EKONOMI & LÖN

EKONOMIKURSER OCH KURSER INOM LÖN SOM HÅLLER DIG UP-TO-DATE

Håll dig uppdaterad med våra ekonomikurser

Att kontinuerligt gå ekonomikurser är mycket viktigt för att du ska vara uppdaterad med nya lagar och regler och hålla dig informerad om praxis och metoder. Våra kurser innehåller den senaste informationen inom ekonomiområdet och ger dig kompetenser som är uppdaterade och relevanta. Med fräscha lärdomar inom företagsekonomi har du koll på vad som gäller inom ditt ekonomiska ansvarsområde.

Ekonomikurser för ekonom och icke ekonom

Bland våra ekonomikurser hittar du kurser både för dig som arbetar med ekonomi dagligen och för dig som behöver förstå företagsekonomi och hur den fungerar i organisationen. Att ha goda kunskaper om hur ekonomin i en organisation är uppbyggd är A och O för t ex chefer, projektledare och specialister. Våra ekonomikurser lär dig att se sambanden mellan ekonomin och verksamheten och ökar dina insikter om hur mycket ekonomin faktiskt styr din arbetsvardag, och hur du själv kan vara med och påverka.

Välkommen till våra ekonomikurser och lönekurser och få senaste nytt inom bokföring, bokslut, deklaration, nyckeltal, stiftelseekonomi mm!

Jag är jättenöjd med utbildningen och kommer rekommendera den till flera. Väldigt pedagogiskt. Bra med förslag från ""verkligheten"". Proffsig föreläsare. Jag är nöjd och lärde mig massor.
Våra kurser inom

EKONOMI & LÖN

Bokföringskurs
Bokföringskurs - grunder

Det här är ekonomikursen för dig som vill lära dig grundläggande praktisk bokföring, så att du kan ta hand om bokföringen i företaget. Du lär dig bokföring vid bl a försäljning, inköp och personalkostnader och om moms, skattekonto och skattedeklaration.

  • Stockholm (klassrumskurs) 26 - 27 okt 2021
  • Distanskurs 26 - 27 okt 2021
Bokslutskurs
Bokslutsarbete och deklaration

Ekonomikurs som ger dig allt du behöver för att självständigt planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration för ett företag. Du lär dig bl a om lagar och regler, bokföringens samband med ekonomisk redovisning, vad årsredovisningen ska innehålla och hur du arbetar med deklarationen.

  • Stockholm (klassrumskurs) 17 - 18 nov 2021
Ekonomi för icke ekonomer
Ekonomi för icke ekonomer

Lär dig tolka och analysera ekonomisk information och få förståelse för de ekonomiska sambanden. Kursen är för dig som behöver kunskap om grundläggande företagsekonomiska begrepp, förståelse för resultatrapporter, bokslut, nyckeltal mm. En bred ekonomikurs som ger god insikt i företagsekonomins värld.

  • Stockholm (klassrumskurs) 5 - 6 okt 2021
  • Distanskurs 5 - 6 okt 2021
  • Webbkurs 25 - 26 nov 2021
Löneadministration
Lönedagarna

Välkommen till 2021 års Lönedagar! Här får du uppdateringar och nyheter inom löneadministration och löneberäkning samt får ny inspiration och motivation. Lär dig om allt från semester- och frånvarohantering till förmåner och representation. Dessutom lär du dig att kommunicera på hjärnans villkor.

  • Stockholm (klassrumskurs) 2 - 3 dec 2021
Stiftelsekurs
Stiftelsekurs

Ekonomikurs inriktad mot stiftelser - här får du det senaste inom civilrätt, redovisning och skatteregler för stiftelser. Kursen ger dig viktig kunskap om stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser. Du får även en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

  • Stockholm (klassrumskurs) 18 nov 2021

Ekonomikurser för chefer

Ekonomikurser som tar upp ekonomi för chefer är mycket matnyttiga för dig som är chef och som behöver grundläggande kunskaper om hur ekonomin i ett företag fungerar. Med chefskapet följer ju som bekant inte bara personalansvar och ansvar för att verksamhetens uppgifter verkställs, utan också ekonomiska åtaganden. Du har en budget att hålla dig till och ska med största sannolikhet även följa upp denna genom regelbundna prognoser. Det finns likviditetsplaner och nyckeltal att förhålla sig till och olika ekonomiska underlag att lämna varje månad, som används till fakturering, löner och avrapportering. Har du tillräcklig kunskap för att kunna lämna korrekta underlag?

För dig som inte är ekonom

För dig som inte är ekonom till yrket men behöver god förståelse för företagsekonomi är det viktigt att innehållet i det material du lämnar är riktigt och att du förstår vad det ska användas till. Du behöver även ha insikt om vilken din roll i ekonomiprocessen är. En ekonomikurs för chefer och icke ekonomer handlar om förståelse, tolkning och användning av ekonomin i företaget. Du måste kunna kommunicera med både ekonomer, ledning och medarbetare för att upplevas som trovärdig och för att få gehör för dina idéer och förslag. Det som görs på företaget måste vara ekonomiskt genomförbart och i linje med de ekonomiska förutsättningar som råder.

Behärska terminologin efter våra ekonomikurser

Våra ekonomikurser ger dig kunskaper som gör att du kommer att kunna använda terminologin inom förtagsekonomin. Det är först när du behärskar ord, begrepp och termer inom området ekonomi, som du verkligen kan argumentera för eller emot olika förslag. När du förstår vilken ekonomisk genomslagskraft olika åtgärder har kan du också ta ställning till vad du tycker om dem och ha bra på fötterna. Våra ekonomikurser tar fasta på detta och du får möjlighet att avsätta tid för den viktiga grundkunskapen. Det är först när den är på plats som du kan gå vidare och börja jobba med förståelse och tolkning av ekonomiska rapporter såsom balansräkning, resultaträkning, årsredovisning, budgetar, prognoser mm. Det finns mycket information att hämta, både från den egna verksamhetens rapporter, men också från konkurrenters.

Att behärska ekonomi även när man inte är ekonom innebär att du vet vilken information du kan hämta från resultaträkningen och att du förstår var posterna i balansräkningen kommer från. En utbildning med inriktning på ekonomi lär dig vilka tal som ställs i relation till varandra för att få fram viktiga nyckeltal. Du lär dig att förstå likviditetsbegreppet och att göra en egen likviditetsplanering för att på så sätt hela tiden ha koll på de likvida medlen och undvika ebb i kassan. Budgetplanering och budgetering gås igenom och du får metoder för realistisk uppföljning och lär dig revidera genom regelbundet återkommande och trovärdiga prognoser.

Hjärtum Utbildning har ekonomikurserna för dig

Våra ekonomikurser är heltäckande och tar upp aspekter att ta hänsyn till när du t ex är chef och har ett ekonomiskt ansvar. Våra kurser hjälper dig att bli mer säker på hur du ska uttrycka dig i ekonomiska termer så att du kan prata med ekonomer på ekonomers vis. När du t ex ska ta ställning olika investeringsalternativ har du kunskap för att räkna ut vilket av dem som är mest lönsamt och du kan även argumentera för och emot olika förslag. Du förstår att resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och resultat för en viss period och att balansräkningen visar tillgångar och skulder vid en viss given tidpunkt. Du har kort och gott kontroll över ekonomin som du ansvarar för.