Utbildning för ny ledare inte chef

Här får du tips om våra utbildningar för dig som ska börja leda utan chefsmandat

Utbildning ledarskap ej chef

Inriktning mot ledarskap eller praktisk arbetsfördelning

Vad vill du helst få ut av din ledarskapsutbildning, nu när du är ny som ledare? Vi har framför allt tre inriktningar:

  • fokus ligger på själva ledarskapet och hur du leder och coachar din grupp mot era mål
  • fokusen är riktad på praktiskt arbetsledning och hur du leder och fördelar arbetsuppgifter
  • projektledning, dvs fokus ligger på att lära sig att planera och genomföra projekt

När du har inriktningen på plats är det enklare att välja utbildning.

Med fokus på ledarskap

Välj utbildningen Att leda utan att vara chef för att få en helhetsbild av ledarskapsrollen och vad det innebär att vara ledare för en grupp. Du lär dig använda flera praktiska ledningsverktyg, bland annat coachning, målstyrning, kommunikation och delegering. Tillsammans med kunskap om svåra samtal och konflikthantering får du en heltäckande utbildning i att leda utan att vara chef.

Med fokusen på praktisk och effektiv arbetsledning

Efter vår Arbetsledarutbildning har du lärt dig hur du bäst leder och fördelar arbetet som arbetsledare. Du lär dig om prioritering, planering och kommunicering med din arbetsgrupp. Genom nya lärdomar ser du till att jobbet blir gjort och medarbetarna behåller arbetsglädje och motivation. Du får även kunskaper om att hantera konflikter och får tillgång till verktyg att använda vid till exempel misskötsel. Med rätt kompetens inom ledarskapsområdet kommer du att bli en stark och framgångsrik arbetsledare för din grupp.

Projektledarfokus

Välj vår utbildning Ny som projektledare om du nyligen fått förtroendet att leda ett projekt. Du får kunskaper som gör det möjligt att genomföra projekt från start till målgång. Som ny i rollen som projektledare behöver du vara något av en tusenkonstnär. Du behöver lära dig att hantera många bollar i luften samtidigt. Vår utbildning för nya projektledare går igenom projektets alla faser, och vad din roll som projektledare består av i varje fas. Inte oväntat är kommunikation en av hörstenarna i ett projekt och du lär dig att kommuncera effektivt och vid rätt tillfälle.

Att leda utan chefsposition

Våra utbildningar hjälper dig att utveckla dina ledaregenskaper. Att lära sig att leda andra utan att ha chefsmandat kan vara utmanande. Det handlar mycket om att du ska utveckla dina mjuka färdigheter. Med dessa egenskaper på plats kommer dina medarbetare att se dig som ledare av gruppen. Dagens sätt att leda har förändrats enormt över tid, inte minst senaste åren med pandemin. Vi arbetar hemifrån, från mobila kontor, är nåbara på fritiden och ständigt uppkopplade. Med alla dessa förändringar i vårt sätt att arbeta kommer också behov av ny kunskap och förändring i vårt sätt att leda.

Utveckla dina ledarskapsfärdigheter

Det har nog aldrig tidigare funnits en tid, då ledarskapsfärdigheter har spelat en så viktig roll. Din kunskap om ledarskap är viktig för att du ska kunna stödja din grupp. Din sakkunskap om till exemepel gruppdynamik kan göra din grupp framgångsrik och  ni kan uppnå målen som ni har satt. Med våra utbildningar får du kontroll över ledarskapet och utvecklar dina egenskaper i rätt riktning.

En utbildning ger dig fördelar

Ju mer flexibla våra arbetsplatser blir, desto viktigare blir dina ledarskapsfärdigheter. Starka ledares förmåga att leda spelar en allt viktigare roll. Delta därför i ledarskapsträning så att du utvecklar dina talanger som ledare och använder din ledarskapsförmåga på bästa sätt. En utbildning för ledare som inte är chefer tar fasta på att vi alla är olika. Ett ledarskap passar inte för alla, utan var och en måste finna sin egen väg. Under utbildningarna lär du dig att mejsla fram några av ledarskapets universella egenskaper och hur du utvecklar dem på ditt sätt.

Vi lär dig att förstå hur framgångsrikt ledarskap ser ut

Ledarskapet av i dag är mer inkluderande än det var tidigare. Ledarskap, och framför allt, vad som är ett framgångsrikt ledarskap, är omtvistat. En utbildning lär dig om bakomliggande teorier som är vedertagna och som fungerar. Utbildningen är uppdelad i olika delar och i när utbildningsdagarna är slut har du lärt dig att leda. Du har fått genomgripande kunskaper som kommer att stödja din framgång som ledare. Du blir medveten om dina talanger som ledare och lär dig vilka du kan behöva utveckla vidare.

Denna självmedvetenhet är grundläggande. Du måste förstå dig själv först, innan du kan leda andra. Det är när du har en stark förståelse för ditt eget beteende, som du kan påverka andra. Det är när du utvecklats som människa som du kan uppvisa ett starkt ledarskap.

Utbildning lyfter framgångsrika ledare

För att du ska bli riktigt framgångsrik i ditt sätt att leda utan att vara chef behöver du lära dig att lyssna på och förstå andras synpunkter. Detta är mycket viktigt och en bas att utgå från. Vidare behöver du kunna samarbeta på ett bra sätt, vara empatisk och hantera komplexa situationer. Lägg till att du är anpassningsbar och flexibel och du har receptet på framgång i att leda.

Glöm aldrig att ledarskap handlar om relationer och förtroende. För att du ska kunna leda på ett äkta sätt måste du först lägga grunden för gruppens förtroende. Att vara autentisk i sitt ledarskap är själva kärnan i att vinna respekt och under en utbildning sätter vi detta i fokus så att du kan bli en riktigt framgångsrik ledare.

Bli medveten om ledarskapets roll

Vem tänker du på när du tänker på en stor ledare? Vi har alla olika personer i åtanke, från Martin Luther King till läraren i första klass. Gemensamt för dem är att de gjort intryck på sin omgivning och att de tog sig an sina roller med passion och utstrålning. Detta kan du också lära dig att utstråla. Ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för människor att ta till sig av det du säger och vilja följa dig. Under studier av ledarskap får du lära dig att skapa en arbetsmiljö som värdesätter goda prestationer och individuell kreativitet.

Ditt ansvar som ledare handlar bland annat om att skapa en trygg miljö där människor kan göra misstag. Du ser till att de tar ansvar för misstagen, lär av dem och går vidare utan rädsla för att bli straffade på något sätt. Vår utbildning lär dig att du kan leda, även om du inte är chefen. För att kunna göra detta behöver du utveckla dina ledarskapsfärdigheter, eftersom ledarskapsförmåga är nödvändigt. Under utbildningen får du tillfälle att arbeta med dina talanger och du ges möjlighet till eftertanke.

Bli en positiv ledarinfluencer

Den lyckosamma ledaren ser till att vara en positiv influencer. Du uppvisar en känslomässig mognad och vet hur du ska ta dig an olika situationer. Som ledare är du öppen för feedback som är konstruktiv. Du kan inte bli bättre som ledare om du inte tar till dig av feedback. Vi har alla blinda fläckar och det är klokt att kunna acceptera felen man har. Det är ett tecken på att du även kan acceptera felen hos andra.

Ett tips är att gå ledarskapsträning i ett tidigt skede av din ledarkarriär. Sök nya möjligheter genom en utbildning. Det kan vara skrämmande, men du kommer att växa som ledare genom att du vågar ta dig an nya utmaningar.

Bli anpassningsbar med en utbildning för ledare

Med kontinuerlig utbildning utvecklar du en god kraft som ger dig styrkan att fortsätta din resa som ledare. Du ser hur andra agerar i sitt ledarskap och lär av dem och kan på så sätt lära dig att bli anpassningsbar i din ledarstil. I takt med att våra arbetsplatser blir mer och mer flexibla måste du som ledare se till att förbli anpassningsbar.

Du behöver vara öppen för nyheter och lära dig om det senaste inom ledarskapsteorier. Då kan du tryggt bygga en miljö där dina medarbetare kommer att trivas och uppnå strålande resultat. Med välutvecklade ledaregenskaper blir du trygg i ledarrollen och dessutom framtidssäkrar du sin karriär.

Så här säger våra kursdeltagare:

Innehållet är användbart och man får en bred förståelse för projektledning. Trevlig och öppen stämning. Prisvärd!
Det bästa jag gått på och Martin var helt strålande bra. Bäst. Jättebra.
Intressant innehåll. Väldigt mycket bra tankeställare. Föreläsaren mångkunnig och talför. Väldigt imponerande. Fina lokaler. Uppiggande.