Tillitsbaserat ledarskap Nyhet

Lär dig hur du utövar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken och se hur samverkan och samarbete stimuleras och förbättras på arbetsplatsen

Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap tar tillvara medarbetarnas potential

Tillitsbaserat ledarskap är ett ledarskap som tar till vara medarbetarnas fulla potential på ett bättre sätt än vad ett mer kontrollerande ledarskap gör. Det väcker den inre motivationen hos medarbetarna i en organisation och får människor att växa och utvecklas.

Lär dig framtidens styrmodell för ledarskap

Utbildningen Tillitsbaserat ledarskap ger dig förståelse för skillnaden mellan olika styrmodeller och varför tillit är den framtida styrmodellen. Du lär dig metoder som får dig att gå från detaljkontroll till större handlingsutrymme för dina medarbetare. Utbildningen ger dig insikter i vilka förutsättningar du som ledare behöver skapa i ditt team för att möjliggöra framväxt av tillit. 

Led på ett hållbart sätt genom tillitsbaserat ledarskap

Det tillitsbaserade ledarskapet medför utveckling för verksamheten på ett hållbart sätt. Tilliten är central och är ett ansvar för alla. Den utgår från ledningen och cheferna i organisationen. 

Att leda genom tillit är ett ledarskap som strävar efter att chefer, ledare och medarbetare stimuleras till helhetstänkande och lärande. Du som ledare lär dig att se potentialen i varje individ på ett nytt sätt.

Alla våra utbildningar i ledarskap hittar du här: ledarskapsutbildning.

Introduktion i det tillitsbaserade ledarskapet

 • Grunderna i tillitsbaserat ledarskap
 • Hur skiljer sig det tillitsbaserade ledarskapet från andra  ledarskap?

Tillitsbaserade ledarskapet i praktiken

 • Grunderna i hur du går tillväga
 • Att vara chef i en tillitskultur
 • Att vara medarbetare i en tillitskultur
 • Samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare

Kritiska faktorer

 • Balansen mellan kontroll och tillitsbaserad styrning
 • Skapa psykologisk trygghet i hela organisationen
 • Tonvikt på tillitskultur och ledarskap

Så bygger du en tillitskultur

 • Chefens olika roller i det tillitsbaserade ledarskapet
 • Medarbetarnas roll i det tillitsbaserade medarbetarskapet
 • Hur skapas trygghet i en organisation?
 • Förändringsledarskap mot det tillitsbaserade

Underhålla en tillitskultur

 • Tillitsbaserad styrning som ett bestående tillstånd
 • Att utveckla verksamheten i en tillitskultur
 • Kvalitetssäkring i den tillitsbaserade styrningen
 • Utveckla och motivera medarbetare
 • Målstyrning med ett tillitsbaserat ledarskap
 • Verktyg och metoder att använda

Utbildningen Tillitsbaserad ledarskap

Under utbildningen lär du dig dels de teoretiska grunderna inom tillitsbaserat ledarskap, dels hur du gör för att implementera den tillitsbaserade styrningen i praktiken.

Du lär dig bl a:

 • Vad innebär tillitsbaserat ledarskap?
 • Grunderna i hur du går tillväga i praktiken
 • Skillnader mellan tillitsbaserat ledarskapet kontra övrigt sätt att leda
 • Kritiska faktorer för att få tilliten att fungera
 • Vad innebär psykologisk trygghet?
 • Så skapas en tillitskultur i organisationen

Tillitsbaserat ledarskap frigör potentialen

Utbildningen lär dig att leda dina medarbetare genom tillit, vilket frigör deras potential och ökar både prestationer och arbetsglädje. Dina kunskaper om vad som har betydelse för motivation ökar och du lär dig metoder som bättre tar till vara personalens kompetens. Resultatet kommer att bli ett bättre samspel mellan dig som ledare och din personal.

 

Utbildningen vänder sig till

Vår utbildning vänder sig till alla som vill lära sig att förstå det tillitsbaserade ledarskapet och lära sig hur man implementerar och arbetar in det i ledningsprocessen. Utbildningen är anpassad för både offentlig sektor såväl som privata företag.

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgifter för utbildningen Tillitsbaserat ledarskap

10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 6 - 7 okt 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distansutbildning
 • 6 - 7 okt 2022
  Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)