Utbildningar för medarbetare - folder

Utbildningar för medarbetare ger god kompetens i organisationen

Utbildningar för medarbetare

Hämta foldern över våra utbildningar för medarbetare

Till höger kan du klicka hem en PDF som innehåller alla våra utbildningar för medarbetare. Här hittar du utbildningar i kundservice, bokslut, administration, löner, Excel med mera. Datumen gäller framför allt för hösten 2023. Till varje utbildning finns en kort beskrivning av innehållet. Om du istället vill se utbildningar i ledarskap klickar du här:  ledarskapsutbildning.

Utbildade medarbetare presterar på topp

Med färska kunskaper i bagaget kan personalen både prestera och må bättre. Vetskapen av att företaget eller organisationen investerar i sina medarbetare skapar en känsla av både nytänkande och framåtanda. Att personalen är välutbildad tjänar alla på och leder till hållbar utveckling av såväl individ som verksamhet.

Välkommen till vårt utbud av utbildningar för medarbetare!

______________________________________________________________________

Utbildning ger positiva vibbar

Det händer något positivt hos organisationer som satsar på kompetensutveckling för sina medarbetare. Det visar att man månar om sina anställda och att man dessutom vill hänga med i utvecklingen. Detta skapar bra vibrationer hos personalen och ökar sannolikheten för trivsel och goda prestationer. Detta under förutsättning att de nya lärdomarna medarbetarna fått under utbildningen också får komma till praktisk nytta. Det måste således även finnas en förändringsvilja i företaget och en öppenhet för att göra på nya sätt.

Nya lärdomar ger nya tankesätt

Varje gång vi lär oss något nytt öppnar vi upp för nya tankesätt, som i sin tur skapar förändring. Man ska självklart inte ändra för ändringens skull, men det mesta som är bra kan bli bättre. Det som är dåligt behöver så klart bytas ut mot nya arbetssätt för att åstadkomma en välbehövlig förändring.

Öppna upp för förändring

Kontentan är att vara öppen för alternativa sätt att göra saker och våga prova det man fått med sig från sin utbildning. Det kan handla om att göra om rutinerna, lägga till eller dra ifrån ett arbetsmoment, skaffa ett speciellt dataprogram eller kanske prata med en person som inte fungerar i gruppen. Efter att personalen utbildat sig har de massor med nya impulser och synsätt att dela med sig av. Använd dessa och kanalisera ut dem i organisationen.

Bra att göra en utbildningsplan

Under medarbetarsamtalet är det vanligt att den anställde och chefen arbetar med individens utbildningsplan. Det är bra att sätta tankarna kring kurser och utbildningar på pränt. Då blir det lättare att se mönstret i medarbetarens behov av kompetensutveckling. Det blir också tydligt åt vilket håll han eller hon lutar. Observera om önskemålen om utbildning faller inom samma ramar som befintliga arbetsuppgifter. I så fall ser sannolikt den anställde att det finns mycket kvar att utveckla i nuvarande arbete. Om behoven istället drar utanför ramarna finns det en risk (eller chans beroende på hur man ser det) att personen inte tycker att hen kommer längre på aktuell post.

Uppmuntra till att söka efter utbildningar

Som chef bör man uppmuntra sina medarbetare att aktivt leta efter utbildningar som man vill gå. Då visar arbetsgivaren att dörren till kompetensutveckling står öppen. Det är sedan viktigt att också godkänna olika önskemål om utbildning som kommer in. Självklart kan inte alla önskningar infrias. Det är en fråga om resurser i form av tid och pengar. Men att alltid säga nej kommer så småningom att stänga dörren till klassrummet och skapa en känsla av tomma löften. Om ni är tvungna att skjuta på utbildningsinsatser är det viktigt att förklara varför och ta upp frågan igen under bättre tider.

Utbildning för medarbetare en morot till prestation

Att få gå olika utbildningar ses ofta som en morot eller belöning för medarbetaren. Det signalerar förtroende för denne och att organisationen gärna investerar i hans eller hennes utveckling. Detta i sin tur borgar för att individen presterar ännu bättre och ökar även lojaliteten. Att kunna behålla personalen och utveckla dem lönar sig i längden. Att anställa för att ersätta upplärd personal blir kostsamt i längden. Deltagaravgiften för en utbildning för medarbetaren blir då ganska liten i sammanhanget.

Efter utbildningen

När din personal återkommer till jobbet efter att ha varit på utbildning är de uppfyllda av nya lärdomar. De har fått se saker och ting ur nya perspektiv. De har nya idéer och kunskaper som de gärna delar med sig av. Ta för vana att sätta dig tillsammans med varje person som utbildat sig och låt dem berätta om kursen. Använd den energi och motivation som kommer på köpet med de nya lärdomarna och omvandla det till praktik på arbetsplatsen. Kanske kan ni göra på nya sätt i arbetsgruppen. Spinn vidare på glöden efter utbildningen så länge som möjligt.

Så här säger våra kursdeltagare:

Hämta foldern med utbildningar för medarbetare nedan

(En PDF-fil öppnas i en ny flik.)