Utbildning för ny ledare

Utbildning för nya ledare

En utbildning för nya ledare tar upp de olika situationer som du kan hamna i när du är ny i ledarrollen. Utbildningen kan innehålla verktyg för att leda, tankesätt kring delegering, hur du ger feedback mm.

Att välja utbildning när du är ny som ledare

Det kan vara svårt att välja rätt ledarskapsutbildning när du är ny som ledare. Ett vanligt sätt att bli en ledare är att gå från en specialistfunktion till en ledande befattning inom gruppen. När du på detta sätt bli ny som ledare, utan att ha tidigare erfarenhet av ledarskap, är det lätt att du känner dig vilsen och bortkommen. Det du behöver är en utbildning i ledarskap, som tar dig förbi de där första hindren och svårigheterna i din nya roll. För även om det kan verka lätt att få bestämma och styra över andra så är det svårare än det ser ut. Kanske har du drömt om att få bli den som ger order, men har du tänkt igenom vad det innebär?

Kunskaper om att leda ett team

Det är alltid lätt att leda självständiga och motiverade medarbetare. För dig som är ny som teamledare för en sådan grupp individer blir nog övergången till din nya roll relativt enkel. En utbildning i att leda andra för dig som är i en sådan situation är ändå att rekommendera.

Utbildning i arbetsledning

Du kan till exempel gå vår arbetsledarutbildning. Den är perfekt för nya teamledare och arbetsledare. Detta beroende på att saker och ting sällan förblir enkla och okomplicerade. Någon av dina medarbetare kanske råkar ut för något som sänker hans eller hennes motivationsnivå eller ledningen kanske vill genomföra en större omorganisation på din avdelning. Vet du hur ska agera i ett sådant läge? Är du förberedd på hur du ska tackla reaktionerna från dina gruppmedlemmar?

Lär dig om att ta ett nytt ansvar

Även om du inte är chef och ytterst ansvarig för personal, anställningsvillkor och verksamhetsinriktning kommer du att få många frågor. Medarbetarna kommer med största sannolikhet att först vända sig till dig för information och stöd. När du är ny som ledare kan detta kännas obekvämt och främmande. Med en utbildning i att leda andra i ryggen, till exempel Att leda utan att vara chef, vet du vilket verktyg du ska plocka fram i denna situation.

Att leda utan chefsmandat

Efter utbildningen känner du till hur du ska bete dig i samband med förändringar. Du har fått kunskap om hur omställningar påverkar människor i en organisation. På detta sätt upplevs du som en trygg ledare som vet vad du talar om, vilket i sin tur lugnar dina medarbetare. Du som vill leda utan att vara chef har  därför stor nytta av grundläggande kunskaper i att leda. Ett bra sätt att skaffa dessa kunskaper är att gå en utbildning där du lär dig att leda utan chefsmandat.

Ledare men inte chef har en speciell sits

När du söker efter en utbildning för icke chefer, så börja gärna med en grundutbildning i ledarskap. Gå sedan vidare till en kurs som ger dig spetskunskaper inom ledarskapsområdet. En utbildning är bra att boka in tidigt, så att du får verktygen som underlättar när du är ny. Rätt kunskaper utvecklar dina egenskaper som ledare och gör att du blir starkare i rollen. Genom att gå en utbildning för ledare lär du dig ledarskapet från grunden och kan lättare påbörja utvecklingen av din roll.

Förbered dig för rollen som ledare

Tro inte att omgivningen ska ta hänsyn till att du är ny som ledare när oro och disharmoni sprider sig i samband med förändringar. Var och en har fullt upp med att se om sitt eget hus och medarbetarna kommer att ställa krav på dig, så det är av stor vikt att du är förberedd på att axla ditt ansvar. Under din utbildning lär du dig att kommunicera så att andra förstår, du lär dig att informera på ett bra sätt och att lyssna på andra. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Att behärska konsten att lyssna uppmärksamt är väldigt värdefullt och kommer att höja din status som ledare.

Utbildning i ledarskap hjälper dig navigera

För nya ledare kan utmaningarna vara många. Inte bara ska du vara den perfekta människokännaren, du ska även navigera dig fram i den ledarskapskultur du verkar i. Vad du får för förutsättningar att göra ett bra arbete är upp till din arbetsgivare, men det finns saker du kan göra själv. Till exempel se till att gå en utbildning för nya ledare. Ofta brukar utbildaren anpassa den till det som du behöver tänka på som ny ledare på ett nytt jobb. I början är det till exempel viktigt att lära känna ditt team för att kunna leda på rätt sätt.

Facit i att leda

Det finns inget facit för att lära sig leda andra människor. Många har en viss naturlig förmåga att leda. De hamnar ofta i situationer  där de behöver leda, oavsett vad de engagerar sig i. Andra har det inte lika enkelt, vilket inte behöver vara en nackdel. Alla ledare måste utbilda sig för att hålla sig relevanta. Utvecklingen av ledarskapet bli anpassat efter hur förändringarna i världen. Det är bara att tänka tillbaka på det senaste åren. Då är det enkelt att förstå att dagens ledare måste vara flexibel och inte rädd för att lära sig nytt. Utmaningarna är nya, vilket inte minst gäller det tekniska landskapet.

Utbildade nya ledare får försprång

Att vara ny som ledare idag är inte detsamma som för några år sedan. Utbildningarna för nya ledare ser numera annorlunda ut, jämfört med tidigare. Under en ledarskapsutbildning för nya ledare får du tillfälle att skapa kontakt med andra ledare för att diskutera olika utmaningar. Kunskaperna du samlar på dig ger dig ett försprång i och med att du får vetskap om hur dagens ledarskap är uppbyggt.

Ledarroll med brett ansvar

Ledarskap handlar om att lära sig nytt och förstå hur människor fungerar i grupp. På en utbildning för nya ledare får du ofta lära dig hur svåra samtal med medarbetare går till, hur du  hanterar konflikter och leder en grupp. Att leda på distans innebär ytterligare en dimension till detta ibland svåra arbete.

Utveckla din skicklighet i att leda

Att vara ledare är ett stort ansvar. Det viktiga är att du förstår ditt uppdrag och har relevanta kunskaper. Det är viktigt att utbilda sig och bygga ett kunskapsförråd inom ledarskapsområdet. I och med nya lärdomar ökar ditt självförtroende i det du gör. Då blir det enklare för dig att genomföra de förändringar du vill göra. Det blir också lättare att både leda medarbetarna och att lyfta problem uppåt i organisationen. Det krävs kunskaper och mod för att göra det och ju mer vetskap du har som ledare desto bättre. För varje situation du hanterar som ledare kommer du att stärka ditt ledarskap. Det är ok att inte veta allt, bara du ser till att lära av misstagen. Reflektion är en viktig egenskap. 

Handledning för nya ledare

När du går en kurs i ledarskap får du handledning i hur det är att vara ledare. Ett av de vanligaste råden från våra utbildare är att det är viktigt med reflektion. Du behöver ta dig tid att reflektera över olika situationer och vad du behöver för att gå vidare och lösa utmaningarna. Om du har en grundläggande utbildning i vad ledarskap handlar om blir du tryggare som ledare och kan unna dig att reflektera mer. Tiden det tar är väl investerad och kommer  att leda till vidare utveckling i din resa som ledare. På en utbildning för nya ledare får man ofta utvärdera själva utbildningen efteråt. Det är något du även borde göra som ledare för att hela tiden utvecklas och fortsätta leverera.   

Utbildning i ledarskap ger dig fördelar

Att förmågan att kommunicera är viktig för den nya ledaren är nog ganska självklart. Även om du redan är duktig inom detta område, kan du alltid bli bättre. En utbildning i ledarskap ger dig fördelar inom kommunikation och information. Du får god möjlighet till att öva och lyssna till både utbildaren och övriga deltagare. Din kunskap om hur människor fungerar, lyssnar och tar till sig av information går att vidareutveckla. Du kommer snabbt att märka fördelarna med att ha utbildat dig

Ledarskapsprocessen börjar med kunskaper

Processen för att bli en ledare börjar med kunskaper och utbildning. Då har du chansen att bli en mer öppen och flexibel ledare. Utbildningen börjar ofta med självkännedom, något som nästan alla ibland kan behöva hjälp med. Du kan få ett bra stöd för att utveckla ditt eget ledarskap genom en väl sammansatt utbildning. Du får direkt hjälp av utbildningsledaren. På hemmaplan kan du vända dig till en personlig coach eller mentor för komma ännu längre i din utveckling.

Lär dig förbättra produktiviteten

Modernt ledarskap utövas i första hand inte på det egna kontoret utan ute bland medarbetarna. Samspelet inom personalgruppen är en grundläggande faktor, när det gäller att förbättra arbetsmiljön och indirekt även produktiviteten. Just samverkan inom grupper är en viktig punkt under en utbildning i ledarskap. Om alla inom gruppen är på väg mot samma håll blir det betydande bonuseffekter på alla plan. Kanske behöver ni ompröva formerna för dialog och samverkan. På vissa arbetsplatser består dessa i stort sett enbart av veckomöten. Möten som kanske har blivit slentrianmässiga med ett fåtal aktiva. Övriga deltagare sitter mest sitter och väntar på att tiden ska gå eller tittar på sina mobiler. Här är det läge för innovativa förslag, och kanske är det en bra början att sammankalla ett möte just för att diskutera formerna för personalmötena.

Hög kunskapsnivå ger starka ledare

Välutbildade ledare är bland det viktigaste en organisation kan satsa på. Med rätt kunskapsnivå utvecklas starka och självständiga ledare. Våra utbildningar kan anpassas till ditt företags behov eller också kan du gå en öppen utbildning. Vilket du än väljer kommer du att lära dig vad hållbart ledarskap betyder och lära dig de bästa metoderna för att leda eller vara chef. Och det är det som är din uppgift; att vara chef och leda ditt team till framgång.

Få nya infallsvinklar på ledarskapet

En utbildning är ett nästan ett måste för att du ska få resten av teamet att fungera och ge resultat. Och du som ledare är den som är ytterst ansvarig för resultatet. När du går en utbildning som sätter ledarskapet i fokus får du många nya infallsvinklar på att leda. Du lär dig om gruppdynamik och teamutveckling, vilket är mycket viktiga kunskaper. Det är ju du som för ditt team framåt mot nya mål, inspirerar dem och ser till att de trivs med sina arbetsuppgifter. Med träning och utbildning lär du dig allt du behöver för en bra start i ledarrollen. Utveckling för ledaren startar med lärande och fortsätter med framgång.

Bli en hållbar ledare

För att du ska orka leda under många år behöver du ha en grundplatta i ledarskap. En ledarutbildning utvecklar ledarskapet och ser till att du tar ett steg mot ett hållbart ledarskap. Om du leder utan att vara chef kommer du att få kunskaper om ett antal metoder om ledarskap som fungerar i en informell roll. Det är något du måste känna till för att då verksamheten att fungera. Utbildningens innehåll tar bland annat upp hur det är att gå från gruppmedlem till att bestämma över gruppen. En situation du måste lära dig att behärska när du blir ledare för gruppen du tillhört.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utbildning för den nya ledaren basen för ett modernt ledarskap

Att gå en utbildning utgör grunden för det moderna och flexibla ledarskapet av idag. Det är viktigt att hela tiden vända blicken utåt. Oavsett på vilken position du själv sitter finns det möjligheter att rikta uppmärksamheten mot viktiga frågor. Det kan exempelvis vara kommande förändringar när det gäller företagets position och marknader.

Efter att du gått en utbildning i ledarskap är du ofta full av konstruktiva förslag och idéer. Att visa att du är intresserad av framtidsfrågor och utvecklingstrender är ett bra sätt att visa framfötterna. Det fungerar även som inspiration för dina kolleger när det gäller att utöva ett modernt ledarskap.