Hur kan du använda AI på jobbet?

Använda AI på jobbet

ATT ANVÄNDA AI I ARBETET ÄR SNART VARDAGSMAT

AI en realitet

Att använda AI i arbetet är inte längre en framtidsvision, det är en realitet som snabbt inverkar på allt fler branscher. Artificiell intelligens (AI) har potentialen att revolutionera hur vi arbetar. Vi kan effektivisera processer och skapa nya möjligheter för såväl organisationer som dess medarbetare. AI kan integreras i arbetslivet på en mängd olika sätt och har både för- och nackdelar.

Mer effektiva arbetsprocesser

Att AI kan utföra arbetsuppgifter mer effektivt än människan är knappast någon nyhet. Det som är nytt är den snabba implementeringen och att användningen ökat markant. Det går inte att komma ifrån att en av de mest uppenbara fördelarna med att använda AI i arbetet är effektiviseringen av arbetsprocesser. AI-system kan hantera stora mängder data både snabbare och mer exakt än vi människor. Detta innebär att uppgifter som till exempel involverar dataanalys och mönsterigenkänning kan automatiseras mer och mer. Detta frigör tid för anställda att fokusera på mer komplexa och kreativa uppgifter.

Maskininlärning

Maskininlärning är en särskild gren av artificiell intelligens. Här ligger fokus på att utveckla speciella modeller som kan “lära sig” från data. Det finurliga med maskininlärning är att systemen blir bättre och bättre allt eftersom de "lär sig" och ser mönster. De samlar på sig erfarenheter och kan sedan göra förutsägelser eller fatta beslut, utan att vara programmerade för den enskilda uppgiften. Exempel är att känna igen specifika tal eller bilder, förutsäga kundbeteenden och automatisera processer. I detta fall kan AI vara en del i beslutsprocessen och bidra till att fatta informerade beslut, baserade på data snarare än intuition.

AI och kundservicen

Personalisering är en gren där AI kan komma till nytta. Inom kundbemötande och service kan artificiell intelligens användas för att skapa en mer personlig upplevelse för kunderna. Vi har nog alla stött på en chatbot som svarar på frågor. Virtuella assistenter kan numera ta hand om de vanligaste förfrågningarna och även lösa problem. Detta ger kundservicemedarbetare mer tid att hantera de mer komplexa ärendena. Dessutom kan AI analysera kunddata, viket vi berörde ovan när vi gick igenom maskininlärning. Information om kundernas beteende kan ligga grund för rekommendationer och erbjudanden som är skräddarsydda för den enskilda kunden.

Designa med hjälp av AI

AI kan bidra till ökad innovation och produktutveckling. Idag använder många företag AI för att analysera trender och kundbeteenden. Med hjälp av informationen kan de sedan designa tjänster som bättre möter kundernas behov. AI kan även bli en värdefull följeslagare i designprocessen av fysiska produkter genom att ta fram prototyper och testa produkter i en virtuell miljö. Det sparar både tid och miljö att först prova i ett datasystem, innan testning sker i verkliga livet.

Den nya AI-lagen

Det finns numera en AI-lag som snart kommer att reglera hur vi kan använda AI på ett ansvarsfullt sätt. Vår utbildning Att använda AI i arbetet tar upp lagen och förklarar vad den innebär. I takt med att AI utvecklas och blir alltmer involverat i vårt arbetsliv kommer också frågetecknen. Det finns helt klart många etiska hänsyn att ta. En av vår tids största utmaningar är just den etiska aspekten av AI. Här ryms frågor om integritet och säkerhet. När vi använder AI på jobbet behöver hänsyn tas till arbetsmarknadens villkor och regler. Det är viktigt att företag och organisationer överväger dessa frågor mycket noggrant och tar reda på vad nya AI Act innebär. 

Artificiell Intelligens i framtiden

Framtiden för AI i arbetslivet ser ljus ut. Allt fler företag, kommuner och regioner börjar inse och använda dess potential. Som teknologin fortsätter att utvecklas kommer vi sannolikt att se ännu fler innovativa användningsområden för AI på arbetsplatsen. Det är en spännande tid för oss alla, både företag och anställda. Gränserna för vad som är möjligt utmanas och utvidgas hela tiden. Som anställd gäller det att hänga med i denna utveckling.

Häng med i utvecklingen av AI

Användningen av AI i arbetet är en kraftfull kraft som du bör hänga med i. Risken är annars uppenbar att man hamnar på efterkälken. Med hjälp av AI kan företag förbättra sin effektivitet, stimulera innovation och erbjuda bättre tjänster till sina kunder. Det är dock viktigt att navigera i denna nya teknik med omsorg och ansvar. Viktiga hänsyn till de etiska och sociala konsekvenserna av AI måste finnas med i bilden. Med rätt strategi och inställning kan AI bli en värdefull tillgång i arbetslivet.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utbildning i praktisk användning av och juridiken kring AI

Vår utbildning Att använda AI i arbetet tar fasta på de två stora viktiga områdena inom AI idag; hur du använder AI praktiskt i verksamheten och vad som gäller juridiskt. För att maximera fördelarna med AI på arbetsplatsen är det viktigt att medarbetarna har de färdigheter som krävs för att effektivt använda AI-verktyg och förstår de regler som kommer med teknologin.

Att integrera AI på jobbet kan förbättra både arbetsflöden och effektivitet. Artificiell intelligens (AI) ger er verktyg som automatiserar rutinmässiga uppgifter och låter en analysera stora mänger information. Tid kan frigöras för att fokusera på utveckling och innovation.

EU har nyligen beslutat om AI Act och denna lag kommer att reglera hur användningen av AI får ske. Syftet är att säkerställa att AI-system respekterar grundläggande rättigheter, uppfyller säkerhetskrav och etiska principer. Vår utbildning ger dig viktiga kunskaper kring vad som kommer att gälla juridiskt.