Vilken är den bästa ledarskapsutbildningen?

Bästa ledarskapsutbildningen

Den bästa ledarskapsutbildningen - vad ska den innehålla och vad ska den ge dig som ledare?

Den bästa ledarskapsutbildningen för dig

Vad som är bäst när det gäller ledarskapsutbildning för just dig utgår först och främst från ditt behov av kunskap. Kunskapsbehovet beror i sin tur av var någonstans i karriären du befinner dig.

Har du fått erbjudande om att bli ledare, men inte tackat ja ännu? Har du sagt ja, men inte börjat ännu? Eller har du nyss börjat och känner dig en aning vilsen? Du kan också ha jobbat ett, två eller många år i en ledande position, men saknar vissa pusselbitar eller vill fortsätta utvecklas. Här får du får tips och råd om vad du behöver tänka på och fundera igenom inför ditt val. Välj utbildning utifrån vilken målgrupp den vänder sig till, det är steg 1.

Titta på utbildningens målgrupp

Du ska välja en utbildning som matchar din nivå, beroende på var du befinner dig i din ledarskapsresa. Rätt nivå innebär ett väl anpassat innehåll, plus att du träffar utbildningsdeltagare med samma frågeställningar som du. Detta bidrar till att diskussionerna hålls på en nivå som passar dig och ger dig mycket feedback. Utbytet från andra deltagare är en viktig del av din utbildning och kan även ge nya kontakter.

Anpassade övningar

Utbildningsledaren anpassar övningarna till aktuell målgrupp. När du väljer en utbildning med rätt nivå för dig får du därmed ut mer av övningarna och diskussionerna. Börja därför med att titta på utbildningens målgrupp och se om du känner igen dig i beskrivningen. Under övningarna kommer du att kunna bolla frågor, idéer och ledningssituationer med de andra deltagarna.

Innehållet i ledarskapsutbildningen

När du hittat en utbildning i ledarskap som motsvarar den målgrupp du passar in i, är nästa steg att titta närmare på innehållet. Det är viktigt att ledarskapsutbildningens innehåll stämmer överens med dina behov av kunskap. Behöver du baskunskaper i att leda i största allmänhet är det viktigt att detta finns med. Ska du lämna din arbetsgrupp och övergå till att bli dess ledare behöver du kontrollera att detta område tas upp. Är du ledare men inte chef behöver utbildningen ta upp denna speciella sits.

En utbildning ger dig nya verktyg

Har du fastnat i ditt erfarna ledarskap och behöver en nytändning ska du leta efter en utbildning som ger dig nya verktyg i ledarskap. Är du projektledare behöver detta speciella område inom ledarskap täckas in genom en projektledarutbildning. Om det är medarbetarsamtalet som är ditt utvecklingsområde så välj en spetsutbildning inom detta område. Och så vidare.

Specifika ämnensområden i utbildningen

Om du har ett särskilt intresse för ett visst område, kan du titta i den detaljerade beskrivningen av ledarskapsutbildningen. Är du till exempel mycket intresserad av neuroledarskap och hur hjärnan påverkar ledarskapet, ska din utbildning innehålla detta. Det gör utbildningarna Certifierad ledare och Att leda utan att vara chef steg 2.

Få spetskunskaper

Är coaching viktigt för ditt ledarskap ska självklart detta ledarskapsområde ingå i den utbildning du väljer. Det ingår i de flesta av våra ledarskapsutbildningar, då det är ett mycket användbart redskap. Vill du få baskunskaper inom arbetsrätten, ja då ska detta ingå som en del av utbildningen. Detta tas upp i Ny som chef och Arbetsledarutbildning. Vi har även en kurs i arbetsrätt, som enbart tar upp arbetsrätten under en dag och ger goda baskunskaper. Är du intresserad av tillitsbaserat ledarskap är en utbildning inom detta synsätt på ledarskapet att föredra.

Välj utbildningsform som passar dig

Till sist kommer vi till utbildningsformen. Lär du dig mest genom att delta i en klassrumsutbildning eller fungerar en utbildning på distans lika bra? Vill du gå i närområdet eller vore det bra att komma bort ett tag? Är ni många som behöver ledarskapsutbildningen kan ni även genomföra den på hemmaplan. Vi är alla olika och fungerar på olika sätt. Dessutom befinner vi oss i olika skeden i livet, med familj och åtaganden som påverkar våra val. Välj det som passar bäst för dig, just nu.

Klassrumsutbildning eller online-utbildning?

Vi har självklart både klassrumsutbildning och distansutbildning inom ledarskapsområdet. Vi är särskilt stolta över våra hybridutbildningar. Där deltar du som är med på distans direkt i en klassrumsutbildning. Många tycker det nästan är som att vara på plats hos oss. Tekniken gör att du som är med online kan prata, diskutera, fråga, göra övningar mm. Du ser utbildningsledaren framme i utbildningssalen och även PowerPoint-bilder, blädderblocksanteckningar mm. En utbildning för ledare på distans är ett bra alternativ när du inte kan eller vill vara med fysiskt.

Att gå utbilding hos oss på Hjärtum Utbildning

Klicka på ledarskapsutbildning för att se alla våra utbildningar för ledare. Därfrån kan du gå vidare till respektive utbildnings sida för mer information och bokning. Att gå en utbildning för ledare i början av din nya tjänst är en bra investering i din framtid som ledare. Du får många användbara bra verktyg som du kan ta fram i  olika ledningssituationer. Dessutom får du många nya insikter i hur det faktiskt är att leda andra människor.

Professionella utbildningsledare

Våra utbildningsledare är erfarna och professionella. De kan området ledarskap och de vet hur man lär ut så att du som deltagare förstår. Med god pedagogik tar de dig genom teorier och forskning fram till praktik och implementering. Fokus ligger alltid på att du ska lära dig så mycket som möjligt. Under en utbildning hos oss utvecklar du dina färdigheter som ledare. Resultatet blir att du ökar din trygghet i rollen. Under våra ledarskapsutbildningar lär vi dig vad det innebär att vara en ledare - kort och gott. 

En utbildning leder till ett hållbart ledarskap

När du går en utbildning i ledarskap hos oss får du med dig många nya kunskaper och bygger upp dina färdigheter inom ledarskapsområdet. Dina nya lärdomar hjälper dig att forma ditt eget hållbara ledarskap. Du får praktiska kunskaper som du kan prova direkt i din verksamhet. Du möter våra erfarna utbildningsledare och får gott om möjlighet att bolla funderar med denne. Självklart lär du dig det senaste inom området ledarskap och får inspiration och motivation som gör att du utvecklas som ledare.

Lär dig använda handfasta verktyg

Under en utbildning får du kännedom om vetenskapliga teorier och fakta inom ledarskapsområdet, men det viktigaste är att du får handfasta verktyg att implementera när du kommer tillbaka. Våra utbildningar omfattar maximalt två dagar, vilket de flesta kan avästta för att gå utbildning. En kortare intensivutbildning är både praktiskt och enkelt, speciellt när du är ny i rollen som ledare.

Bättra på din kunskapsnivå

På en utbildning för ledare förbättrar du dina kunskaper om ledarskap. Det gör du dels i form av fakta, som exempelvis forskningsresultat och undersökningar. Dels i form av att förstå olika chefstilar och metoder för ledarskap. Under en utbildning blir du också uppmärksam på din egen roll som ledare. Detta är en viktig del av utbildningen, eftersom du fungerar som en positiv förebilder för medarbetarna. Genom att du utbildar dig förbättrar du din ledarskapskompetens och allmänna kunskapsnivå. Du uppvisar därmed en hög ambitionsnivå och visar att du vill prestera som ledare. Effekten av detta blir, särskilt på litet längre sikt, en mer ambitiös och bättre presterande personalgrupp.

Coachning som en del av utbildningen

En annan viktig metod som ofta förekommer under en ledarskapsutbildning är coachningen. Detta är en bra metod att lära sig mer om. När ni diskuterar olika roller och ansvarsuppgifter inom organisationen, bör ni uppmuntra till problemlösning och utveckling. Detta kan ni åstadkomma genom att coacha. En kontinuerlig del av ett coachande ledarskap är att sträva efter att delegera arbetet till de enskilda medarbetarna. På så sätt kan man öka känslan av delaktighet, vilket även ökar arbetstillfredsställelsen för de anställda.

Lär dig identifiera skillnader i gruppen

Vissa personer är rädda för förändringar, medan andra välkomnar omväxling. En viktig funktion i ett coachande ledarskap är därför att lära sig att identifiera sådana skillnader inom personalgruppen. Vid organisationsförändringar är just coachande ledarskap oftast mer lämpligt än ett mer traditionellt sådant. Detta eftersom man kan då kan hämta in feedback och därefter behandla varje person utifrån sina förutsättningar. Det finns många goda exempel på framgångsrika omställningar, där man har fört en dialog med de anställda och coachat dem på vägen.

Utbildning lär dig om mål

För att som chef kunna följa att verksamheten går i rätt riktning behöver du följa upp att medarbetarna är på väg mot målen. Du behöver en plan för att kunna göra detta med jämna mellanrum. En utbildning för ledare ger dig verktyg för att arbeta fram en sådan plan. Att ha regelbundna uppföljningar med medarbetarna ger en möjlighet att prata om hur deras väg mot målen går. Om de behöver stöd av dig som chef kan du plocka fram din handledning från din utbildning och snabbt se hur du kan bistå. Du visar på detta sätt att du är intresserad både av deras bidrag till verksamheten, men också av deras resonemang kring att ta sig mot målen. På detta sätt skapar du kompetensutveckling för både personalen och dig själv.

Undervisning för ledaren

En utbildning i ledarskap ger matnyttig undervisning i att formulera mål. Du lär dig att beroende på målens omfattning och verksamhetens volym bör du som chef bedöma vad som är rimliga intervall för uppföljning. Under utbildningen får du öva och diskutera kring hur detaljerat du vill följa upp målen. Du inser att det är en balansgång. Dels ska du ge handlingsutrymme till medarbetarna att lösa uppgifter på egen hand, dels ska du följa upp att de har mognaden att utföra uppgifterna. I din måluppföljning kan du då välja att be medarbetarna att berätta om hur de arbetar mot målen. Då kan du skapa dig en bild av om de behöver mer stöd eller mer detaljerad styrning.

Välj bland flera utbildningsdatum

Ledarskapsutbildningar innehåller det som du måste kunna i ditt arbete för att kunna utöva hållbart ledarskap. Som tur är finns många olika utbildningar för ledare och många datum att välja bland. Du hittar säkert ett utbildningstillfälle som passar för dig. En bra utbildning i ledarskap för dig framåt mot ditt och dina arbetskamraters mål.

Utbildning i repris

För dig, som har till arbetsuppgift att leda andra är möjligheten till utbildning guld värd. Det är inte alltid så enkelt att leda, speciellt inte den arbetsgrupp där man själv har arbetat. Du behöver helt enkelt lära dig nya insikter och få kunskap om nya metoder. Ibland behöver du komplettera med en repetitionsutbildning, för att påminna dig om extra viktiga ledarskapsområden.

Så här säger våra kursdeltagare:

Oerhört bra utbildning, fantastisk kursledare som verkligen fångade upp viktiga saker. (Att leda utan att vara chef)
Bra innehåll och med många bra verktyg som jag kommer kunna använda i det dagliga arbetet. Utbildaren väldigt pedagogisk med hög kompentens. (Ny som chef)
Den var jättebra och jag är övertygad om att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig i mitt yrke. (Att leda utan att vara chef)

Vad säger andra om våra utbildningar?

Finns det information om vad tidigare deltagare tyckt om utbildningen? Läs och se vad andra anser.

Så här säger deltagare om utbildningen Ny som chef:
"Jag fick med mig många kunskaper om chefs- och ledarskap men också verktyg för en som individ i arbetslivet, hur organisationer bäst fungerar och utvecklas, drivkraft och engagemang."

Detta säger deltagare om Att leda utan att vara chef:
"Jättelärorikt och många "aha" moments. Givande och det väckte nyfikenhet. Går gärna del 2 om jag får möjlighet."

Fler frågor att ställa inför valet av utbildning:

  • Vilka är dina behov av kunskaper? Behöver du allmänna lärdomar i att leda eller vill du lära dig mer om ett specifikt område, t ex medarbetarsamtal eller tillitsbaserat ledarskap?
  • Stämmer målgruppen för utbildningen in på dig? Är du chef, arbetsledare, informell ledare, projektledare osv?
  • Vill du gå utbildningen fysiskt på plats eller på distans?
  • Är det viktigt att det finns en fortsättning på utbildningen? Ett steg 2, så att du kan vidareutveckla dig i ett senare skede?