Projektledarutbildning - Ny som projektledare

Projektledarutbildning för nya projektledare - lär dig hur du bäst tar dig an din viktiga roll att hålla samman ett projekts alla delar!

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning för nybörjare

Välkommen till vår projektledarutbildning för dig som är ny i rollen som projektledare! Utbildningen lär dig både praktisk hantering av projektet, och att leda ditt projektteam. Vår projektledarutbildning täcker in allt från planering, genomförande, ledning och koordinering till avslutning och utvärdering av projekt. Målet är att du efter kursen ska kunna agera som självständig projektledare.

En heltäckande projektledarutbildning 

Vår projektledarutbildning går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning. Du övar även upp dina färdigheter i att leda projektets medlemmar och får kunskaper i att hantera kriser, konflikter, risker och ändringar i projektet.

Utbildningen ger dig kunskaper som gör att du självständigt kan planera och genomföra projekt. Du får kunskaper som gör att du kan leda dess medlemmar i det lagarbete ett projekt innebär.

Projektledarutbildning för framgångsrika projekt

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar. Du ska se till att tidsplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller. Efter denna utbildning vet du hur du ska planera för att projektet ska bli framgångsrikt! Som projektledare är du länken som håller ihop hela projektteamet  - lär dig hur du bäst axlar din viktiga roll!

Vill du läsa om alla våra utbildningar i ledarskap, klicka på ledarskapsutbildning

PROJEKTLEDARUTBILDNING - INNEHÅLL 

Vår projektledarutbildning omfattar två dagar och vi går igenom hur du arbetar i projekt från start till mål:

PROJEKTET SOM ARBETSMODELL

 • Definition av projekt
 • Målformulering och projektets olika mål
 • Svårigheter och fallgropar

ATT PLANERA ETT PROJEKT

 • Projektets olika faser
 • Förstudie, projektstart
 • Projektplan, milstolpar
 • Tidsplanering, resursplan

PROJEKTLEDARROLLEN OCH INTRESSENTERNA

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Olika certifieringar
 • Projektets organisation, roller och ansvar
 • Styrgrupp, intressenter

KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP

 • Effektiv kommunikation i och utanför projektet
 • Kommunikationsmodeller och - kanaler, kommunikationsplan
 • Grundläggande ledarskap i projekt
 • Kris- och konflikthantering

ARBETSFORMER

 • Rutiner, standards och projektets styrdokument
 • Kvalitetssäkring, riskanalys och riskhantering
 • Effektiva projektmöten

HUR DU STYR PROJEKTET

 • Uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget, ändringar i projektet
 • Praktiska projektverktyg

PROJEKTETS AVSLUTNING OCH UTVÄRDERING

 • Avslutning och slutrapport, checklista avslutningsfas
 • Hantering och arkivering av projektdokument
 • Kick down, utvärdering och erfarenhetsåterföring

Utbildningsledare som arbetar aktivt med projektledning

Vår utbildningsledare arbetar aktivt som projektledare. Detta säkerställer att du får kunskaper som är tidsenliga och praktiskt använbara i dagens arbetsliv. Välkommen till vår projektledarutbildning!

Projektledarutbildning som ger dig gedigna baskunskaper

Det här är en utbildning för dig som är ny som projektledare. Utbildningen ger dig kunskaper för att självständigt kunna agera som ledare av projektet, både praktiskt och ledningsmässigt.

Du lär dig om:

 • Projektet som arbetsform
 • Projektmodeller
 • Kommunikation och ledarskap i projekt
 • Uppföljning och styrning av projekt
 • Mål och målformulering
 • Projektplanering
 • Intressentanalys och riskidentifiering

Efter utbildningen har du fått lärdomar i ledning, planering och koordinering av projekt. Du har fått kunskap om hur du bäst förvaltar och nyttjar tillhandahållna resurser.

Du har fått nya kunskaper om ledarskap, uppföljning och rapportering i projekt, liksom hur du ger information till projektets intressenter, beställare och styrgrupp.

Projektledarutbildning lär dig att axla ansvaret i projektet

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller.

Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt och med vår projektledarutbildning får du många mycket användbara verktyg som kommer att hjälpa dig att hålla projektet på banan - hela vägen i mål.

Projektledarutbildning lär dig teamwork

En projektgrupp som ska arbeta tillsammans går ofta igenom olika utvecklingsfaser. Som projektledare är det bra att ha kunskap om dessa olika faser och vad som kännetecknar dem. Den första delen handlar till mångt och mycket om att lära känna varandra. En del har kanske aldrig träffats förut, andra känner varandra väl.

Du är den gemensamma faktorn för den nyligen sammansatta gruppen, därför vilar ett stort ansvar på dig att svetsa samman alla till ett team. Om du har en projektledarutbildning i bagaget får du ett försprång i byggandet av ditt projektteam.

Projektledarutbildning för dig som är ny i rollen

Denna projektledarutbildning vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare.

Du vill lära dig vad projektet som arbetsform innebär och få tillgång till praktiska projektmodeller och arbetsmetoder, som gör att du kan planera och genomföra projekt på egen hand.

Utbildningen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer.

Inga speciella förkunskaper krävs för att gå vår projektledarutbildning.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra och lagom innehåll för min del. Inte bara ren fakta om projekt utan även många bra tips runt omkring som exempelvis prioriteringstekniker etc.
Jag fick jättebra och tydlig information och kunskap om att arbeta som projektledare. Mycket av innehållet kommer vara till stor hjälp i mitt dagliga arbete. Otroligt kompetent utbildningsledare. Fick en massa verktyg och tankesätt.
Bra blandning av diskussion både med föredragshållaren och andra kursdeltagare. Grundläggande kurs med bra innehåll.

Deltagaravgifter projektledarutbildning

Klassrumsutbildning: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distansutbildning: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Välj vilken typ av utbildning du vill gå:

 • klassrumsutbildning
 • distansutbildning (du deltar på distans i en klassrumsutbildning)

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 9 - 10 mar 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 12 - 13 maj 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distansutbildning
 • 9 - 10 mar 2022
  Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)