Entreprenadjuridik

Kurs i entreprenadjuridik som ger trygga entreprenader och förhindrar kostsamma misstag. Du får juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller för entreprenadverksamhet.

Kurs i entreprenadjuridik

Kurs i entreprenadjuridik som lär dig det juridiska regelverket

Det är mycket viktigt att känna till lagar och regler som gäller för entreprenader, för att undvika både problem och onödiga kostnader.

Denna grundkurs i entreprenadjuridik ger dig en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09.

Kursen i entreprenadjuridik lär dig vilka juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet och ger dig kunskap om både skyldigheter, rättigheter och risker.

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs (max 4-6 deltagare)
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)

Kurs i entreprenadjuridik - innehåll

 • Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Genomgång av entreprenadformer
 • Upphandling och organisation
 • Samordningsansvaret
 • Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna
 • Allmänt om avtalets förutsättningar - ansvar för lämnade uppgifter
 • Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående - tidplan, möten mm
 • Allmänt om skriftlighetskravet
 • Ändrings-, Tilläggs-, Avgående arbeten (ÄTA)
 • Utförandet - kravet på fackmässighet
 • Hinder och men, rätt till tidsförlängning
 • Ansvar för fel och avhjälpandeskyldighet
 • Garantiansvar - ansvarstid, garantitid
 • Ekonomiska frågor - betalning, säkerhet, preskription
 • Att framställa skadeståndsanspråk
 • Skyldighet att ha försäkringar
 • Besiktningar
 • Allmänt om hävning av entreprenadavtal, entreprenadtvister
 • Allmänt om underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör och AB-U-07 och ABT-U 07
 • Allmänt om ABK 09

Kurs i entreprenadjuridik som ger dig en helhetsbild

Kursens ger dig en grundläggande bild av de juridiska regler som gäller i samband med en entreprenad - från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Du lär dig bl a om:

 • AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABK 09
 • Allmänna skyldigheter - skriftlighetskrav mm
 • ÄTA-arbeten - vad gäller?
 • Ansvar - under och efter entreprenadtiden
 • Ekonomi - slutavräkning och betalning
 • Skadeståndsanspråk, försäkringar mm

Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader.

Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Du kan t ex vara:
• byggherre
• fastighetsägare
• förvaltare
• entreprenör
• underentreprenör
• konsult
• projektledare
• ombud

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra presentation, upplägg, genomförande.
Tyckte det var en kanonbra kurs. Otroligt lärorik, samt att föreläsaren var väldigt mån om att förklara och svara på ens frågor. Detta var nog inte min sista kurs här hos er!
Bra att man fick en fördjupning av innebörden bakom texterna i AB 04 och ABT 06.

Deltagaravgift och tider

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 8.280 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.30 Dag 2 kl 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 27 - 28 apr 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distanskurs
 • 27 - 28 apr 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)