Excel för ekonomer

Kursen Excel för ekonomer lär dig att använda Excels smarta verktyg som snabbar upp och underlättar i ditt arbete!

Excel för ekonomer

Excel för ekonomer - kursen som lär dig använda programmet

Kursen Excel för ekonomer lär dig använda Excels stora utbud av verktyg och funktioner. Bl a lär du dig hur du enkelt sorterar och söker fram relevant information, hanterar stora mängder data,  förenklar återkommande arbete mm.

Funktionerna i Excel du som ekonom har störst nytta av

Kursen är speciellt anpassad för dig som är ekonom och lär dig att använda Excel på ett optimalt sätt. Du får kunskap om hur du använder matematiska och finansiella funktioner, hur du konstruerar avancerade formler, länkar data från webb och andra källor. Du lär dig även hur du bäst skyddar och kontrollerar data samt hur du skapar överskådliga rapporter.

Excel för ekonomer lär dig använda Pivottabeller

En pivottabell är verktyget där du kan summera och utforska data på ett interaktivt sätt. Du kan enkelt kan växla perspektiv på de data du analyserar och kan snabbt vända och vrida på datan. Detta är ett mycket praktiskt användbart verktyg i Excel och kursen lär dig hur du bäst använder det.

Kort sagt lär dig kursen Excel för ekonomer hur du bäst använder Excel för att söka, hämta, bearbeta och sammanställa data och information.

 

GENOMGÅNG AV VIKTIGA GRUNDER

• Anpassa verktygsfälten så de passar med dina behov
• Vad du behöver veta om celler – skydda, namnge, cellformat
• Samarbete mellan blad, påverka och justera flera kalkylblad samtidigt
• Viktiga förändringar mellan programversionerna 2007, 2010 och 2013

PRAKTISKT ANVÄNDBARA FUNKTIONER SOM SPARAR TID

• Matematiska funktioner, tex SUMMA.OM, ABSOLUT, AVRUNDA, AVKORTA HELTAL
• Finansiella funktioner, t ex NUVÄRDE, SLUTVÄRDE, AMORT, BETALNING
• Statistiska funktioner, t ex ANTAL, ANTAL.OM, MEDEL, STDAV.P
• Sökfunktioner och referensfunktioner, t ex LETARAD, PASSA, INDEX
• Informationsfunktioner, t ex ÄRTOM, ÄRFEL, ÄRTAL

FORMLER FÖR BERÄKNINGAR, INFORMATION, VILLKOR MM

• Konstruera avancerade formler
• Beräkningsoperatorer
• Beräkningsordning
• Funktioner och kapslade funktioner
• Referenser, namn
• Visa och dölja formler
• Aktivera eller inaktivera funktionen Komplettera automatiskt

IMPORTERA, EXPORTERA OCH LÄNKA

• Att jobba från / till olika källor och ekonomisystem
• Interagera med andra Office-program
• Länka data från webben direkt till dina beräkningar, t ex aktuella räntor
• Länkning som automatiskt uppdaterar data inom och mellan arbetsböcker
• Konsolidering och disposition av stora mängder data

PIVOTTABELLER - BÄST FÖR ATT ANALYSERA DATA UR OLIKA SYNVINKLAR

• Hämta information från stora mängder data på enkelt sätt
• Gör delsummor av numeriska data
• Skapa anpassade beräkningar och formler
• Summera data efter kategorier och underkategorier, t ex kan du gruppera olika datum till kvartal eller alla personer som hör till samma enhet
• Flytta rader till kolumner och kolumner till rader
• Skapa en pivottabell från kalkylbladsdata eller extern datakälla
• Sök poster samt gör urval av data med hjälp av filter och avancerat filter
• Använd utsnitt för snabbare filtrering och överskådlig visning av aktuellt filtreringsläge
• Lägga till ett pivotdiagram

KONTROLLERA OCH SKYDDA DINA DATA

• Rensa ut dubbletter
• Kontrollera att formlerna i ditt Excelark är korrekta
• Låsa vissa celler för inmatning
• Använda lösenord

MAKRON - AUTOMATISERA ÅTERKOMMANDE UPPGIFTER

• Spela in och kör ett makro i Excel
• Spara makron så de blir tillgängliga i alla dina arbetsböcker
• Säkerhetsinställningar för makron
• Egenanpassade Excel-funktioner med hjälp av makron

SKAPA ÖVERSKÅDLIGA OCH SNYGGA RAPPORTER

• Skapa olika rapportnivåer via vyhanteraren och dispositioner
• Summera data på olika nivåer
• Villkorsformatering - använd färger, ikoner, pilar mm för att öka tydligheten
• Så enkelt skapar du diagram i Excel
• Animering av Exceldiagram i PowerPoint

Excel för ekonomer - praktisk och direkt användbar

Kursen ger dig praktisk kunskap om verktyg och funktioner i Excel som du som ekonom har särskilt stor nytta av, t ex:

 • Matematiska och finansiella funktioner
 • Sök- och referensfunktioner
 • Konstruktion av avancerade formler
 • Länkning av data från webb och andra källor
 • Användning av Pivottabeller
 • Skydd och kontroll av data
 • Skapa genomtänkta rapporter

Du får ett gediget kurskompendium som du kan ha som uppslagsverk efter kursen.

Kursen Excel för ekonomer - för dig med en del vana

Kursen vänder sig till dig som till exempel är ekonom, ekonomiansvarig, controller eller redovisningsansvarig och arbetar i Excel med att göra analyser, beräkningar och olika sammanställningar.

Du är en relativt van användare av Excel och vill lära dig att använda fler av programmets många möjligheter.

Kursen utgår från den senaste versionen av Excel, men att det går bra att delta även om du har en äldre version.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra upplägg och pedagogisk kursledare. Mycket bra!
Mycket stor kunskap. Kunde svara på alla våra frågor!
Bra upplägg. Föreläsaren lyhörd, pedagogisk, bjöd på sig själv, trevlig, kunnig.

Deltagaravgift

Klassrumskurs: 9.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 8.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.00  |  Dag 2: 09.00-16.00

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)

 

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 20 - 21 okt 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distanskurs
 • 20 - 21 okt 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)