Utbildning för ny ledare inte chef

Utbildning ledarskap ej chef

DU ÄR INTE CHEF, MEN DU ÄR LEDARE - VILKEN UTBILDNING SKA DU VÄLJA?

Inriktning ledarskap eller praktisk arbetsfördelning?

Vad vill du helst få ut av din ledarskapsutbildning, nu när du är ny som ledare? Vi har framför allt tre inriktningar:

  • fokus ligger på själva ledarskapet och hur du leder och coachar din grupp mot era mål = Att leda utan att vara chef
  • fokusen är riktad på praktiskt arbetsledning och hur du leder och fördelar arbetsuppgifter = Arbetsledarutbildning
  • projektledning, dvs fokus ligger på att lära sig att planera och genomföra projekt = Ny som projektledare

När du har inriktningen på plats är det enklare att välja utbildning.

Med fokus på ledarskap

Välj utbildningen Att leda utan att vara chef för att få en helhetsbild av ledarskapsrollen, när du inte har chefsmandat. Du lär dig vad det innebär i praktiken att vara ledare för en grupp. Du får kunskap i hur du kan använda olika ledningsverktyg. Bland dessa hittar vi bland annat coachning, målstyrning, kommunikation och delegering. Tillsammans med kunskap om svåra samtal och konflikthantering får du en heltäckande utbildning i att leda utan att vara chef.

Den informella chefens dilemma

Utbildningen Att leda utan att vara chef tar upp dilemmat med att befinna sig mitt emellan chefen och gruppen. Å ena sidan ska du leva upp till chefens krav på att leva upp till verksamhetens mål. Å andra sidan har du inte mandat att fatta alla de beslut som du kanske ser som nödvändiga för att nå dit. Som informell ledare behöver du vara något av en diplomat. Du ska dessutom ha både modet och kunskapen att motivera ditt team. Vår utbildning tar upp dessa delar och hjälper dig att både förstå och våga ta dig an din roll.

Med fokusen på praktisk och effektiv arbetsledning

Efter vår Arbetsledarutbildning har du lärt dig hur du bäst leder och fördelar arbetet som arbetsledare. Du lär dig om prioritering, planering och kommunicering med din arbetsgrupp. Genom nya lärdomar ser du till att jobbet blir gjort och medarbetarna behåller arbetsglädje och motivation. Du får även kunskaper om att hantera konflikter och får tillgång till verktyg att använda vid till exempel misskötsel. Med rätt kompetens inom ledarskapsområdet kommer du att bli en stark och framgångsrik arbetsledare för din grupp.

Projektledarfokus

Välj vår utbildning Ny som projektledare om du nyligen fått förtroendet att leda ett projekt. Du får kunskaper som gör det möjligt att genomföra projekt från start till målgång. Som ny i rollen som projektledare behöver du vara något av en tusenkonstnär. Du behöver lära dig att hantera många bollar i luften samtidigt. Vår utbildning för nya projektledare går igenom projektets alla faser, och vad din roll som projektledare består av i varje fas. Inte oväntat är kommunikation en av hörstenarna i ett projekt och du lär dig att kommuncera effektivt och vid rätt tillfälle.

Att leda utan chefsposition

Våra utbildningar hjälper dig att utveckla dina ledaregenskaper. Att lära sig att leda andra utan att ha chefsmandat kan vara utmanande. Det handlar mycket om att du ska utveckla dina mjuka färdigheter. Med dessa egenskaper på plats kommer dina medarbetare att se dig som ledare av gruppen. Dagens sätt att leda har förändrats enormt över tid, inte minst senaste åren med pandemin. Vi arbetar hemifrån, från mobila kontor, är nåbara på fritiden och ständigt uppkopplade. Med alla dessa förändringar i vårt sätt att arbeta kommer också behov av ny kunskap och förändring i vårt sätt att leda.

Utbildningsprogram gjorda av ledare, för ledare

Våra utbildningsprogram för ledare som inte är chefer lär dig skillnaden mellan att verkligen leda och att bara vara en ledare. När du leder andra på ett bra sätt arbetar du målinriktat. Du använder alla dina talanger som ledare och utvecklar dem genom att gå utbildning i ledarskap. Då blir du varse både bra och mindre bra sidor hos dig själv, vilket är viktigt för att skapa verklig utveckling. Utbildningsledarna hos oss har alla lång erfarenhet av ledarskap och kan därför sätta sig in i dina problem och funderingar.

Lämna utrymme för kreativitet

När du går en utbildning får du även tid att reflektera över det ledaruppdrag som du har fått. Som ledaren av gruppen är det din uppgift att kommunicera tydliga mål med ditt team och att följa upp dessa mål. Fundera över hur ditt team är sammansatt. Vem  har vilka uppgifter och vilka olika styrkor och intressen har varje medarbetare? Ett vanligt misstag är att vara alltför detaljerad i din beskrivning av arbetsuppgifter. Denna typ av mikrostyrning kväver människors kreativitet och arbetsvilja. Du behöver lämna utrymme för ditt team att själva lösa uppgifter på sitt sätt. 

Lärande ledare hittar lösningar

För att undvika mikrostyrning behöver du som informell ledare lita på dina medarbetare och deras förmåga. Du behöver känna dig trygg i att de kan hitta lösningar och leverera resultat. Om du känner osäkerhet inför en medarbetares förmåga, be gärna denne att rapportera till dig oftare. Be honom eller henne att berätta hur dennes tillvägagångssätt för en uppgift är. Då får du en uppfattning om hur arbetet går, samtidigt som du tar tillvara på medarbetarens egna förmågor. Behöver du mer kunskap kring hur du kan få feedback från dina medarbetare, rekommenderar vi en utbildning för ledare som inte är chefer.

Utveckla dina ledarskapsfärdigheter

Det har nog aldrig tidigare funnits en tid, då ledarskapsfärdigheter har spelat en så viktig roll. Din kunskap om ledarskap är viktig för att du ska kunna stödja din grupp. Din sakkunskap om till exemepel gruppdynamik kan göra din grupp framgångsrik och  ni kan uppnå målen som ni har satt. Med våra utbildningar får du kontroll över ledarskapet och utvecklar dina egenskaper i rätt riktning.

En utbildning ger dig fördelar

Ju mer flexibla våra arbetsplatser blir, desto viktigare blir dina ledarskapsfärdigheter. Starka ledares förmåga att leda spelar en allt viktigare roll. Delta därför i ledarskapsträning så att du utvecklar dina talanger som ledare och använder din ledarskapsförmåga på bästa sätt. En utbildning för ledare som inte är chefer tar fasta på att vi alla är olika. Ett ledarskap passar inte för alla, utan var och en måste finna sin egen väg. Under utbildningarna lär du dig att mejsla fram några av ledarskapets universella egenskaper och hur du utvecklar dem på ditt sätt.

Vi lär dig att förstå hur framgångsrikt ledarskap ser ut

Ledarskapet av i dag är mer inkluderande än det var tidigare. Ledarskap, och framför allt, vad som är ett framgångsrikt ledarskap, är omtvistat. En utbildning för ledare men inte chef lär dig om bakomliggande teorier som är vedertagna och som fungerar. Utbildningen är uppdelad i olika delar och i när utbildningsdagarna är slut har du lärt dig att leda. Du har fått genomgripande kunskaper som kommer att stödja din framgång som ledare.

Öka medvetenheten som ledare

Du blir medveten om dina talanger som ledare och lär dig vilka du kan behöva utveckla vidare. Denna självmedvetenhet är grundläggande. Du måste förstå dig själv först, innan du kan leda andra. Det är när du har en stark förståelse för ditt eget beteende, som du kan påverka andra. Det är när du utvecklats som människa som du kan uppvisa ett starkt ledarskap.

Utbildning lyfter framgångsrika ledare

För att du ska bli riktigt framgångsrik i ditt sätt att leda utan att vara chef behöver du lära dig att lyssna på och förstå andras synpunkter. Detta är mycket viktigt och en bas att utgå från. Vidare behöver du kunna samarbeta på ett bra sätt, vara empatisk och hantera komplexa situationer. Lägg till att du är anpassningsbar och flexibel och du har receptet på framgång i att leda.

Ledare måste vara äkta

Glöm aldrig att ledarskap handlar om relationer och förtroende. För att du ska kunna leda på ett äkta sätt måste du först lägga grunden för gruppens förtroende. Att vara autentisk i sitt ledarskap är själva kärnan i att vinna respekt och under en utbildning sätter vi detta i fokus så att du kan bli en riktigt framgångsrik ledare.

Bli medveten om ledarskapets roll

Vem tänker du på när du tänker på en stor ledare? Vi har alla olika personer i åtanke, från Martin Luther King till läraren i första klass. Gemensamt för dem är att de gjort intryck på sin omgivning och att de tog sig an sina roller med passion och utstrålning. Detta kan du också lära dig att utstråla. Ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för människor att ta till sig av det du säger och vilja följa dig. Under studier av ledarskap får du lära dig att skapa en arbetsmiljö som värdesätter goda prestationer och individuell kreativitet.

Ledare men inte chef har ansvar

Ditt ansvar som ledare men inte chef handlar bland annat om att skapa en trygg miljö där människor kan göra misstag. Du ser till att de tar ansvar för misstagen, lär av dem och går vidare utan rädsla för att bli straffade på något sätt. Vår utbildning lär dig att du kan leda, även om du inte är chefen. För att kunna göra detta behöver du utveckla dina ledarskapsfärdigheter, eftersom ledarskapsförmåga är nödvändigt. Under utbildningen får du tillfälle att arbeta med dina talanger och du ges möjlighet till eftertanke.

Bli en positiv ledarinfluencer

Den lyckosamma ledaren ser till att vara en positiv influencer. Du uppvisar en känslomässig mognad och vet hur du ska ta dig an olika situationer. Som ledare är du öppen för feedback som är konstruktiv. Du kan inte bli bättre som ledare om du inte tar till dig av feedback. Vi har alla blinda fläckar och det är klokt att kunna acceptera felen man har. Det är ett tecken på att du även kan acceptera felen hos andra.

Möjligheter genom utbildning

Ett tips är att gå en utbildning i att leda utan att vara chef i ett tidigt skede av din ledarkarriär. Sök nya möjligheter genom kunskaperna du får under kursen. Det kan vara skrämmande, men du kommer att växa som ledare genom att du vågar ta dig an nya utmaningar. När du lärt dig att leda kan du även börja utveckla dig i rollen som ledare.

Bli anpassningsbar med en utbildning för ledare

Med kontinuerlig utbildning utvecklar du en god kraft som ger dig styrkan att fortsätta din resa som ledare. Du ser hur andra agerar i sitt ledarskap och lär av dem och kan på så sätt lära dig att bli anpassningsbar i din ledarstil. I takt med att våra arbetsplatser blir mer och mer flexibla måste du som ledare se till att förbli anpassningsbar.

Öppen för nyheter inom ledarskap

Du behöver vara öppen för nyheter och lära dig om det senaste inom ledarskap och ledarskapsteorier. Då kan du tryggt bygga en miljö där dina medarbetare kommer att trivas och uppnå strålande resultat. Med välutvecklade ledaregenskaper blir du trygg i ledarrollen och dessutom framtidssäkrar du sin karriär.

Hitta glädjen i ledarskapet

När du hittar din stil som ledare kommer du även att hitta glädjen i ledarskapet. När du känner dig själv kommer det också att bli enklare att få medarbetarna att vilja de mål du satt upp. Med kunskaper kommer insikter, bland annat om att våga släppa kontroll och få medarbetarna att växa med uppgiften. Vidare behöver du inse vikten av att ta tag i problem i ett tidigt stadium. Bra ledarskap kräver mod, inte minst vid problem. Men vad är mod och hur får vi det? Detta är sådant som du lär dig under en utbildning.

Coachning en bra metod för ledaren

Många pratar om coachning. Det finns en bra anledning till det, eftersom det är en mycket bra metod för att leda. Det är skillnader mellan att coacha, leda och styra och du måste förstå vad som skiljer. Vidare behöver du vara tydlig med vilka förväntningarna är med coachningen. Skapa rätt motivation med mål som går att uppnå och som medarbetaren kan relatera till. Ställ många frågor, som tillsammans kommer att leda fram mot målet. Feedback och återkoppling är viktigt och utan detta haltar coachningen. 

Teamutveckling av ditt arbetsteam

Den grupp du leder behöver löpande både utbildning och utmaning. Som ledare bör du steg för steg jobba med kompetensutvecklingen så att ni inte tappar i efffektivitet eller gott samarbete. Håll koll på rollerna i gruppen och att var och en gör det som han eller hon är bäst lämpad för. Se till att alla förstår vilka krav som ställs på gruppen och informera regelbundet om hur väl ni uppfyller målen. Försök att ta tempen på klimatet i gruppen. Hur mår teamet? 

En av förutsättningarna för bra ledarskap

Vikten av att kunna kommunicera och informera som ledare har det skrivits spaltmeter om. Kommunikation är en av förutsättningarna för ett gott ledarskap. Du behöver skaffa dig kompetens i att ge och ta feedback och att lyssna aktivt i ledarskapsrollen. Vad kan du förbättra i din kommunikation? Ett test på din kommunikativa förmåga är medarbetarsamtalet, om du genomför sådana. Under samtalet ställs din förmåga att lyssna, argumentera, coacha och ge feedback på prov. 

Steg för steg mot bättre kommunikation

När du utbildar dig i ledarskap påbörjar du din väg mot bättre kommunikation. Eftersom kommunikation används överallt i ledarskapet är det invävt i övrigt innehåll i utbildningen. Det följer med som en röd tråd. Du får värdefull kunskap om hur du kan använda din kropp, röst och ditt engagemang för att stärka ditt budskap. Du lär dig även på vilket sätt du kommer i naturlig kontakt med dina åhörare. Utbildningsdagarna kommer att utveckla dig som ledare och öka ditt självförtroende inför gruppen. Låt det ta lite tid och ta steg för steg. 

Så här säger våra kursdeltagare:

Var verkligen 2 lärorika dagar, fyllda med mycket nödvändig information samt kunskaper. Jag tar med mig väldigt mycket från detta. Framför allt mod.
Det bästa jag gått på och Martin var helt strålande bra. Bäst. Jättebra.
Intressant innehåll. Väldigt mycket bra tankeställare. Föreläsaren mångkunnig och talför. Väldigt imponerande. Fina lokaler. Uppiggande.

Sagt av deltagare i utbildningen Att leda utan att vara chef:

"Mycket bra innehåll på en greppbar nivå. Otroligt engagerad utbildningsledare som gav energi till mitt ledarskap! Bra grundläggande kunskaper som gav mig insikt om klimatet på min arbetsplats och även att vi människor inte kan trolla med knäna :-)." 
Ann-Sophie, projektledare, IETV AB

______________________________________________________________

Utbildning gör dig till en stark ledare

Det finns många olika åsikter om vad som gör en människa till en ledare och vad som definierar ett gott och lyckat ledarskap. En utbildning för ledare är första steget på vägen mot att bli en stark ledare. Är ledare något du föds till eller kan det ske genom erfarenhet och vilja? Vår övertygelse är att de allra flesta med rätt träning kan bli bra ledare. Ledarskap är något som du tränar på varje dag, och något som du hela tiden kan utveckla.