni har behov av.

Det kan vara en kurs på grundnivå eller avancerad nivå. Den kan rikta sig till ekonomer, chefer, administratörer, specialister osv. Olika målgrupper använder ofta Excel på olika sätt. Då är en anpassad Excelutbildning ett bra sätt att få kunskaper som passar just en enskild målgrupp. Ni kan även gå vår öppna grundläggande Excelkurs, om det är mer övergripande kunskaper ni behöver.

Lär er Microsoft Office-programmen

Microsoft Office är en samling av praktiskt användbara program . De används till olika dokument, kalkylblad, presentationer och e-postmeddelanden. Med hjälp av Office kan ni skapa, hantera och bearbeta data, information och mejl. Vilket program behöver ni lära er mer om? Låt vår professionella utbildare komma till er och lära er vad Office-programmen kan göra. Några av de mest populära programmen i Microsoft Office är dessa:

 • Word: detta program använder ni för att hantera era textdokument
 • Excel: effektivt program för att hantera data
 • PowerPoint: för era presentationer
 • Outlook: för att hantera e-post och kalender
 • OneNote: Office-program för att lägga upp och organisera anteckningar

Ta hem en utbildning till er eller gå den på distans

Vår utbildare åker över hela landet för att genomföra utbildningar i Office-programmen. Ett alternativ är att ni går den på distans och kopplar upp er mot utbildaren. Kursen går då i realtid och ni kan ställa frågor, öva mm nästan som om det var en fysisk utbildning.

Excel - ett kraftfullt och användbart vertyg

Excel är ett kraftfullt verktyg för att hantera data, utföra beräkningar, presentera information i diagram mm. Det är ett av de mest använda programmen i världen. I stort sett alla branscher använder Excel på något sätt. Hur använder ni Excel? Är de flesta i organisationen självlärda? Då kan en Excelutbildning vara det som lägger många praktiska pusselbitar på plats.

Excels många olika användningsområden

Möjligheterna är till synes oändliga när kommer till hur ni kan använda Excel. Här lista vi några av de vanligaste användningsområdena.

 • Hantera små och stora mängder data. Med hjälp av Excel kan ni förädla stora mängder data. Ni kan sortera, filtrera och  söka. Formatera och färgkoda, förtydliga och presentera på måna olika sätt.
 • Göra olika beräkningar. Med hjälp av formler och funktioner kan Excel användas för att utföra en mängd olika beräkningar. Det kan handla om matematiska, finansiella och statistiska beräkningar.
 • Presentera data i diagramform. Att använda diagram när du ska visa din data gör din presentation lättöverskådlig. Du kan använda Excel för att skapa olika typer av diagram, som till exempel stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
 • Gör budgeten i Excel. Programmet är perfekt för att skapa och följa upp budgetar. Du kan enkelt jämföra olika perioder och se hur intäkter och kostnader varierar och påverkas av olika händelser.
 • Projektledarens bästa vän. Excel fungerar utmärkt för att hantera och hålla koll på projekt. Du kan lägga upp tidsplaner, följa upp milstolpar, se hur resurser använts med mera.
 • Skapa olika rapporter. För dig som har återkommande rapportering på ditt bord är Excel ett bra verktyg för att skapa olika typer av sammanfattningar av din data.
 • Automatisera mera. Gör inte tråkiga, repetetiva och återkommande uppgifter själv, när Excel kan göra dem åt dig. Med hjälp av makron kan du automatisera uppgifter och på så sätt spara mycket tid.

Det finns många fler sätt som du kan använda Excel i arbetet. Det är kort och gott ett mycket användbart redskap att kunna hantera.

Många är självlärda i programmet

Många har lärt sig Excel på egen hand, utan att ha deltagit i en formell kurs eller utbildning. Om du har tid är det roligt att testa programmet och se vad det går för. Men det är svårt att på egen hand lära sig alla funktioner och tekniker som finns tillgängliga i Excel. Speciellt om tiden är knapp är en Excelkurs ett bättre alternativ. Då får du en bra helhetsbild över programmet och hittar ofta fler möjliga användningsområden för dig. Ju mer du lär dig om Excel, desto mer kan du dra nytta av dess funktioner.

Anpassade övningar i Excel

När vi anpassar en excelutbildning för er ser vi även till att ni får många möjligheter att öva. Vi kan använda exempel från er verksamhet och ni kan öva direkt i era egna filer om ni vill det. Under utbildningen utvecklar ni era färdigheter och får tips om de mest effektiva och tidsbesparande teknikerna för just er. Oavsett om kursen är på en grundnivå eller mer avancerad nivå, får ni hjälp att komma vidare från där ni befinner er. Vår utbildare har hållit kurser i Excel sedan det kom och är både erfaren och pedagogisk. Hon hjälper er att utveckla och förfina era färdigheter i programmet.

Excelutbildning med olika inriktningar

En Excelutbildning kan innehålla många olika delar. Från grundläggande funktioner till mer avancerade färdigheter. En basutbildning i Excel kan lära dig att skapa, formatera och skriva ut kalkyler. En utbildning på en dag kan täcka in ämnen som snabbstart, hantering av rader, kolumner och celler, formatering, formler och funktioner. Vidare kan tabeller, diagram och pivottabeller tas upp. Att lära sig att dela och redigera med andra datatyper, Power Query m fl kan även vara moment i Excelutbildningen.

Skapa överskådliga presentationer i Excel

Under en anpassad Excelutbildning kan ni lära er hur ni arbetar med länkar, sorterar och filtrerar listor samt presenterar era data visuellt. Ni kan göra både snygga och överskådliga diagram och tabeller, vilket underlättar era presentationer. Just den visuella biten gör Excel till mer än bara ett kalkylprogram. Du behöver dock lära dig att hitta verktygen som skapar olika typer av både små och stora diagram. Du kan få kunskaper om hur du gör stapeldiagram och cirkeldiagram. Hur du presentera börskurser, kartor och histogram. För att nämna några.

Anpassa er utbildning efter era behov 

Hela vitsen med en företagsanpassad Excelutbildning är att ni kan anpassa innehållet efter det ni behöver. Ni kan välja att utbildningen ska vara grundläggande och passa en större grupp hos er. Den kan vara mer avancerad och rikta sig till ekonomer, inköpare, samordnare, projektledare och så vidare. Dessa grupper kan ha specfika behov av avancerade Excelfunktioner. Här hittar vi till exempel funktionerna INDEX, PASSA, VÄXLA, INDIREKT, FÖRSKJUTNING och LETARAD. Bland textfunktionerna hittar vi SÖK, HITTA, BYT.UT, ERSÄTT och LÄNGD. Ibland är datum extra viktiga och då behöver ni lära er om datumfunktioner som SLUTMÅNAD, EDATUM, DATUM och DATEDIF.

Onlineutbildning fungerar utmärkt

Att gå Excelutbildningen på distans fungerar jättebra. När vi utbildar online i Excel är vi alltid live, dvs vi har inga förinspelade utbildningar. Under en anpassad onlineutbildning behöver våra kunder möjligheten att ställa frågor och ingeragera med utbildaren. Självstudier kan fungera bra om ni bara vill fräscha upp era kunskaper, men för att få ut maximalt är en utbildning som går i realtid bäst.

Det finns mycket att lära om Microsoft-programmen

Att utbilda sig inom Microsofts olika program är användbart av flera skäl. Ett av de främsta skälen är att du blir mer produktiv och effektiv i ditt arbete. Microsoft-programmen Word, Excel och PowerPoint är alla grundläggande verktyg för smidigt och snabbt arbete. När du förstår hur du använder dessa program kan du arbeta mer effektivt. Du kan hantera stora mängder av data och utforma professionella dokument. Dina data kan paketeras och presenteras på ett attraktivt sätt.

Många efterfrågar kunskaper inom Microsoft

Många arbetsplatser efterfrågar kunskaper inom Microsoft Office.  Att kunna uppvisa utbildningsintyg, som visar att du gått olika kurser, ses ofta som en merit. Du får helt enkelt en konkurrensfördel om du har utbildat dig inom exempelvis Excel, Word eller PowerPoint. Arbetsgivaren vet också att den som satsat på utbildning kan ta till sig av den tekniska utvecklingen. Idag är det viktigare än någonsin att putsa upp sina teknikfärdigheter. I stort sett alla arbetsplatser använder datorer och mjukvara i sin verksamhet.

Samarbete i molnet

Med hjälp av kunskaper inom Microsoft 365 (tidigare Office 365) kan du förstå hur till exempel verktyg som Teams och SharePoint fungerar. Dessa tekniska redskap underlättar kommunikation och samarbete inom dagens moderna organisationer. Mycket tid sparas in med hjälp av kunnig personal, som behärskar tekniken. En arbetsplats som låter medarbetarna gå en Excelutbildning eller Wordkurs får ofta kunskaperna om molntjänsterna på köpet.

Automatisera mera

Bland annat Excel låter er automatisera återkommande arbetsuppgifter på ett enkelt sätt. Under vår Excel utbildning lär du dig om Excelformler och makron, som kan göra mycket av jobbet åt dig. Du sparar tid, som du kan lägga till att utveckla dig inom andra områden. Om du varje vecka hämtar information och sammanställer det i ett Excelark på samma sätt, kan ett makro göra det åt dig. Med några enkla knapptryck går makrot igenom arbetsmomenten och du får ett snabbt resultat. På så sätt får du mer tid till annat. Till exempel kan du lägga en stund på att skapa ett snyggt dokument inför din presentation.

Användningsområden för Microsoft Office-programmen

Word: Programmet där du skapar professionella brev, rapporter, sammanställningar, CV:n och andra dokument som främst baserar sig på text. Du kan enkelt redigera och formatera din text, använda färger och storlekar på bokstäverna, lägga in bilder, skapa tabeller mm. Med hjälp av funktionen för stavningskontroll ser du till att allt är rättstavat. Om ni arbetar molnbaserat kan flera personer samarbeta och redigera i samma dokument i realtid, vilket spar tid.

Excel: Det kraftfulla programmet för att hantera data på längden och tvären. Microsoft Excel är suveränt på att skapa tabeller, utföra olika beräkningar, lägga till diagram och arbeta med formler.  Om du är ekonom kan använda programmet till att göra en budget eller en prognos. Om du är säljare kan Excel hålla reda på vinst per produkt, försäljning per avdelning eller hjälpa dig med prissättning och kalkylering. Möjligheterna är nästa oändliga och funktionerna många. Genom en Excelutbildning får du kunskap om många användbara sätt att använda programmet.

PowerPoint: presentationernas mästare. Nästan alla som tagit fram en professionell presentation har gjort det i PowerPoint. Programmet har inbyggda mallar, som möjliggör en snygg och överskådlig presentation. Du kan arbeta med text, bilder och olika effekter som förstärker ditt budskap. Utbilda dig så får du grepp om alla möjligheter som finns i detta mångsidiga program.

Outlook: det är många organisationer som använder Microsoft Outlook för sin E-posthantering. Förvånansvärt få har dock kunskaper om alla funktioner som finns i programmet. En utbildning i detta mejlprogram kan både skapa bättre överblick av inkommande mejl och organisera personalens tid bättre. Använd Outlook för att schemalägga möten och använd kalendern för att lägga in dina aktiviteter. Dina kontakter organiseras effektivt så att du kan kommunicera med såväl kollegor som kunder. Med hjälp av uppgiftslistor och påminnelser ser du till att du inte missar något.

OneNote: Det är ganska många som inte känner till OneNote, men det är synd. En kurs kan få upp ögonen för dess användningsområden. Programmet är perfekt för att få en överskådlig bild över idéer, anteckningar, listor, länkar osv. Du kan till exempel göra ett veckoschema där du lägger in viktiga uppgifter dag för dag. Sedan kan du enkelt redigera, ta bort och lägga till allt eftersom du jobbar. 

Access: Här handlar det om databashantering. Programmet låter dig skapa och arbeta med databaser som lagrar och hämtar information från olika håll. Du kan även själv bygga ett enklare formulär eller en applikation.

Sammanfattning Microsoft Office

Summa summarum är programmen i Microsoft Office mycket mångsidiga och användbara. De hjälper till att organisera, kommunicera, analysera, beräkna och formatera information på många olika sätt. När du går en utbildning i Microsoft Excel, Word, OneNote, PowerPoint osv lägger du samtidigt grunden för ett modernt sätt att arbeta. 

Offert på anpassad utbildning i Excel, Word, PowerPoint mfl

Skicka ett mejl till oss och fråga hur vi kan hjälpa er organisation att utveckla Office-kunskaperna. Vi kan antingen komma till er och hålla utbildning, eller så den den hållas på distans.

Klicka på Offert-knappen nedan för att kontakta oss. Vi svarar snabbt!

Så här säger Svenska Kyrkan efter sin utbildning i Microsoft Office:

"Utbildningen var mycket bättre än jag kunnat förvänta mig!"

"Mycket bra föreläsare som förklarade på ett lätt fattat sätt."

"Det var precis det jag behövde."

"Jag tar med mig alla smarta tips och trix att använda i såväl program som jag använder dagligen, som de program jag använder mer sällan.