Stiftelsekurs

Stiftelsekurs

Allt aktuellt för ekonomiansvarig för stiftelser. Kursen ger dig uppdaterad kunskap om bl a stiftelselagen, tillsyn av stiftelser, bokföringsskyldighet och grundläggande skatteregler.

För dig som ansvarar för ekonomin i stiftelser

Kursen ger dig viktiga nyheter och uppdateringar inom ekonomin för stiftelser. Du får kunskap om olika stiftelse- och  förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av  stiftelser. Du lär dig vilka redovisningsmässiga särbestämmelser som gäller för stiftelser. Här tittar på t ex på bokföringsskyldighet och årsredovisningens innehåll.

Vi tar även upp avkastningsbegreppet och redovisning av finansiella instrument. Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

Tyngdpunkten ligger på avkastningsstiftelser. Pensionsstiftelser behandlas inte under kursen.

CIVILRÄTT

• Stiftelselagen
• Olika stiftelseformer
• Stiftelseförordnande
• Två förvaltningsformer - egen och anknuten förvaltning
• Registrering och tillsyn av stiftelser
• Ändring av stiftelseförordnande/permutation
• Avveckling av stiftelse

REDOVISNING - INKL PRAKTISKA EXEMPEL

• Bokföringsskyldighet
• Årsredovisning enligt BFN:s regelverk
 - innehåll och utformning
 - resultat- och balansräkning, eget kapital och noter
• Redovisning av mottagna gåvor och lämnade anslag
• Offentlighet och revision
• Disponibla medel för stiftelsens ändamål - avkastningsbegreppet
• Finansiella instrument - värdering och redovisning

SKATTEREGLER - GRUNDLÄGGANDE

• Genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser
  - inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser
  - allmännyttiga ändamål
  - verksamhets- och fullföljdskravet


Under denna fullmatade kursdag tar vi upp både civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor för stiftelser.

Målet är att ge dig praktisk och uppdaterad kunskap om bl a:

  • Stiftelselagen
  • Registrering och tillsyn av stiftelser
  • Bokföringsskyldighet för stiftelser
  • Årsredovisning enligt BFN:s regelverk
  • Disponibla medel för stiftelsens ändamål
  • Grundläggande skatteregler

Teoridelar kompletteras med praktiska exempel, så att dina nya kunskaper verkligen får fäste.

Specifika frågor avseende pensionsstiftelser behandlas inte under kursen.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med den ekonomiska hanteringen av stiftelser, vilka omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser.

Du kan t ex arbeta som:
• ekonomiansvarig
• redovisningsansvarig
• redovisningskonsult

Du kan också ansvara för, revidera eller på annat sätt komma i kontakt med stiftelser och behöver mer kunskap inom området.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utmärkt! kan inte bli mycket bättre :-)
Fantastisk föreläsare.
Bra upplägg av utbildningen. Smart att mejla materialet innan. Mycket inspirerande och kunnig utbildningsledare, som fångande min uppmärksamhet till 100%. Fräsch, fin och modern lokal. Väldigt bra utbildning. Lärde mig mycket.

Deltagaravgift och tider

7.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 14 nov 2024
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, centrala Stockholm