Utbildning i agil projektledning

Utbildning agil projektledning

Förnya ert sätt att driva projekt med agil projektledning – ta bort onödig byråkrati och behåll det som gör mest nytta

Snabb, smart och flexibel projektledning med agilt tankesätt

Lär er använda ett agilt sätt att leda projekt under en grundutbildning i agil projektledning. Ni lär er att planera och genomföra ett agilt projekt, med god kontroll och effektiv riskhantering. Vi kan anpassa innehållet efter er verksamhet och era behov.

Ni får kunskaper om hur ni skapar ett effektivt projektteam som kan jobba flexibelt och agilt. Kursen ger er lärdomar om effektiva projektmetoder som gör att ni efter utbildningen kan axla ansvaret som agila projektledare.

Så jobbar en agil projektledare

Agil projektledning är en kombination av projektmetodik och agila metoder. Resultatet blir ett kraftfullt stöd för alla typer av projekt. Projektmetodiken ger överblick över helheten och hanterar det som finns utanför projektgruppen. De agila metoderna tar hand om det dagliga arbetet i gruppen och låter projektet leverera en del i taget, vilket gör er beredda på snabba justeringar.

Beredd på snabba justeringar

Det agila sättet att arbeta som projektledare innebär att ni arbetar i kortare avstämningsperioder. Detta gör att ni får en mycket bra beredskap för att agera snabbt och effektivt vid förändringar. Agil betyder lättrörlig och smidig och det är just så en agil projektledare är. Ni kan agera effektivt på ändrade förutsättningar och samtidigt ha god kontroll i projektet.

Förslag till två dagars utbildning

Introduktion

 • Vad är agil projektledning?
 • Vanliga agila ramverk och metoder
 • Förväntningar och krav på en agil projektledare

Praktisk tillämpning 1

Vi testar agila metoder som ni kan använda direkt i både projekt och vardagsarbete. Snabbt igång och tidig leverans av nytta.

Planera ett agilt projekt 

 • Inledande planering för att sätta ramar för projektet
 • Grovplanering för genomförandet 
 • Sätt en struktur för att styra och leda genomförandet

Skapa effektiva team för agilt arbete

 • Välja rätt deltagare
 • Effektiva spelregler för agila team
 • Självledarskap och ständig förbättring

Krav och förväntningar på beställare och övriga intressenter

 • Beställare
 • Övriga intressenter
 • Behövs en styrgrupp?

Praktisk tillämpning 2

Vi genomför första delen av ett agilt övningsprojekt. 

Agila projekttavlor – fördjupning

 • KanBan vs agil projekttavla
 • Utformning av tavlor för just din verksamhet
 • Löpande uppdatering och beslutsfattande

Styrkan med visuell kommunikation

 • Lätt att förstå och förmedla
 • Delad information ger bra koll
 • Roligt - alla kan bidra

Praktisk tillämpning 3

Vi genomför den andra delen av ett agilt övningsprojekt.

Uppföljning, kontroll, riskhantering och kommunikation på ett enkelt och smidigt sätt

 • Daglig avstämning och löpande uppdatering
 • Återblicksmöte och förbättringsbacklogg
 • Demo och trimma backloggen

Prototyper och tidiga leveranser

 • Experimentera och testa enkla prototyper
 • Prioritera tidig leverans av det beställaren sätter störst värde på
 • Våga ta ut svängarna!

Avsluta ett agilt projekt

 • Avslutskriterier
 • Lämna över till förvaltning/drift
 • Utvärdera och samla ihop erfarenheter

Praktisk tillämpning 4

Vi genomför den tredje och avslutande delen av ett agilt övningsprojekt.

Avslutning av utbildningsdagarna

 • Sammanfattning och repetition
 • Personlig handlingsplan – på agilt vis!

Grundutbildning i agil projektledning

Ni kommer att få kunskaper i vad det innebär att leda projekt på ett agilt sätt. Under utbildningsdagarna genomför vi praktiska tillämpningar, där ni får öva på agil projektledning i praktiken.

Ni lär er bland annat:

 • hur ni planerar och genomför ett agilt projekt
 • att forma effektiva agila projektteam
 • om förväntningar och krav på en agil projektledare
 • utformning av agila projekttavlor
 • kontroll och riskhantering i agila projekt
 • uppföljning och avslutning i projektet

Lär er att bli agila projektledare

Att leda projekt på ett agilt sätt innebär att tänka nytt och agera på ett smart och flexibelt sätt. Det här är en utbildning för er som gillar att komma igång snabbt och få saker gjorda. Att vara en agil projektledare innebär att driva projekt på ett mer effektivt sätt. 

Exempel på agila metoder

De agila metoderna består av principer som beskriver hur projektarbete bör organiseras för att enkelt kunna hantera komplexa uppgifter i en snabbrörlig omvärld. Exempel på agila metoder och verktyg är Scrum, Kanban och DSDM.

Ni lär er praktisk användning av agila projektmetoder som ni kan börja praktisera direkt efter utbildningen.

Ny som agil projektledare

Utbildningen i sin grundform vänder sig till er som är nya i rollen som projektledare och som vill lära er att använda agila metoder för projektledning. Den kan även anpassas till er som är mer erfarna och som vill fördjupa era kunskaper i agil projektledning.

Förkunskaper

Erfarenhet av teamarbete och/eller projektledning en fördel men inte ett krav.

Så här säger våra kursdeltagare: