Kundservice i världsklass - steg 2

Lär dig att ge service och bemötande på en helt ny nivå

Utbildning i kundservice

Proaktiv kundvård - se behoven före kunden

Utbildningen skruvar upp servicenivån på max och lär dig om säljande kundanpassning och proaktiv kundvård, om nästa nivås samtalsstyrning och hur kundresan identifieras. Du får insikter om hur du kan förstå kundens behov - före kunden själv förstår det. Du lär dig hur du kan använda dessa insikter för att möta kunden på ett helt nytt serviceplan. 

Framtidens service och bemötande

Utbildningen ger dig viktiga kunskaper hur kundservicen kommer att se ut i framtiden. Bland annat belyser vi hur automation och robotar kommer att påverka din yrkesroll. Är du redo för nya tidens service? Här får du en inblick i hur du behöver förbereda dig för att kunna möta nya krav och ny teknik. 

Vikten av merförsäljning

Många tycker det är jobbigt att försöka sälja mer än det direkta behovet till kunderna. Men med rätt metoder och kunskaper kan du få merförsäljningen att bli en naturlig del av bemötandet. Här lär du dig att sälja mer på rätt sätt, vilket gör merförsäljningen till något positivt för kunden. Dessutom ökar era intäkter.

SÄLJANDE KUNDANPASSNING

 • Kundvård och merförsäljning – två sidor av samma mynt
 • Vilka är våra framgångsfaktorer och hur utvecklar vi dem?
 • Hur kan vi öka vår merförsäljning?

SAMTALSSTYRNING - NÄSTA NIVÅ

 • Nya frågetekniker
 • Att hantera kundens invändningar på bästa sätt
 • Så hjälper du kunden till beslut utan att vara pushig

ATT SE MER ÄN VAD KUNDEN TROR SIG BEHÖVA

 • Förstå och använd signalerna från kunden
 • Att ha mer insikter om kundens behov än kunden - ligg steget före
 • Hur ert erbjudande bidrar till att uppfylla kundens nuvarande och kommande behov

FÖRSTÅ KUNDRESAN I ORGANISATIONEN

 • Indentifiera var i organisationen kunderna kommer i kontakt med er
 • Att förstå och tydliggöra kundens upplevelse

KUNDSERVICEROLLEN IDAG OCH I FRAMTIDEN

 • Stå rustad inför framtidens krav på kundservice
 • Med mer automationer och robotar ökar kraven på dig i varje möte - är du redo?

SKAPA GENUINT POSITIVA KUNDMÖTEN

 • Så vårdar du dina kundrelationer
 • Hur du kan få kunden se fram emot att få höra vad ni kan erbjuda

BÄST KUNDBEMÖTANDE I OLIKA SITUATIONER

 • Att förstå olika kunders behov och möta dem på olika sätt i varje enskilt samtal
 • Bemötande när kunden vill ha hjälp
 • Bemötande när kunden vill köpa
 • Att bemöta reklamationer
 • Att informera

UPPRÄTTA EN PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN

 • Nuläge och önskeläge
 • Insikter om vad framtiden kräver
 • Kompletteringar som behövs
 • Få hjälp med din plan - lägg grunden för din framtida utveckling

Nya sätt att se på och arbeta med service

Målet med utbildningen är att ge dig nya infallsvinklar på kundservice och bemötande. Du lär dig hur du kan vrida upp servicevolymen rejält, genom att förstå kundens behov på djupet. Målet är även att ge en inblick i hur servicerollen kan komma att se ut i framtiden och hur tekniken kommer att påverka yrket.

Du lär dig bl a:

 • kundanpassning som säljer
 • nästa nivå av samtalsstyrning
 • att uppfatta och agera på signaler från kunden om olika behov
 • få insikter om kundresan i organisationen
 • framtidens serviceroll - vilka är kraven och förväntningarna?
 • upprätta din egen utvecklingsplan

En plan för utveckling

För att du ska kunna skapa verklig utveckling av kundservicen är det viktigt att du är medveten om dina kompetenser och vad som kommer att krävas framöver. Under utbildningen får du därför hjälp med att påbörja din egen utvecklingsplan, så att du är redo inför framtidens utmaningar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått vår kurs Kundservice i världsklass eller kursen Besvärliga kunder.

Den passar också för dig som inte gått någon av dessa utbildningar, men som har arbetat en längre tid med service och kundbemötande och som vill utvecklas vidare i din yrkesroll.

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgift och tider

6.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.30

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 1 dec 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare