Ny som chef - steg 2

Vidareutveckling för dig som vill växa med chefsrollen - för in fler dimensioner i ledarskapet och nyttja hela din ledarpotential!

Chef steg 2

Ta nästa steg i din chefsutveckling

Det här är fortsättningen på grundutbildningen Ny som chef. Här får du kunskap om hur framtidens ledarskapstrender ser ut och fördjupa dina kunskaper i hur du kan utveckla individen, såväl som gruppen, du leder.

Du får tillgång till modeller för att skapa tydlighet och trygghet i organisationen och får insikter i hur ska göra för att sikta rätt i ditt ledarskap och nyttja hela din potential.

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

  • klassrumskurs
  • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)

CHEFSROLLEN UNDER UTVECKLING

• Nya trender – vad bör jag ta till mig och varför?
• Ny forskning kring pådrivande och motverkande krafter för ledarskap

PROCESSYNSÄTTET I LEDARROLLEN

• Processynsättet som effektiv ledarstil
• Vad krävs för att få maximal effektivitet i alla processer?
• Ledningsprocessen, kärn- och stödprocesserna

8 LEDNINGSPRINCIPER

• En metod för hur du kan analysera hur väl du leder enligt 8 framgångsrika ledningsprinciper
• Ett konkret utvecklingsverktyg som vi arbetar med under kursen

ATT JOBBA OPTIMALT MED FEEDBACK

• Förståelse för hur jag som chef utövar bra feedback till medarbetarna som ökar tydligheten
• Att styra verksamheten med rätt feedback som stödjer medarbetarna

HANTERA OLIKA TYPER AV SAMTAL

• Hur hanterar jag de svåra samtalen med olika personligheter?
• Konsekvenser av att genomföra samtal bra alternativt mindre bra

BESLUTSFATTANDE OCH DELEGERING

• Hur skapar jag effektiva beslutsprocesser i min grupp?

MOTIVATIONSFAKTORER

• Vad motiverar olika individer?
• Hur kan jag använda olika motivationsfaktorer som ledningsverktyg?
• Lär dig att förstå mekanismerna bakom de olika motivationsfaktorerna

COACHANDE LEDARSKAP

• Hur agerar jag som coachande chef/ledare?
• Skillnaden mellan mentorskap och coaching
• Hur sätter man personliga och effektiva individuella mål för sina medarbetare?

DET KOMMUNIKATIVA LEDARSKAPET

• Att agera som nätverkande chef/ledare
• Det kommunikativa ledarskapet är en ledarskapsmetod som skapar tydlighet och trygghet i organisationen
• En metod som på riktigt får processer och rutiner att fungera

Målet med utbildningen är att vidareutveckla dig som chef och föra in fler dimensioner i ledarskapet.

Du får bl a kunskap om:
• Processynsättet - ett effektivt arbetssätt för chefen
• 8 ledningsprinciper - en väl beprövad ledningsmetod
• Utveckla din feedback - viktigt för att stödja och styra
• Motivationsfaktorer - anpassning till olika individer
• Coaching - vägled medarbetarna på rätt sätt
• Fördjupning i kommunikation

Du får insikter i hur ska göra för att sikta rätt i ditt ledarskap och nyttja hela din potential.

Utbildningen vänder sig till dig som har gått grundutbildningen Ny som chef eller motsvarande utbildning.

Du vill nu gå vidare i din utveckling som chef och ledare och få ytterligare verktyg att använda i ditt ledarskap.

Kanske har du samlat på dig frågor när du praktiserat ledarskapet eller stött på hinder i din utveckling. Här har du chansen att få svar och hålla vägen mot fortsatt utveckling öppen.

Utbildningen passar även dig som arbetat en tid som chef, men inte gått någon utbildning i ledarskap tidigare, och som har behov av att få både teori och praktik att falla på plats.

Så här säger våra kursdeltagare:

Kanonbra kurs med en mycket bra föreläsare.
Martin H grym föreläsare med mycket kunskap.
Väsentliga saker togs upp som man har mycket bra användning utav. Ibland går det fortare och ibland stannar man upp och diskuterar mera. Han kan sin sak och är skarp och förberedd. Fler borde gå denna kurs. Bra att Martin tryckte lite extra på att man får höra av sig. Efter första kursen kände jag inte att jag ville störa. Men efter denna kurs känns det verkligen att han vill följa oss i utvecklingen och hjälpa till hela vägen.

Deltagaravgift och tider

Klassrumskurs: 11.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 10.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm (klassrumsutbildning)
  • 9 - 10 dec 2021
    F7 Konferens, Flemminggatan 7, centrala Stockholm
  • Distansutbildning
  • 9 - 10 dec 2021
    Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)