Ny som projektledare

Projektledare utbildning ny som projektledare

FÅ KUNSKAPERNA DU BEHÖVER FÖR ATT KUNNA AGERA SOM PROJEKTLEDARE

En heltäckande utbildning för nya projektledare

Utbildningen ger dig en bred uppsättning av kunskaper och färdigheter i projektledning, användbart i de flesta branscher och i både små och stora projekt.

Målet med utbildningen är att du ska kunna agera självständigt som projektledare. Utbildningen täcker därför in de flesta viktiga områden du som ledare av ett projekt behöver känna till. 

Utbildningens omfattning

Under två utbildningsdagar lär du dig om planering, genomförande, ledning och koordinering i projekt. Det innefattar bl a resurshantering, tidsplanering, styrdokument och kvalitetssäkring. Du övar även upp dina färdigheter i att leda projektets medlemmar. Det innebär att du bland annat får kunskaper i att hantera kriser, konflikter, risker och ändringar i projektet.

Utbildning för framgångsrika projektledare

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar. Du ska se till att tidsplan och budget hålls inom ramarna. Du ansvarar för att leverans sker i tid och enligt den specifikation som gäller. Efter denna utbildning för nya projektledare vet du hur du ska planera för att projektet ska bli framgångsrikt. Som projektledare är du länken som håller ihop hela projektteamet  - lär dig hur du bäst axlar din viktiga roll. 

Det finns även en fortsättning på utbildningen; Ny som projektledare - steg 2.

PROJEKTLEDARUTBILDNING - INNEHÅLL 

Utbildningen omfattar två dagar och vi går igenom hur du arbetar i projekt från start till mål:

Kunskaper om projektet som arbetsmodell

 • Definition av projekt
 • Målformulering och projektets olika mål
 • Lär dig undvika svårigheter och fallgropar

Lär dig att planera ett projekt

 • Projektets olika faser
 • Förstudie, projektstart
 • Projektplan, milstolpar
 • Tidsplanering, resursplan

Insikter om projektledarrollen och intressenterna

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Olika certifieringar
 • Projektets organisation, roller och ansvar
 • Styrgrupp, intressenter

Lär dig om kommunikation och ledarskap i projekt

 • Effektiv kommunikation i och utanför projektet
 • Kommunikationsmodeller och - kanaler, kommunikationsplan
 • Få kunskap om grundläggande ledarskap i projekt
 • Lär dig om kris- och konflikthantering

Projektets arbetsformer

 • Rutiner, standards och projektets styrdokument
 • Kvalitetssäkring, riskanalys och riskhantering
 • Effektiva projektmöten

Så styr du ett projekt

 • Förstå vikten av uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget, ändringar i projektet
 • Få vetskap om praktiska projektverktyg

Projektets avslutning och utvärdering

 • Avslutning och slutrapport, checklista avslutningsfas
 • Hantering och arkivering av projektdokument
 • Kick down, utvärdering och erfarenhetsåterföring

_______________________________________________________________________

Utbildningsledare som arbetar aktivt med projektledning

Vår utbildningsledare arbetar aktivt som projektledare. Detta säkerställer att du får kunskaper som är tidsenliga och praktiskt användbara i dagens arbetsliv. Välkommen till vår projektledarutbildning!

Projektledarutbildning som ger dig gedigna baskunskaper

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Målsättningen för utbildningen är att ge dig kunskaper så att du kan leda ett projekt i praktiken. Du lär dig att planera och genomföra projekt och även ta tillvara erfarenheter från projektet. Du får lärdomar som gör att du kan leda projektets medlemmar i det lagarbete ett projekt innebär.

Utbildningen lär dig om:

 • Projektet som arbetsform
 • Projektmodeller
 • Kommunikation och ledarskap i projekt
 • Uppföljning och styrning av projekt
 • Mål och målformulering
 • Projektplanering
 • Intressentanalys och riskidentifiering

Det här är en utbildning för dig som är ny som projektledare. Utbildningen ger dig goda kunskaper för att självständigt kunna agera som ledare av projektet, både praktiskt och ledningsmässigt.

Lärdomar i ledning, planering, koordinering

Efter vår projektledarutbildning har du fått lärdomar i ledning, planering och koordinering av projekt. Du har till exempel fått kunskap om hur du bäst förvaltar och nyttjar tillhandahållna resurser. Du har lärt dig hur du ger information till projektets intressenter, beställare och styrgrupp.

Genom nya kunskaper om ledarskap, uppföljning och rapportering i projekt kan du nu leda ett projekt på egen hand. 

Projektledarutbildning som ger verktygen

En projektledare har mycket att hålla reda på samtidigt. Med vår projektledarutbildning får du många mycket användbara verktyg som kommer att hjälpa dig att hålla projektet på banan.

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller. Under utbildningen lär du dig metoder för att ha god kontroll över projektet, hela vägen i mål. Du får insikter om vilka befogenheter du har som projektledare och vilket ansvar så åligger dig.

Lär dig bygga upp projektteamet

En av dina första uppgifter som ledare av en projektgrupp är att få gruppen att arbeta som ett team. Det kan vara lättare sagt än gjort, men med kompetens om hur grupper fungerar går det lättare. En projektgrupp som ska arbeta tillsammans går ofta igenom olika utvecklingsfaser. Som projektledare är det bra att ha kunskap om dessa olika faser och vad som kännetecknar dem. Den första delen handlar till mångt och mycket om att lära känna varandra. En del har kanske aldrig träffats förut, andra känner varandra väl.

En projektledarutbildning hjälper dig axla ansvaret

Du är den gemensamma faktorn för den nyligen sammansatta gruppen. Därför vilar ett stort ansvar på dig att ha tillräckligt med kunskaper för att svetsa samman alla till ett team. Med en projektledarutbildning i bagaget får du ett försprång i byggandet av ditt projektteam. Med förståelse för hur projekt fungerar undviker du vanliga fallgropar och får mer tid över för att driva projektet.

Projektledarutbildning för dig som är ny i rollen

Denna projektledarutbildning vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare. Du vill lära dig vad projektet som arbetsform innebär. Du vill få tillgång till praktiska projektmodeller och arbetsmetoder, som gör att du kan planera och genomföra projekt på egen hand.

Inga förkunskaper krävs

Inga speciella förkunskaper krävs för att gå vår projektledarutbildning. Utbildningen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag och organisationer.

Vill du istället lära dig mer om bara ledarskap? Klicka då på ledarskapsutbildning

Så här säger våra kursdeltagare:

Toppen! Duktig och inspirerande utbildare. Bra utbildningsmaterial. Bra att lokalen låg nära centralen för resande in till utbildningen.
Jag fick jättebra och tydlig information och kunskap om att arbeta som projektledare. Mycket av innehållet kommer vara till stor hjälp i mitt dagliga arbete. Otroligt kompetent utbildningsledare. Fick en massa verktyg och tankesätt.
Utbildningen var mycket bra, fick med mig mycket användbara kunskaper som jag kommer ha nytta av. Bland den bästa föreläsare/utbildningsledare som jag har träffat. Mycket trevliga lokaler, bra mat och fika samt trevlig personal. WBS var något som jag aldrig hade jobbat med, som jag verkligen fastnade för. Jag kan rekommendera denna utbildning till alla som är nya som projektledare.

Deltagaravgift och tider

11.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.00 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 23 - 24 maj 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 21 - 22 nov 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare