Vad innebär det att leda på distans?

Att leda på distans är det nya normala för många ledare - vad ska du tänka på?

Få kunskaper som lär dig att leda på distans

Att leda på distans kan behöva utbildning

Dagens ledarskapsutbildning får gärna innehålla ett avsnitt om att leda på distans. Ledaren av idag måste lära sig att vara något av en kameleont och ha kunskaper om både ledarskap öga mot öga och på distans. Extra svårt blir det när vissa alltid jobbar hemifrån, några blandar och andra arbetar bara på arbetsplatsen. Samma information ska förmedlas till alla och helst samtidigt så att ingen känner sig utanför.

Skaffa kunskaper om att leda genom en dataskärm

Ditt mål som ledare är att skapa skapa teamkänsla, engagemang och motivation till alla, även de som du mest ser genom en skärm. Det krävs ofta utbildning för att lära sig leda när den vardagliga, mellanmänskliga kontakten sker via en dataskärm.

Lär dig skapa en känsla av normalitet

Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur du kan organisera både ditt eget och distansmedarbetarnas arbete på ett effektivt sätt. Planering krävs för att få arbete på distans att fungera i praktiken. Din utmaning ligger i att få distansarbetet att uppfattas som ett normalt arbetssätt. Detta kan vara enkelt när medarbetaren uppskattar att jobba hemifrån, men det är svårare när det inte upplevs positivt.

Hitta balansen med nya färdigheter

Att gå en distansutbildning för ledare som tar upp just  distansledarskapet, kan vara en god hjälp för ledaren att snabbt öva upp nya färdigheter. Du får bland annat kunskaper om skillnaden mellan distansledarskap och ledarskap öga mot öga. Syftet med ledarskapet är detsamma, men verktygen för att leda skiljer sig åt. Ibland kan de rent tekniska delarna utgöra ett hinder för ledarskapet. Det är viktigt att du lär dig distanstekniken ordentligt, så att inga onödiga missförstånd uppstår. 

Lär dig förmedla syftet med distansarbete

Det kan låta enkelt att få personalen att förstå varför ni ska arbeta på distans. Det handlar om smittorisker och spridning av virus, det förstår de flesta. Men när det drar ut på tiden kan behovet av personliga kontakter börja ta överhand och syftet bleknar. Som ledare gäller det att hålla liv i frågan varför vi fortsätter med distansarbetet. En utbildning kan ge dig redskap för hur du säkerställer att alla tolkar distansarbete som ett normal sätt att arbeta. Genom nya lärdomar kan du enklare förmedela syftet med att ni just nu jobbar mycket på distans. Du lär dig hur du fångar upp olika individers behov och att tolka signalerna du får.

Få kunskapsträning i att leda på distans

Genom utbildning som tar upp olika aspekter av ledarskap på distans tränar du upp dina kunskaper att fånga upp individernas behov på distans. Du lär dig metoder för att se enskilda medarbetares behov och att hantera olika personligheter. Alla reagerar inte på samma sätt på distansarbete och olika personer uttrycker sig på olika sätt.

Kunskap om feedback på distans

En utbildning ger dig kunskaper om hur du fångar upp och tolkar olika individer. Du lär dig att ge bekräftelse och konstruktiv feedback på ett bra sätt på distans. Du ökar din förståelse för hur du kan lyfta en medarbetare genom rätt feedback. 

Lär dig hantera svårigheterna på distans

Hinder och svårigheter uppstår både på distans och i verkliga livet. I båda fallen behöver du kunskaper om hur du hanterar dem. En utbildning tar upp hur du skapar en dialog med medarbetarna på distans. Detta övar upp din förmåga att se medarbetarens vardagliga utmaningar och problem. På så sätt ser du till att arbetsmiljön är god, även vid distansledarskap. Du får tips om vad du kan göra för att  skapa en trivsam arbetsmiljö vid distansarbete så att alla känner sig säkra och trygga. Om du behöver, gå en kurs i arbetsrätt, för att bli trygg med personalfrågorna.

Fortbildning för distansledaren

Du som leder på distans har ofta behov av fortbildning för att få verksamheten att flyta på ett tillfredsställande sätt. Till exempel behöver du kunskaper om hur du samordnar resurser vid distansarbete. Hur ska du som ledare säkerställa att alla i teamet levererar på acceptabla nivåer i rätt tid? Med fräscha kunskaper och bra metoder kan du få ”flow” i processerna och se till att uppgifter slutförs i tid.

Lär dig att coacha på distans

En utbildning kan även ta upp den viktiga coachningen, som även behöver göras på distans. Att vägleda och coacha genom dataskärmen kan vara en utmaning. Ibland är det svårt att tolka hur medarbetaren tar emot din vägledning och det kan även vara svårt att följa upp. Att coacha på distans bli enklare när du lärt dig vad du ska vara uppmärksam på.

Gå distansutbildning för att lära dig leda på distans

Våra live ledarskapsutbildningar som du kan delta i på distans är välstrukturerade och anpassade för att inlärningen på distans ska bli optimal. Innehållet är forskningsbaserat, ledarskapsbaserat och kommer i ett klassrumsformat. Precis som under den fysiska utbildningen guidar utbildaren dig som distansdeltagare genom engagerande övningar. Genom mindre gruppinteraktioner i virtuella breakout-rum ”träffar” du andra som deltar på distans. Du får feedback från utbildaren och kan när som helst ställa en fråga eller framföra en synpunkt.

Personlig utbildning

På detta sätt blir utbildningen personlig och feedbackintensiv och hjälper dig framåt i din professionella utveckling som ledare. Du får perspektiv på vem du är och hur du vill leda och agera, både personligen och professionellt. Utbildningen ger dig också förutsättningar för att skapa en tydlig väg i din karriär, och ger stöd för vad framtiden än kan innehålla.

Att förstå det förändrade ledarskapet

De senaste åren har mycket blivit förändrat för alla chefer och ledare. Chefer över hela världen kastades rakt in i framtiden med videomöten och hybridarbete. Att lära sig ny teknik snabbt blev avgörande för att kunna hänga med. Ingen hade väl kunnat föreställa sig vilken enorm förändring det skulle innebära. Förutom att skaffa sig kunskaper om en ledares vanliga utmaningar, kan vi nu lägga till att lära sig att leda på distans. Väldigt få chefer hade kunskap om vad detta innebar innan pandemin. Nu är det mer regel än undantag att medarbetare vill ha möjlighet att arbeta på distans. Som chef behöver du därför ordentliga kunskaper om vad det innebär att leda på distans. En arbetsgivare behöver inte tillåta distansarbete, men det verkar bli svårare och svårare att hitta de talanger man behöver rekrytera, utan att erbjuda hybridkontor.  

Onlineutbildning

Ledarskapsutbildning online har funnits länge, men inte alls i den omfattning som nu. En distansutbildning idag är inga konstigheter. Vi vet idag att det går utmärkt att utbilda sig på distans. Det här öppnar upp enorma möjligheter för människor att utbilda sig utan att behöva flytta till en större stad. Det öppnar också upp möjligheter för att arbeta på distans. Idag kan en medarbetare sitta överallt i världen och arbeta utan större problem. Att som ledare ha en förmåga att leda på distans är numera en väl behövd ledaregenskap. För att bli riktigt bra på det kan man behöva gå en utbildning.

Kompetens i att leda på distans

En utbildning ger dig kompetensen du behöver för att kunna leda på distans. Du lär dig att det är stor skillnad på att leda medarbetare på ett kontor där alla är samlade, mot att leda medarbetare utspridda på olika platser. I värsta fall har du medarbetare både på kontoret och på distans blandat. Hur får vetskap om ifall alla presterar bra och tycker om sitt arbete? Hur kontrollerar du att de levererar det de ska? Vad händer om någon mår dåligt som arbetar på distans, hur får du vetskapen?

Att leda på distans innebär svårigheter med att upptäcka hur medarbetare mår. Med rätt kunskaper och en utbildning i distansledarskap blir ledarskapet enklare. Visst, det är oftast mycket enklare att träffas i verkligheten med personen framför dig. Men om du lär dig att skapa en bra dialog och vet vilka frågor du ska ställa kommer distansledarskapet att fungera fint.

Distansutbildning för ledare

Det finns många olika utbildningar för att lära sig mer om hur man som ledare kan leda på distans. Att driva verksamhetsförbättringar och hantera verksamhetsfrågor kan vara svårt på distans. Vi behöver lära oss hur det går till att leda på avstånd. Det är mycket att tänka på och du måste vara bekväm med att hjälpa och agera framför skärmen. Det är svårare att skapa en bra relation enbart via skärmar. Under en utbildning får du många tips på saker att göra. Till exempel kan du locka tillbaka medarbetare till kontoret med frukostar och gemensamma aktiviteter. Du kan också bestämma specifika dagar då medarbetare ska vara på kontoret.  

Säkra upp med en utbildning

De flesta upplever att kreativa möten fungerar bäst på plats tillsammans med sina kollegor. Har du möjlighet att bjuda in till en gemensam träff så är det alltid att föredra när ni ska vara kreativa tillsammans. Som ledare behöver du finnas där för gruppen och dina medarbetare oavsett vart de arbetar. Det är din uppgift som ledare att se till att du har den kunskapen för att leda verksamheten framåt oavsett förutsättning. Är du minsta osäker, se till att säkra upp med en bra utbildning för att förstå hur du som ledare ska agera i en föränderlig värld. 

Så här säger våra kursdeltagare: