Chefens samtal

Chefskurs som lär dig hålla medarbetarsamtal och svåra samtal

HÅLL FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL MED DINA MEDARBETARE

Medarbetarsamtalet ett viktigt verktyg

Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för att utveckla och motivera dina medarbetare. Det bidrar till att stärka relationen mellan er och till att förbättra arbetsmiljö och resultat. Men att hålla bra medarbetarsamtal är inte alltid lätt. Det kräver förberedelse, lyhördhet, feedback och uppföljning. Vår utbildning i att hålla medarbetarsamtal kan hjälpa dig att bli en chef och ledare, som kan skapa engagemang, tillit och framgång i ditt team. 

Här får du hela arbetsgången

Kursen lär dig att planera, genomföra och följa upp medarbetarsamtal. Vi går igenom hela arbetsgången, från inledning till avslut. Du får tillgång till metoder som gör att samtalen genomförs på ett givande sätt. Detta leder till att du som chef utvecklar individen och öppnar upp samarbetet mellan medarbetaren, dig själv och företaget.

Mindre oro och stress vid svåra samtal

Du lär dig också hur du bäst förbereder dig inför de svåra samtal som du ibland måste hålla. Hit hör samtal om olika typer av besvärliga beteenden, låg prestation, missbruk, mobbning mm. Efter utbildningen har du fått redskap för hur du bäst lägger upp samtalet så att det blir konstruktivt och leder framåt.

SAMTALSMETODIK I PRAKTISK TILLÄMPNING

• Kommunikationens olika verktyg
• Öppna och stängda frågor
• Att få tysta att prata mer
• Att ha modet att avbryta de som pratar för mycket
• Tystnad som samtalsmetod

MEDARBETARSAMTALET - ETT VERKTYG FÖR FOKUSERING

• Se helheten - kopplingen till t ex lön och feedback
• Att utvärdera prestation och kompetens
• Två-faktorteorin
• Chefens resp medarbetarens syfte med samtalet
• Att ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik
• Konkreta exempel på både bra och dåliga saker

ARBETSSÄTT KRING MEDARBETARSAMTALET

• Generell checklista resp individuell checklista
• Ramar och förväntningar på medarbetarsamtalet
• Tillbakablick på det gångna året
• Hur tycker medarbetaren att det har gått?
• Hur ser det ut nu?
• Mål som gäller för företaget och gruppen
• Utveckling som krävs för att kunna möta ställda krav
• Vilka mål skall vi sätta upp och hur skall de följas upp?
• Hur och när följer vi upp samtalet?

FÖRBEREDELSER INFÖR SVÅRA SAMTAL

• Hantera olika typer av personligheter och beteendestilar:
- Aggressiva
- Undergivna
- Självsäkra
• Din egen känsla av obehag inför samtalet
• Att förstå bakgrunden till medarbetarens agerande
• Eget ansvar och egen roll i det inträffade
• Målformulering - vad vill du åstadkomma med samtalet?
• Att skapa utrymme till förändring

PRAKTISKA EXEMPEL - LÖSNINGAR PÅ SVÅRA SAMTAL

• Hur samtalar du vid följande problemsituationer:
- Prestationen är sämre än vanligt
- Missbruksproblem - alkohol och andra droger
- Problem att samarbeta med andra
- Mobbning - kränkning av kollegor
- Misskötsel - ofta försenad, låg arbetsmoral mm
- Hög sjukfrånvaro
• Hur meddelar du svåra beslut, t ex vid:
- Ändrade arbetsuppgifter
- Uppsägning
- Omplacering
• Att genomföra svåra samtal med omtanke
• Konsten att lyssna
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt

Utbildning i medarbetarsamtal och svåra samtal

Under utbildningen lär du dig att planera och genomföra effektiva och givande medarbetarsamtal. Du får även metoder för att kunna hantera de mer svåra samtalen. Det kan t ex handla om misskötsel, drogmissbruk eller kränkande behandling.

Du lär dig bl a:

  • olika kommunikationsverktyg
  • att planera och genomföra konstruktiva och meningsfulla medarbetarsamtal
  • att utvärdera medarbetarens kompetens och arbetsresultat
  • att genomföra svåra samtal och hantera olika jobbiga beteendestilar
  • hur du minskar känslor av obehag inför svåra samtal

Utbildningen förbereder dig inför chefssamtalen, så de blir lättare och mer produktiva.

Utbildningen vänder sig till

Vår utbildning vänder sig till dig som är chef, ledare eller på annat sätt personalansvarig. Du vill ha praktisk kunskap i hur du genomför medarbetarsamtal och svåra samtal med din personal.

Du vill lära dig hur du bäst kan planera och bygga upp medarbetarsamtalen. Dessutom vill du få redskap för hur du ger konstruktiv feedback som leder framåt.

Du vill lära dig att genomföra de svåra och tunga samtalen. Dessa kan handla om uppsägning, låg arbetsmoral, dålig prestation osv. Samtal som lätt skapar stress om du inte har rätt verktyg för att genomföra dem.

Inte rätt utbildning? Här kan du läsa om alla våra utbildningar för chefer och ledare: ledarskapsutbildning.

Så här säger våra kursdeltagare:

Relevant innehåll. Bra tips och idéer.
5 av 5 möjliga poäng!
Precis vad jag var ute efter. Jag lärde mig att många problem och oroshärdar kan undvikas genom att våga i tid.

Deltagaravgift och tider

6.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 9 okt 2024
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare