Ny som projektledare

Utbildning för dig som är som ny som projektledare. Få kunskaperna du behöver för att kunna ta dig an din viktiga roll att hålla samman ett projekts olika delar.

Projektledare utbildning ny som projektledare

En heltäckande utbildning för nya projektledare

Välkommen till vår utbildning för dig som är ny i rollen som projektledare. Under två utbildningsdagar lär du dig allt från planering, genomförande, ledning och koordinering till avslutning och utvärdering av projekt. Målet är att du efter utbildningen ska kunna agera som självständig projektledare.  

Lär dig allt från planering till krishantering

Utbildningen täcker in de flesta viktiga områden du som projektledare behöver känna till. Vi går bland annat igenom resurshantering, tidsplanering, styrdokument och kvalitetssäkring. Du övar även upp dina färdigheter i att leda projektets medlemmar. Det innebär att du bland annat får kunskaper i att hantera kriser, konflikter, risker och ändringar i projektet.

Utbildning för framgångsrika projektledare

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar. Du ska se till att tidsplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller. Efter denna utbildning för nya projektledare vet du hur du ska planera för att projektet ska bli framgångsrikt. Som projektledare är du länken som håller ihop hela projektteamet  - lär dig hur du bäst axlar din viktiga roll.

PROJEKTLEDARUTBILDNING - INNEHÅLL 

Utbildningen omfattar två dagar och vi går igenom hur du arbetar i projekt från start till mål:

Kunskaper om projektet som arbetsmodell

 • Definition av projekt
 • Målformulering och projektets olika mål
 • Lär dig undvika svårigheter och fallgropar

Lär dig att planera ett projekt

 • Projektets olika faser
 • Förstudie, projektstart
 • Projektplan, milstolpar
 • Tidsplanering, resursplan

Insikter om projektledarrollen och intressenterna

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Olika certifieringar
 • Projektets organisation, roller och ansvar
 • Styrgrupp, intressenter

Lär dig om kommunikation och ledarskap i projekt

 • Effektiv kommunikation i och utanför projektet
 • Kommunikationsmodeller och - kanaler, kommunikationsplan
 • Få kunskap om grundläggande ledarskap i projekt
 • Lär dig om kris- och konflikthantering

Arbetsformer

 • Rutiner, standards och projektets styrdokument
 • Kvalitetssäkring, riskanalys och riskhantering
 • Effektiva projektmöten

Lär dig att styra ett projekt

 • Förstå vikten av uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget, ändringar i projektet
 • Få vetskap om praktiska projektverktyg

Projektets avslutning och utvärdering

 • Avslutning och slutrapport, checklista avslutningsfas
 • Hantering och arkivering av projektdokument
 • Kick down, utvärdering och erfarenhetsåterföring

Utbildningsledare som arbetar aktivt med projektledning

Vår utbildningsledare arbetar aktivt som projektledare. Detta säkerställer att du får kunskaper som är tidsenliga och praktiskt användbara i dagens arbetsliv. Välkommen till vår projektledarutbildning!

Projektledarutbildning som ger dig gedigna baskunskaper

Målsättningen för utbildningen är att ge dig kunskaper så att du vet hur ska göra rent praktiskt för att planera och genomföra projekt. Du får lärdomar som gör att du kan leda projektets medlemmar i det lagarbete ett projekt innebär.

Utbildningen lär dig om:

 • Projektet som arbetsform
 • Projektmodeller
 • Kommunikation och ledarskap i projekt
 • Uppföljning och styrning av projekt
 • Mål och målformulering
 • Projektplanering
 • Intressentanalys och riskidentifiering

Det här är en utbildning för dig som är ny som projektledare. Utbildningen ger dig goda kunskaper för att självständigt kunna agera som ledare av projektet, både praktiskt och ledningsmässigt.

Lärdomar i ledning, planering, koordinering

Efter vår projektledarutbildning har du fått lärdomar i ledning, planering och koordinering av projekt. Du har till exempel fått kunskap om hur du bäst förvaltar och nyttjar tillhandahållna resurser. Du har lärt dig hur du ger information till projektets intressenter, beställare och styrgrupp.

Genom nya kunskaper om ledarskap, uppföljning och rapportering i projekt kan du nu leda ett projekt på egen hand. 

Projektledarutbildning som ger verktygen

En projektledare har mycket att hålla reda på samtidigt. Med vår projektledarutbildning får du många mycket användbara verktyg som kommer att hjälpa dig att hålla projektet på banan.

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller. Under utbildningen lär du dig metoder för att ha god kontroll över projektet, hela vägen i mål. Du får insikter om vilka befogenheter du har som projektledare och vilket ansvar så åligger dig.

Lär dig bygga upp projektteamet

En av dina första uppgifter som ledare av en projektgrupp är att få gruppen att arbeta som ett team. Det kan vara lättare sagt än gjort, men med kompetens om hur grupper fungerar går det lättare. En projektgrupp som ska arbeta tillsammans går ofta igenom olika utvecklingsfaser. Som projektledare är det bra att ha kunskap om dessa olika faser och vad som kännetecknar dem. Den första delen handlar till mångt och mycket om att lära känna varandra. En del har kanske aldrig träffats förut, andra känner varandra väl.

En projektledarutbildning hjälper dig axla ansvaret

Du är den gemensamma faktorn för den nyligen sammansatta gruppen. Därför vilar ett stort ansvar på dig att ha tillräckligt med kunskaper för att svetsa samman alla till ett team. Med en projektledarutbildning i bagaget får du ett försprång i byggandet av ditt projektteam. Med förståelse för hur projekt fungerar undviker du vanliga fallgropar och får mer tid över för att driva projektet.

Projektledarutbildning för dig som är ny i rollen

Denna projektledarutbildning vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare. Du vill lära dig vad projektet som arbetsform innebär. Du vill få tillgång till praktiska projektmodeller och arbetsmetoder, som gör att du kan planera och genomföra projekt på egen hand.

Inga förkunskaper krävs

Inga speciella förkunskaper krävs för att gå vår projektledarutbildning. Utbildningen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag och organisationer.

Vill du istället lära dig mer om bara ledarskap? Klicka då på ledarskapsutbildning

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra och övergripande. Inspirerande och påläst kursledare.
Bra och lagom innehåll för min del. Inte bara ren fakta om projekt utan även många bra tips runt omkring som exempelvis prioriteringstekniker etc.
Jag fick jättebra och tydlig information och kunskap om att arbeta som projektledare. Mycket av innehållet kommer vara till stor hjälp i mitt dagliga arbete. Otroligt kompetent utbildningsledare. Fick en massa verktyg och tankesätt.

Deltagaravgift för vår utbildning i projektledning

Klassrumsutbildning: 11.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.00 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 14 - 15 sep 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 16 - 17 nov 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare