EKONOMI & ADMINISTRATION

Utbildning för medarbetare

Här hittar du utbildningar inom ett brett område. Vi har ekonomikurser för ekonomer och icke ekonomer. Här hittar du Lönedagarna, som återkommer på hösten varje år och ger dig som arbetar med lön en viktig uppdatering inom löneområdet. Vår Stiftelsekurs tar upp ekonomin för dig som ansvarar för en avkastningsstiftelse. 

AI är på allas läppar

Nästan alla pratar om AI på ett eller annat sätt. Därför har vi tagit fram en utbildning som tar upp det viktigaste inom området. Vi kallar den Att använda AI i arbetet och den är bra för alla som vill hålla sig updaterad om Artificiell Intelligens och dess användning.

Kurser inom administration och Excel

De populära Administratörsdagarna återkommer två gånger om året och samlar deltagare från offentlig verksamhet från hela landet. Kursen i Excel riktar sig till nybörjare i detta användbara program och hjälper dig att använda det på ett effektivt sätt.

Kompetent kursledare som gjorde allt för att att online-kursen skulle kännas som vi var på plats.
Våra kurser inom

EKONOMI & ADMINISTRATION

Administratörsdagarna
Administratörsdagarna

Dessa 2 dagar är det ditt yrke som administratör som står i fokus! Som vanligt blir det innehållsrikt, utvecklande och fyllt med mycket inspiration. Det här är en av våra mest populära utbildningar och den vänder sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet. Välkommen våren 2024!

  • Stockholm 16 - 17 maj 2024
utbildning AI på jobbet
Att använda AI i arbetet

Vilka utmaningar och frågor kommer med den nya artificiella intelligensen (AI) och med AI-tekniken? Är ni redo och känner ni er trygga med juridiken kring AI? Utbildningen visar både hur ni kan använda olika AI-verktyg i verksamheten och vad som gäller juridiskt.

  • Stockholm 29 maj 2024
Bokslutskurs
Bokslutsarbete och deklaration

Ekonomikurs som ger dig allt du behöver för att självständigt planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration för ett företag. Du lär dig bl a om lagar och regler, bokföringens samband med ekonomisk redovisning, vad årsredovisningen ska innehålla och hur du arbetar med deklarationen.

  • Stockholm 21 - 22 nov 2024
utbildning i deklaration aktiebolag
Deklaration i aktiebolag

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper så att du kan upprätta deklaration i ett aktiebolag på egen hand. Du ser hur bokföring, bokslut och deklaration hänger samman och får kunskaper om vad som är avdragsgillt, hur pensioner behandlas, hur skatten beräknas mm.

Ekonomi för icke ekonomer
Ekonomi för icke ekonomer

Lär dig tolka och analysera ekonomisk information och få förståelse för de ekonomiska sambanden. Kursen är för dig som behöver kunskap om grundläggande företagsekonomiska begrepp, förståelse för resultatrapporter, bokslut, nyckeltal mm. En bred ekonomikurs som ger god insikt i företagsekonomins värld.

  • Stockholm 22 - 23 maj 2024
  • Stockholm 19 - 20 nov 2024
Excel kurs | Excelkurs
Excelkurs - grundkurs i Excel

Kursen lär dig som är nybörjare att använda programmet Excel från grunden. Du får först en genomgång av de viktiga basfunktionerna för att därefter lära dig mer avancerade funktioner. Du lär dig många knep och finesser under kursen som kommer att underlätta ditt arbete och spara tid!

  • Stockholm 22 maj 2024
  • Distansutbildning 16 okt 2024
Löneadministratör utbildning
Lönedagarna

Välkommen till 2024 års Lönedagar! Här får du uppdateringar och nyheter inom löneadministration och löneberäkning samt får ny inspiration och motivation. I år får du en grundlig genomgång av alla nyheter inom lön inkl regler som gäller för representation och förmåner. Vi går även igenom viktiga områden inom arbetsrätten som är viktiga för dig som arbetar med löner.

  • Stockholm 28 - 29 nov 2024
Stiftelsekurs
Stiftelsekurs

Ekonomikurs inriktad mot stiftelser - här får du det senaste inom civilrätt, redovisning och skatteregler för stiftelser. Kursen ger dig viktig kunskap om stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser. Du får även en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

  • Stockholm 14 nov 2024
Strategisk planering och styrning av verksamheten
Strategisk planering och styrning

Nu är det viktigare än någonsin att tänka utanför boxen för att utveckla affären. Utbildningen går igenom metoder som hjälper er att både hitta nya kunder och öka försäljningen till befintliga. Med rätt strategi, planering och styrning kan omsättningen öka och affärerna växa.

  • Stockholm 14 - 15 maj 2024

Ekonomikurser för chefer

Ekonomikurser som tar upp ekonomi för chefer är mycket matnyttiga för dig som är chef och som behöver grundläggande kunskaper om hur ekonomin i ett företag fungerar. Med chefskapet följer ju som bekant inte bara personalansvar och ansvar för att verksamhetens uppgifter verkställs, utan också ekonomiska åtaganden. Du har en budget att hålla dig till och ska med största sannolikhet även följa upp denna genom regelbundna prognoser.

Kunskap ger korrekta underlag

Det finns likviditetsplaner och nyckeltal att förhålla sig till och olika ekonomiska underlag att lämna varje månad, som används till fakturering, löner och avrapportering. Har du tillräcklig kunskap för att kunna lämna korrekta underlag? Organisationens omsättning är beroende av att materialet som ligger till grund för faktureringen är rätt. Utbetalningen är lönerna måste bli korrekta från början, för att unvika onödig administration. Bli väl förberedd genom att boka in dig någon av våra ekonomikurser.

Ekonomikurser för dig som inte är ekonom

En ekonomikurs för chefer och icke ekonomer handlar om förståelse, tolkning och användning av ekonomin i företaget. För dig som inte är ekonom till yrket men behöver god förståelse för företagsekonomi är det viktigt att innehållet i det material du lämnar är riktigt och att du förstår vad det ska användas till. Du behöver även ha insikt om vilken din roll i ekonomiprocessen är.

Ekonomi är även kommunikation

Du måste kunna kommunicera med både ekonomer, ledning och medarbetare för att upplevas som trovärdig och för att få gehör för dina idéer och förslag. Det som görs på företaget måste vara ekonomiskt genomförbart och i linje med de ekonomiska förutsättningar som råder. Någon av våra ekonomikurser ger dig de kunskaper inom ekonomi som du behöver.

Behärska terminologin efter våra ekonomikurser

Våra ekonomikurser ger dig kunskaper som gör att du kommer att kunna använda terminologin inom förtagsekonomin. Det är först när du behärskar ord, begrepp och termer inom området ekonomi, som du verkligen kan argumentera för eller emot olika förslag. När du förstår vilken ekonomisk genomslagskraft olika åtgärder har kan du också ta ställning till vad du tycker om dem och ha bra på fötterna. Våra ekonomikurser tar fasta på detta och du får möjlighet att avsätta tid för den viktiga grundkunskapen.

Lägg grunden på plats

Det är först när grundförståelse för ekonomin är på plats som du kan gå vidare. När du ser sambanden kan du börja jobba med förståelse och tolkning av ekonomiska rapporter. Här hittar vi balansräkning, resultaträkning, årsredovisning, budgetar, prognoser med mera. Det finns mycket information att hämta, både från den egna verksamhetens rapporter, men också från konkurrenters. Att du förstår och kan dra slutsatser är därför avgörande för hur bra det kommer att gå.

Ekonomikurser som lär dig förstå ekonomi

Våra ekonomikurser ger dig kunskaper och lärdomar som ökar förståelsen för området ekonomi. Att behärska ekonomi även när man inte är ekonom innebär att du vet vilken information du kan hämta från resultaträkningen och att du förstår var posterna i balansräkningen kommer från. En utbildning med inriktning på ekonomi lär dig vilka tal som ställs i relation till varandra för att få fram viktiga nyckeltal.

Vet du hur du får kontroll på likviditeten?

Under en ekonmisk utbildning lär di dig att förstå begreppet likviditet och att göra en egen likviditetsplanering. Du behöver veta hur du gör denna, för att på så sätt hela tiden ha koll på de likvida medlen och undvika ebb i kassan. Budgetplanering och budgetering är andra viktiga delar av en utbildning. Du får metoder för realistisk uppföljning och lär dig revidera genom regelbundet återkommande och trovärdiga prognoser.

Grundläggande kurs i företagsekonomi

Att delta i en baskurs i företagsekonomi är en bra start för att få förståelse för de viktigaste ekonomifrågor för företaget. Det kan vara speciellt bra att gå en ekonomikurs när du är ny som chef. Då behöver du snabbt förstå vad ekonomerna i företaget pratar om. Hur läser du resultaträkningen? Vad kan du få för information ur en årsredovisning? Vilka nyckeltal kan hjälpa dig att följa och förstå hur din del av verksamheten går? Detta är alla viktiga frågor, som du kan få svar på under en grundläggande kurs i företagsekonomi.

Måste du förstå debet och kredit?

Alla måste inte kunna förstå hur debet och kredit fungerar. Men att ha åtminstone en basförståelse för hur bokföringen hänger ihop  underlättar. Det gäller speciellt när du ska prata med ekonomerna i din verksamhet. Tänk dig att vara ny som chef för en verksamhet och alla förväntar sig att du kan förklara hur din grupp ligger till ekonomiskt. I det läget är det skönt att ha gått en ekonomikurs som ger ekonomisk förståelse på ett snabbt och effektivt sätt. Du kommer att få en helt annan pondus när du använder rätt ekonomiska uttryck. Du slipper att sitta som ett frågetecken under ekonomidragningarna på ledningsgruppsmötet och kan bidra till diskussionerna.

Hjärtum Utbildning har ekonomikurserna för dig

Våra ekonomikurser är heltäckande och tar upp aspekter att ta hänsyn till när du t ex är chef och har ett ekonomiskt ansvar. Våra kurser hjälper dig att bli mer säker på hur du ska uttrycka dig i ekonomiska termer så att du kan prata med ekonomer på ekonomers vis. När du t ex ska ta ställning olika investeringsalternativ har du kunskap för att räkna ut vilket av dem som är mest lönsamt och du kan även argumentera för och emot olika förslag. Du förstår att resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och resultat för en viss period och att balansräkningen visar tillgångar och skulder vid en viss given tidpunkt. Du har kort och gott kontroll över ekonomin som du ansvarar för. Välkommen till våra ekonomikurser!

Bli uppdaterad med våra ekonomikurser

Gå någon av våra ekonomikurser och håll dig uppdaterad med nya lagar och regler. Våra kursledare ser till att du lär dig om gällande praxis och metoder. Våra kurser inom ekonomi innehåller den senaste informationen inom området och ger dig kompetenser som är uppdaterade och relevanta. Med nya lärdomar inom företagsekonomi får du god kontroll på vad som gäller inom ditt ekonomiska ansvarsområde.

Ekonomikurser som är anpassade för arbetslivet

Det är också viktigt att en ekonomikurs är anpassad för arbetslivet  och det praktiska ekonomiarbetet. Först då kan kunskaperna som deltagarna får verkligen tillför något i deras arbete. En utbildning i ekonomi har ofta syftet att effektivisera arbetet och göra dig som går utbildningen bättre rustad i ekonomiska frågor. I slutändan medför ökade och moderna kunskaper också en ökad lönsamhet i företaget.

Effektivt arbete med rätt lärdomar

Utmaningar och frågeställningar kan hanteras både snabbare och mer effektivt med rätt lärdomar i bagaget. Med hjälp av din nyvunna kunskap vet du var du ska hitta relevant information om lagar, regler och praxis. Du vet även var du kan hitta aktuella rättsfall, för att få ytterligare vägledning i knivigare fall. Ofta kan du även vända dig till kursledaren efter utbildningen är genomförd, för att få korta svar på frågor.

Välkommen till våra ekonomikurser

Gå någon av våra ekonomkurser och lär dig senaste nytt inom bokslut, deklaration, nyckeltal, lönehantering, stiftelseekonomi med mera! Ekonomi är en naturlig och självklar del av dagens arbetsliv. Att känna till åtminstonde grunderna är i stort sett en förutsättning för att skapa långsiktig lönsamhet. En ekonomiutbildning ger dig rätt kunskapsnivå.