Utbildning för nya projektledare

Ska du börja leda ett projekt? Då är en utbildning på sin plats så att du får grepp om projektet och säkerställer dess genomförande.

Utbildning för projektledare

Projektledaren har dubbelt ansvar

Att bli projektledare innebär att du axlar en speciell typ av ansvar och att du behöver vissa kunskaper. Du behöver dels få kunskap om själva projekthanteringen, dels hur du leder medlemmarna i projektet. Du får ett dubbelt ansvar, kan man säga. Ofta blir man projektledare för att man vet mycket om området eller ämnet som projektet handlar om. Denna kunskap är viktig, men den behöver kompletteras med utbildning i praktisk projekthantering och ledarskap.

När du är ny i rollen ger dig vår projektledarutbildning en mycket bra start som projektledare. Den är grundläggande och passar för de flesta typer av projekt och branscher.

Lär dig rollen som projektledare innebär

I rollen som projektledare handlar det mycket om att samordna det operativa arbetet och på ett organiserat sätt leda de övriga projektmedlemmarna. En utbildning för nya projektledare kan vara allt från övergripande till specifik för en viss typ av projekt. Vår utbildning är mer övergripande, så att den ska passa som basutbildning för de flesta typer av projekt.

Utbildning i projektledning lär dig planera projektet

Redan från första arbetade timmen i projektform gäller det att ha en hållbar projektplan för att se till att samtliga medlemmar i projektgruppen drar åt samma håll. En projektplan ska inte bara innehålla vad varje person ska göra utan också när det ska göras. Vår utbildning ger dig praktiska kunskaper om hur du som ansvarig gör en plan på bästa sätt.

Lär dig parera oväntade situationer

Att arbeta i projektform innebär att du behöver vara flexibel. Du behöver lära dig att hantera plötsliga händelser och att parera oväntade situationer. Med en utbildning i bagaget är du betydligt bättre förberedd, än om du kastas direkt i hetluften. En utbildning för projektledare lär dig hur du gör en plan och vad du ska göra när olika händelser påverkar planen. Du vet vilka du måste informera och hur du ska göra det.

Få alla att jobba mot projektmålet

Med rätt kunskaper i projektledning ökar du din förmåga att på ett bra sätt få en grupp att arbeta mot samma mål. Genom en duktig ledare kommer projektets medlemmar att känna engagemang. En gemensam grupp är starkare än en enskild individ. I teorin kan det låta väldigt enkelt att sätta ihop en grupp och styra mot ett gemensamt mål, men det är inte lika enkelt i praktiken. Du som projektledare behöver utveckla dina färdigheter så att du kan driva gruppen på ett både motiverande och effektivt sätt.

Innehåll i en utbildning för projektledare

En utbildning för projektledare är precis det; en utbildning av en person som ska agera ledare för ett projekt. På pappret är det enkelt men i verkligheten är det en utmaning. Som ledare är det viktigt att kunna få gruppmedlemmarna att se resultatet framför sig, men också analysera risker och möjligheter. Under vår utbildning för nya projektledare tränar du upp din förmåga att leda ditt projektteam.

När projektet är avslutat för de vanliga gruppmedlemmarna ska ofta hela projektet analyseras och värderas av projektledaren. Vad gjorde vi bra och vad kan vi göra bättre nästa gång? Kunskapsåterföring är också en del av vår utbildning för dig som projektledare.

Så här säger våra kursdeltagare: