Entreprenadjuridik

Kurs i entreprenadjuridik som ger trygga entreprenader och förhindrar kostsamma misstag. Du får juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller för entreprenadverksamhet.

Kurs i entreprenadjuridik

Kurs i entreprenadjuridik som lär dig det juridiska regelverket

Vår kurs i entreprenadjuridik lär dig vilka lagar och regler som gäller för entreprenader, vilket är viktig kunskap att ha för att undvika både problem och onödiga kostnader.

Denna grundkurs i entreprenadjuridik ger dig en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09.

Kurs i entreprenadjuridik som ger dig praktiska kunskaper

Vår kurs i entreprenadjuridik ger dig praktiska kunskaper om hur standardavtalen kopplas till utförandeentreprenader och totalentreprenader. Du lär dig vilka juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet och får insikter om både skyldigheter, rättigheter och risker.

Kort sagt får du kunskaper som säkerställer att era entreprenader genomförs på ett både professionellt och lönsamt sätt.

Kurs i entreprenadjuridik - innehåll

 • Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Genomgång av entreprenadformer
 • Upphandling och organisation
 • Samordningsansvaret
 • Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna
 • Allmänt om avtalets förutsättningar - ansvar för lämnade uppgifter
 • Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående - tidplan, möten mm
 • Allmänt om skriftlighetskravet
 • Ändrings-, Tilläggs-, Avgående arbeten (ÄTA)
 • Utförandet - kravet på fackmässighet
 • Hinder och men, rätt till tidsförlängning
 • Ansvar för fel och avhjälpandeskyldighet
 • Garantiansvar - ansvarstid, garantitid
 • Ekonomiska frågor - betalning, säkerhet, preskription
 • Att framställa skadeståndsanspråk
 • Skyldighet att ha försäkringar
 • Besiktningar
 • Allmänt om hävning av entreprenadavtal, entreprenadtvister
 • Allmänt om underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör och AB-U-07 och ABT-U 07
 • Allmänt om ABK 09

Välkommen till en gedigen kurs i entreprenadjudik som ger dig goda juridiska kunskaper om hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 används i praktiken.

Kursen ger dig bl a svar på vad olika entreprenadformer innebär, om man kan neka att utföra tilläggsarbeten, i vilka lägen garantitiden kan förlängas och vad som händer om entreprenaden inte godkänns mm.

Kurs i entreprenadjuridik som ger dig en helhetsbild

Kursens ger dig en grundläggande bild av de juridiska regler som gäller i samband med en entreprenad - från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Du lär dig bl a om:

 • AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABK 09
 • Allmänna skyldigheter - skriftlighetskrav mm
 • ÄTA-arbeten - vad gäller?
 • Ansvar - under och efter entreprenadtiden
 • Ekonomi - slutavräkning och betalning
 • Skadeståndsanspråk, försäkringar mm

Välkommen till vår kurs i entreprenadjuridik och få praktisk kunskap som ger trygga entreprenader!

Kurs i entreprenadjuridik för utförare och beställare

Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader.

Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Du kan t ex vara:
• byggherre
• fastighetsägare
• förvaltare
• entreprenör
• underentreprenör
• konsult
• projektledare
• ombud

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra presentation, upplägg, genomförande.
Tyckte det var en kanonbra kurs. Otroligt lärorik, samt att föreläsaren var väldigt mån om att förklara och svara på ens frågor. Detta var nog inte min sista kurs här hos er!
Bra att man fick en fördjupning av innebörden bakom texterna i AB 04 och ABT 06.

Deltagaravgift och tider - kurs i entreprenadjuridik

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.30 Dag 2 kl 09.00-16.00

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 9 - 10 nov 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distanskurs
 • 9 - 10 nov 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)