Stiftelsekurs

ALLT AKTUELLT FÖR EKONOMIANSVARIG FÖR STIFTELSER

Stiftelser

För dig som ansvarar för ekonomin i stiftelser - nyheter och uppdateringar

Kursen lär dig vilka redovisningsmässiga särbestämmelser som gäller för stiftelser, såsom bokföringsskyldighet och årsredovisningens innehåll. Du får viktig kunskap om olika stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser.

Erfarenheter från tillämpningen av Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3 gås igenom och kursen avslutas med en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

CIVILRÄTT

• Stiftelselagen
• Olika stiftelseformer
• Stiftelseförordnande
• Två förvaltningsformer - egen och anknuten förvaltning
• Registrering och tillsyn av stiftelser
• Ändring av stiftelseförordnande/permutation
• Avveckling av stiftelse

REDOVISNING

• Bokföringsskyldighet
• Bokföringsnämndens K-regelverk 2017
 - årsredovisning enligt K2 och K3
 - innehåll och utformning för olika stiftelseformer
 - resultat- och balansräkning, eget kapital och noter
 - redovisning av mottagna gåvor och lämnade anslag
• Erfarenheter från tillämpningen av Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3
• Disponibla medel för stiftelsens ändamål - avkastningsbegreppet
• Finansiella instrument - värdering och redovisning
• Offentliggörande och revision

SKATTEREGLER - GRUNDLÄGGANDE

• Genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser
  - inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser
  - allmännyttiga ändamål
  - verksamhets- och fullföljdskravet


Under denna fullmatade kursdag tar vi upp både civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor för stiftelser.

Målet är att ge dig praktisk och uppdaterad kunskap om bl a:

  • Stiftelselagen
  • Registrering och tillsyn av stiftelser
  • Bokföringsskyldighet för stiftelser
  • Årsredovisning enligt K2 och K3
  • Finansiella instrument
  • Grundläggande skatteregler

Teoridelar kompletteras med praktiska exempel, så att dina nya kunskaper verkligen får fäste.

Specifika frågor avseende pensionsstiftelser behandlas inte under kursen.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med den ekonomiska hanteringen av stiftelser, vilka omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser.

Du kan t ex arbeta som:
• ekonomiansvarig
• redovisningsansvarig
• redovisningskonsult

Du kan också ansvara för, revidera eller på annat sätt komma i kontakt med stiftelser och behöver mer kunskap inom området.

Så här säger våra kursdeltagare:

Kerstin Fagerberg var bara så bra man kan bli. Trevlig informativ och omtänksam. Hela delen av Stiftelse - Civilrätt, Redovisning samt skattefrågor var mycket bra.
Den allmänna genomgången var precis vad jag behöver. Kerstin Fagerberg är en mycket bra kursledare.
Bra grundkurs, men även för de som önskade lite mer djupare kunskap. Väldigt proffsig. Gör ett avancerat ämne lättförståeligt. Mkt nöjd!!

Deltagaravgift och tider

6.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 19 nov 2020
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, centrala Stockholm