KONFERENSER

Aktuella konferenser och program

Här hittar du dagsaktuella ämnesområden, praktiskt paketerade i form av konferenser. Under våra konferenser får du lyssna till flera olika specialister vid ett och samma tillfälle. Det ger dig en bred bild av det aktuella ämnesområdet.

Konferenserna brukar vara välbesökta och ger därför även ett bra tillfälle till att vidga nätverket och skaffa nya kontakter.

Bra föreläsare som fångade oss och gjorde det lättsamt, även om det var en del tunga ämnen.
Våra kurser inom

KONFERENSER

Administratörsdagarna
ADMINISTRATÖRSDAGARNA

Dessa 2 dagar är det ditt yrke som administratör som står i fokus! Som vanligt blir det innehållsrikt, utvecklande och fyllt med mycket inspiration. Det här är en av våra mest populära utbildningar och den vänder sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet. Välkommen hösten 2024!

  • Stockholm 21 - 22 nov 2024
AI-dagen, Artificiell Intelligens utbildning
AI-DAGEN

Få en överblick över vad Artificiell Intelligens är och hur du kan använda dig av olika AI-verktyg i ditt arbete. Dagen går igenom ChatGPT m fl verktyg. Du lär dig hur du kan jobba mer effektivt med hjälp av AI, bl a i Microsoft-programmen, och får en genomgång av nya AI Act som kommer att reglera användningen av AI.

  • Stockholm 19 sep 2024
Löneadministratör utbildning
LÖNEDAGARNA

Välkommen till 2024 års Lönedagar! Här får du uppdateringar och nyheter inom löneadministration och löneberäkning samt får ny inspiration och motivation. Du får en grundlig genomgång av alla nyheter inom lön inkl nya EU-direktiv och NATO´s inverkan på löneområdet. Vi går igenom viktiga arbetsrättsliga lagar och hur du kan använda AI i arbetet.

  • Stockholm 28 - 29 nov 2024
Cybersäkerhet utbildning
SÄKERHETSDAGARNA

Säkerhetsdagarna 2024 - en viktig konferens för dig som är verksam inom stat, kommun eller region. Viktiga samhällsfunktioner möter stora utmaningar på grund av säkerhetssituationen i Sverige. Under konferensens två dagar kommer du att träffa ledande experter inom säkerhetsfältet och få insikter i nya lagar, fakta, forskning och case-studier.

  • Stockholm 14 - 15 nov 2024

Uppdaterad kunskap är grunden för arbetslivet

Uppdaterade kunskaper är en grundläggande byggsten för alla som befinner sig i arbetslivet. Att delta i en konferens är dels en väg för att förvärva kunskaper, dels utgör det en plattform för att förstå olika ämnesområden bättre. Du utvecklar ditt kritiska tänkande och lär dig nya färdigheter. Dessutom kan du bli medveten om fakta som du kanske inte hade kommit i kontakt med utan konferensen. Att det är viktigt att utbilda sig är därför ingen överdrift. Det finns många skäl till varför den enskilda individen behöver kompetensutveckling. Här tittar vi på några av dem.

En del av din personliga utveckling

Att gå en utbildning eller delta i en konferens bidrar till att utveckla dina egenskaper och därmed påverkas även din personlighet. Ditt perspektiv på livet, och då inte minst arbetslivet, förändras när du skaffar nya kunskaper. Genom studier av olika ämnen utvecklar du en bred förståelse för både människor och omvärld. Nya kunskaper ger insikter i ny teknologi, modern forskning och nyskapande modeller. Du utvecklas som person i takt med att kompetensen ökar och nya färdigheter mejslas fram.

Konferenser som ett steg i karriären

Dina karriärmöjligheter blir bättre om du är välutbildad. Dagens arbetsliv premierar utbildade personer. Det blir lättare att avancera när du kan uppvisa intyg från olika utbildningar och konferenser. Flera nya dörrar kan öppnas för dig och du kan enklare fånga ett bra tillfälle när det uppstår. Men framför allt kan du hitta ett arbete som tänder engagemang och passion inom dig. Det är när du brinner för en uppgift som du kan uträtta stordåd. Med rätt kunskapsnivå blir det lättare att slå in på en karriärväg, som är både meningsfull och givande för dig.

Det är roligt att lära sig nya färdigheter

Glädjen i att lära sig nya färdigheter är en stor drivkraft för alla som väljer att utbilda sig. För varje ny kunskap du lägger till din personliga kompetens ökar du på dina olika färdigheter. Olika utbildningsprogram erbjuder olika lärdomar. Varje ny lärdom leder till att du utvecklas som både yrkesperson och människa. När du går olika utbildningar kan du förvärva en mängd nya färdigheter, samt bättra på befintliga. Det kan handla om tekniska kunskaper, som programmering eller konstruktion. Det kan även involvera mer mjuka färdigheter, som till exempel ledarskap, kommunikation och kundbemötande.

Utbildning ökar din kreativitet

Att delta i en utbildningsdag stimulerar din kreativitet och ökar din förmåga att finna nya lösningar. Ditt sätt att tänka påverkas på ett positivt sätt. Innovation och nya framsteg tar fart i takt med att du fyller på med nya kunskaper. Det är när du blir exponerad för nya ämnesområden som nya idéer kan slå rot. När du får ett annat perspektiv på saker och ting kan du tänka på ett nytt sätt. Utbildning kan leda till ett förändrat mindset, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla nya lösningar på problem. Du kan därmed bidra till din organisations utveckling och framsteg på ett innovativt sätt.

Lärandet pågår hela livet

Arbetslivet behöver ett ständigt lärande och en kontinuerlig inlärningsprocess. Genom att du går olika utbildningar är du en del av en viktig kultur av livslångt lärande. Det är av stor vikt för både företagens och samhällets utveckling att vi låter vår personliga och professionella utveckling pågå. Utbildning är så mycket mer än att bara lära sig fakta. Det innebär att du lär känna dig själv och leder till såväl individuell som organisatorisk utveckling. Dessutom är det roligt att utbilda sig och möta andra spännande människor. Arbetslivet blir mer uppfyllande och framgångsrikt när du varvar det med utbildningsdagar. Oavsett vilken utbildning du väljer, kommer du att ha nytta av den kunskap och de färdigheter du förvärvar.

Basen för utvecklingen

Alla som arbetar har behov av ett visst mått av utveckling på arbetet för att må bra. Vari utvecklingen består är självklart individuellt, men några gemensamma nämnare kan vi skönja. Många kommer från rent mänskliga basbehov, såsom att vi bli sedd och att känna sig som en del av en grupp. Vi vill också känna oss trygga på arbetsplatsen, både rent fysiskt och psykiskt. Den fysiska tryggheten innebär att man inte vill känna sig hotad på något sätt. Den psykiska innebär även den frånvaro av hot, men av andra slag. Här handlar det om att inte känna sig utanför och att få uppskattning för sina insatser, bland annat. Andra basbehov kan handla om tillräckligt med värme/kyla, möjlighet att ta paus och äta mat och möjlighet till både aktivitet och vila. När basbehoven är på plats kan yrkesmässig utveckling ta sin början.

Att utveckla sin yrkesroll

Här i Sverige har vi en tendens att identifiera oss med vår yrkesroll. Det är både på gott och ont. Å ena sidan gör det att vi verkligen går in för vårt arbete och jobbar hårt. Å andra sidan kan det få oss att tappa bort oss själva, om vi gömmer oss för mycket bakom jobbet. Här är det viktigt att hitta rätt balans. När vi känner att vi utvecklas i vår professionella roll innebär det ofta att vi även mår bra privat. Vårt arbete påverkar oss oerhört mycket, vilket gör att kompetensutveckling i yrkesrollen spelar en central roll för oss.

Våra inneboende förmågor

Vi har alla en uppsättning egenskaper som gör att vi är mer eller mindre bra på olika saker. Ofta beror våra förmågor helt enkelt på hur mycket vi fått tillfälle att öva. Praktisk tillämpning i kombination med en teoretisk förklaring gör oss bättre på olika sysslor och arbetsuppgifter. Att dessutom ha någon i bakgrunden som stöttar och tror på oss, kan få oss att uträtta mer än vad vi tror är möjligt. Denne någon kan vara en partner, en kompis eller en chef. I arbetslivet kan vi komma så mycket längre om vi har en chef som står bakom oss. På samma sätt kan en dålig chef sätta krokben för oss, både yrkesmässigt och personligt. Våra inneboende förmågor behöver komma till sin rätt och utvecklas, för att vi ska må bra.

Om inlärning

Olika människor lär sig på olika sätt och olika snabbt. En del vill ha musik på för att kunna koncentrera sig, medan andra vill ha knäpptyst. Någon föredrar att lära sig tillsammans med andra och någon jobbar bättre på egen hand. Idag kan du ofta välja om du ska gå en fysisk utbildning eller en webbutbildning. Du kan delta i en grupputbildning eller sitta själv framför datorn. Detta är en bra utveckling, som har öppnat upp för fler typer av lärande. Själva inlärningsprocessen består av bland annat av repetition. Det är en kritisk komponent i att lära sig nya saker. När du repeterar överför du kunskap från din medvetna nivå till en djupare minnesnivå. 

Repetition och övning avgörande

Oavsett vilken typ du väljer är två saker viktiga för din inlärning; praktisk övning och repetition. Om du inte får omsätta det du lärt dig i praktiken kommer lärdomarna att falla i glömska. Om du inte går tillbaka och repeterar vissa teoretiska moment kommer du inte att komma ihåg dem. Då är risken stor att du missar vitala delar. Repetition har därför en avgörande roll i inlärningsprocessen, eftersom det förstärker förmågan att minnas. Rent fysiskt gör den repetitiva processen att kopplingarna i hjärnan blir starkare. Därmed behåller vi innehållet längre. Vår hjärna börja bilda fler neuronkopplingar och kopplar då ny kunskap till tidigare information. Låt därför repetition bli en naturlig del av din inlärning.