Chefens samtal

Kurs i att hålla medarbetarsamtal och svåra samtal - förbered dig inför de samtal du håller som chef, så blir de både lättare och mer produktiva

Chefskurs som lär dig hålla medarbetarsamtal och svåra samtal

Konstruktiva medarbetarsamtal - mindre oro och stress vid svåra samtal

Kursen lär dig att planera, genomföra och följa upp medarbetarsamtal på ett sätt som utvecklar individen och öppnar upp samarbetet mellan medarbetaren, dig själv och företaget.

Du lär dig också hur du bäst förbereder dig inför de svåra samtalen och hur du kan bemöta olika typer av besvärliga beteenden, låg prestation, missbruk, mobbning mm.

Slipp oro och stress inför chefssamtalen - lär dig hur du hanterar både medarbetarsamtal och svåra samtal!

Här kan du läsa om alla våra utbildningar för chefer och ledare: ledarskapsutbildning.

SAMTALSMETODIK I PRAKTISK TILLÄMPNING

• Kommunikationens olika verktyg
• Öppna och stängda frågor
• Att få tysta att prata mer
• Att ha modet att avbryta de som pratar för mycket
• Tystnad som samtalsmetod

MEDARBETARSAMTALET - ETT VERKTYG FÖR FOKUSERING

• Se helheten - kopplingen till t ex lön och feedback
• Att utvärdera prestation och kompetens
• Två-faktorteorin
• Chefens resp medarbetarens syfte med samtalet
• Att ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik
• Konkreta exempel på både bra och dåliga saker

ARBETSSÄTT KRING MEDARBETARSAMTALET

• Generell checklista resp individuell checklista
• Ramar och förväntningar
• Tillbakablick på det gångna året
• Hur tycker medarbetaren att det har gått?
• Hur ser det ut nu?
• Mål som gäller för företaget och gruppen
• Utveckling som krävs för att kunna möta ställda krav
• Vilka mål skall vi sätta upp och hur skall de följas upp?
• Hur och när följer vi upp samtalet?

FÖRBEREDELSER INFÖR SVÅRA SAMTAL

• Hantera olika typer av personligheter och beteendestilar:
- Aggressiva
- Undergivna
- Självsäkra
• Din egen känsla av obehag inför samtalet
• Att förstå bakgrunden till medarbetarens agerande
• Eget ansvar och egen roll i det inträffade
• Målformulering - vad vill du åstadkomma med samtalet?
• Att skapa utrymme till förändring

PRAKTISKA EXEMPEL - LÖSNINGAR PÅ SVÅRA SAMTAL

• Hur samtalar du vid följande problemsituationer:
- Prestationen är sämre än vanligt
- Missbruksproblem - alkohol och andra droger
- Problem att samarbeta med andra
- Mobbning - kränkning av kollegor
- Misskötsel - ofta försenad, låg arbetsmoral mm
- Hög sjukfrånvaro
• Hur meddelar du svåra beslut, t ex vid:
- Ändrade arbetsuppgifter
- Uppsägning
- Omplacering
• Att genomföra svåra samtal med omtanke
• Konsten att lyssna
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt

Kurs i medarbetarsamtal och svåra samtal

Du lär dig att planera och genomföra effektiva och givande medarbetarsamtal samt att hantera de mer svåra samtalen, om t ex misskötsel, drogmissbruk eller kränkande behandling.

Du lär dig bl a:

  • olika kommunikationsverktyg
  • att planera och genomföra konstruktiva och meningsfulla medarbetarsamtal
  • att utvärdera medarbetarens kompetens och arbetsresultat
  • att genomföra svåra samtal och hantera olika jobbiga beteendestilar
  • hur du minskar känslor av obehag inför svåra samtal

Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som vill ha praktisk kunskap i hur du genomför medarbetarsamtal och svåra samtal med din personal.

Du vill lära dig hur medarbetarsamtalen bäst planeras och byggs upp och få redskap för hur du ger konstruktiv feedback som leder framåt.

Du vill lära dig att genomföra de svåra och tunga samtalen om t ex uppsägning, låg arbetsmoral, dålig prestation osv. Samtal som lätt skapar stress om du inte har rätt verktyg för att genomföra dem.

Så här säger våra kursdeltagare:

5 av 5 möjliga poäng!
Precis vad jag var ute efter. Jag lärde mig att många problem och oroshärdar kan undvikas genom att våga i tid.
Jättebra utbildning! Fick så mycket bra med mig därifrån. Jag lärde mig bl a vikten av att anstränga sig för att göra sig förstådd som chef. Att medarbetarna är med på tåget.

Deltagaravgifter och tider

6.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm (klassrumsutbildning)
  • 11 okt 2023
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare