Excelkurs för administratörer

En grundläggande Excelkurs som lär dig den viktiga basen plus många olika finesser som underlättar ditt arbete som administratör

Excelkurs

Excelkurs som underlättar din vardag som administratör

Det här är en grundläggande Excelkurs som lär dig programmet från början. Du lär dig många finesser och funktioner som kommer att spara både tid och anstränging. Du lär dig till exempel hur du kan ta bort tråkiga manuella arbetsuppgifter som Excel kan utföra istället.

En praktisk Excelkurs för nybörjare

Excel innehåller mängder av tidsbesparande funktioner som kan hjälpa dig, om du bara känner till hur du ska göra. Det här är en praktisk Excelkurs som lotsar dig genom grunderna och lär dig  att använda de mest användbara funktionerna för dig som arbetar som administratör.

Kurs i Excel på distans

Vår kurs i Excel går på distans, vilket innebär att du kopplar upp dig via Teams eller Zoom direkt mot kursledarens dator. Du kan ställa frågor och interagera med kursledaren och övriga deltagare. Det enda du behöver är dator, internet och gärna också hörlurar. Du får tydliga instruktioner från oss om hur allt går till före kursen. 

INNEHÅLL I KURSEN I EXCEL

Genomgång av grunderna

 • Versioner – Excel 2016/2019/365
 • Introduktion
 • Programfönstret
 • Användargränssnitt
 • Kopiera och flytta på olika sätt
 • Autofyllning
 • Markering
 • Olika beräkningar, referenser
 • Felhantering och granskning

Format

 • Justera, talformat och teckenformat
 • Hantera datum
 • Cellformat, skapa egna cellformat
 • Anpassade cellformat
 • Villkorsstyrd formatering (exempelvis se till att minus-siffror blir röda och plus-siffror gröna)
 • Teman

Listor

 • Formatera som tabell
 • Låsa rad och kolumnrubriker vid scrollning
 • Sortera i flera nivåer, efter färger och ikoner
 • Filtrera efter färg
 • Kontrollera dubbletter
 • Snabbanalys

Funktioner

 • Statistiska funktioner
 • Leta-upp-funktioner
 • Logiska funktioner

Diagram

 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Minidiagram

Utskriftsformat

 • Hantera sidbrytningar
 • Skriva ut rader överst på varje sida
 • Exportera till PDF

Introduktion Pivottabell

 • Se information på enkelt sätt
 • Gruppera efter kategorier och underkategorier, t ex alla personer som hör till samma enhet
 • Flytta rader till kolumner och kolumner till rader
 • Sök poster samt gör urval med hjälp av filter
 • Använd utsnitt för snabbare filtrering och överskådlig visning
 • Pivotdiagram

Excelkurs som lär dig grunder och finesser

Denna Excelkurs är en baskurs som lär dig de viktiga grunderna i programmet och sedan går vidare till att gå igenom praktiska funktioner och finesser.

Ur kursinnehållet:

 • Noggrann genomgång av grunderna i Excel
 • Praktiska funktioner för t ex beräkning, sökning, text- och informationshantering
 • Enkel hantering av olika register med hjälp av tabeller
 • Automatisering av återkommande uppgifter
 • Utskriftshantering
 • Diagram

Efter Excelkursen

Efter vår Excelkurs för administratörer kan du förstå och hantera både basfunktioner och mer avancerade funktioner i Excel.

Du lär dig flera tidsbesparande funktioner, som kommer att snabba upp och underlätta ditt arbete betydligt. Till exempel lär du dig om olika sätt att kopiera och flytta data, att hantera datum och att skapa egna cellformat. Du lär dig att skapa diagram och får ordning på utskrifterna. Du lär dig om sortering på flera nivåer, att kontrollera för dubletter och göra snabbanalyser.

Välkommen att boka en grundläggande kurs i Excel där du lär dig att använda programmet från grunden - inkl många användbara finesser.

Excelkurs för dig som vill kunna mer

Excelkursen vänder sig till som är nybörjare i Excel. Den passar även för dig som kan lite i Excel eller är självlärd och vill lära dig mer om grunderna plus de viktigaste funktionerna.

Det här är en praktisk Excelkurs med många övningar och en mycket pedagogisk och omtyckt kursledare.

Så här säger våra kursdeltagare:

Rätt nivå. Läraren (Annika) var mycket pedagogisk och anpassade sig till elevernas kunskapsnivå. Kort sagt, alla rätt!!!
Jättebra kurs och en duktig kursledare. Kunde inte varit bättre.
Bra att vi fick önska vad vi hade för behov. Mycket nöjd med upplägget.

Excelkurs | Deltagaravgift

5.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår och mejlas ut före Excelkursen.

Tid: 9.00-16.00

Kurstillfällen

 • Webbutbildning
 • 30 sep 2022
  Webbutbildning (alla går på distans)