Excelkurs grunder

Excelkurs som lär er grunderna i Excel, t ex sökning, beräkning, tabellhantering, utskriftshantering plus många finesser

Excelkurs

Excelkurs som underlättar arbetsvardagen

En Excelkurs kan verkligen underlätta er arbetsvardag. När ni bokar en anpassad grundläggande Excelkurs får ni precis de delar av Excel som ni vill använda och vill lära er. Ni kan till exempel få en noggrann genomgång av grunderna, lära er om utskriftsformat, formler, snabba sökningar, pivottabellet mm. Ni får massor med användbara tips som snabbar upp och underlättar ert arbete.

Excelkurs ger effektiv användning av programmet

En grundläggande Excelkurs kan lära er programmet från grunden, så att ni verkligen förstår hur ni ska hantera det för att kunna använda programmet effektivt. Det kommer att spara både tid och ansträning och kan ta bort tråkiga manuella arbetsuppgifter som Excel kan utföra istället.

En praktisk Excelkurs

Excel innehåller mängder av tidsbesparande funktioner som kan hjälpa er, om ni bara känner till hur ni ska göra! En grundläggande Excelkurs lotsar er genom grunderna, så att ni förstår hur det är uppbyggt och kan tillgodogöra er finesserna.

 

Exempel på innehåll i en grundkurs i Excel - 2 dagar

NYHETER I EXCEL

 • Nytt gränssnitt
 • Versionshantering
 • Snabbåtkomstfältet
 • Back-stage-vyn
 • Teman

VERSIONER - 2010/2013/2016

 • Introduktion
 • Programfönstret, användargränssnitt
 • Genomgång av arbetssättet
 • Snabbanalys/snabbfyll (2013)

GENOMGÅNG AV GRUNDERNA

 • Kopiera och flytta på olika sätt
 • Klistra in special med förhandsgranskning
 • Absoluta och relativa cellreferenser
 • Justera, talformat och teckenformat
 • Hantera datum
 • Cellformat, skapa egna cellformat

UTSKRIFTER

 • Utskriftsområden, sidbrytning
 • Anpassa till sidan
 • Sidhuvud och sidfot
 • Marginaler
 • Utskriftsformat

SKAPA EGNA FORMLER PÅ ENKELT SÄTT

 • Skrivmetoden och klickmetoden
 • Prioritering av räknesätt
 • Autosumma

ANVÄNDBARA FUNKTIONER SOM SPARAR TID

 • Beräkning
 • Sökning
 • Information
 • Statistik
 • Text
 • Logik

HANTERA REGISTER ENKELT I EXCEL

 • Så använder du tabeller
 • Sortera text, tal, datum, tider mm
 • Använd sökfunktionen för att snabbt hitta tal och text
 • Snabbfyll för att t ex lägga till samma domän efter namn
 • Lägg till mera data
 • Filtrera med hjälp av utsnitt

IMPORTERA, EXPORTERA OCH LÄNKA

 • Att jobba från / till olika källor och system
 • Interagera med andra Office-program
 • Länka data från webben
 • Länkning som automatiskt uppdaterar data

KONTROLLERA OCH SKYDDA DITT INNEHÅLL

 • Rensa ut dubbletter
 • Kontrollera att formlerna i ditt Excelark är korrekta
 • Låsa vissa celler för inmatning
 • Använda lösenord

SKAPA ÖVERSKÅDLIGA OCH SNYGGA RAPPORTER

 • Skapa olika rapportnivåer
 • Summera data på olika nivåer
 • Aanvänd färger, ikoner, pilar mm för att öka tydligheten
 • Så enkelt skapar du diagram
 • Animering av Exceldiagram i PowerPoint

BRA ÖVERSIKT MED HJÄLP AV EN PIVOTTABELL

 • Se information på enkelt sätt
 • Gruppera efter kategorier och underkategorier, t ex alla personer som hör till samma enhet
 • Flytta rader till kolumner och kolumner till rader
 • Sök poster samt gör urval med hjälp av filter
 • Använd utsnitt för snabbare filtrering och överskådlig visning

MAKRON - AUTOMATISERA ÅTERKOMMANDE UPPGIFTER

 • Spela in och kör ett makro
 • Spara makron så de blir tillgängliga i alla dina arbetsböcker
 • Säkerhetsinställningar för makron
 • Egenanpassade Excel-funktioner med hjälp av makron

Excelkurs som lär er grunder och finesser

En baskurs i Excel lär er grunderna, så att ni förstår ”tänket” och därmed lättare kan tillgodogöra er alla finesser.

Ni kan t ex lära er om:

 • Nyheter i Excel
 • Noggrann genomgång av grunderna
 • Utskriftshantering
 • Praktiska funktioner för t ex beräkning, sökning, text- och informationshantering
 • Enkel hantering av olika register med hjälp av tabeller
 • Automatisering av återkommande uppgifter
 • Kontroll och skydd av data
 • Mm, anpassat efter era behov

Efter en grundläggande Excelkurs kan ni förstå och hantera både basfunktioner och mer avancerade funktioner i Excel.

Ni lär er flera tidsbesparande funktioner, som kommer att snabba upp och underlätta ert arbete betydligt. T ex kan ni få kunskap om sortering, filtrering och autofyll. Att skapa egna formler och förstå hur Excel fungerar vid beräkning och sökning. Att enkelt hantera både små och stora och register och ta fram både överskådlig och detaljerad information.

Välkommen att boka en grundkurs i Excel där ni lär er att använda programmet från grunden - inkl många användbara finesser!

Excelkurs för er som vill kunna mer

En baskurs i Excelkurs vänder sig till er som kan lite i Excel eller är självlärda och vill lära er grunderna plus de viktigaste funktionerna.

Ni vill t ex lära er mer om sortering, filtrering och autofyll, hur ni skapar egna formler och att förstå hur Excel fungerar vid beräkning och sökning.

Ni kan lära er att hantera både små och stora register och hur ni får bra översikt och kan ta fram överskådlig och detaljerad information.

En praktisk Excelkurs med många övningar och en mycket pedagogisk och omtyckt kursledare!

Så här säger våra kursdeltagare:

Rätt nivå. Läraren (Annika) var mycket pedagogisk och anpassade sig till elevernas kunskapsnivå. Kort sagt, alla rätt!!!
Jättebra kurs och en duktig kursledare. Kunde inte varit bättre.
Bra att vi fick önska vad vi hade för behov. Mycket nöjd med upplägget.