Villkor för att leda på distans

Få kunskaper som lär dig att leda på distans

Att leda på distans är det nya normala för många ledare - vad ska du tänka på?

Att leda på distans behöver utbildning

Dagens ledarskapsutbildning får gärna innehålla ett avsnitt om att leda på distans. Ledaren av idag måste lära sig att vara något av en kameleont och ha kunskaper om både ledarskap öga mot öga och på distans. Extra svårt blir det när vissa alltid jobbar hemifrån, några blandar och andra arbetar bara på arbetsplatsen. Samma information ska förmedlas till alla och helst samtidigt så att ingen känner sig utanför. Det gäller att forma ett ledarskap som genererar engagemang och intresse för arbetet och organisationen utan så mycket mänsklig kontakt.

Skaffa kunskaper om att leda genom en dataskärm

Ditt mål som ledare är att skapa skapa teamkänsla, engagemang och motivation till alla, även de som du mest ser genom en skärm. Det krävs ofta utbildning för att lära sig leda när den vardagliga, mellanmänskliga kontakten sker via en dataskärm.

Hitta balansen med nya färdigheter

Att gå en distansutbildning för ledare som tar upp just  distansledarskapet, kan vara en god hjälp för ledaren att snabbt öva upp nya färdigheter. Du får bland annat kunskaper om skillnaden mellan distansledarskap och ledarskap öga mot öga. Syftet med ledarskapet är detsamma, men verktygen för att leda skiljer sig åt. Ibland kan de rent tekniska delarna utgöra ett hinder för ledarskapet. Det är viktigt att du lär dig distanstekniken ordentligt, så att inga onödiga missförstånd uppstår. 

Lär dig förmedla syftet med distansarbete

Det kan låta enkelt att få personalen att förstå varför ni ska arbeta på distans. Det handlar om smittorisker och spridning av virus, det förstår de flesta. Men när det drar ut på tiden kan behovet av personliga kontakter börja ta överhand och syftet bleknar. Som ledare gäller det att hålla liv i frågan varför vi fortsätter med distansarbetet. En utbildning kan ge dig redskap för hur du säkerställer att alla tolkar distansarbete som ett normal sätt att arbeta. Genom nya lärdomar kan du enklare förmedela syftet med att ni just nu jobbar mycket på distans. Du lär dig hur du fångar upp olika individers behov och att tolka signalerna du får.

Få kunskapsträning i att leda på distans

Genom utbildning som tar upp olika aspekter av ledarskap på distans tränar du upp dina kunskaper att fånga upp individernas behov på distans. Du lär dig metoder för att se enskilda medarbetares behov och att hantera olika personligheter. Alla reagerar inte på samma sätt på distansarbete och olika personer uttrycker sig på olika sätt.

Kunskap om feedback på distans

En utbildning ger dig kunskaper om hur du fångar upp och tolkar olika individer. Du lär dig att ge bekräftelse och konstruktiv feedback på ett bra sätt på distans. Du ökar din förståelse för hur du kan lyfta en medarbetare genom rätt feedback. 

Lär dig hantera svårigheterna på distans

Hinder och svårigheter uppstår både på distans och i verkliga livet. I båda fallen behöver du kunskaper om hur du hanterar dem. En utbildning tar upp hur du skapar en dialog med medarbetarna på distans. Detta övar upp din förmåga att se medarbetarens vardagliga utmaningar och problem. På så sätt ser du till att arbetsmiljön är god, även vid distansledarskap. Du får tips om vad du kan göra för att  skapa en trivsam arbetsmiljö vid distansarbete så att alla känner sig säkra och trygga. Om du behöver, gå en kurs i arbetsrätt, för att bli trygg med personalfrågorna.

Fortbildning för distansledaren

Du som leder på distans har ofta behov av fortbildning för att få verksamheten att flyta på ett tillfredsställande sätt. Till exempel behöver du kunskaper om hur du samordnar resurser vid distansarbete. Hur ska du som ledare säkerställa att alla i teamet levererar på acceptabla nivåer i rätt tid? Med fräscha kunskaper och bra metoder kan du få ”flow” i processerna och se till att uppgifter slutförs i tid.

Lär dig att coacha på distans

En utbildning kan även ta upp den viktiga coachningen, som även behöver göras på distans. Att vägleda och coacha genom dataskärmen kan vara en utmaning. Ibland är det svårt att tolka hur medarbetaren tar emot din vägledning och det kan även vara svårt att följa upp. Att coacha på distans bli enklare när du lärt dig vad du ska vara uppmärksam på.

Gå distansutbildning för att lära dig leda på distans

Våra live ledarskapsutbildningar som du kan delta i på distans är välstrukturerade och anpassade för att inlärningen på distans ska bli optimal. Innehållet är forskningsbaserat, ledarskapsbaserat och kommer i ett klassrumsformat. Precis som under den fysiska utbildningen guidar utbildaren dig som distansdeltagare genom engagerande övningar. Genom mindre gruppinteraktioner i virtuella breakout-rum ”träffar” du andra som deltar på distans. Du får feedback från utbildaren och kan när som helst ställa en fråga eller framföra en synpunkt.

Personlig utbildning

På detta sätt blir utbildningen personlig och feedbackintensiv och hjälper dig framåt i din professionella utveckling som ledare. Du får perspektiv på vem du är och hur du vill leda och agera, både personligen och professionellt. Utbildningen ger dig också förutsättningar för att skapa en tydlig väg i din karriär, och ger stöd för vad framtiden än kan innehålla.

Att förstå det förändrade ledarskapet

De senaste åren har mycket blivit förändrat för alla chefer och ledare. Chefer över hela världen kastades rakt in i framtiden med videomöten och hybridarbete. Att lära sig ny teknik snabbt blev avgörande för att kunna hänga med. Ingen hade väl kunnat föreställa sig vilken enorm förändring det skulle innebära. Förutom att skaffa sig kunskaper om en ledares vanliga utmaningar, kan vi nu lägga till att lära sig att leda på distans. Väldigt få chefer hade kunskap om vad detta innebar innan pandemin. Nu är det mer regel än undantag att medarbetare vill ha möjlighet att arbeta på distans. Som chef behöver du därför ordentliga kunskaper om vad det innebär att leda på distans. En arbetsgivare behöver inte tillåta distansarbete, men det verkar bli svårare och svårare att hitta de talanger man behöver rekrytera, utan att erbjuda hybridkontor.  

Onlineutbildning

Ledarskapsutbildning online har funnits länge, men inte alls i den omfattning som nu. En distansutbildning idag är inga konstigheter. Vi vet idag att det går utmärkt att utbilda sig på distans. Det här öppnar upp enorma möjligheter för människor att utbilda sig utan att behöva flytta till en större stad. Det öppnar också upp möjligheter för att arbeta på distans. Idag kan en medarbetare sitta överallt i världen och arbeta utan större problem. Att som ledare ha en förmåga att leda på distans är numera en väl behövd ledaregenskap. För att bli riktigt bra på det kan man behöva gå en utbildning.

Kompetens i att leda på distans

En utbildning ger dig kompetensen du behöver för att kunna leda på distans. Du lär dig att det är stor skillnad på att leda medarbetare på ett kontor där alla är samlade, mot att leda medarbetare utspridda på olika platser. I värsta fall har du medarbetare både på kontoret och på distans blandat. Hur får vetskap om ifall alla presterar bra och tycker om sitt arbete? Hur kontrollerar du att de levererar det de ska? Vad händer om någon mår dåligt som arbetar på distans, hur får du vetskapen?

Att leda på distans innebär svårigheter med att upptäcka hur medarbetare mår. Med rätt kunskaper och en utbildning i distansledarskap blir ledarskapet enklare. Visst, det är oftast mycket enklare att träffas i verkligheten med personen framför dig. Men om du lär dig att skapa en bra dialog och vet vilka frågor du ska ställa kommer distansledarskapet att fungera fint.

Distansutbildning för ledare

Det finns många olika utbildningar för att lära sig mer om hur man som ledare kan leda på distans. Att driva verksamhetsförbättringar och hantera verksamhetsfrågor kan vara svårt på distans. Vi behöver lära oss hur det går till att leda på avstånd. Det är mycket att tänka på och du måste vara bekväm med att hjälpa och agera framför skärmen. Det är svårare att skapa en bra relation enbart via skärmar. Under en utbildning får du många tips på saker att göra. Till exempel kan du locka tillbaka medarbetare till kontoret med frukostar och gemensamma aktiviteter. Du kan också bestämma specifika dagar då medarbetare ska vara på kontoret.  

Säkra upp med en utbildning

De flesta upplever att kreativa möten fungerar bäst på plats tillsammans med sina kollegor. Har du möjlighet att bjuda in till en gemensam träff så är det alltid att föredra när ni ska vara kreativa tillsammans. Som ledare behöver du finnas där för gruppen och dina medarbetare oavsett vart de arbetar. Det är din uppgift som ledare att se till att du har den kunskapen för att leda verksamheten framåt oavsett förutsättning. Är du minsta osäker, se till att säkra upp med en bra utbildning för att förstå hur du som ledare ska agera i en föränderlig värld. 

Att använda det du lärt dig i praktiken

När du kommer tillbaka till din arbetsplats efter en distansutbildning är du sannolikt "taggad" att prova dina nyvunna färdigheter. Använd det du har lärt dig, men var också lite försiktig och försök inte göra allt på en gång. Notera gärna vad som fungerar galant och vad som inte riktigt fungerar. Fundera på vad orsakerna kan vara. Går du för fort fram? Är din arbetsplats inte riktigt redo för att göra på nya sätt? Känn av stämningen och försök igen, men gå varligt fram. Kanske skulle fler behöva gå den utbildning som du just har gått? Detta brukar oftast vara mycket effektivt, då ni alla har samma kunskaper och uppdateringar. Gå en ledarskapsutbildning på distans och hitta nya infallsvinklar till ditt ledarskap.

Vad säger andra utbildningsdeltagare?

Utbildningsdeltagare som vi har haft på ledarskapsutbildning på distans använder ord som "fungerade utmärkt", "mycket bra" och "om alla utbildningar fungerar lika bra behöver jag inte gå på plats i fortsättningen". Bra kvitton på att våra distansutbildningar fungerar jättebra och att deltagarna är nöjda. Våra utvärderingar visar att deltagarna är mycket nöjda och att de blir både sedda och hörda av utbildningsledaren. De upplever att de kan prata när de vill och att de digitala grupprummen fungerar bra.

Utbildningar med bra distansteknik

I och med bra teknik är det lätt att göra sin röst hörd, även på distans. Tack vare en bra kamera ser distansdeltagarna vad som händer i utbildningslokalen. Ni ser hur de fysiska deltagarna rör sig under fikaraster och pauser. Enda gången vi egentligen tar en paus med direktsändningen är under lunchrasten. Då lägger vi ut en bild med tiden då utbildningen återupptas. Det brukar vara bra att alla får ta en ordentlig paus mitt på dagen. Som deltagare behöver du vilka, äta och kanske ta en promenad.

Förberedelser inför utbildning på distans

Din utbildning i ledarskap på distans blir inte bättre än dina förberedelser. För även om vi som utbildningsarrangör har förberett med jättebra teknik och riktigt bra sändningskvalitet kan det fallera om du inte har tänkt på hur det kan tas emot i din ände. Här är en lista över saker som är bra att tänka på:

  • Kapaciteten i ditt eget nät är av avgörande betydelse för vilken kvalitet du får på bild och ljud
  • Planera så att ingen annan i hushållet kör något som tar mycket bandbredd i anspråk
  • Se till så att du kan vara ostörd, både från ljud och ofrivillig medverkan i bild från andra i hushållet
  • Använd ett bra headset eller hörlurar, det gör mycket för ljudkvaliteten
  • Ladda helst ner aktuell programvara för den digitala utbildningen. Oftast fungerar det smidigare om programmet finns på datorn, än om du går via webbläsaren

Utbildning på distans för den informella ledaren

Är du ledare men inte chef, t ex en arbetsledare? Då har du speciellt stort behov av en utbildning som är anpassad efter just dina speciella frågeställningar. Om du arbetat ett tag som ledare har själva arbetet i din grupp rullat igång. Kick-offen är genomförd och du som är ledare men inte chef har fullt upp med få rollerna att ”sätta sig”. Du kommer snart att märka att små undergrupper bildas. Kollegor som grupperar ihop sig, antingen beroende på arbetsuppgifterna, för att de känner varandra eller för att de helt enkelt dras till varandra.

Kunskapsträning på distans

Det är i det här läget som en distansutbildning i ledarskap är extra värdefull. Du får kunskapsträning som är relevant för dig som ledare. Utbildningen lär dig bland annat konsten att bygga team. Det innebär att undergrupper inte kan tillåtas ta för stort utrymme utan det är teamet som enhet som gäller först och främst. Du lär dig hur du bäst framhåller för alla att det viktiga är att gruppen lyckas med sitt uppdrag och att alla måste dra åt samma håll.

Lär dig använda verktyg för ledarskap som blir ifrågasatt

En ledare som inte men inte chef kan ibland råka ut för att bli ifrågasatt av någon gruppmedlem. Då plockar du fram det du lärt under distansutbildningen. Där har du fått en liten verktygslåda just för detta ändamål. Det är viktigt att du börjar i tid. Annars kan det gå så långt att du blir motarbetad och att din auktoritet blir underminerad. Se till att sätta stopp för detta mycket snabbt! Att bygga team och att hålla samman det som en enhet förutsätter att det finns en enda ledare. Om du känner att någon försöker ta över din roll, ta tillbaka kontrollen genom att tydligt markera vem det är som fattar besluten. Ta tag i problemet snabbt, annars kommer det att ta fokus från själva arbetsuppgiften.

Mod att axla din ledarroll kommer efter utbildningen

För att undvika att hamna i läget att någon ifrågasätter dig är det av stor vikt att du som är redan från början axlar din ledarroll. En utbildning på distans ger dig värdefull kunskap om att om du tidigare var en i gruppen så är din roll nu helt annorlunda och det måste du förstå till fullo. Det kommer att blir svårt för dig att framgångsrikt bygga upp ditt team om du står med ena foten i gänget och andra foten i styrgruppen. Speciellt svårt blir det om du måste fatta obekväma beslut och hålla svåra samtal med en gruppmedlem som tidigare var din kollega. Du behöver förbereda dig på att jobbiga situationer kan inträffa och du bör skaffa dig kunskap om hur du ska tackla dem.

Utbildning gör dig väl förberedd

Om du är väl förberedd och kanske till och med har fått gå en distansutbildning i hur det är att vara ledare men inte chef, då är det roligt att arbeta med att bygga upp sitt team. Att delta i gruppens resa från att vara som lösa pusselbitar till att bli sammansvetsade till en hållbar och kreativ enhet, är enormt stimulerande. När du märker att gruppens dynamik fungerar, att rollerna är stabila och att alla tar ansvar för att gruppen rullar framåt, då har du lyckats. Är du ledare av ett projekt som har en slutpunkt upplever du oftast denna känsla mot slutet av projektet. Många i gruppen kan uppleva det som jobbigt att veta att samarbetet snart är slut. Det är därför viktigt att du börjar planera för finalen så att gruppen verkligen får ett avslut.

En utbildning på distans ger nya lärdomar

Att gå en kurs i ledarskap på distans fungerar lika bra för dig som är ny som ledare och för dig som är erfaren. Oavsett var du befinner dig i karriären kommer en utbildning att ge dig nya lärdomar och fylla på ditt kunskapsförråd. Du får stöd i ditt sökande efter din egen ledarstil och blir medveten om olika sätt att leda. Du utvecklar ett moget och medvetet ledarskap som passar din personlighet. En distansutbildning hos oss är alltid lärarledd i realtid. Det gör att du kan ställa frågor direkt när de uppstår och kan bolla funderingar med utbildningsledare och andra deltagare. Lägg därför in en utbildning på distans i ditt schema och få rätt förutsättningar för ditt ledarskap.

Lär dig skapa en känsla av normalitet

Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur du kan organisera både ditt eget och distansmedarbetarnas arbete på ett effektivt sätt. Planering krävs för att få arbete på distans att fungera i praktiken. Din utmaning ligger i att få distansarbetet att uppfattas som ett normalt arbetssätt. Detta kan vara enkelt när medarbetaren uppskattar att jobba hemifrån, men det är svårare när det inte upplevs positivt.