Projektledarutbildning - Ny som projektledare

Projektledarutbildning för nya projektledare - lär dig hur du bäst tar dig an din viktiga roll att hålla samman ett projekts alla delar!

Projektledarutbildning

En heltäckande projektledarutbildning 

Välkommen till vår projektledarutbildning som lär dig både praktisk hantering av ett projekt och hur du leder ditt projektteam. Utbildningen täcker in ledning, planering och koordinering av projekt så att du efter kursen kan agera som självständig projektledare.

Projektledarutbildning för nybörjare

Som ny projektledare är det mycket att hålla koll på. Vår projektledarutbildning går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning.

Utbildningen ger dig kunskaper som gör att du självständigt kan planera och genomföra projekt och leda dess medlemmar i det lagarbete ett projekt innebär.

Projektledarutbildning för framgångsrika projekt

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidsplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller. Efter denna utbildning vet du hur du ska planera för att projektet ska bli framgångsrikt! Som projektledare är du länken som håller ihop hela projektteamet  - lär dig hur du bäst axlar din viktiga roll!

INNEHÅLL PROJEKTLEDARUTBILDNING

PROJEKTET SOM ARBETSMODELL

 • Definition av projekt
 • Projektets olika mål
 • Målformulering
 • Svårigheter och fallgropar

ATT PLANERA ETT PROJEKT

 • Projektets olika faser
 • Förstudie
 • Projektstart
 • Projektplanen
 • Milstolpar
 • Tidsplanering
 • Resursplan

PROJEKTLEDARROLLEN OCH INTRESSENTERNA

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Olika certifieringar
 • Projektets organisation
 • Roller och ansvar
 • Styrgruppen
 • Intressentanalys

KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP

 • Effektiv kommunikation i och utanför projektet
 • Kommunikationsmodeller och - kanaler
 • Kommunikationsplan
 • Grundläggande ledarskap
 • Kris- och konflikthantering

ARBETSFORMER

 • Rutiner och standards
 • Projektets styrdokument
 • Kvalitetssäkring
 • Riskanalys och riskhantering
 • Effektiva projektmöten

HUR DU STYR PROJEKTET

 • Uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget
 • Ändring i projektet
 • Praktiska projektverktyg

PROJEKTETS AVSLUTNING OCH UTVÄRDERING

 • Avslutning och slutrapport
 • Checklista avslutningsfas
 • Hantering och arkivering av projektdokument
 • Kick down
 • Utvärdering
 • Erfarenhetsåterföring

Projektledarutbildning som ger dig gedigna baskunskaper

Det här är en utbildning för dig som är ny som projektledare. Kursen ger dig kunskaper för att självständigt kunna agera som ledare av projektet, både praktiskt och ledningsmässigt.

Du lär dig om:

 • Projektet som arbetsform
 • Projektmodeller
 • Kommunikation och ledarskap i projekt
 • Uppföljning och styrning av projekt
 • Mål och målformulering
 • Projektplanering
 • Intressentanalys och riskidentifiering

Efter utbildningen har du fått lärdomar i ledning, planering och koordinering av projekt. Du har fått kunskap om hur du bäst förvaltar och nyttjar tillhandahållna resurser.

Du får nya kunskaper om ledarskap, uppföljning och rapportering i projekt, liksom hur du ger information till projektets intressenter, beställare och styrgrupp.

Att börja jobba som projektledare innebär ett stort ansvar

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller.

Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt och med vår projektledarutbildning får du många mycket användbara verktyg som kommer att hjälpa dig att hålla projektet på banan - hela vägen i mål.

Projektledarutbildning lär dig teamwork

En projektgrupp som ska arbeta tillsammans går ofta igenom olika utvecklingsfaser. Som projektledare är det bra att ha kunskap om dessa olika faser och vad som kännetecknar dem. Den första delen handlar till mångt och mycket om att lära känna varandra. En del har kanske aldrig träffats förut, andra känner varandra väl. Du är den gemensamma faktorn för den nyligen sammansatta gruppen, därför vilar ett stort ansvar på dig att svetsa samman alla till ett team. Om du har en projektledarutbildning i bagaget får du ett försprång i byggandet av ditt projektteam.

Projektledarutbildning för dig som är ny i rollen

Denna projektledartbildning vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare.

Du vill lära dig vad projektet som arbetsform innebär och få tillgång till praktiska projektmodeller och arbetsmetoder, som gör att du kan planera och genomföra projekt på egen hand.

Kursen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer.

Inga speciella förkunskaper krävs.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra blandning av diskussion både med föredragshållaren och andra kursdeltagare. Grundläggande kurs med bra innehåll.
Kompetent kursledare. Bra att ge praktiska exempel från verkligheten, förenklar att förstå. Skulle nog vilja lägga till mycket professionell kursledare. Lagom stor lokal.
Föreläsaren var förtroendeingivande, säker och ödmjuk.

Deltagaravgifter projektledarutbildning

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30 | Dag 2: 08.30-16.00

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 24 - 25 nov 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distanskurs
 • 24 - 25 nov 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)