Utbildning i agil projektledning

Förnya ditt sätt att driva projekt med agil projektledning – ta bort onödig byråkrati och behåll det som gör mest nytta

Utbildning agil projektledning

Snabb, smart och flexibel projektledning med agilt tankesätt

Lär dig använda ett agilt sätt att leda projekt under denna grundutbildning i agil projektledning. Du lär dig hur du använder flexibla och effektiva projektmetoder, som kommer att överraska både dig själv och omgivningen med spännande resultat.

Så jobbar en agil projektledare

Att leda projekt på ett agilt sätt innebär att tänka nytt och agera på ett smart och flexibelt sätt. Agil betyder lättrörlig och smidig och det är just så en agil projektledare är. Du kan agera effektivt på ändrade förutsättningar och samtidigt ha god kontroll i projektet. Det här är en utbildning för dig som gillar att komma igång snabbt och få saker gjorda.

Introduktion

 • Vad är agil projektledning?
 • Vanliga agila ramverk och metoder
 • Förväntningar och krav på en agil projektledare

Praktisk tillämpning 1

Vi testar agila metoder som du kan använda direkt i både projekt och vardagsarbete. Snabbt igång och tidig leverans av nytta.

Planera ett agilt projekt 

 • Inledande planering för att sätta ramar för projektet
 • Grovplanering för genomförandet 
 • Sätt en struktur för att styra och leda genomförandet

Skapa effektiva team för agilt arbete

 • Välja rätt deltagare
 • Effektiva spelregler för agila team
 • Självledarskap och ständig förbättring

Krav och förväntningar på beställare och övriga intressenter

 • Beställare
 • Övriga intressenter
 • Behövs en styrgrupp?

Praktisk tillämpning 2

Vi genomför första delen av ett agilt övningsprojekt. 

Agila projekttavlor – fördjupning

 • KanBan vs agil projekttavla
 • Utformning av tavlor för just din verksamhet
 • Löpande uppdatering och beslutsfattande

Styrkan med visuell kommunikation

 • Lätt att förstå och förmedla
 • Delad information ger bra koll
 • Roligt - alla kan bidra

Praktisk tillämpning 3

Vi genomför den andra delen av ett agilt övningsprojekt.

Uppföljning, kontroll, riskhantering och kommunikation på ett enkelt och smidigt sätt

 • Daglig avstämning och löpande uppdatering
 • Återblicksmöte och förbättringsbacklogg
 • Demo och trimma backloggen

Prototyper och tidiga leveranser

 • Experimentera och testa enkla prototyper
 • Prioritera tidig leverans av det beställaren sätter störst värde på
 • Våga ta ut svängarna!

Avsluta ett agilt projekt

 • Avslutskriterier
 • Lämna över till förvaltning/drift
 • Utvärdera och samla ihop erfarenheter

Praktisk tillämpning 4

Vi genomför den tredje och avslutande delen av ett agilt övningsprojekt.

Avslutning av utbildningsdagarna

 • Sammanfattning och repetition
 • Personlig handlingsplan – på agilt vis!

Grundutbildning i agil projektledning

Du kommer att få kunskaper i vad det innebär att leda projekt på ett agilt sätt. Under utbildningsdagarna genomför vi fyra praktiska tillämpningar, där du får öva på agil projektledning i praktiken.

Du lär dig bland annat:

 • hur du planerar och genomför ett agilt projekt
 • att forma effektiva agila projektteam
 • om förväntningar och krav på en agil projektledare
 • utformning av agila projekttavlor
 • kontroll och riskhantering i agila projekt
 • uppföljning och avslutning i projektet

Lär dig att bli en agil projektledare

Att vara en agil projektledare innebär att driva projekt på ett mer effektivt sätt. De agila metoderna låter projektet leverera en del i taget, vilket gör dig redo för snabba justeringar, om det blir nödvändigt. Det agila sättet att arbeta som projektledare innebär att du arbetar i kortare avstämningsperioder. Detta gör att du får en mycket bra beredskap för att agera snabbt vid förändringar.

Ny som agil projektledare

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare och som vill lära dig att använda agila metoder för projektledning.

Förkunskaper

Erfarenhet av teamarbete och/eller projektledning en fördel men inte ett krav.

Så här säger våra kursdeltagare:

Klassrumsutbildning: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.00 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 3 - 4 okt 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare