EKONOMI & ADMINISTRATION

Ekonomikurser och kurser inom lön, administration och Excel

Välkommen till våra ekonomikurser, som tar upp allt från redovisning och bokslut till budgetering och nyckeltal. Vår konferens Lönedagarna återkommer på hösten varje år och ger dig som arbetar med lön en viktig uppdatering inom löneområdet. Vår Stiftelsekurs tar upp ekonomin för dig som ansvarar för en avkastningsstiftelse, och ger värdefull kunskap om såväl civilrättsliga som redovisningsmässiga frågor.

Ekonomikurser för ekonom och icke ekonom

Bland våra ekonomikurser hittar du kurser för dig som arbetar med ekonomi dagligen. Du hittar också kurser för dig som inte är ekonom, men som behöver förstå företagsekonomi och hur den fungerar i organisationen. Att ha goda kunskaper om hur ekonomin i en organisation är uppbyggd är A och O för t ex chefer, projektledare och specialister.

Kurser inom administration och Excel

De populära Administratörsdagarna återkommer två gånger om året och samlar handläggare, assistenter, samordare m fl från offentlig verksamhet från hela landet. Kursen i Excel som riktar sig till administratörer är ny för hösten  och lär ut Excel från grunden. Du lär dig basfunktioner och får kunskap om praktiska snabbvägar och finesser som underlättar ditt arbete.

Den allmänna genomgången var precis vad jag behöver. Kerstin Fagerberg är en mycket bra kursledare.
Våra kurser inom

EKONOMI & ADMINISTRATION

Administratörsdagarna
Administratörsdagarna

Dessa 2 dagar är det ditt yrke som administratör som står i fokus! Som vanligt blir det innehållsrikt, utvecklande och fyllt med mycket inspiration. Det här är en av våra mest populära utbildningar och den vänder sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet. Välkommen hösten 2023!

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 23 - 24 nov 2023
Bokslutskurs
Bokslutsarbete och deklaration

Ekonomikurs som ger dig allt du behöver för att självständigt planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration för ett företag. Du lär dig bl a om lagar och regler, bokföringens samband med ekonomisk redovisning, vad årsredovisningen ska innehålla och hur du arbetar med deklarationen.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 23 - 24 nov 2023
Ekonomi för icke ekonomer
Ekonomi för icke ekonomer

Lär dig tolka och analysera ekonomisk information och få förståelse för de ekonomiska sambanden. Kursen är för dig som behöver kunskap om grundläggande företagsekonomiska begrepp, förståelse för resultatrapporter, bokslut, nyckeltal mm. En bred ekonomikurs som ger god insikt i företagsekonomins värld.

  • Webbutbildning 26 - 27 sep 2023
  • Stockholm (klassrumsutbildning) 21 - 22 nov 2023
Excel kurs | Excelkurs
Excelkurs för administratörer

Kursen lär dig som arbetar som administratör att använda programmet Excel från grunden. Du får först en genomgång av de viktiga basfunktionerna för att därefter lära dig mer avancerade funktioner. Du lär dig många knep och finesser under kursen som kommer att underlätta ditt arbete och spara tid!

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 19 okt 2023
Löneadministratör utbildning
Lönedagarna

Välkommen till 2023 års Lönedagar! Här får du uppdateringar och nyheter inom löneadministration och löneberäkning samt får ny inspiration och motivation. I år får du en grundlig genomgång av alla nyheter inom lön plus vilka regler som gäller för representation och förmåner. Du lär dig även att skapa god samverkan och givande möten med hjälp av modern hjärnforskning.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 29 - 30 nov 2023
Presentationsteknik kurs
Presentera så att andra lyssnar

Att hålla presentationer av olika slag kan upplevas både nervöst och stressande. Många är rädda för att inte nå fram med sitt budskap eller att publiken helt enkelt inte ska lyssna. Det finns effektiva knep och verktyg att ta till, som förbereder dig på rätt sätt och tar bort stressen. Kursen lär dig hur du gör för att öka din auktoritet när du presenterar och skapa intresse hos din publik.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 17 - 18 okt 2023
Stiftelsekurs
Stiftelsekurs

Ekonomikurs inriktad mot stiftelser - här får du det senaste inom civilrätt, redovisning och skatteregler för stiftelser. Kursen ger dig viktig kunskap om stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser. Du får även en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 16 nov 2023
Utbildning i företagsekonomi
Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi går som en röd tråd genom alla företag och organisationer. Det finns många begrepp, lagar och rekommendationer att förhålla sig till. Att så många som möjligt har åtminstone grundläggande kunskaper i ekonomi ökar möjligheterna till vinst och framgång. Här kan du läsa mer om våra olika ekonomikurser och hur de hjälper dig att förstå det här med ekonomi.

Ekonomikurser för chefer

Ekonomikurser som tar upp ekonomi för chefer är mycket matnyttiga för dig som är chef och som behöver grundläggande kunskaper om hur ekonomin i ett företag fungerar. Med chefskapet följer ju som bekant inte bara personalansvar och ansvar för att verksamhetens uppgifter verkställs, utan också ekonomiska åtaganden. Du har en budget att hålla dig till och ska med största sannolikhet även följa upp denna genom regelbundna prognoser. Det finns likviditetsplaner och nyckeltal att förhålla sig till och olika ekonomiska underlag att lämna varje månad, som används till fakturering, löner och avrapportering. Har du tillräcklig kunskap för att kunna lämna korrekta underlag? Boka annars in dig till någon av våra ekonomikurser och bli väl förberedd,

Ekonomikurser för dig som inte är ekonom

En ekonomikurs för chefer och icke ekonomer handlar om förståelse, tolkning och användning av ekonomin i företaget. För dig som inte är ekonom till yrket men behöver god förståelse för företagsekonomi är det viktigt att innehållet i det material du lämnar är riktigt och att du förstår vad det ska användas till. Du behöver även ha insikt om vilken din roll i ekonomiprocessen är. Du måste kunna kommunicera med både ekonomer, ledning och medarbetare för att upplevas som trovärdig och för att få gehör för dina idéer och förslag. Det som görs på företaget måste vara ekonomiskt genomförbart och i linje med de ekonomiska förutsättningar som råder. Någon av våra ekonomikurser ger dig de kunskaper inom ekonomi som du behöver.

Behärska terminologin efter våra ekonomikurser

Våra ekonomikurser ger dig kunskaper som gör att du kommer att kunna använda terminologin inom förtagsekonomin. Det är först när du behärskar ord, begrepp och termer inom området ekonomi, som du verkligen kan argumentera för eller emot olika förslag. När du förstår vilken ekonomisk genomslagskraft olika åtgärder har kan du också ta ställning till vad du tycker om dem och ha bra på fötterna. Våra ekonomikurser tar fasta på detta och du får möjlighet att avsätta tid för den viktiga grundkunskapen. Det är först när den är på plats som du kan gå vidare och börja jobba med förståelse och tolkning av ekonomiska rapporter såsom balansräkning, resultaträkning, årsredovisning, budgetar, prognoser mm. Det finns mycket information att hämta, både från den egna verksamhetens rapporter, men också från konkurrenters.

Ekonomikurser som lär dig förstå ekonomi

Våra ekonomikurser ger dig kunskaper och lärdomar som ökar förståelsen för området ekonomi. Att behärska ekonomi även när man inte är ekonom innebär att du vet vilken information du kan hämta från resultaträkningen och att du förstår var posterna i balansräkningen kommer från. En utbildning med inriktning på ekonomi lär dig vilka tal som ställs i relation till varandra för att få fram viktiga nyckeltal. Du lär dig att förstå likviditetsbegreppet och att göra en egen likviditetsplanering för att på så sätt hela tiden ha koll på de likvida medlen och undvika ebb i kassan. Budgetplanering och budgetering gås igenom och du får metoder för realistisk uppföljning och lär dig revidera genom regelbundet återkommande och trovärdiga prognoser.

Grundläggande kurs i företagsekonomi

Att delta i en baskurs i företagsekonomi är en bra start för att få förståelse för de viktigaste ekonomifrågor för företaget. Det kan vara speciellt bra att gå en ekonomikurs när du är ny som chef. Då behöver du snabbt förstå vad ekonomerna i företaget pratar om. Hur läser du resultaträkningen? Vad kan du få för information ur en årsredovisning? Vilka nyckeltal kan hjälpa dig att följa och förstå hur din del av verksamheten går? Detta är alla viktiga frågor, som du kan få svar på under en grundläggande kurs i företagsekonomi.

Måste du förstå debet och kredit?

Alla måste inte kunna förstå hur debet och kredit fungerar. Men att ha åtminstone en basförståelse för hur bokföringen hänger ihop  underlättar. Det gäller speciellt när du ska prata med ekonomerna i din verksamhet. Tänk dig att vara ny som chef för en verksamhet och alla förväntar sig att du kan förklara hur din grupp ligger till ekonomiskt. I det läget är det skönt att ha gått en ekonomikurs som ger ekonomisk förståelse på ett snabbt och effektivt sätt. Du kommer att få en helt annan pondus när du använder rätt ekonomiska uttryck. Du slipper att sitta som ett frågetecken under ekonomidragningarna på ledningsgruppsmötet och kan bidra till diskussionerna.

Hjärtum Utbildning har ekonomikurserna för dig

Våra ekonomikurser är heltäckande och tar upp aspekter att ta hänsyn till när du t ex är chef och har ett ekonomiskt ansvar. Våra kurser hjälper dig att bli mer säker på hur du ska uttrycka dig i ekonomiska termer så att du kan prata med ekonomer på ekonomers vis. När du t ex ska ta ställning olika investeringsalternativ har du kunskap för att räkna ut vilket av dem som är mest lönsamt och du kan även argumentera för och emot olika förslag. Du förstår att resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och resultat för en viss period och att balansräkningen visar tillgångar och skulder vid en viss given tidpunkt. Du har kort och gott kontroll över ekonomin som du ansvarar för. Välkommen till våra ekonomikurser!

Bli uppdaterad med våra ekonomikurser

Gå någon av våra ekonomikurser och håll dig uppdaterad med nya lagar och regler. Våra kursledare ser till att du lär dig om gällande praxis och metoder. Våra kurser inom ekonomi innehåller den senaste informationen inom området och ger dig kompetenser som är uppdaterade och relevanta. Med nya lärdomar inom företagsekonomi får du god kontroll på vad som gäller inom ditt ekonomiska ansvarsområde.

Välkommen till våra ekonomikurser

Gå någon av våra ekonomkurser och lär dig senaste nytt inom bokslut, deklaration, nyckeltal, lönehantering, stiftelseekonomi mm! Varmt välkommen till någon av våra ekonomikurser!