Administratörsdagarna

En mötesplats för dig som är administratör inom stat, kommuner och regioner. Här får du utvecklande innehåll och möter inspirerande föreläsare.

Administratörsdagarna

Varmt välkommen höstens Administratörsdagar den 23-24 nov!

I november ser vi fram emot att ses i Stockholm för höstens Administratörsdagar. Vi inleder dagarna med en föreläsning om hur du tar aktiv kontroll över din arbetstid, så att du hinner med utan att bränna ut dig. Därefter följer vi upp med föreläsning som ger många smarta verktyg i Microsoft 365, så att du lär dig att få god struktur i t ex mejl mm.

Första dagen avslutas med en viktig föreläsning om Artificiell intelligens i offentlig verksamhet. Hur kan vi använda fördelarna med AI, utan att göra avkall på rättsliga grundprinciper? Vilka risker finns?

Dag 2 startar med en förmiddag om lagar och regler i offentlig sektor och ger viktiga uppdateringar. Vi avslutar med en inspirerande föreläsning om hur vi tillsammans kan forma en bra arbetsplats, där vi både trivs och utvecklas.

Hoppas vi ses på Administratörsdagarna i november!

Ta kontroll över din tid - metoder för att strukturera upp dagen

 • Hjärnan – hur använder du din arbetsvecka?
 • När fungerar din hjärna som bäst?
 • Beslutsfattande – workshop kring hjärnkraft, förhalningsbeteende och hur du frigör energi
 • Prioriteringsmodell – vad tillför värde?
 • Tidsinvestering – Hur får du tiden att räcka till?
 • Planeringsverktyg som avlastar hjärnan
 • Tids- och energitjuvar
 • Hur kan du använda det du lärt dig idag i din arbetsvardag?

Lär dig använda de smarta hjälpmedlen i Microsoft 365

 • Överblick över Microsoft 365
 • OneDrive för filhantering, synkronisering mm
 • OneNote
 • Lägg mindre tid på att hantera din inbox
 • Smarta sätt att jobba med uppgiftslistor
 • Organisera arbetsuppgifter
 • Tips och trix i Word

AI inom offentlig sektor - nyttja fördelarna utan att tumma på rättsliga grundprinciper

 • Vad är AI? Hur fungerar olika typer av AI?
 • Hur används AI redan idag för att underlätta administration och för att förbättra service? Vilken potential finns?
 • Risker förknippade med AI - vad kan gå fel?
 • Vilka rättsregler gäller när man vill använda AI?
 • Ny lagstiftning på gång inom EU
 • Det praktiska arbetet med ett AI-projekt - vad bör man tänka på?
 • Checklista

Lagar och regler i den offentliga - allmänna handlingar, förvaltningslag mm

 • Vad innebär offentlighetsprincipen?
 • Har jag rätt att uttala mig för media?
 • Vad är en allmän handling?
 • Hur kan offentlighetsprincipen begränsas?
 • Vad innebär sekretess?
 • Vilka handlingar kan du lämna ut och till vem?
 • Har utomstående rätt att läsa min mejl? Är mina filer på datorn offentliga?
 • Har alla som arbetar på en myndighet rätt att ta del myndighetens handlingar?
 • Grunderna för god förvaltning
 • Vad innebär myndigheternas serviceskyldighet?
 • Vilka allmänna krav finns på handläggning av ärenden?
 • Vad innebär det att vara jävig?

Så formar vi en bra arbetsplats

Vi står ofta inför utmaningar och förändringar i arbetslivet. Vi kan känna oss stressade, otillräckliga och uppgivna emellanåt. För att hantera ökade krav måste vi arbeta tillsammans och systematiskt. Hur gör vi för att engagera, utmana och förbättra?

 • Medborgaren, uppdraget och jag – en resa i välfärdens tjänst
 • Utveckla medarbetarskap och teamarbete
 • Om konsten att arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Kommunikation som når fram och feedback som förbättrar
 • Att arbeta i ständig förändring och samtidigt må bra – Förändringens fyra rum

Bestäm över din tid och få bättre struktur i arbetsvardagen

• Lär dig en effektiv prioriteringsmodell
• Få tillgång till planeringsverktyg som avlastar hjärnan

Så använder du de fiffiga verktygen i Microsoft 365

• Lägg mindre tid på att hantera din inbox
• Smarta sätt att jobba med uppgiftslistor mm

Artificiell intelligens och dess användning inom det offentliga

• Hur använda fördelarna utan att tumma på rättsliga grundprinciper?
• Risker förknippade med AI - vad kan gå fel?

Uppdatering av viktiga lagar och regler i offentlig verksamhet

• Vilka handlingar kan du lämna ut till allmänhet resp myndigheter?
• Hur påverkar förvaltningslagen handläggningen av ärenden? Mm

Att skapa en god arbetsplats - så kan du engagera, utmana och förbättra

• Medborgaren, uppdraget och jag – en resa i välfärdens tjänst
• Att arbeta i ständig förändring och samtidigt må bra

Utbildningen vänder sig till dig som är administratör, handläggare,
sekreterare, assistent m fl inom offentlig sektor.

Så här säger våra kursdeltagare:

Supernyttig utbildning med många ämnen av olika tyngd. En bra balans mellan vad vi måste förhållas oss till och vad vi borde göra för oss själva. Föreläsarna hade många bra, konkreta tips jag absolut kommer ha användning för dagligen i mitt arbete.
Den var rakt igenom toppen, fantastiska föreläsningar. Bra hålltider genom båda dagarna. Alla föreläsare var toppen. Både intressanta och lärorika. Viktigt att få en boost, det var ju saker man fått till sig tidigare men påminnelser är kanon.
Bra och givande. Gav bra verktyg som man har användning för både i arbete och privat. Mycket bra föreläsare med intressanta ämnen.

Deltagaravgift och tider

5.980 kr exkl moms. Lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 9.30-16.30 | Dag 2: 9.00-15.00

Utbildningen går endast fysiskt, ej på distans.

Om du har några frågor, mejla till ann-marie.johansson@hjartum.se

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 23 - 24 nov 2023
  Piperska Muren, Scheelegatan 14, centrala Stockholm