Ny som projektledare

Projektledarutbildning för nya projektledare - lär dig hur du bäst tar dig an din viktiga roll att hålla samman ett projekts alla delar!

Projektledarutbildning

En heltäckande projektledarutbildning

Kursen går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning.

Du får kunskaper som gör att du självständigt kan planera och genomföra projekt och leda dess medlemmar i det lagarbete ett projekt innebär.

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidsplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller. Efter denna projektledarutbildning vet du hur du ska planera för att projektet ska bli framgångsrikt!

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs (max 4-6 deltagare)
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)

 

PROJEKTET SOM ARBETSMODELL

 • Definition av projekt
 • Projektets olika mål
 • Målformulering
 • Svårigheter och fallgropar

ATT PLANERA ETT PROJEKT

 • Projektets olika faser
 • Förstudie
 • Projektstart
 • Projektplanen
 • Milstolpar
 • Tidsplanering
 • Resursplan

PROJEKTLEDARROLLEN OCH INTRESSENTERNA

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Olika certifieringar
 • Projektets organisation
 • Roller och ansvar
 • Styrgruppen
 • Intressentanalys

KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP

 • Effektiv kommunikation i och utanför projektet
 • Kommunikationsmodeller och - kanaler
 • Kommunikationsplan
 • Grundläggande ledarskap
 • Kris- och konflikthantering

ARBETSFORMER

 • Rutiner och standards
 • Projektets styrdokument
 • Kvalitetssäkring
 • Riskanalys och riskhantering
 • Effektiva projektmöten

HUR DU STYR PROJEKTET

 • Uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget
 • Ändring i projektet
 • Praktiska projektverktyg

PROJEKTETS AVSLUTNING OCH UTVÄRDERING

 • Avslutning och slutrapport
 • Checklista avslutningsfas
 • Hantering och arkivering av projektdokument
 • Kick down
 • Utvärdering
 • Erfarenhetsåterföring

Projektledarutbildning som ger dig gedigna baskunskaper

Det här är en projektledarutbildning som ger dig kunskaper för att självständigt kunna agera som projektledare.

Du lär dig om:
• Projektet som arbetsform
• Projektmodeller
• Kommunikation och ledarskap i projekt
• Uppföljning och styrning av projekt
• Mål och målformulering
• Projektplanering
• Intressentanalys och riskidentifiering

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare.

Du vill lära dig vad projektet som arbetsform innebär och få tillgång till praktiska projektmodeller och arbetsmetoder, som gör att du kan planera och genomföra projekt på egen hand.

Kursen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer.

Inga speciella förkunskaper krävs.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra blandning av diskussion både med föredragshållaren och andra kursdeltagare. Grundläggande kurs med bra innehåll.
Kompetent kursledare. Bra att ge praktiska exempel från verkligheten, förenklar att förstå. Skulle nog vilja lägga till mycket professionell kursledare. Lagom stor lokal.
Föreläsaren var förtroendeingivande, säker och ödmjuk.

Deltagaravgifter och tider

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 8.280 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30 | Dag 2: 08.30-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 20 - 21 apr 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 20 - 21 maj 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distanskurs
 • 20 - 21 apr 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)
 • 20 - 21 maj 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)