Utbildning för ledare på distans

Att gå en utbildning för ledare på distans sparar både tid och ansträngning. Med dessa praktiska tips blir utbildningen effektiv och givande.

Utbildning för ledare på distans

Utbildning för ledare på distans

Ledarskapsutbildning har funnits i många olika former sedan en lång tid tillbaka. En form som vuxit sig stark de senaste åren är utbildning i ledarskap på distans, tillgänglig för alla med grundläggande teknisk utrustning oavsett plats. Här följer en genomgång av hur distansutbildning fungerar och varför det är en effektiv form av utbildning. Du får även viktiga tips och råd för att få ut så mycket som möjligt av utbildningstillfället.

Olika typer av distansutbildning

En ledarskapsutbildning online kan vara helt digital eller vara en hybridutbildning. Den helt digitala utbildningen samlar deltagarna i ett digitalt rum tillsammans med en utbildningsledare. På en hybridutbildning finns deltagare både på plats och på distans. Fördelarna med båda varianterna är många. Den tydligaste är kanske tiden som sparas, genom att inga resor är nödvändiga. En annan fördel är att du som deltagare får du möjlighet att lära dig nya saker i din normala arbetsmiljö. Sedan kan du prova dina nya kunskaper direkt efter inlärning.

En interaktiv utbildningsmiljö

Under utbildningen går utbildningsledaren igenom sitt material på samma sätt som under en fysisk utbildning. Du som distansdeltagare tar del av allt genom att utbildningsmiljön blir filmad. Vi brukar oftast inte enbart dela PowePoint-bilder, utan istället filmar vi utbildningsmiljön. Det blir mer levande då. En viktig del av utbildningen är också de diskussioner som kommer att uppstå, både planerade och oplanerade. Genom en interaktiv miljö kan du som deltagare diskutera både med de fysiska deltagarna och med de andra digitala. Genom både större och mindre grupper i olika digitala rum får du möjlighet att diskutera och öva. 

Utrustningens betydelse

Det finns mycket du kan göra för att optimera din upplevelse under en distansutbildning. Det som ofta kommer upp först, av förklarliga skäl, är en stabil internetuppkoppling, en bra webkamera och en välfungerande mikrofon. Det som inte nämns lika ofta är att en nyare dator ofta är konstruerad för nutidens digitala kommunikation. En ny dator förbättrar kvaliteten på deltagandet och ger också tillgång till nyare hjälpmedel. Det kan till exempel handla om att kunna dölja sin bakgrund genom webkameran eller automatisk brusreducering i mikrofonen. Denna hårdvara gör utbildningen behaglig för alla deltagare och kommer säkerligen till användning även utanför utbildningstillfället.

Utbildningsmiljön

Under en utbildning för ledare på distans ska deltagarna, istället för att resa till en stad där utbildningen hålls, skapa sin egen lärandemiljö. Den kan antingen vara på hemmakontoret, arbetsplatsen eller någon annan plats som främjar inlärning. Att försöka anpassa sin plats för lärande gör att det blir lättare att fokusera på nya kunskaper. Det ger också goda möjligheter att lära  sig på sina egna villkor. Se till så att du inte blir störd och informera andra runt omkring om att du kommer att vara på en digital utbildning. Kontrollera även gärna din internetuppkoppling. Det finns olika bredbandskontroller du kan göra på nätet.

Utbildningsmaterial

En annan viktig förberedelse är utbildningsmaterialet. Detta kommer att ha mejlats ut före utbildningen startar. Att vara bekant med materialet och ha det tillgängligt under utbildningen säkrar att kunskapen finns kvar en lång tid framöver. Om det innebär att ha materialet på papper eller digitalt vid sidan av är upp till varje deltagare och distansutbildningen ger här stor frihet.

Utrymme för ny kunskap

Att välja att gå sin ledarskapsutbildning på distans skapar en frihet hos deltagaren som är svåruppnådd på andra sätt. Genom att istället för att befinna sig i en utbildningslokal, vistas varje deltagare i en egenvald miljö, där utbildningen sker helt digitalt. Bra utrustning förbättrar upplevelsen för alla deltagare och utbildningsledaren, samtidigt som en väl vald arbetsplats och förberett utbildningsmaterial underlättar i lärandet. Utbildningarna utvecklas varje dag och skapar nytt utrymme för kunskap för alla. Utbildning i ledarskap på distans är ett stort steg i rätt riktning för framtidens ledarskap.

 

Så här säger våra kursdeltagare: