Utbildningar för medarbetare - folder

Utbildningar för medarbetare

Utbildningar för medarbetare ger god kompetens i organisationen

Hämta foldern över våra utbildningar för medarbetare

Till höger kan du klicka hem en PDF som innehåller alla våra utbildningar för medarbetare. Här hittar du utbildningar om AI och säkerhet, om kundservice, bokslut, administration, löner, Excel med mera. Datumen gäller hösten 2024. Till varje utbildning finns en kort beskrivning av innehållet. Om du istället vill se utbildningar i ledarskap klickar du här:  ledarskapsutbildning.

Utbildade medarbetare presterar på topp

Med färska kunskaper i bagaget kan personalen både prestera och må bättre. Vetskapen av att företaget eller organisationen investerar i sina medarbetare skapar en känsla av både nytänkande och framåtanda. Att personalen är välutbildad tjänar alla på och leder till hållbar utveckling av såväl individ som verksamhet.

Välkommen till vårt utbud av utbildningar för medarbetare!

______________________________________________________________________

Utbildning ger positiva vibbar

Det händer något positivt hos organisationer som satsar på kompetensutveckling för sina medarbetare. Det visar att man månar om sina anställda och att man dessutom vill hänga med i utvecklingen. Detta skapar bra vibrationer hos personalen och ökar sannolikheten för trivsel och goda prestationer. Detta under förutsättning att de nya lärdomarna medarbetarna fått under utbildningen också får komma till praktisk nytta. Det måste således även finnas en förändringsvilja i företaget och en öppenhet för att göra på nya sätt.

Nya lärdomar ger nya tankesätt

Varje gång vi lär oss något nytt öppnar vi upp för nya tankesätt, som i sin tur skapar förändring. Man ska självklart inte ändra för ändringens skull, men det mesta som är bra kan bli bättre. Det som är dåligt behöver så klart bytas ut mot nya arbetssätt för att åstadkomma en välbehövlig förändring.

Öppna upp för förändring

Kontentan är att vara öppen för alternativa sätt att göra saker och våga prova det man fått med sig från sin utbildning. Det kan handla om att göra om rutinerna, lägga till eller dra ifrån ett arbetsmoment, skaffa ett speciellt dataprogram eller kanske prata med en person som inte fungerar i gruppen. Efter att personalen utbildat sig har de massor med nya impulser och synsätt att dela med sig av. Använd dessa och kanalisera ut dem i organisationen.

Bra att göra en utbildningsplan

Under medarbetarsamtalet är det vanligt att den anställde och chefen arbetar med individens utbildningsplan. Det är bra att sätta tankarna kring kurser och utbildningar på pränt. Då blir det lättare att se mönstret i medarbetarens behov av kompetensutveckling. Det blir också tydligt åt vilket håll han eller hon lutar. Observera om önskemålen om utbildning faller inom samma ramar som befintliga arbetsuppgifter. I så fall ser sannolikt den anställde att det finns mycket kvar att utveckla i nuvarande arbete. Om behoven istället drar utanför ramarna finns det en risk (eller chans beroende på hur man ser det) att personen inte tycker att hen kommer längre på aktuell post.

Uppmuntra till att söka efter utbildningar

Som chef bör man uppmuntra sina medarbetare att aktivt leta efter utbildningar som man vill gå. Då visar arbetsgivaren att dörren till kompetensutveckling står öppen. Det är sedan viktigt att också godkänna olika önskemål om utbildning som kommer in. Självklart kan inte alla önskningar infrias. Det är en fråga om resurser i form av tid och pengar. Men att alltid säga nej kommer så småningom att stänga dörren till klassrummet och skapa en känsla av tomma löften. Om ni är tvungna att skjuta på utbildningsinsatser är det viktigt att förklara varför och ta upp frågan igen under bättre tider.

Utbildning för medarbetare en morot till prestation

Att få gå olika utbildningar ses ofta som en morot eller belöning för medarbetaren. Det signalerar förtroende för denne och att organisationen gärna investerar i hans eller hennes utveckling. Detta i sin tur borgar för att individen presterar ännu bättre och ökar även lojaliteten. Att kunna behålla personalen och utveckla dem lönar sig i längden. Att anställa för att ersätta upplärd personal blir kostsamt i längden. Deltagaravgiften för en utbildning för medarbetaren blir då ganska liten i sammanhanget.

Efter utbildningen

När din personal återkommer till jobbet efter att ha varit på utbildning är de uppfyllda av nya lärdomar. De har fått se saker och ting ur nya perspektiv. De har nya idéer och kunskaper som de gärna delar med sig av. Ta för vana att sätta dig tillsammans med varje person som utbildat sig och låt dem berätta om kursen. Använd den energi och motivation som kommer på köpet med de nya lärdomarna och omvandla det till praktik på arbetsplatsen. Kanske kan ni göra på nya sätt i arbetsgruppen. Spinn vidare på glöden efter utbildningen så länge som möjligt.

Många fördelar med att ha utbildade medarbetare

Att ge sina medarbetare utbildning har många fördelar, både för individen och för organisationen. Nedan visar vi på några anledningar till varför det är bra att erbjuda regelbunden utbildning. Att skaffa sig rätt kompetenser är en investering i medarbetaren, arbetsplatsen och, i förlängningen, företagets framtid.

Ökad trygghet med arbetsuppgifterna

Utbilade medarbetare blir mer motiverade och engagerade och trivs ofta bättre på jobbet. När de får utveckla sina kunskaper och slipa upp sina färdigheter ökar självkänslan. Med ökade kompetenser kommer också ökad säkerhet i arbetet. Arbetsuppgifterna blir roligare att utföra när medarbetaren känner sig kompetent.

Högre produktivitet

Utbildning kan öka produktiviteten på arbetsplatsen. När personalen har rätt kompetenser blir deras prestationer bättre. Med hjälp av uppdaterade och nya metoder för att utföra arbetet blir resultatet bättre. Kvaliteten blir bättre blir nya stratiger och modeller. Det bidrar till att medarbetaren blir bättre på att hitta lösningar och arbeta med innovativt.

Samarbetsförmågan ökar

Något som ofta blir bättre efter en utbildning är förmågan till samarbete och medarbetarskap. Nästan all utbildning innehåller något inslag av kommunikation, feedback och samarbete. Både genom nya kunskaper i att kommunicera och genom övningar kan medarbetare bli bättre på mänsklig ineraktion. Det gäller både vid samarbetet med kollegor och med chefer i organisationen. Kunskaper skapar en ny förståelse för hur vi människor fungerar i grupp. Det kan bidra till ett mer tolerant och öppet samtalsklimat i teamet.

Vidareutveckling inom organisationen

För den enskilda medarbetaren kommer utbildning och goda kompetenser att öka möjligheten till att göra karriär inom företaget. För arbetsgivaren är detta positivt, då ni kan finna nya talanger inom organisationen. Det spar både tid, pengar och ansträngning. Individen kommer att känna en större lojalitet till en arbetsplats som vågar satsa på honom eller henne. Chefen får ett kvitto på att medarbetaren är villig att utvecklas och kan anpassa sig till förändringar. Det gör att det blir enklare för chefen att våga låta medarbetaren ta ett större ansvar. 

Hitta nya samarbeten

Idag är det viktigare än någonsin att hänga med i den snabba utvecklingen. Att ha välutbildade medarbetare är en förutsättning för att företaget ska nå framgång och vara  konkurrenskraftigt. Genom att ta tillvara de nya kunskaperna som kommer med utbildning kan ni uppnå både befintliga och nya mål. Kanske kan nya visioner ta form och nya samarbeten komma till stånd. Varje gång en medarbetare går en utbildning bidrar det även till att sprida ert varumärke. Er personal blir ambassadörer när de utbildar sig och kan forma nya arbetsrelationer med de andra kursdeltagarna.

Hämta foldern med utbildningar för medarbetare nedan

(En PDF-fil öppnas i en ny flik.)