Lokal till er ledarskapsutbildning

Lokal till utbildning i ledarskap

Låt oss ta hand om allting, från att boka utbildare till att ordna en lokal för er anpassade utbildning

Boka intern utbildning för er och låt oss ordna lokalen

Att genomföra en intern ledarskapsutbildning, som ni kan anpassa efter era behov, är ibland det bästa alternativet. Vi har utbildningsledare som lär er allt ni behöver veta inom ledarskapsområdet.

Vi har dessutom kontakter med många olika konferensanläggningar runt om i Sverige. Om ni inte har en egen lokal, eller vill förlägga utbildningen utanför er arbetsplats, kan vi hjälpa till med att boka lokal till er. Vi bokar även förtäring och sköter alla kontakter med konferensanläggningen. Smidigt och tidsbesparande. Kostnad mot offert. 

Olika exempel på utbildningar

Ni kan till exempel välja en utbildning för nya chefer, arbetsledare, projektledare eller teamledare

Kanske behöver ni samla era chefer för en utbildning i att hålla givande medarbetarsamtal? Då har vi utbildningen och lokalen att vara i.

Arbetsrätt för chefer är alltid aktuellt och en utbildning ger viktiga uppdateringar för era chefer om lagar, regler och nyheter.

Det tillitsbaserade ledarskapet bygger på att genom tillit ta till vara medarbetarnas motivation och drivkraft. En intern utbildning i det tillitsbaserade synsätten kan hjälpa era chefer att få en gemensam plattform att utgå från.

Låt oss ta hand om det praktiska

Kontakta oss för en diskussion om hur ett upplägg skulle kunna se ut för just er. Vi kan ta hand om allt det praktiska; från att ta fram ett anpassat utbildningsprogram och boka utbildningsledare till att se till att det finns gott fika för varje paus.

Så här säger våra kursdeltagare:

Hör av dig till oss!

Skicka ett mejl till info@hjartum.se för mer information om hur vi kan ordna en utbildning för era ledare och chefer inkl möteslokal.  Vi svarar snabbt!