Kunskaper för projektledare

Vilka kunskaper behöver du ha för att kunna ta på dig rollen att leda ett projekt?

Utbildning i projektledning

Grundläggande utbildning för att bli projektledare

Det finns många vägar till att bli projektledare. Ett enkelt sätt är att gå vår kurs Ny som projektledare, där du lär dig grunderna i projektledning. En kurs för att bli projektledare tar upp olika projektledningsprinciper och metoder som är bra att känna till. En del blir projektledare av bara farten, efter att gradvis ha tagit mer ansvar i sina nuvarande roller. Då är det viktigt att be om att få utbilda sig, så att du kan ta på dig hela projektledningsrollen på ett tryggt sätt.

Projektledaren är även en arbetsledare

En ledare av ett projekt är även en slags arbetsledare. Skillnaden är att för en arbetsledare är själva ledarrollen det viktigaste. Men även en blivande projektledare kan behöva gå en arbetsledarutbildning, just för att verkligen lära sig att leda teamet. Dessa kunskaper har du stor nytta av när det gäller att skapa motivation och arbetsglädje i projektgruppen. En sådan utbildning lär dig hur grupper fungerar och hur du får dem att samverka på ett bra och effektivt sätt.

Ta vara på de kunskaper du redan har i projektledning

Kanske har du redan gjort hela eller delar av jobbet med att planera, budgetera, schemalägga och genomföra ett projekt. Då har du provat på några delar av projektledningen. Med en utbildning för projektledare kommer du att fylla i glappen i kunskaperna samtidigt som du tar vara på de kunskaper du redan har. Exempel på projektrelaterade situationer är att organiserade ett evenemang på jobbet, samordna en flytt eller införa ett nytt datasystem. Du tänkte nog inte på det som projektledning, men dessa erfarenheter har gett dig en försmak av färdigheter du behöver som projektledare.

Bygg upp dina kunskaper i att leda projekt

Många blivande projektledare får sin start i icke-ledande positioner i ett team. En projektledare inom IT kan till exempel arbeta i flera år som teammedlem eller som stöd till IT-teamet. När det är dags att ta klivet och bli projektledare är en utbildning nödvändig för att fullt ut kunna ta detta viktiga ansvar. Din roll har kanske gradvis blivit större i takt med att du får ökade kunskaper om till exempel branschen. Genom dina talanger i att leda får du allt fler ledningsuppgifter och utvecklar dina organisatoriska färdigheter. Glöm dock inte att en utbildning hjälper dig att sortera upp kunskaperna och ger dig fler verktyg. Du blir uppmärksam på din viktiga roll att leda projektmedlemmarna, så att de gör ett bra jobb.

Utbildning för projektledare utvecklar din ledarförmåga

Om du vill bygga upp dina projektledningskunskaper är en projektledarutbildning ett säkert kort. Under kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper som är lätta att omsätta direkt. Du utvecklar din projektledningsförmåga och vässar dina tekniska och mänskliga färdigheter i projektledning. Här är några färdigheter som du får möjlighet att utveckla under en utbildning:

  • Riskhantering
  • Budgetering
  • Agil projektledning
  • Organisation och ledning
  • Kommunikation
  • Motivation av grupper

Du kan utveckla dessa färdigheter genom att ta olika kurser som är specifika för varje ämne, men oftast är en grundläggande utbildning i projektledning tillräcklig.

Kurs för nybörjare i projektledning

Välj en nybörjarkurs för projektledare, om du är ny i rollen. Det ger dig en chans att gradvis arbeta upp dina kunskaper. Det finns ganska gott om utbildningar för nya projektledare och de är bra för att börja bygga nyckelkompetenser inom projektledning. Utbildningarna passar för dig som idag är koordinator, samordnare, biträdande projektledare eller administrativ medarbetare i ett projekt. Eller som har fått projektledarrollen på ditt bord eftersom du successivt vuxit in i rollen. En utbildning låter de sista pusselbitarna falla på plats och efter kursen är du redo att leda ditt projektteam.

Så här säger våra kursdeltagare: