Utbildning för ny ledare

En utbildning för nya ledare tar upp de olika situationer som du kan hamna i när du är ny i ledarrollen. Utbildningen kan innehålla verktyg för att leda, tankesätt kring delegering, hur du ger feedback mm.

Utbildning för nya ledare

Att välja utbildning när du är ny som ledare

Det kan vara svårt att välja rätt ledarskapsutbildning när du är ny som ledare. Ett vanligt sätt att bli en ledare är att gå från en specialistfunktion till en ledande befattning inom gruppen. När du på detta sätt bli ny som ledare, utan att ha tidigare erfarenhet av ledarskap, är det lätt att du känner dig vilsen och bortkommen. Det du behöver är en utbildning i ledarskap, som tar dig förbi de där första hindren och svårigheterna i din nya roll. För även om det kan verka lätt att få bestämma och styra över andra så är det svårare än det ser ut. Kanske har du drömt om att få bli den som ger order, men har du tänkt igenom vad det innebär?

Kunskaper om att leda en grupp

Det är alltid lätt att leda självständiga och motiverade medarbetare. För dig som är ny som ledare för en sådan grupp individer blir nog övergången till din nya roll relativt enkel. En utbildning i att leda andra för dig som är i en sådan situation är ändå att rekommendera. Detta beroende på att saker och ting sällan förblir enkla och okomplicerade. Någon av dina medarbetare kanske råkar ut för något som sänker hans eller hennes motivationsnivå eller ledningen kanske vill genomföra en större omorganisation på din avdelning. Vet du hur ska agera i ett sådant läge? Är du förberedd på hur du ska tackla reaktionerna från dina gruppmedlemmar?

Utbildning i att ta ett nytt ansvar

Även om du inte är chef och ytterst ansvarig för personal, anställningsvillkor och verksamhetsinriktning, så kommer medarbetarna med största sannolikhet att först vända sig till dig för information och stöd. När du är ny som ledare kan detta kännas obekvämt och främmande. Med en utbildning i att leda andra i ryggen vet du vilket verktyg du ska plocka fram i denna situation. Du känner till hur du ska bete dig i samband med förändringar och du har kunskap om hur omställningar påverkar människor i en organisation. På detta sätt upplevs du som en trygg ledare som vet vad du talar om, vilket i sin tur lugnar dina medarbetare.

Utbildning för ledare förbereder dig för rollen som ledare

Tro inte att omgivningen ska ta hänsyn till att du är ny som ledare när oro och disharmoni sprider sig i samband med förändringar. Var och en har fullt upp med att se om sitt eget hus och medarbetarna kommer att ställa krav på dig, så det är av stor vikt att du är förberedd på att axla ditt ansvar. Under din utbildning lär du dig att kommunicera så att andra förstår, du lär dig att informera på ett bra sätt och att lyssna på andra. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Att behärska konsten att lyssna uppmärksamt är väldigt värdefullt och kommer att höja din status som ledare.

Så här säger våra kursdeltagare: