AI-DAGEN

AI-dagen, Artificiell Intelligens utbildning

FÅ EN HELHETSBILD AV AI - LYSSNA TILL FYRA OLIKA SPECIALISTER

Ett smörgåsbord av AI-kunskaper

AI-dagen ger dig kunskaper inom det viktigaste som sker inom Artificiell Intelligens just nu. Du lär dig att förstå och använda AI utan att vara en teknisk expert och får insikter om hur du kan använda AI-lösningar för olika typer av arbetsuppgifter.

Du får lyssna till hela fyra olika experter, var och en specialist inom sitt AI-område:

 • Grunder och historiken bakom AI, genomgång av bl a ChatGPT och PrivateGPT
 • Så använder du Microsoft Copilot i Excel, Word, PowerPoint m fl
 • Nya AI-förordningen - genomgång av reglerna som kommer att bestämma användning av AI
 • Jobba mer effektivt med hjälp av AI - få verktyg för tidsplanering, samarbete, kommunikation och avlastning

Få en helhetsbild av AI

Dagen ger dig breda kunskaper om flera olika aspekter av AI, så att du får en god helhetsbild av detta viktiga område. Du lär dig hur du kan använda olika AI-verktyg i ditt arbete. Du får tips om hur du kan mer effektiv med hjälp av AI och frigöra tid till andra uppgifter. Att göra rätt är viktigt, därför går vi även igenom den nya lagen som kommer att reglera hur du får använda AI.

Bakgrund, användning och potential hos AI

  • Bakgrund och historisk kontext - vad har gjort att AI har blivit så stort nu?
  • Introduktion till generativ AI med fokus på hur det kan fungera i verkliga livet
  • Generativ AI-demonstration: vi visar ChatGPT, dess kapacitet och potentiella tillämpningar
  • PrivateGPT - lokaliserad version av ChatGPT som kan anpassas för specifika organisatoriska behov
  • Användningsstrategi - råd om hur ni kan integrera AI i er organisation
  • Vikten av utbildning i generativ AI (prompt engineering) 
  • Reglering och potential hos AGI och ASI (Artificiell Allmän Intelligens och Artificiell Superintelligens)

Så använder du AI i Microsoft 365

  • Använd Copilot för att skriva, redigera, sammanfatta och skapa dokument i Word 
  • Förvandla dina idéer till en designad presentation i PowerPoint 
  • Låt Copilot hitta korrelationer och skapa professionella datavisualiseringar i Excel 
  • Så kan du hantera och effektivisera inkorgen i Outlook 
  • Gör möten i Teams mer produktiva genom att skapa att göra-listor eller påminnelser 
  • Använd Business Chat för att sammanfatta dokument, chattar, e-post, kalender m fl 

Juridiken kring AI - nya AI-förordningen

  • AI-direktivet – genomgång av nya AI Act
  • När börjar nya lagen gälla?
  • Klassificering utifrån risk
  • Sanktioner
  • Vilken rätt finns till spridning av AI-genererat material?
  • Vem har ansvar om det sker ett olovligt förfogande?
  • Dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.)
  • Vad gäller kring ägande och ansvar för AI-genererat material?

Bli mer effektiv med hjälp av AI 

  • Använd AI för tidsplanering
  • Som samarbetspartner och coach
  • Avlasta hjärnan och låt AI få hjälpa dig i vardagen
  • Verktyg för effektivt arbete och kommunikation med AI
  • Framgångsrika exempel på att använda AI

AI-DAGEN ger dig viktiga delar av AI

 • Vi inleder med att lägga den viktiga grunden för vad AI egentligen är och hur allt började. Generativ AI förklaras och sätts i ett praktiskt sammanhang. Verktyg som ChatGPT demonstreras, du får en inblick i PrivateGPT m fl. En blick på framtidens AI avrundar.
 • Dagen forsätter med att visa hur Microsoft Copilot fungerar i Word, Outlook, PowerPoint, Excel, Business Chatt och Teams. Denna smarta AI hjälper dig med allt från textförslag, sammanfattning och översättning till dataanalys och visualisering.
 • Snart kommer nya AI-förordningen (eller AI Act), vilken kommer att reglera AI-användningen i arbetet. När vi använder AI kommer en rad hänsyn att behöva tas och under denna viktiga föreläsning förklarar vi vad det kommer att innebära.
 • Vi avslutar med att visa hur du kan effektivisera din arbetsvardag med hjälp av AI. Avlasta hjärnan och låt AI hjälpa dig med t ex tidsplanering och kommunikation, eller som samarbetspartner och coach.

För alla som behöver förstå och kunna använda AI

AI-dagen är till för alla på arbetsplatsen som behöver få en god överblick över vad Artificiell Intelligens är, vilka AI-verktyg som finns och hur de kan och får användas praktiskt i arbetet. 

Dagen innehåller de viktigaste bitarna av AI och ger förståelse för dess inverkan, möjligheter, risker och användningsområden. 

Deltagaravgift och tider

5.980 kr per person. Moms tillkommer.

Förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Dokumentation ingår och mejlas efter konferensen.

Tid: 09.00 - 16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 19 sep 2024
  Piperska Muren, Scheelegatan 14, centrala Stockholm