Utbildning för ledare på distans

Utbildning för ledare på distans

Att gå en utbildning för ledare på distans sparar både tid och ansträngning. Med dessa praktiska tips blir utbildningen effektiv och givande.

Utbildning för ledare på distans

Ledarskapsutbildning har funnits i många olika former sedan en lång tid tillbaka. En form som vuxit sig stark de senaste åren är utbildning i ledarskap på distans, tillgänglig för alla med grundläggande teknisk utrustning oavsett plats. Här följer en genomgång av hur distansutbildning fungerar och varför det är en effektiv form av utbildning. Du får även viktiga tips och råd för att få ut så mycket som möjligt av utbildningstillfället.

Olika typer av distansutbildning

En ledarskapsutbildning online kan vara helt digital eller vara en hybridutbildning. Den helt digitala utbildningen samlar deltagarna i ett digitalt rum tillsammans med en utbildningsledare. På en hybridutbildning finns deltagare både på plats och på distans. Fördelarna med båda varianterna är många. Den tydligaste är kanske tiden som sparas, genom att inga resor är nödvändiga. En annan fördel är att du som deltagare får du möjlighet att lära dig nya saker i din normala arbetsmiljö. Sedan kan du prova dina nya kunskaper direkt efter inlärning.

En interaktiv utbildningsmiljö

Under utbildningen går utbildningsledaren igenom sitt material på samma sätt som under en fysisk utbildning. Du som distansdeltagare tar del av allt genom att utbildningsmiljön blir filmad. Vi brukar oftast inte enbart dela PowePoint-bilder, utan istället filmar vi utbildningsmiljön. Det blir mer levande då. En viktig del av utbildningen är också de diskussioner som kommer att uppstå, både planerade och oplanerade. Genom en interaktiv miljö kan du som deltagare diskutera både med de fysiska deltagarna och med de andra digitala. Genom både större och mindre grupper i olika digitala rum får du möjlighet att diskutera och öva. 

Utrustningens betydelse

Det finns mycket du kan göra för att optimera din upplevelse under en distansutbildning. Det som ofta kommer upp först, av förklarliga skäl, är en stabil internetuppkoppling, en bra webkamera och en välfungerande mikrofon. Det som inte nämns lika ofta är att en nyare dator ofta är konstruerad för nutidens digitala kommunikation. En ny dator förbättrar kvaliteten på deltagandet och ger också tillgång till nyare hjälpmedel. Det kan till exempel handla om att kunna dölja sin bakgrund genom webkameran eller automatisk brusreducering i mikrofonen. Denna hårdvara gör utbildningen behaglig för alla deltagare och kommer säkerligen till användning även utanför utbildningstillfället.

Utbildningsmiljön

Under en utbildning för ledare på distans ska deltagarna, istället för att resa till en stad där utbildningen hålls, skapa sin egen lärandemiljö. Den kan antingen vara på hemmakontoret, arbetsplatsen eller någon annan plats som främjar inlärning. Att försöka anpassa sin plats för lärande gör att det blir lättare att fokusera på nya kunskaper. Det ger också goda möjligheter att lära  sig på sina egna villkor. Se till så att du inte blir störd och informera andra runt omkring om att du kommer att vara på en digital utbildning. Kontrollera även gärna din internetuppkoppling. Det finns olika bredbandskontroller du kan göra på nätet.

Utbildningsmaterial

En annan viktig förberedelse är utbildningsmaterialet. Detta kommer att ha mejlats ut före utbildningen startar. Att vara bekant med materialet och ha det tillgängligt under utbildningen säkrar att kunskapen finns kvar en lång tid framöver. Om det innebär att ha materialet på papper eller digitalt vid sidan av är upp till varje deltagare och distansutbildningen ger här stor frihet.

Utrymme för ny kunskap

Att välja att gå sin ledarskapsutbildning på distans skapar en frihet hos deltagaren som är svåruppnådd på andra sätt. Genom att istället för att befinna sig i en utbildningslokal, vistas varje deltagare i en egenvald miljö, där utbildningen sker helt digitalt. Bra utrustning förbättrar upplevelsen för alla deltagare och utbildningsledaren, samtidigt som en väl vald arbetsplats och förberett utbildningsmaterial underlättar i lärandet. Utbildningarna utvecklas varje dag och skapar nytt utrymme för kunskap för alla. Utbildning i ledarskap på distans är ett stort steg i rätt riktning för framtidens ledarskap.

Få en god ledarskapsutveckling

När du går en utbildning på distans i att leda håller du din ledarskapsutveckling vid liv. Alla vet vi att morgondagens företag behöver kompetenta medarbetare, som har kunskap om ledarskap för den framtida arbetsmarknaden. Det är en viktig förutsättning för Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Därför ska vi värna om det som är Sveriges kännemärke, nämligen ledare som är välutbildade och kreativa. En utbildad ledare tar initiativ och vågar framföra sina åsikter, vilket är viktigt i dagens näringsliv.

Kontinuerligt lärande för ledaren

För att bli en bra ledare bör alla inom denna yrkesgrupp  kontinuerligt gå utbildning som riktar sig till ledare. Ibland kan det vara lättare att gå på distans, för att spara tid. Ibland behöver du träffa andra i samma situation. Oavsett vilket alternativ du väljer får du nya och praktiskt användabara kunskaper. Då säkerställer du också din framtida utveckling. Det är därför av betydelse att organisationer hittar möjligheter för sina ledare att gå utbildning. Detta skapar yrkesskickliga ledare, med en god ledarskapsförmåga. En distansutbildning i ledarskap är ett smidigt sätt för företag och organisationer att låta sina ledare fortsätta sin utveckling..

Yrkesprogram för ledare

En ledarskapsutbildning är ett slags yrkesprogram för ledare. De ledare som får ta del av utbildningarna kommer att få goda kunskaper inom ledarskapsområdet och utvecklas till bra ledare. Med hjälp av nya kunskaper blir ledarna mer flexibla och kreativa och dessutom ökar deras trygghet i ledarskapet. En utbildning ger dem de ledarskapskompetenser de behöver i yrkeslivet som ledare. De får en ny förståelse för hur ledarskap fungerar och utövas. Med nya lärdomar kommer insikter om andras behov och intressen., vilket är grundläggande i ledarskapet.

Utveckling på distans

En utbildning för ledare på distans ger god utveckling. Den innehåller många av de teoretiska och yrkesmässiga kunskaper i modernt ledarskap som ledaren behöver. Som deltagare i en utbildning har du ansvar för ditt eget lärande. Du kommer att få ut mer av utbildningen genom att aktivt vara med i övningar och workshops. På så sätt får du möjligeht till att öva på ledarskap och problemlösning, initiativförmåga och kreativitet under trygga former. Utbildningsledaren ger dig många goda råd på vägen och kan ge tips på hur du kan arbeta med olika delar i just ditt ledarskap.

Utbildning i ledarskap går bra att genomföra på distans

Upptäck en modell av ledarskap som hjälper dig att hantera dig själv och andra under en online-utbildning för ledare. Du lär dig att känna igen hur människans olika personligheter påverkar vårt beteende och hur du hanterar detta. Du lär dig att få bra kontakt med ditt team och lär dig att se skillnad på varaktiga och tillfälliga motivationer. Med effektiva metoder kan du på ett enkelt sätt ta reda på vad som verkligen motiverar dina medarbetare. Att hantera konflikter och problematiskt beteende ingår även i utbildningen, vilket är bra färdigheter att utveckla för dig som ledare.

Utveckla dig genom en online-utbildning för ledare

Under en utbildning för ledare på distans får du möjlighet att förbättra dina färdigheter i att coacha genom att du får ta del av kraftfulla kommunikationsverktyg. En utbildning för ledare som går på distans lär dig hur du skapar engagemang i ditt team. Genom att du blir utbildad i ledarskap inger du förtroende och ges utrymme att skapa ett stabilt team och öka prestandan. När du tränar och utbildar dig ökar din självkontroll, viljestyrka och ditt fokus. Samtidigt blir också din kreativitet och problemlösningsförmåga förbättrad. Det finns med andra ord mycket utveckling som väntar på ledaren som väljer att boka in sig på en distansutbildning.

Utbildningsprogram som leder till förbättring

Allt som är bra kan även bli bättre. Ledarskapet är inget undantag. Genom utbildning online för ledare förbättrar du dina förändringsprocesser och får lättare att genomföra de förändringar som är nödvändiga. Du lär dig hur du ökar lojaliteten hos dina medarbetare, genom att du lär dig att lyssna samt ge och ta feedback. Om du är chef ledare med ansvar för ett team är en utbildning i ledarskap viktigt för dig. Det för in dig på rätt spår och banar vägen för ett enklare och mer förtroendeingivande ledarskap.

Utbildning med ambitioner att lära dig tänka nytt

En distansutbildning för ledare har som ambition att bygga en bro mellan ett sekel av vetenskap och dagens ledare. En brygga mellan hur vår hjärna fungerar och hur du använder den kunskapen för att förbättra din kommunikation och ledarskapsförmåga. För att förstå hur och varför ledarskap fungerar måste vi först förstå vad som triggar igång oss. Vi kommer att dyka in i våra undermedvetna motivationsprocesser och titta närmare på vår hjärna. Att leda med hjärnan har blivit ett känt begrepp och du behöver kunskaper i ämnet, eftersom det underlättar ditt ledarskap. Vår hjärna är vår "hårdvara" och de undermedvetna programmen som körs i den, det är i princip vår programvara. Att ha kännedom om vad som styr de olika programmen är mycket värdefullt för dagens moderna ledare.

Förväntningar på en utbildning för ledare

Under en utbildning för ledare kan du förvänta dig verktyg, konkreta och enkla verktyg som du kommer att kunna använda direkt med ditt team och dina kollegor. I slutändan är syftet med en utbildning att öppna vägen för en ny förståelse av hur motivation och kommunikation fungerar. Detta i sin tur leder mot en ny, mycket effektiv och hållbar modell för ledarskap. Men mest av allt är målet med utbildningen att du som ledare ska ha förstått vilken avgörande roll du spelar för ditt team och för teamets framgång. Och att du kommer att kunna använda den kunskapen så att du kan vägleda ditt team till en ny nivå av samarbete och engagemang.

Utbildning bygger på fakta och forskning

En onlineutbildning eller en fysisk kurs i ledarskap hos oss på Hjärtum Utbildning bygger på fakta, forskning och väl underbyggda teorier inom ledarskap. Vi ger dig ett ramverk i ledarskap, vilket baseras på de senaste insikterna inom bland annat neurovetenskap och andra relaterade områden. Inom denna ledarskapsram kommer vi att visa dig hur du använder tillgängliga verktyg för ledarskap och teamledning. Beteendevetenskap har fått en ökad förståelse för hur vi människor fungerar, inte minst i grupp. Vi vet nu mer om vad som motiverar oss och vad som motiverar oss. Vi har fått mer förståelse för varför vi följer vissa människor, och varför vi inte gärna följer andra.

Lär dig modeller för praktiskt ledarskap

Under en ledarskapsutbildning får du lära dig vad som driver ett team och verktygen för att agera på det. Du får långtgående insikter i modeller som hjälper dig att hantera både dig själv och andra. Om du vill lära dig att få god kontakt med ditt team och upptäcka vad som verkligen motiverar dem, ja då ska du gå en online-utbildning för ledare. Även förbättrade coachningsfärdigheter står på schemat under en utbildning liksom förklaringar av kraftfulla kommunikationsverktyg. Våra duktiga utbildningsledare ökar dina kunskaper i att få igång engagemanget i ditt team. Du utvecklar färdigheter som gör att du kan skapa förtroende, vilket i sin tur ökar prestationerna och viljan att följa dig.

Inlärningsmål

Ett av målen under en distansutbildning för ledare är att lära sig känna igen vad det är som påverkar mänskligt beteende. Genom ökade kunskaper får du kännedom om vad som påverkar våra beslutsprocesser och vad som triggar våra motivationsfaktorer. Genom att du lär dig hur du ska göra för att skapa det viktiga medarbetarengagemanget kommer ditt team att kunna ta sig till oanade höjder. Du lär dig att se bortom fördomar som påverkar lagets prestationer negativt och du får kunskaper som gör att du kan använda varje individs egenskaper på bästa sätt.

Feedback på distans för ledare

Idag är det vanligt att du som ledare måste ge feedback på distans. Pandemin har gjort att många fortsatt att jobba hemifrån och som ledare träffar du numera inte dina medarbetare fysiskt på samma sätt. Turligt nog går det utmärkt att ge feedback på distans, om du bara vet hur du ska göra. Feedbackmodellen är här en metod som du ofta får lära dig under en utbildning på distans. Denna modell är effektiv för att ge återkoppling till medarbetare som arbetar på distans. Modellen är ett exempel på praktisk sakkunskap som du får med dig efter en distansutbildning.

Lär dig de olika stegen i modellen

Under utbildningen går vi igenom de olika stegen som modellen bygger på. Börja med att se till att ni båda kan sitta ostört. Första steget i manualen för feedback på distans är att fråga medarbetaren om han eller hon är redo för feedback. Om du märker att förutsättningarna inte är de bästa är det bättre att föreslå en ny tid. Det kan till exempel vara att du ser att andra personer dyker upp i bakgrunden eller att internetuppkopplingen svajar. När du ska ta upp känsliga saker vill du inte ha saker runtomkring som stör.

Ge din bild av situationen

När ni båda är ostörda tar du upp vad det är som du vill ge feedback på. Beskriv, utifrån din egen bild av situationen, så specifikt som möjlig beskriva vad du har uppfattat. Om du till exempel vill ta upp att du tycker medarbetaren inte längre är lika engagerad i arbetet kan du säga: ”Igår på mötet upplevde jag att du var frånvarande och engagerade dig i din mobiltelefon mer än i mötet.” Fortsätt med att berätta vad det gör med dig: ”När du inte visar uppmärksamhet för mötet upplever jag det som att du är ointresserad och det får mig att börja fundera på ditt engagemang”.

Öva upp din skicklighet under en utbildning

Under en utbildning för ledare på distans övar du upp din skicklighet i att ge feedback. Du förstår att du måste be om medarbetarens bild av situationen: ”Vad tänker du om det jag just sagt?” Kunskaperna du fått genom att du utbildat dig öppnar upp för att kunna identifiera om du och medarbetaren har samma bild av det inträffade. Du lär dig en metod för att stämma av om medarbetaren förstår vad du menar och därmed har du tagit ett viktig steg i feedbacktrappan.

Förslå en lösning

Beskriv vad du önskar framöver: ”På kommande möten vill jag gärna att du stänger av telefonen och ägnar din uppmärksamhet åt mötet”. Skapa en överenskommelse med medarbetaren: ”Kommer du att kunna göra detta framöver?” Tacka för att medarbetaren öppnat upp för att ta emot feedback (om han eller hon gjorde det). Det är tufft att ta emot konstruktiv feedback och det kräver mod från båda parter. Att visa att du vill ha ett öppet feedbackklimat och att du uppskattar att medarbetare kan ta feedback gör dessa situationer lättare i framtiden.

Praktiska och teoretiska färdigheter blir bättre

Dina praktiska och teoretiska färdigheter i att ge feedback blir bättre under en distansutbildning. Du får varva föreläsning med träning och övning. En övning lär dig att du alltid ska ge feedback i så nära anslutning till den inträffade situationen som möjligt. Detta för att situationen ska vara färsk i minnet både för dig som chef och för din medarbetare. Därtill skapar du större förtroende genom att inte komma med en rad överraskningar till din medarbetare i medarbetarsamtalet. Medarbetaren ska löpande vara informerad om hur du uppfattar hans eller hennes prestation, så att det finns utrymme att korrigera sig. Detta och mycket mer lär du dig under en utbildning i ledarskap.

Innehållet i en online-utbildning för ledare

En ledarskapsutbildning online innehåller i stort sett samma delar som en klassrumsutbildning. Oavsett om du är en erfaren ledare eller ny på ledarskapsvägen är det nyttigt att gå en målcentrerad online-utbildning. Utbildningen ger ledare de resurser och färdigheter i att leda som de behöver för att stödja sin personal. Då kan de inspirera dem att förbättra prestanda och öka produktivitet. Här tittar vi närmare på varför du ska gå en utbildning i ledarskap i allmänhet, och en online-utbildning i synnerhet. Vi tittar närmare på de delar som en distansutbildning i ledarskap kan innehålla och vad man gör på en utbildning i ledarskap som går på distans.

Utbildningen utvecklar dina färdigheter som ledare

En online-utbildning för ledare består av ett brett utbud av ämnen. Ämnena i utbildningsprogrammet fokuserar på de kärnkompetenser som du som ledare behöver dagligen. Att lära sig om dessa grundläggande kompetenser kan förhindra överbelastning och ge möjlighet att behärska de färdigheter du verkligen behöver. Detta snarare än att utveckla de som inte hjälper dig eller dina anställda. Du lär dig att fokusera på de talanger du behöver för att göra ditt jobb mest effektivt. Du får även kunskaper om de uppgifter du kan bli ombedd att utföra regelbundet. Organisatoriska färdigheter samt kommunikationsfärdigheter är bara några av de viktigaste förmågorna som ledare vanligtvis behöver.

Distansutbildning för ledare ger dig en personlig plan

Varje ledare är unik. Således bör varje ledare ha sin egen personliga plan som leder dig till framgång på din avdelning eller nisch. En ledarskapskurs online tar ett övergripande grepp på ledarskapet. Du lär dig att involvera mål som kan hjälpa både dig och organisationen. Att till exempel sätta mål som kan förbättra företagets kundservice kan vara fördelaktigt. Utbildningen lär dig då att du samtidigt behöver ge dina medarbetare som ska förbättra servicen kompetensutveckling som gör att de kan ro uppgiften i land. De måste vara medvetna om hur de passar in i den "stora bilden" och vilka åtgärder de behöver vidta för att nå målet. Du som ledare ska se till att de har adekvat utbildning för uppgiften.

Praktiska övningar under utbildningen

Utmaningen som många ledare står inför är att ge sina medarbetare den coachning som de behöver. Under en ledarskapsutbildning online får du möjlighet att öva praktiskt på olika scenarier som kan uppstå. På detta sätt kan du lära dig att bemästra uppgifter och se resultatet av beslut du fattar, utan någon risk. Övningar och workshops är bra metoder för att förbättra sina färdigheter i en trygg och stödjande miljö. Det gör ingenting om du gör eller säger fel. Istället lär du dig av dina misstag och får även stöd av utbildningsledaren.

Kompetensutveckling i längden

Det är viktigt att du som ledare förstår att du är en del av en företagskultur och att du är en förebild dina medarbetare. Om du visar att du gärna ökar din kompetens genom utbildning i ledarens vardag blir detta synsätt en naturlig del av er företagskultur. Dina medarbetare går då själva gärna på utbildning för att lära sig mer inom sina områden.

På detta sätt skapar ni en kompetensutveckling som ser till att ni alltid har rätt kunskaper och som håller i längden. Uppmuntra din personal att utöka sina färdigheter genom att erbjuda dem att gå  kompletterande utbildningar online eller i klassrum.