Att använda AI i arbetet Nyhet

utbildning AI på jobbet

ÄR NI REDO ATT BÖRJA ANVÄNDA AI I ARBETET?

Hur använder jag ChatGPT och andra AI-verktyg?

Utbildningen visar hur ChatGPT och andra AI-verktyg kan användas för att skapa innehåll och effektivisera många rutinmässiga och tidskrävande uppgifter. Du får en god översikt av hur ni kan använda AI-tjänster för att underlätta det dagliga arbetet.

Utbildningen ger också en värdefull översikt av "AI-juridiken" och reder ut ansvarsfrågor för att säkerställa att verksamheten följer regelverket. 

Bli trygg med AI på jobbet

Många frågor har uppstått vid nyttjandet av AI på våra arbetsplatser. Vem äger det som skapas? Vilken rätt finns till spridning av AI-genererat material? Vem har ansvar om det sker ett olovligt förfogande? Utbildningen ger dig en översikt av juridiken kring AI och om vilka regler som finns vid nyttjandet av AI.

 • AI – vilka är möjligheterna och riskerna?
 • Hur kan AI underlätta det dagliga arbetet?
 • Att använda ChatGPT och andra AI-verktyg för att skapa innehåll
 • Effektivisera rutinmässiga och tidskrävande uppgifter
 • Översikt över relevanta rättsliga frågor
 • Immaterialrättsliga aspekter 
 • Upphovsrättsliga regler
 • Rättigheter till AI
 • Ansvarsfrågor och etik
 • Dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.)
 • AI-direktivet
 • Juridiska möjligheter och risker
 • Tips och checklista

För alla som är nyfikna på AI

Utbildningen vänder sig till alla på arbetsplatsen som är intresserade av de nya möjligheterna som AI-verktygen för med sig och som även vill förstå de juridiska reglerna kring användandet som man måste förhålla sig till.

Så här säger våra kursdeltagare:

6.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.30

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 26 apr 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 29 maj 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare