Telefonbemötande

Telefonbemötande

Lär dig att ge ett utmärkt och utmärkande bemötande per telefon - från den viktiga inledningen till avslutningen!

Perfekt telefonbemötande - från inledning till avslutning

Utbilda hela arbetsgruppen i professionellt telefonbemötande. Utbildningen lär er hur ni ska göra för att snabbt lyssna in vad kunden vill och identifiera kundens behov. Ni lär er visa att ni lyssnar på vad kunden har att säga, samtidigt som ni undviker alltför långa samtal.

Det här är utbildningen som lär er att styra samtalet med rätt typ av frågor, att använda smarta ordval och hur ni gör för att undvika missförstånd.

Deltagare från Cosmodent säger efter sin anpassade utbildning i telefonbemötande:

"Tack för en kanon dag! Jag tycker att kursens innehåll bidrog till många funderingar till hur man själv är och hur andra påverkar och påverkas av mitt egna sätt. Det krävs lite för att göra stor påverkan.
Christer var en mycket trevlig kursledare som väckte tankar och fick igång samtal på ett naturligt och kul sätt.
Jag kände mig upprymd efter kursen och känner att jag fick med mig både stora o små saker att applicera i min tillvaro både i arbetslivet och privat."  
Kate Brantvik, Cosmodent 

Utbildningen anpassas efter era önskemål. Ett förslag till innehåll ser ut så här:

TELEFONEN SOM ARBETSREDSKAP

 • Att använda telefonen som verktyg
 • Utan kroppsspråk och mimik blir ord, tonfall och betoning allt
 • Kommunikationsstilar och attityd
 • Konsten att väcka intresse per telefon
 • Smarta ordval och effektiva sätt att uttrycka sig
 • Att styra samtalet med rätt typ av frågor
 • Att inleda positivt
 • Hur du undviker missförstånd

TELEFONBEMÖTANDE I MÄSTARKLASS

 • Vad innebär det egentligen att ge service per telefon?
 • Din röst är ansiktet utåt
 • Kundens förväntningar
 • Att motivera kunden att fortsätta vara kund
 • Enkla svarstekniker som gör att kunden förstår att du verkligen lyssnar
 • Att identifiera kundens behov
 • Att uttrycka sig tydligt
 • Att ge service i mästarklass

ATT HANTERA KLAGOMÅL

 • Förväntningarna hos en missnöjd kund
 • Därför är de missnöjda kunderna ofta de mest värdefulla
 • Att hantera och klassificera klagomål
 • De rätta metoderna för att hantera besvärliga kunder
 • Hur motiverar du dig själv vid motgång?

VÅRDA DIN RÖST

 • Påfrestningar på rösten vid upprepade samtal, hög ljudmiljö och hårt arbetstempo
 • Undvik rösttrötthet - lär dig hantera din röst funktionellt
 • Din hållning och andning påverkar
 • Vatten förebygger hosta och harklingar
 • Stress inverkar negativt på rösten
 • Rätt röstteknik underlättar ditt tal och gör det behagligare för kunden att lyssna

Kursens mål är att lära er ett telefonbemötande i mästarklass, där ni med hjälp av rätt svars- och frågetekniker styr samtalet i rätt riktning.

Ni lär er bl a:

 • Olika kommunikationsstilar
 • Smarta ordval och effektiva sätt att uttrycka sig
 • Att styra samtalet med rätt typ av frågor
 • Att identifiera kundens behov
 • Rätt metod att hantera besvärliga kunder per telefon
 • Hur du vårdar och tar hand om din röst

Efter denna kursdag har ni lärt er hur ni ger ett utmärkt och professionellt telefonbemötande, från starten till avslutningen av samtalet.

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med kunder och som vill lära sig att ge professionell service per telefon. Ni kan t ex arbeta inom kundtjänst, reception eller support.

Ni vill lära er att snabbt lyssna in vad kunden vill och identifiera kundens behov.

Ni vill visa att ni lyssnar på vad kunden har att säga, samtidigt som ni undviker alltför långa samtal.

Ni vill kunna bemöta även de missnöjda kunderna och lära er att hantera klagomål på rätt sätt.

Så här säger våra kursdeltagare:

Fick många bra verktyg att ta med oss i våran arbetsvardag. Hela dagen var en bra dag. Kunskap, glädje, skratt, aha upplevelser, nya insikter. En riktigt bra dag.
Man kände sig verkligen inspirerad efter utbildningen att delge sina arbetskamrater.
Bra sammanfattning och enkla tips, öppnade ögonen för vissa saker man ej tänker på.

Vad tar du med dig från er utbildning? frågade vi deltagare från Region Jönköpings utbildning. Så här svarade de:

"Att serviceresan börjar inifrån och verktyg att se situationer ur fler perspektiv." - Emilia Magnusson, löneadministratör

"Att det är jag som gör skillnaden och att mitt sätt på hur jag uttrycker mig är det som spelar roll. Tar med mördafraser, vitaminfraser, hur skyddar mig själv från energitjuvar." - Adam, löneadministratör

"Att det hörs i telefonen hur jag ser ut. Trött, glad, irriterad, fokuserad osv." - Ann Svensson, löneadministratör

"Många tänkvärda saker. Att upplevelsen för någon annan beror på mitt sätt att framföra budskapet."