KUNDSERVICE & BEMÖTANDE

VISST VILL DU GE KUNDSERVICE I MÄSTARKLASS?

Det bästa konkurrensmedlet ni har är den service som erbjuds kunderna. Exceptionellt gott kundbemötande sprider sig och fungerar som den bästa reklamen. 

Välkommen till våra kundservicekurser och lär dig hur du ger utmärkande god service i praktiken.

BÄST!! Rolig!
Våra kurser inom

KUNDSERVICE & BEMÖTANDE

Service via mejl och chatt
Att ge service via mejl och chatt

Lär dig att mejla och chatta professionellt, tydligt och trevligt med kunderna. Kursen lär dig bemästra den digitala kontakten med kunderna och banar vägen för suverän service i skrift. Du lär dig uttrycka dig kundorienterat såväl som trevligt, snabbt såväl som korrekt.

 • Stockholm 18 nov 2020
 • Stockholm 17 mar 2021
 • Stockholm 26 maj 2021
Att leda ett serviceteam
Att leda ett serviceteam

Som chef för ett serviceteam är det viktigt att du engagerar och motiverar dina medarbetare i både med- och motgång. Kursen ger dig verktyg för att dels kunna inspirera dem till att ge utmärkt service, dels stötta dem när det känns motigt.

 • Stockholm 18 - 19 nov 2020
 • Stockholm 20 - 21 maj 2021
Besvärliga kunder
Besvärliga kunder

Få redskap för att kunna hantera varje typ av besvärlig kund, t ex den hotfulle, den arrogante, den aggressive och offret. Lär dig att förstå varför vi så snabbt går i försvarsställning när vi blir pressade och lär dig vända negativ stress till positiv utveckling.

 • Stockholm 22 apr 2021
kundresan
Customer Journey Mapping - Kundresan

Kursen hjälper er att kartlägga kundens hela resa genom ert företag. Olika kontaktytor kartläggs och det blir enklare att förstå kundens upplevelse, och det blir tydligt var det finns underlag till förbättring.

 • Stockholm 11 nov 2020
 • Stockholm 23 mar 2021
Kundservice onlinekurs
Nyhet
Kundservice - onlinekurs

Onlinekurs i kundservice! Vad tycker kunderna är utmärkt service? Vad behöver jag vara medveten om för att kunna ge den där extra omtanken och ge det som konkurrenterna inte ger? Välkommen till vår 1-dagskurs online i praktisk kundservice som lär dig kundbemötandets viktiga grundstenar.

 • Online 3 dec 2020
Kundservice i världsklass

Lär dig ge ett utmärkande gott kundbemötande! Vad är skillnaden mellan bra och dåligt kundbemötande och vad är egentligen god kundservice? Kursen utvecklar din professionella yrkesroll och lär dig att ge det lilla extra som gör den stora skillnaden.

 • Stockholm 26 nov 2020
 • Stockholm 18 mar 2021
 • Stockholm 27 maj 2021