Arbetsrätt - grundkurs

Välkommen till vår kurs i arbetsrätt som ger dig den viktiga basen för att hantera anställningar på rätt sätt. Kursen håller dig uppdaterad om nyheter och tar upp nya LAS som förväntas börja gälla i år.

Kurs i arbetsrätt

Kurs i arbetsrätt som ger dig grunderna

Denna kurs i arbetsrätt lär dig grunderna i det du behöver veta för korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor. Kursen tar upp de svåra frågeställningarna kring anställning och anställningsformer samt avslutande av anställning genom uppsägning eller avskedande. 

Vår kurs i arbetsrätt tar upp nya LAS

Arbetsrätten står inför en stor reform. Nya LAS väntas klubbas av Riksdagen den 8 juni 2022 och kommer att börja tillämpas från den 1 oktober 2022. Gå vår kurs i arbetsrätt och skaffa dig uppdaterade kunskaper om de nya reglerna i LAS!

Kursledare med lång erfarenhet

Kursledare är advokat Göran Smedberg, en av Sveriges främsta experter på arbetsrättsliga frågor med mångårig erfarenhet som juridiskt ombud och rådgivare inom arbetsrättens område. Han är även författare till Bonniers ”Praktisk Arbetsrätt”.

Kurs i arbetsrätt - innehåll

Grunden för arbetsrätten

 • Arbetsmarknadens spelregler
 • Lagar som styr
 •  Arbetsrättsliga principer som inte står i någon lag

Att ha anställda

 • Anställningsformer
 • Anställningsavtal
 • Kollektivavtalets påverkan på anställningen

Att avsluta anställningar

 • Uppsägning pga arbetsbrist
 • Turordningsreglerna i LAS
 • Hyvling; ändrad sysselsättningsgrad
 • Uppsägning pga personliga skäl
 • Avskedande

Nya LAS-förslaget

 • Bakgrunden till de nya reglerna
 • Genomgång av förslagens olika delar, bl a:
  • ändrade regler vid uppsägning; sakliga skäl i stället för saklig grund
  • nya regler gällande omplacering
  • särskild visstidsanställning
  • inhyrning mm
  • ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande
  • mm
 • När ska nya reglerna börja gälla?
 • Avslutande frågestund

Vår kurs i arbetsrätt lär dig

Efter vår kurs i arbetsrätt har du fått en bred bas inom det viktigaste inom arbetsrättsområdet och fått kunskaper om bl a:

 • Anställningsavtal - olika anställningsformer
 • Lagar som styr, bland annat MBL
 • Regler kring uppsägning och avsked 
 • Nya LAS-reformen:
  • vad kommer att gälla och när träder reglerna i kraft?
  • hur påverkar de nya reglerna företaget och dess anställda?

Kursens mål

Kursens mål är att ge dig den kunskap du behöver ha för att kunna hantera dina medarbetares anställningsvillkor på ett korrekt sätt. Under kursen lär du dig grunderna inom arbetsrätten, så att du t ex kan skriva korrekta anställningsavtal och använda rätt anställningsform.

Vår kurs i arbetsrätt lär dig när och om du får omplacera personal och hur du hanterar besvärliga uppsägningar och svåra avsked. Målet är kort och gott att lära dig agera juridiskt rätt så att du undviker tidskrävande och kostsamma misstag.

Lär dig om nyheterna inom arbetsrätten

Målet är även att uppdatera dig med det senaste inom arbetsrättsområdet. Nu under våren är detta mycket viktigt att få kunskap om, i och med reformeringen av arbetsrätten. Vår kurs i arbetsrätt ger dig alla nyheter och uppdateringar.

Det juridiska förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda regleras i arbetsrättslagstiftningen. Kursen ger dig kunskaper om lagar och regler samt om vilka skyldigheter du har att förhålla dig till och även vilka dina rättigheter är.

Vår kurs i arbetsrätt vänder sig till

Kursen i arbetsrätt vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Du kan till exempel vara verksamhetschef, enhetschef eller medarbetare med personalansvar, personalchef eller personalhandläggare.

Arbetsrätt för chefer

Är du chef är denna kurs i arbetsrätt ett bra sätt att snabbt få grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område och lära dig att hantera anställningar på rätt sätt. Du ökar din säkerhet inom arbetsrättsfrågorna, så att du bland annat kan svara på frågor om anställningsavtal, anställningsformer, avsked och uppsägning.

Efter kursen vet du vad som gäller när du har anställd personal och du känner till alla nyheter inom arbetsrätten inkl det nya LAS som står i fokus just nu.

Så här säger våra kursdeltagare:

Ett bra tempo i upplägget. Kunde konsten att få ett tungt ämne att vara roligt.
Väldigt bra innehåll, det är mycket intressanta frågeställningar och diskussioner som dyker upp så att utöka utbildningen till tre dagar hade varit önskvärt. Jag tycker Göran är en otroligt bra föreläsare, en av de bästa jag lyssnat till. Han lyckades fånga min uppmärksamhet under dessa två dagar varenda minut. Görans sätt att lära ut var på ett trevligt och lättsamt sätt och det uppskattar jag enormt. Allt var användbart.
Bra med material framför sig. Entusiasmerande föreläsare. Bra med praktikfall och exempel.

Deltagaravgift och tider

Klassrumskurs: 5.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 5.480 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider: ca 09.15-16.30

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 20 sep 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distansutbildning
 • 20 sep 2022
  Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)