Utbildning i ledarskap bara för er

Utveckla ledarskapet på arbetsplatsen med en intern utbildning - det är både lärorikt, kunskapshöjande och kostnadseffektivt

Öka kunskaperna genom en anpassad utbildning i ledarskap

Anpassad utbildning i ledarskap

Ibland passar det bäst att hålla en ledarskapsutbildning internt, speciellt om ni är flera med samma behov av kunskaper. Då kan ni skräddarsy en utbildning som passar er organisation i innehåll, tidsåtgång och upplägg.

Ett bra sätt att börja skräddarsy en egen utbildning är att utgå från innehållet i en eller flera av våra öppna utbildningar. Plocka ut de delar ni har behov av och berätta för oss vad ni vill trycka på, lyfta fram och utveckla vidare så att det passar för er. Vi tar fram en offert och ett förslag till anpassat program för er. Vill ni prata med aktuell utbildningsledare för mer information så ordnar vi det.

Välj plats och form för utbildningen

Vi kan komma till er arbetsplats, oavsett var i Sverige ni befinner er. Om ni föredrar distansutbildning kan vi hålla en utbildning online.

Vi kan också boka en extern möteslokal för er. Det är ett bra alternativ om ni vill ses fysiskt, men komma bort från arbetsvardagens miljö. Vi har avtal med många konferensanläggningar och kan därför ordna bra priser.

Anpassa utbildningen efter er målgrupp

Vid en internutbildning kan ni anpassa utbildningen efter era medarbetare, både till innehåll, plats och tidpunkt. Innehållet kan rikta sig t ex till nya ledare eller mer erfarna. Det kan ha fokus på era arbetsledare eller informella ledare. Nya chefer kan få en riktad utbildning i ledarskap, så att de får en bra start hos er. Medarbetare som ska ansvara för projekt kan lära sig de viktiga grunderna i projektledning. Och så vidare. Innehållet kan varieras och anpassas på många olika sätt, så att det passar just er.

Få ett eget ledarskapsprogram

Vi kan sätta samman ett eget ledarskapsprogram för er. Det kan till exempel vara en utbildning som sprids ut över tid och innehåller hemläxor att utföra mellan gångerna.

Exempel på program som vi genomfört

Anpassad utbildning för ledare men inte chefer 1+1 dagar

Dag 1

 • Ledarskap – viktiga grunder i att leda andra
 • Att leda utan att vara chef - mod och motivation
 • Att leda sin grupp mot uppsatta mål
 • Hemläxa som ger träning i att öka motivation och samarbete i gruppen. Praktiserande av att jobba målstyrt

Dag 2

 • Genomgång av hemläxa
 • Grupputveckling - steg för steg
 • Kommunikationen i ledarskapet
 • Efter utbildningen deltagarna kontakta utbildningsledaren och ventilera olika frågor, kopplade till det som tas upp under utbildningen.

Anpassad utbildning för nya chefer 2+1 dagar

Dag 1 och 2

 • Ny som chef och ny i rollen
 • Ledarskap – att leda andra
 • Nytänkande ledarskap
 • Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen
 • Kommunicera så att dina medarbetare förstår
 • Hemläxa som ger förståelse för och träning i att öka motivationen bland medarbetarna. Praktiserande av att jobba mer målstyrt. Åtgärder för att förbygga konflikter.

Dag 3

 • Genomgång av hemläxa
 • 8 ledningsprinciper för gott resultat och stimulerande arbetsklimat
 • Att jobba optimalt med feedback
 • Det kommunikativa ledarskapet

Kontakta oss gärna för en offert på anpassad utbildning i ledarskap. Använd Offert-knappen för att skicka ett mejl till oss. Vi svarar snabbt!

Anpassad utbildning i kommunikation

Idag handlar ledarskap mer än någonsin om att skapa gemenskap inom en organisation. En viktig uppgift är att se till att alla arbetar i samma riktning, mot en gemensam målsättning. God kommunikation med personalen är den viktigaste metoden för att förankra målsättning och visioner hos varje individ. En anpassad ledarskapsutbildning i kommunikation är därför mycket användbar. Under en sådan utbildning förmedlas mycket kunskap om olika sätt att kommunicera, anpassade till olika situationer i arbetslivet.

Fördelar med utbildning i kommunikation

En anpassad utbildning i kommunikation kan öka viljan till samarbete i hela organisationen. Ju tydligare alla får ta del av visionerna bakom verksamheten och kan identifiera sig med dessa, desto bättre blir samarbetsklimatet. En utbildning kan identifiera vilka kanaler som finns för intern kommunikation. Ni kan få hjälp med hur ni kan använda dessa för att informationen ska bli mest effektiv i varje konkret situation. 

Utbildning för ledare i att kommunicera

Kanske har er organisation en kommunikationsavdelning, men denna hanterar ofta primärt den externa kommunikationen, exempelvis gentemot media. För ledaren handlar det dock mest om att optimera den interna kommunikationen. Här kan en utbildning hjälpa till att styra upp processerna, så att det blir en relevant internkommunikation, anpassad till företaget.

Informell kommunikation

En anpassad utbildning kan även ta upp hur ni kan arbeta med kommunikation på ett mer informellt sätt. Här handlar det om att vara närvarande ute på i verksamheten och inleda spontana samtal. Då kan ledaren fånga upp intressanta förslag från medarbetarna. Även kritik som annars skulle ligga där latent blir synliga. Sådana synpunkter kommer sällan upp på avdelningsmötena.

Ligg steget före med välutbildade ledare

Som ledare och chef behöver man ligga steget före och kunna få medarbetarna med i alla processer. Genom att utbilda ledare i modern kommunikationsteknik kan de lättare anpassa både innehåll och kommunikationsmetoder, så att deras budskap verkligen når fram.

Det tillkommer kontinuerligt stora kvantiteter ny forskning på områden som kommunikation och information, och som ledare är det svårt att finna tillräckligt med tid till att hålla sig uppdaterad. En anpassad utbildning är en effektiv metod att få aktuell kunskap på viktiga delområden.

Kunskaper håller er uppdaterade

Det blir allt viktigare att ständigt utveckla sig och skaffa sig mer kunskaper. I dagens samhälle går utvecklingen i rekordfart. Kunskaper inom inte minst ledarskapsområdet är nödvändiga för att inte halka efter i utvecklingen. Det handlar inte om att alla måste ha den perfekta högskoleutbildningen, utan om att hålla sig a jour med omvärlden och den ständiga förändringen runt omkring oss. Det är utmärkt att ha en högskoleutbildning att luta sig tillbaka på, men se det som en grund att stå på. Bygg sedan vidare på grunden och bygg upp kompetensen med fler lager av lärdomar.

Desto fler lärdomar desto bättre beslut

Alla som arbetar kommer förr eller senare att ställas inför olika  problem som behöver en lösning. För varje problem ni löser skaffar ni er lärdomar om vad som fungerar och inte. Det blir en form av kompetensutveckling som förhoppningsvis hjälper er framåt. Men för att hålla er uppdaterade med hur marknaden tänker och människor fungerar i dagens samhälle så är rätt kompetensutveckling otroligt viktig. Leta därför fram den utbildning som passar er där ni är just nu. Ju bättre kunskap desto lättare att fatta beslut och kunna motivera varför ni tar just de besluten.  

En utbildning i ledarskap för varje tillfälle

Det finns en ledarskapsutbildning för varje tillfälle. Försök att hitta hitta den utbildning som passar med vad ni försöker uppnå i er nuvarande situation. Den ska stödja er kompetensutveckling och lära er nya kunskaper. Den ska också ge ett värde i form av bra innehåll som känns relevant och meningsfullt. Förutom att det är givande att läsa sig nya saker, brukar det vara mycket givande att träffa andra människor i liknande branscher. Eller att få helt nya insikter från helt andra branscher. Det finns alltid något att lära sig och det blir ofta givande diskussioner kring aktuella ämnen mellan kursdeltagarna. 

Regelbundna kurser ger hög kompetens

Näringslivet är idag oroliga för att inte hitta den kompetens de behöver för sin verksamhet. Det kan till och med bli affärskritiskt att inte hitta rätt kompetens. Att gå en utbildning regelbundet och bygga på er kompetens är att investera i er framtid. Allt för att bygga ert eget varumärke. När ni dessutom ser till att hela tiden skaffa rätt kompetensutveckling följer ni även den aktuella marknaden och vad som är viktigt just nu. Utbildningsföretag måste hålla sig uppdaterade om vad som är aktuellt på marknaden för att hålla sig relevanta. Det gynnar även dig som deltagare.  

Vetskap håller er relevanta

Kompetensutveckling handlar om att utveckla er och hålla er relevanta. Det finns alla typer av kurser och ni kan även ta distanskurser inom olika ledarämnen. Det viktiga är att ni inte stannar upp i ert arbetsliv och känner er nöjda. Då finns risken att era konkurrenter springer förbi er och lämna er kvar på perrongen. Det blir också väldigt mycket roligare om ni kan hänga med på det som pågår inom er bransch. Alla medarbetare kan tillföra ett värde för ert företag. Utforska vilka utbildningar som finns och skapa ett värde för er och ert företag.  

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket bra utbildning som jag kommer ha mycket användning av! Jag har fått mer kunskap och många konkreta verktyg hur jag ska förbättra mitt ledarskap och stärka arbetsgruppen. (Anpassad utbildning: Att leda utan att vara chef)
Han var mycket lätt att lyssna på. Det märks att han vet vad han pratar om. (Anpassad utbildning; Chefens samtal)
En föreläsare som inte stryker medhårs och verkar ha en stor förmåga att läsa andra människor. Bara den förmågan ger extra kick i utbildningen. BRA! (Anpassad utbildning för nya ledare)