Vad innebär det att leda på distans?

Att leda på distans är det nya normala för många ledare - vad ska du tänka på?

Att leda på distans

Att leda på distans kan behöva utbildning

Dagens ledarskapsutbildning får gärna innehålla ett avsnitt om att leda på distans. Ledaren av idag måste lära sig att vara något av en kameleont och ha kunskaper om både ledarskap öga mot öga och på distans. Extra svårt blir det när vissa alltid jobbar hemifrån, några blandar och andra arbetar bara på arbetsplatsen. Samma information ska förmedlas till alla och helst samtidigt så att ingen känner sig utanför.

Skaffa kunskaper om att leda genom en dataskärm

Ditt mål som ledare är att skapa skapa teamkänsla, engagemang och motivation till alla, även de som du mest ser genom en skärm. Det krävs ofta utbildning för att lära sig leda när den vardagliga, mellanmänskliga kontakten sker via en dataskärm.

Lär dig skapa en känsla av normalitet

Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur du kan organisera både ditt eget och distansmedarbetarnas arbete på ett effektivt sätt. Planering krävs för att få arbete på distans att fungera i praktiken. Din utmaning ligger i att få distansarbetet att uppfattas som ett normalt arbetssätt. Detta kan vara enkelt när medarbetaren uppskattar att jobba hemifrån, men det är svårare när det inte upplevs positivt.

Hitta balansen med nya färdigheter

Att gå utbildning som tar upp distansledarskap kan vara en god hjälp för ledaren att snabbt öva upp nya färdigheter. Du får bland annat kunskaper om skillnaden mellan distansledarskap och ledarskap öga mot öga. Syftet med ledarskapet är detsamma, men verktygen för att leda skiljer sig åt. Ibland kan de rent tekniska delarna utgöra ett hinder för ledarskapet. Det är viktigt att du lär dig distanstekniken ordentligt, så att inga onödiga missförstånd uppstår. 

Lär dig förmedla syftet med distansarbete

Det kan låta enkelt att få personalen att förstå varför ni ska arbeta på distans. Det handlar om smittorisker och spridning av virus, det förstår de flesta. Men när det drar ut på tiden kan behovet av personliga kontakter börja ta överhand och syftet bleknar. Som ledare gäller det att hålla liv i frågan varför vi fortsätter med distansarbetet. En utbildning kan ge dig redskap för hur du säkerställer att alla tolkar distansarbete som ett normal sätt att arbeta. Genom nya lärdomar kan du enklare förmedela syftet med att ni just nu jobbar mycket på distans. Du lär dig hur du fångar upp olika individers behov och att tolka signalerna du får.

Få kunskapsträning i att leda på distans

Genom utbildning som tar upp olika aspekter av distansledarskap tränar du upp dina kunskaper att fånga upp individernas behov på distans. Du lär dig metoder för att se enskilda medarbetares behov och att hantera olika personligheter. Alla reagerar inte på samma sätt på distansarbete och olika personer uttrycker sig på olika sätt.

Kunskap om feedback på distans

En utbildning ger dig kunskaper om hur du fångar upp och tolkar olika individer. Du lär dig att ge bekräftelse och konstruktiv feedback på ett bra sätt på distans. Du ökar din förståelse för hur du kan lyfta en medarbetare genom rätt feedback. 

Lär dig hantera svårigheterna på distans

Hinder och svårigheter uppstår både på distans och i verkliga livet. I båda fallen behöver du kunskaper om hur du hanterar dem. En utbildning tar upp hur du skapar en dialog med medarbetarna på distans. Detta övar upp din förmåga att se medarbetarens vardagliga utmaningar och problem. På så sätt ser du till att arbetsmiljön är god, även vid distansledarskap. Du får tips om vad du kan göra för att  skapa en trivsam arbetsmiljö vid distansarbete så att alla känner sig säkra och trygga.

Fortbildning för distansledaren

Du som leder på distans har ofta behov av fortbildning för att få verksamheten att flyta på ett tillfredsställande sätt. Till exempel behöver du kunskaper om hur du samordnar resurser vid distansarbete. Hur ska du som ledare säkerställa att alla i teamet levererar på acceptabla nivåer i rätt tid? Med fräscha kunskaper och bra metoder kan du få ”flow” i processerna och se till att uppgifter slutförs i tid.

Lär dig att coacha på distans

En utbildning kan även ta upp den viktiga coachningen, som även behöver göras på distans. Att vägleda och coacha genom dataskärmen kan vara en utmaning. Ibland är det svårt att tolka hur medarbetaren tar emot din vägledning och det kan även vara svårt att följa upp. Att coacha på distans bli enklare när du lärt dig vad du ska vara uppmärksam på.

Så här säger våra kursdeltagare: