Utbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Lokal till utbildning i ledarskap

LEDARSKAPSUTBILDNING I STOCKHOLM, GÖTEBORG ELLER MALMÖ

Utbildning i ledarskap i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Ny som chef, Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning är de öppna ledarskapsutbildningar som vi erbjuder i Stockholm, Göteborg och Malmö. De går på konferensanläggningar som ligger centralt i respektive ort. Vi tipsar om hotell som ligger i närheten, så att det blir enkelt för dig att delta i utbildningen om du är tillrest. 

Varför utbilda sig i ledarskap?

När du går en ledarskapsutbildning får du direkt användbara kunskaper i att leda, motivera och inspirera dina medarbetare. Du lär dig hur du får din grupp att vilja uppnå era gemensamma mål. Du får redskap för att kunna genomföra en förändring i organisationen. Eller verktyg för att på ett effektigt sätt driva  den vardagliga verksamheten. Att leda på ett bra sätt inkluderar att du lägger upp en personlig utvecklingsresa. Under resans gång bör du lägga in utbildningar så att du fortsätter din utveckling. Som ledare är det viktigt att du då och då ser över hur du fungerar och agerar i ditt ledarskap. Ditt beteende påverkar ju andra på ett direkt sätt.

Stärk ditt ledarskap med en utbildning

Med ett uppdaterat och starkt ledarskap kan du leda på ett både bättre och enklare sätt. Detta blir speciellt tydligt i tider av kriser och stora förändringar. Då sätts du som ledare på prov och det blir ofta tydligt var kunskaperna behöver bli bättre. En utbildning för ledare hjälper dig att hantera ditt team under tider av osäkerhet eller kris. När du vet hur du kan och bör agera i olika situationer blir du mer trygg i ditt ledarskap. Detta smittar av sig på din grupp och gör även dem mer trygga.

Lär dig att ansvara för och hantera personal

Att gå en utbildning i ledarskap kan också hjälpa dig att förstå hur du bäst möter dina anställda. När du är en ledare är du även en person med stort ansvar. Ditt agerande präglar hela ditt team. Se därför till att du utövar ditt ledarskap på ett sätt som gagnar såväl gruppen som dig som ledare. Ett tryggt team, som känner förtroende för sin ledare, presterar på topp. Teamets medlemmar blir mer självständiga och självgående. Du kan därmed lägga din tid på saker som utvecklar verksamheten ännu mer.

Intern utbildning i ledarskap för er 

Att genomföra en anpassad utbildning i ledarskap, som ni kan anpassa efter era behov, är ibland det bästa alternativet. Vi har utbildningsledare som lär er allt ni behöver veta inom ledarskapsområdet. Vi har dessutom kontakter med många olika konferensanläggningar runt om i Sverige. Om ni inte har en egen lokal, eller vill förlägga utbildningen utanför er arbetsplats, kan vi hjälpa till med att boka lokal till er. Vi bokar även förtäring och sköter alla kontakter med konferensanläggningen. Smidigt och tidsbesparande. Kostnad mot offert. Låt oss ta hand om allting, från att boka utbildare till att ordna en lokal för er anpassade utbildning

Olika exempel på anpassade utbildningar

Ni kan till exempel välja en utbildning för nya chefer, arbetsledare, projektledare eller teamledare. Kanske behöver ni samla era chefer för en utbildning i att hålla givande medarbetarsamtal? Då har vi utbildningen och lokalen att vara i. Arbetsrätt för chefer är alltid aktuellt och en utbildning ger viktiga uppdateringar för era chefer om lagar, regler och nyheter.

Det tillitsbaserade ledarskapet bygger på att genom tillit ta till vara medarbetarnas motivation och drivkraft. En intern utbildning i det tillitsbaserade synsätten kan hjälpa era chefer att få en gemensam plattform att utgå från.

Låt oss ta hand om det praktiska

Kontakta oss för en diskussion om hur ett upplägg skulle kunna se ut för just er. Vi kan ta hand om allt det praktiska; från att ta fram ett anpassat utbildningsprogram och boka utbildningsledare till att se till att det finns gott fika för varje paus.

Utbildning för nya chefer i Stockholm

Som chef är det bra att känna till det coachande ledarskapet. En utbildning i ledarskap tar ofta upp vad coachningen går ut på. Du får praktiska kunskaper i att ställa rätt frågor, som guidar dina medarbetare framåt. Att coacha innebär att du har förtroende för dina medarbetares kapacitet. Du litar på att de själva kan fram till sina lösningar, med hjälp av guidning från dig. Detta leder i slutänden till att medarbetarna växer och utvecklas.

Mer tid till chefen

En angenäm bieffekt av coachning som fungerar är att du som chef hjälper dina medarbetare att bli mer självständiga i sitt arbete. Detta frigör mer tid för dig och denna tid kan  du använda för att ytterligare stötta dina medarbetare. Eller till att utveckla din ledarkompetens genom en utbildning i Stockholm. Att du höjer din kompetens inom ledarskap skapar alltså även mer utrymme och tid för dig i arbetsvardagen.

En utbildning i Göteborg tar upp beslutsfattande

Uppdraget som chef innebär att du är länken mellan den egna ledningen och dina medarbetare. Hur du hanterar denna uppgift är något du lär dig under en ledarutbildning i Göteborg. Du arbetar på uppdrag av din företags- eller organisationsledning. Din roll är att genom dina medarbetare utföra ett uppdrag. Du har ett visst mandat att fatta beslut, och vissa ramar att hålla dig inom. Denna roll kan för vissa ibland kännas besvärlig, men med rätt kunskaper blir det lättare.

Svåra beslut är oundvikliga för chefen

Som chef kommer du förr eller senare att behöva fatta både enkla och svåra beslut. Med hjälp av goda kunskaper om tekniker i argumentation, presentation, arbetsrätt osv blir beslutsfattandet enklare. Du blir även medveten om hur stort mandat för beslutsfattning och hur starkt stöd från ledningen som du kan behöva ha. Under en utbildning för nya ledare brukar kursledaren ta upp det här med förväntningar och vad som krävs för att du ska kunna fatta beslut.

Ledarskapsstudier i Malmö ger stöd

I vissa situationer kan chefskapet krångla tills sig. Ett sådant tillfälle är när du inser att ledningens förväntningar ligger långt från det du ser att dina medarbetare förmår prestera. Här finns således ett glapp av något slag. Det vara bristande kompetens hos personalen, vilket du kan åtgärda genom att skicka medarbetare på utbildning i Malmö. Det kan också vara orealistiska krav från ledningen. De kanske inte är medvetna om företagets faktiska kapacitet. Här spelar du som chef en viktig roll i att förmedla vilket arbete som är möjligt att utföra. Att ha fingertoppskänsla och kunskaper i att argumentera för sin sak underlättar. Med ledarskapsstudier i bagaget vet du hur du ska tackla sådana här situationer.

Att som chef påverka sin situation

Det finns gott om saker du som chef kan göra för att påverka din situation. En enkel sak är att boka in sig på en ledarskapskurs. Det ger många fördelar och snabbar upp processen att leda på det sätt som du vill leda. Du utvecklas som ledare och lär dig vikten av att dina medarbetare är medvetna om vilket uppdrag ni har och varför det är viktigt.

Betydelsen av kommunikation i chefskapet

En del av innehållet i utbildningen handlar alltid om vikten av god kommunikation. Att som chef kunna kommunicera målsättningar är betydelsefullt för att undvika att ditt team har olika bilder av vad som ska uppnås. Speciellt stora koncerner kan få problem med att nå ut med företagsidén till alla i organisationen. Det är dock viktigt att alla accepterar den och arbetar utifrån den. Som chef är det din uppgift att förmedla målen och även förklara dem i begripliga termer. Ett team som förstår varför de utför en uppgift kommer att nå mycket längre än en grupp som jobbar på utan att veta vad det är bra för.

Kunskaper i kommunikation lär dig att påverka

En ledarskapsutbildning i Stockholm med kommunikation på dagordningen är bra för dig som vill lära dig att kommunicera. Du får tips och råd om hur du interagerar med dina medarbetare på ett professionellt sätt. Du lär dig hur du kan påverka och få medarbetare att fullt ut lyssna till dig. Under en utbildning får du öva dig på att kommunicera från effektivt men också empatiskt. Du övar upp dina färdigheter på att få gehör för dina tankar på ett inspirerande och positivt sätt.

Att kommunicera som en ledare

Stockholm, Malmö eller Göteborg är platserna för din ledarskapsutbildning. Utbildningsprogrammen tar fasta på bland annat kommunikationen i ledarskapet. Du vinner på att bättra på din förmåga att kommunicera som en ledare. Här handlar det om att kunna planera inför svåra kommunikationssituationer och att förbereda dig för mothugg. När du leder andra behöver du upplevas som professionell och kompetent i ledarrollen. Ditt sätt att framföra budskap är en viktigt del i hur andra uppfattar dig.

Nyckel till att leda

Kommunikationen är helt klart en av nycklarna till ett tydligt och framförallt på ett inspirerande ledarskap. När du behärskar detta ämne kommer du att känn dig trygg och kan utstråla ett lugn samt visa på ett avslappnat kroppsspråk. Med hjälp av träning och utbildning övar du upp din självkännedom och kommer till insikt om sådant som du behöver förbättra. En ledarskapsutbildning i Stockholm där kommunikation ingår kan göra stor skillnad. Det gäller både för dig och dina åhörare. Kommunikativt ledarskap kan vara nyckeln till just ditt sätt att leda. 

Hör av dig till oss!

Skicka ett mejl till info@hjartum.se för mer information om våra utbildningar för ledare och chefer.

Läs mer här

Ledarskapsutbildning i Stockholm

Ledarskapsutbildning i Göteborg

Ledarskapsutbildning i Malmö

Anpassad utbildning för ledare

Om det är en anpassad utbildning du söker, använd offertknappen: