Kan en utbildning lära dig leda?

En utbildning i ledarskap underlättar både starten i ledarskapskarriären och den fortsatta utvecklingen som ledare

Utbildning lär dig att leda

Kan en utbildning i ledarskap lära mig att leda?

En ledarskapsutbildning kan ge dig verktygen så att du kan leda andra. En utbildning förbättrar dina färdigheter inom ledarskapsområdet och stärker ditt självförtroende som ledare. Med nya kunskaper och utvecklande lärdomar blir du bättre förberedd för att möta ditt team och tackla oväntade situationer.

Med ökade kunskaper kommer ökad säkerhet

När du tränar upp dina ledarfärdigheter genom att gå en utbildning för ledare ökar din egen säkerhet och trygghet som ledare. Du blir mer modig och vågar börja leda på ditt eget sätt. Det blir enklare för dig att hitta din väg till ett personligt ledarskap, som är både starkt och hållbart.

En utbildning ger dig nya kontakter

När du går en utbildning får du även nya kontakter. Att skapa nya kontakter och nätverka med andra som är i samma situation som du är användbart på såväl kort som lång sikt. Passa på att byta kontaktuppgifter och fortsätt att kommunicera med varandra i olika arbetsrelaterade frågor.

Du lär dig om gruppens utvecklingsfaser

När du ska leda en grupp behöver du kunskaper om hur grupper fungerar. Detta lär du dig under en utbildning i ledarskap. Ett team som ska arbeta tillsammans går igenom olika utvecklingsfaser. Som ledare är det ditt ansvar att bygga upp teamet på din arbetsplats. Med kunskaper om dessa olika faser och vad som kännetecknar dem blir ditt arbete enklare.

Genomgång av fasernas kännetecken

Under en utbildning för ledare får du en genomgång av de olika faserna och vad som utmärker dem. Här ger vi lite kort information. Den första delen handlar främst om att lära känna varandra i gruppen. Några har kanske aldrig träffats förut, andra känner varandra. Du som ledare är den gemensamma faktorn för den nya gruppen. Därför vilar ett stort ansvar på dig att jobba samman alla till ett team. I början är de flesta trevande. Man observerar, lyssnar och känner in de andra.

Få med alla på samma tåg

Under fas två har själva arbetet rullat igång. Uppstarten är genomförd och du som är ledare har fullt upp med få din roll att ”sätta sig”. Du kommer att notera att mindre undergrupper bildas. Medarbetare grupperar sig, till exempel beroende på arbetsuppgifterna, för att de känner varandra eller för att de helt enkelt trivs ihop. Kom ihåg ditt uppdrag, att bygga upp hela teamet. Det innebär att dessa mindre grupper inte kan tillåtas ta för stor plats. Det är teamet som helhet som gäller först och främst. Var tydlig med att förklara att det viktiga är att teamet lyckas med sitt uppdrag. Därför måste alla dra åt samma håll. En utbildning ger mycket matnyttig information om hur du får alla med på samma tåg.

Utbildning lär dig om auktoritet

Som ledare kan du ibland råka ut för att bli ifrågasatt av någon gruppmedlem. Det kan till och med gå så långt att du helt enkelt blir motarbetad och att din auktoritet undergrävs. Sätt stopp för detta i tid. En utbildning ger dig bra verktyg för att ta tag i sådana saker innan de går för långt. Att bygga upp ett team och att hålla samman detta som en enhet förutsätter en enda ledare. Om du märker att någon försöker ta din roll, ta genast tillbaka kontrollen. Markera tydligt vem det är som fattar besluten. Ta genast tag i problemet, annars kommer det att ta fokus från arbetsuppgiften.

Lär dig hantera din ledarroll

För att undvika att hamna i en situation som ovan, är det bra om du som ledare redan från början tar på dig din ledarroll. Under en utbildning i ledarskap lär du dig att om du tidigare var en i teamet, är din roll annorlunda nu. Det måste du förstå fullt ut. Det blir svårt för dig att bygga upp ett bra team om du står med ena foten i gruppen och den andra i ledningen. Speciellt svårt blir det när du behöver fatta obekväma beslut. Även svåra samtal med en gruppmedlem som tidigare var din kollega blir komplicerade. Du behöver förbereda dig på att jobbiga situationer kan inträffa. Skaffa dig kunskap om hur du ska tackla dem genom att gå en utbildning som är anpassad för ledare.

Så här säger våra kursdeltagare: