KUNDSERVICE & BEMÖTANDE

UTBILDNING I SERVICE FÖR ETT BEMÖTANDE I MÄSTARKLASS

Visst vill du ge ett bemötande i absoluta mästarklass? Med en utbildning i service får du lärdomar som du kan applicera direkt i din arbetsvardag och du lär dig att ge service som kommer att ge er toppbetyg från kunderna.

En kurs i kundservice lönar sig snabbt

Våra kurser i kundservice lär dig hur du ger utmärkande god service i praktiken och det kommer snabbt att löna sig! Våra kundservicekurser ger er kunskaper och redskap för att kunna ge ett bemötande som kunderna inte glömmer. T ex lär ni er att ställa rätt frågor och styra samtal. Ni får ny kunskap om vilka ordval som är lämpliga och varför vissa ord kan stjälpa ett kundsamtal. Ni får nya insikter om varför vissa kunder uppfattas som besvärliga och hur ni ska tänka för att agera professionellt, även när ni är pressade.

Servicen är bland det bästa konkurrensmedlet ni har

Exceptionellt gott kundbemötande sprider sig och fungerar som den bästa reklamen. Våra utbildningar i service ger handfasta lärdomar i praktiskt kundbemötande och utvecklar er i er viktiga roll som ansiktet utåt mot kunden. Välkommen till våra kurser i kundservice!

Rolig, givande dag!
Våra kurser inom

KUNDSERVICE & BEMÖTANDE

Service via mejl och chatt
Att ge service i chatt och mejl

Denna kurs i kundservice lär dig att chatta och mejla professionellt, tydligt och trevligt med kunderna. Du lär dig bemästra den digitala kontakten med kunderna och banar vägen för suverän service i skrift. Du lär dig uttrycka dig kundorienterat såväl som trevligt, snabbt såväl som korrekt.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 5 okt 2023
  • Distansutbildning 5 okt 2023
Besvärliga kunder
Besvärliga kunder

Få redskap med denna kurs i kundservice så att du kan hantera varje typ av besvärlig kund, t ex den hotfulle, den arrogante, den aggressive och offret. Lär dig att förstå varför vi så snabbt går i försvarsställning när vi blir pressade och lär dig vända negativ stress till positiv utveckling.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 13 sep 2023
  • Stockholm (klassrumsutbildning) 14 nov 2023
Kundbemötande
Kundservice i världsklass

Efter denna kurs i kundservice har du lärt dig hur du ger ett utmärkande gott kundbemötande! Vad är skillnaden mellan bra och dåligt kundbemötande och vad är egentligen god kundservice? Kursen utvecklar din professionella yrkesroll och lär dig att ge det lilla extra som gör den stora skillnaden.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 21 sep 2023
  • Stockholm (klassrumsutbildning) 28 nov 2023
Utbildning i kundservice
Kundservice i världsklass - steg 2

Fortsättningen på vår kurs Kundservice i världsklass. Lägg i ytterligare en växel i kundbemötandet och förstå kundens behov på djupet. Kursen lär dig att se hela kundresan och att arbeta med säljande kundanpassning samt merförsäljning. Du får även en inblick i vad framtidens kundservice för med sig och vad du behöver förbereda dig på.

  • Stockholm (klassrumsutbildning) 1 dec 2023

Utbildning i att ge service som gör nytta direkt

Efter att du har gått någon av våra utbildningar i att ge service har du fått många nya insikter, lärdomar och aha-upplevelser. T ex har du lärt dig om vad service egentligen är och om hur du gör intryck och avtryck hos kunden. Under en utbildning övar du upp dina färdigheter i positiv kundkommunikation och lär dig om om mördarfraser och vitaminfraser.

Utbildning ökar motivationen

Ett av målen med våra utbildningar i service är att din egen motivation att ge ett gott bemötande ska öka. Detta är mycket viktigt för din framgång som servicegivare. Du blir medveten om att just du kan vara skillnaden för om era kunder uppfattar er positivt. Ditt sätt att ge service kan vara avgörande för om kunden kommer tillbaka. Med detta ansvar kommer också ett förtroende att förvalta på bästa sätt.

Genom att gå en kurs i kundservice säkerställer du att du har rätt kunskaper för att verkligen ta hand om era kunder. Du ser samtidigt till att du har verktyg för att ta hand om de besvärliga situationerna och jobbiga kunderna, vilket är viktigt för att du ska orka i längden. Innehållet i våra utbildningar är anpassat för dig som ger service och ger massor av handfasta tips.

God kundservice ger merförsäljning

Som en extra bonus ger god service mycket bra möjligheter till merförsäljning. En nöjd och glad kund är mycket mer benägen att köpa mer, än en missnöjd kund. När du lärt dig använda det goda kundsamtalet upptäcker du att det ofta finns många bra chanser till att snappa upp signaler som leder till möjligheter att sälja mer.

Det handlar om att lära sig att bli uppmärksam på tecknen och, framför allt, våga fråga! Kunden blir glad av att du har förstått dennes behov och att du bryr dig tillräckligt mycket för att försöka fylla behoven. En kurs i kundservice lär dig att hålla säljantennerna uppe och att våga agera på signalerna. En utbildning är första steget mot att ge suverän service.