Ny som chef - steg 2

Fortsättningsutbildning för chefer | Ny som chef steg 2

Vidareutveckling för dig som vill växa med chefsrollen. För in fler dimensioner i ledarskapet och nyttja hela din potential som ledare.

Ta nästa steg i din chefsutveckling

Det här är fortsättningen på grundutbildningen Ny som chef. Här får du kunskap om hur framtidens ledarskapstrender ser ut. Du fördjupar dina kunskaper i hur du kan utveckla individen, såväl som gruppen, du leder.

Du får tillgång till modeller för att skapa tydlighet och trygghet i organisationen och får insikter i hur ska göra för att sikta rätt i ditt ledarskap och nyttja hela din potential.

En utbildning som utvecklar dig som chef

Denna ledarskapsutbildning lär dig ett synsätt på ledarskapet som skapar värde för dig som chef i varje steg. Din ledningsprocess finslipas och effektiviseras, vilket skapar fördelar för såväl dig själv, som för medarbetarna och organsiationen.

Du lär dig hur du skapar ett ledarskap, som i sin tur bygger upp ett starkt medarbetarskap, där nyckelorden är ansvarstagande och initiativförmåga. 

CHEFSROLLEN UNDER UTVECKLING

• Nya trender – vad bör jag ta till mig och varför?
• Ny forskning kring pådrivande och motverkande krafter för ledarskap

PROCESSYNSÄTTET I LEDARROLLEN

• Processynsättet som effektiv ledarstil
• Vad krävs för att få maximal effektivitet i alla processer?
• Ledningsprocessen, kärn- och stödprocesserna

8 LEDNINGSPRINCIPER

• En metod för hur du kan analysera hur väl du leder enligt 8 framgångsrika ledningsprinciper
• Ett konkret utvecklingsverktyg som vi arbetar med under utbildningen

ATT JOBBA OPTIMALT MED FEEDBACK

• Förståelse för hur jag som chef utövar bra feedback till medarbetarna som ökar tydligheten
• Att styra verksamheten med rätt feedback som stödjer medarbetarna

HANTERA OLIKA TYPER AV SAMTAL

• Hur hanterar jag de svåra samtalen med olika personligheter?
• Konsekvenser av att genomföra samtal bra alternativt mindre bra

BESLUTSFATTANDE OCH DELEGERING

• Hur skapar jag effektiva beslutsprocesser i min grupp?

MOTIVATIONSFAKTORER

• Vad motiverar olika individer?
• Hur kan jag använda olika motivationsfaktorer som ledningsverktyg?
• Lär dig att förstå mekanismerna bakom de olika motivationsfaktorerna

COACHANDE LEDARSKAP

• Hur agerar jag som coachande chef/ledare?
• Skillnaden mellan mentorskap och coaching
• Hur sätter man personliga och effektiva individuella mål för sina medarbetare?

DET KOMMUNIKATIVA LEDARSKAPET

• Att agera som nätverkande chef/ledare
• Det kommunikativa ledarskapet är en ledarskapsmetod som skapar tydlighet och trygghet i organisationen
• En metod som på riktigt får processer och rutiner att fungera

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att vidareutveckla dig som chef och föra in fler dimensioner i ledarskapet.

Du får bl a kunskap om:
• Processynsättet - ett effektivt arbetssätt för chefen
• 8 ledningsprinciper - en väl beprövad ledningsmetod
• Utveckla din feedback - viktigt för att stödja och styra
• Motivationsfaktorer - anpassning till olika individer
• Coaching - vägled medarbetarna på rätt sätt
• Fördjupning i kommunikation

Du får insikter i hur ska göra för att sikta rätt i ditt ledarskap och nyttja hela din potential.

Utbildningen vänder sig till dig som har gått grundutbildningen Ny som chef eller motsvarande utbildning.

Du vill nu gå vidare i din utveckling som chef och ledare och få ytterligare verktyg att använda i ditt ledarskap.

Kanske har du samlat på dig frågor när du praktiserat ledarskapet eller stött på hinder i din utveckling. Här har du chansen att få svar och hålla vägen mot fortsatt utveckling öppen.

Utbildningen passar även dig som arbetat en tid som chef, men inte gått någon utbildning i ledarskap tidigare, och som har behov av att få både teori och praktik att falla på plats.

Så här säger våra kursdeltagare:

Lärorikt och bra upplägg. Väldigt bra kursledare. Behövs fler som honom i världen.
Kanonbra kurs med en mycket bra föreläsare.
Martin H grym föreläsare med mycket kunskap.

Deltagaravgift och tider

12.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 23 - 24 maj 2024
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare