Utbildningar i kundbemötande

Utbildningar i kundbemötande

Ett gott kundbemötande är ett starkt konkurrensmedel som ni bör använda på ett effektivt sätt. Här går vi igenom våra olika utbildningar som förbättrar bemötandet på olika sätt.

Kunderna är det viktigaste vi har

Kunderna är det viktigaste för i stort sett alla organisationer. Att lära sig att ge förstklassigt kundbemötande är avgörande för att en verksamhet ska blir framgångsrik. Ibland är det till och med servicen gentemot kunderna som avgör om affären blir av eller inte. Att låta medarbetarna gå en utbildning inom kundbemötande är därför en direkt lönsam affär.

Grundutbildning i bemötande och service

Olika organisationer har kommit olika långt med sin kundservice, men nästan alla gynnas av att hela servicegruppen får gå en grundläggande utbildning i bemötande.

Här har vi kursen Kundservice i världsklass, vilken är en basutbildning i bemötande och service. Det här är en utbildningsdag som lär er vad det är som skiljer god service från dålig service. Ni lär er metoder för att bibehålla motivationen att bemöta kunderna, även när det tar emot. Utbildningen lär er att arbeta med att få till den viktiga arbetsglädjen och inspirationen till att ge execellent service.

Använd rätt tekniker för samtal

Med hjälp av rätt samtalsekniker blir bemötandet bättre och mer givande för båda parter. Ni undviker att falla i fällor som dränerar er på energi. Istället lär ni er att skapa en kundkommunikation som leder bort från missförstånd och missnöje och mot kundnöjdhet och merförsäljning. 

Hantera kunder som prövar tålamodet

En del kunder prövar verkligen tålamodet. För dig som arbetar med kundservice är det viktigt att du lär dig sätt att hantera dem. Målet är dels att inte låta en strulig och tråkig kund förstöra hela din dag, dels att vända missnöjet till förnöjelse.

För att åstadkomma detta behöver du gå vår utbildning Besvärliga kunder. Kursen lär dig att bemöta kunder som använder hot, härskartekniker, långa monologer, skällsord med mera. Du får ta del av verktyg som gör att du förstår varför vissa kunder beter sig som de gör. Du lär dig att inte ta kritiken personlig och hur du gör för att vända kunden till en nöjd kund.

Så skriver du kundorienterat

De flesta har idag kundkontakter via mejl och chatt. Det finns en hel del att tänka på när du ger service i skriftlig form. Vi har alla olika sätt att uttrycka oss i skrift och det finns en risk att du missuppfattas. Detta trots att du själv upplever att du är tydlig.

Vår utbildning Att ge service via mejl & chatt lär dig att förstå kundens förväntningar på svar via mejl och chatt. Kursen tar upp ett brett spektra av frågeställningar. Du är dig till exempel hur långa väntetider som är acceptabla, hur du läser mellan raderna och att sortera ut vad som är viktigt att svara på. Utbildningen reder ut skillnaden mellan vad du ger kunden och vad kunden upplever att den får. Du lär dig att använda ett tilltal som ger ett bra intryck och som förmedlar rätt känsla.

Kunskaper som ger ännu bättre service

För er som har kommit en bra bit vägen på er kundserviceresa har vi tagit fram utbildningen Kundservice i världsklass - steg 2. Här borrar vi ännu djupare in i bemötandekoderna och tar reda på hur vi kan tillmötesgå kunderna ännu bättre. Här handlar det bland annat om att göra anpassningar till kunderna behov och att lära sig att förstå kunden bättre än vad kunden själv gör.

Du får även en inblick i hur framtidens kundbemötande och service ser ut. Hur kommer tekniken att påverka dig som arbetar med service? Vad behöver du känna till för att inte halka efter i din kompetensutveckling? Svaren får du under vår steg 2-utbildning.

Utbildning anpassad för er

Ibland är det praktiskt att samla hela arbetsgruppen eller teamet för en gemensam utbildning. Det finns flera fördelar med en anpassad utbildning. Först och främst är ni med och påverkar innehåll och upplägg för utbildningen. Tillsammans med utbildningsledaren går ni igenom de olika delarna i utbildningen. Genom att ni berättar om er verksamhet och ger konkreta exempel från er arbetsvardag kan utbildaren få en bild av er organisation. Därmed kan övningar och workshops anpassas så att ni känner igen er i de frågeställningar ni söker svaren på. Att företagsanpassa en utbildning i kundbemötande är ett bra sätt att vässa servicenivån rejält. 

Att leda ditt serviceteam

För att leda ditt team som arbetar med kundservicen behöver du förstå det här med ledarskap och hur du motiverar ditt team. Som ledare för ett serviceteam är det viktigt att du kan skapa engagemang. Du behöver veta hur du kan motivera dina medarbetare i både med- och motgång. En utbildning i att leda ger dig verktyg för att dels kunna inspirera dem till att ge utmärkt service, dels stötta dem när det känns motigt. Med rätt kunskaper får du ditt serviceteam att ge utmärkt service och fungera optimalt, även när de stöter på jobbiga kunder.

Utbildning om ledarens utmaningar

Att leda ett serviceteam och få alla medarbetarna att alltid ”vara på topp” kan vara en stor utmaning. En utbildning för ledare hjälper dig då att leda i medgång såväl som motgång, att skapa samsyn i mötet med kunderna och motivera dina medarbetare i vardagen. Du lär dig även att jobba med ditt personliga ledarskap och vad som driver dig i arbetet med att leda ditt serviceteam. Målet med en utbildning är att ge dig förståelse för hur du praktiskt kan leda, coacha och motivera dina medarbetare.

Utbildningsinnehåll i Att leda ett team

Innehållet i en utbildning för ledaren har fokus på dig som serviceledare och lär dig metoder för att få serviceteamet att fungera effektivt och friktionsfritt. Då blir era möten med kunden framgångsrika. Under en utbildning kan du bland annat lära dig om ditt eget ledarskap och dina drivkrafter som ledare. Du lär dig att motivera i vardagen och att coacha varje enskild individ och hela gruppen. Att situationsanpassa din ledarstil för att möta olika personligheter kan också stå på schemat, liksom att stävja dåliga beteenden och attityder.

En utbildning vänder sig till

En utbildning som lär dig att leda ett vänder sig till dig som leder en grupp eller ett team inom kundservice, kundtjänst eller support. Du vill öka din förståelse för dig själv som ledare. Dessutom vill du få kunskap om hur dina medarbetare fungerar som individer och i gruppen. Du vill lära dig mer om hur du som ledare ska agera för att hitta drivkrafter och motivation hos medarbetarna. Detta gäller inte minst i tider av motgång. Oftast kan du välja om du vill gå en fysisk utbildning eller en distanskurs.

Så här säger våra kursdeltagare:

Engagerad föreläsare, relevant innehåll. Vi fick styra mot våra behov. (Anpassad utbildning)
Jag tar med kunskaper om LIPA, samtalsstyrning, öppna frågor. Toppengrejer.
Utbildningen var långt över förväntan. Christer är en fantastisk och skicklig föreläsare som får en så engagerad och intresserad. Han lyckas hålla liv i varje enskild människas närvaro från början till slut. Riktigt imponerad av vilken utstrålning han har.

Så säger deltagare som gått våra utbildningar i kundbemötande:

Mycket bra föreläsare och intressanta reflektioner. Alla i mitt yrke borde gå den. (Anpassad utbildning i att hantera besvärliga kunder) -  Fredrik Norell, avfallstekniker, Vemab

WOW! Väldigt lätt att lyssna på och ta till sig vad som sägs. Suverän! - Veronica Bad, förvaltare, Storsjö Förvaltning AB

Många tankeställare. Föreläsaren fångade intresset. Ewa, kliniksamordnare, Folktandvården Sörmland

Toppen verkligen. Carina Boberg Gunnarsson, tandsköterska, Folktandvården Katrineholm och Munhälsoteamet

Mycket bra saker att tänka på hur man kan uttrycka sig för att förmedla budskapet man vill få fram på rätt sätt. Lättsam och roligt. Man vart som uppslukad av hans föreläsning. Fantastisk föreläsning som alla borde ta del utav.