Hur kan du använda AI på jobbet?

Använda AI på jobbet

ATT ANVÄNDA AI I ARBETET ÄR SNART VARDAGSMAT

AI en realitet

Artificiell Intelligens är inte längre en framtidsvision, det är en realitet som snabbt inverkar på allt fler branscher. AI har potentialen att revolutionera hur vi arbetar. Vi kan effektivisera processer och skapa nya möjligheter för såväl organisationer som dess medarbetare. AI kan integreras i arbetslivet på en mängd olika sätt och har både för- och nackdelar. 

Exempel på AI-verktyg

Det finns många AI-verktyg som används flitigt idag. Här är några exempel:

ChatGPT - en AI som kan förstå och svara på mänskligt språk. Du kan använda verktyget för att ställa frågor, be om hjälp för att lösa problem, bolla idéer, göra beräkningar, skriva koder med mera

DALL-E - ett AI-system utvecklat av OpenAI som kan generera realistiska bilder, vilka är baserade på användarens textbeskrivningar

Microsoft Office CoPilot - en AI-drivande assistent som är avsedd att öka effektiviteten när man arbetar med Microsoft Office-programmen, t ex Word, Excel och PowerPoint

Bing CoPilot - en del av Microsofts sökplattform. CoPilot kan leverera förslag och information utifrån vad användaren frågar om. Användbart till t ex forskning, att hitta och innehåll till presentationer eller rapporter

Midjourney - en plattform som fokuserar på marknadsföring och att tillhandahålla AI-drivna lösningar för att förbättra marknadsföringsstrategier och kundengagemang. Det använder maskininlärning för att förstå och förutsäga kunders beteende

Runway - en kreativ plattform som erbjuder AI-verktyg och resurser för yrkesverksamma konstnärer och designers. Olika AI-modeller och tekniker används för forma digitala konstverk, animationer och andra kreativa projekt

AI finns där vi inte tänker på det

AI har länge används i många olika sammanhang, utan att vi funderat så mycket på det:

Röstassistenter - här hittar vi Siri, Google Assistant och Alexa. Dessa används för att svara på frågor, utföra uppgifter och kontrollera enheter med röstkommandon

Sökmotorer - t ex Google och Bing använder AI-algoritmer för att förbättra sina sökresultat och ge oss användare relevanta och användbara svar på sökningar

Sociala medier - plattformar som t ex Facebook, Instagram och Twitter använder AI för att anpassat innehållet till användaren, ge förslag till vänner och föreslå annonser baserade på beteende och intressen hos användaren

Översättningsverktyg - AI-drivna översättningsverktyg som Google Translate och Microsoft Translator möjliggör översättning  av text och tal mellan olika språk

Bildigenkänning - Google Photos och Facebook använder AI för att kategorisera och tagga foton baserat på innehållet och kan även identifiera personer på bilderna

E-handel - många E-handelsplattformar använder AI för att föreslå produkter, ge personliga rekommendationer och förutsäga vårt köpbeteende

Spellistor och rekommendationer - olika musik- och videoströmningstjänster, t ex Spotify och Netflix, använder AI för att skapa spellistor och rekommendera filmer och serier,  skräddarsydda efter användarens preferenser

Mer effektiva arbetsprocesser

Att AI kan utföra arbetsuppgifter mer effektivt än människan är knappast någon nyhet. Det som är nytt är den snabba implementeringen och att användningen ökat markant. Det går inte att komma ifrån att en av de mest uppenbara fördelarna med att använda AI i arbetet är effektiviseringen av arbetsprocesser. AI-system kan hantera stora mängder data både snabbare och mer exakt än vi människor. Detta innebär att uppgifter som till exempel involverar dataanalys och mönsterigenkänning kan automatiseras mer och mer. Detta frigör tid för anställda att fokusera på mer komplexa och kreativa uppgifter.

Maskininlärning

Maskininlärning är en särskild gren av artificiell intelligens. Här ligger fokus på att utveckla speciella modeller som kan “lära sig” från data. Det finurliga med maskininlärning är att systemen blir bättre och bättre allt eftersom de "lär sig" och ser mönster. De samlar på sig erfarenheter och kan sedan göra förutsägelser eller fatta beslut, utan att vara programmerade för den enskilda uppgiften. Exempel är att känna igen specifika tal eller bilder, förutsäga kundbeteenden och automatisera processer. I detta fall kan AI vara en del i beslutsprocessen och bidra till att fatta informerade beslut, baserade på data snarare än intuition.

AI och kundservicen

Personalisering är en gren där AI kan komma till nytta. Inom kundbemötande och service kan artificiell intelligens användas för att skapa en mer personlig upplevelse för kunderna. Vi har nog alla stött på en chatbot som svarar på frågor. Virtuella assistenter kan numera ta hand om de vanligaste förfrågningarna och även lösa problem. Detta ger kundservicemedarbetare mer tid att hantera de mer komplexa ärendena. Dessutom kan AI analysera kunddata, viket vi berörde ovan när vi gick igenom maskininlärning. Information om kundernas beteende kan ligga grund för rekommendationer och erbjudanden som är skräddarsydda för den enskilda kunden.

Designa med hjälp av AI

AI kan bidra till ökad innovation och produktutveckling. Idag använder många företag AI för att analysera trender och kundbeteenden. Med hjälp av informationen kan de sedan designa tjänster som bättre möter kundernas behov. AI kan även bli en värdefull följeslagare i designprocessen av fysiska produkter genom att ta fram prototyper och testa produkter i en virtuell miljö. Det sparar både tid och miljö att först prova i ett datasystem, innan testning sker i verkliga livet.

Den nya AI-lagen

Det finns numera en AI-lag som snart kommer att reglera hur vi kan använda AI på ett ansvarsfullt sätt. Vår utbildning AI-förordningen tar upp lagen och förklarar vad den innebär. I takt med att AI utvecklas och blir alltmer involverat i vårt arbetsliv kommer också frågetecknen. Det finns helt klart många etiska hänsyn att ta. En av vår tids största utmaningar är just den etiska aspekten av AI. Här ryms frågor om integritet och säkerhet. När vi använder AI på jobbet behöver hänsyn tas till arbetsmarknadens villkor och regler. Det är viktigt att företag och organisationer överväger dessa frågor mycket noggrant och tar reda på vad nya AI Act innebär. 

Artificiell Intelligens i framtiden

Framtiden för AI i arbetslivet ser ljus ut. Allt fler företag, kommuner och regioner börjar inse och använda dess potential. Som teknologin fortsätter att utvecklas kommer vi sannolikt att se ännu fler innovativa användningsområden för AI på arbetsplatsen. Det är en spännande tid för oss alla, både företag och anställda. Gränserna för vad som är möjligt utmanas och utvidgas hela tiden. Som anställd gäller det att hänga med i denna utveckling.

Häng med i utvecklingen av AI

Användningen av AI i arbetet är en kraftfull kraft som du bör hänga med i. Risken är annars uppenbar att man hamnar på efterkälken. Med hjälp av AI kan företag förbättra sin effektivitet, stimulera innovation och erbjuda bättre tjänster till sina kunder. Det är dock viktigt att navigera i denna nya teknik med omsorg och ansvar. Viktiga hänsyn till de etiska och sociala konsekvenserna av AI måste finnas med i bilden. Med rätt strategi och inställning kan AI bli en värdefull tillgång i arbetslivet.

AI-DAGEN 19 sep

För att ge en helhetsbild över hur AI fungerar, vad det kan användas till och hur du får använda det har vi tagit fram AI-dagen den 19 sep.

Under konferensen får du lyssna till inte mindre än fyra experter inom olika delar av AI-området.

Konferensen ger dig allt från grunder och historik till praktisk användning och regelverk. För att maximera fördelarna med AI på arbetsplatsen är det viktigt att vi har de färdigheter som krävs för att effektivt använda AI-verktyg, men också att vi förstår de regler som kommer med teknologin.

Att integrera AI på jobbet kan förbättra både arbetsflöden och effektivitet. Artificiell intelligens (AI) ger er verktyg som automatiserar rutinmässiga uppgifter och låter en analysera stora mänger information. Tid kan frigöras för att fokusera på utveckling och innovation.

EU har nyligen beslutat om AI Act och denna lag kommer att reglera hur användningen av AI får ske. Syftet är att säkerställa att AI-system respekterar grundläggande rättigheter, uppfyller säkerhetskrav och etiska principer. Vår konferens ger dig viktiga kunskaper kring vad som kommer att gälla juridiskt.