Så går en distansutbildning till

Distansutbildning

Det är enkelt och smidigt att gå en distansutbildning. Här får du lite tips som är bra att tänka på.

Hur går en distansutbildning till?

Våra utbildningar på distans går i realtid och är lärarledda. Som deltagare kopplar du upp dig direkt mot utbildningsledarens dator. 

Vi brukar oftast använda oss av Zoom eller Teams som programvara för våra distansutbildningar.

Du kan till exempel gå en ledarskapsutbildning, en kurs i kundservice, en ekonomikurs eller excelkurs på distans.

Förberedelser inför att delta i en utbildning på distans

När du ska gå en distansutbildning är det några saker som är bra att tänka på:

  1. Se till att du har bra och stabil internetuppkoppling
  2. Sitt på en plats där du får vara ostörd och där belysningen är bra. Undvik att sitta med ett fönster bakom dig. Ljuset från fönstret gör det svårare att se dig.
  3. Använd ett headset, det kommer att göra att du både hör och hörs bättre
  4. Ha din bild på under utbildningen, det underlättar kommunikationen med kursledaren och övriga deltagare
  5. Ha din mikrofon avstängd när du inte pratar och slå bara på den när du vill säga något. Tips: Håll ner mellanslagstangenten när du vill säga något kort. Den fungerar som en mikrofon. När du släpper den är mikrofonen avstängd igen.
  6. Kontrollera din dators ljudinställningar i god tid före utbildningen (läs mer nedan under rubriken "Kontrollera ljudinställningarna i din dator").

Information från oss före utbildningen

När du bokar in dig till en utbildning mejlar vi alltid en bokningsbekräftelse till dig. Den är ett kvitto på att vi mottagit din bokning och att du har en plats på utbildningen. Någon vecka före utbildningen startar mejlar vi en kallelse.

Kallelsen innehåller praktisk information som du behöver ha inför utbildningen. Här står tiderna som gäller och du får även en länk för att kunna koppla upp dig till distansutbildningen. Vi bifogar även information och tips inför att vara med på en distansutbildning.

Att ansluta till Zoom

Det finns två sätt att ansluta till Zoom; antingen genom att ladda ner programmet Zoom på datorn och delta genom programvaran, eller genom att delta via en webbläsare. 

Båda alternativen fungerar, men vi rekommenderar att ladda ner programmet på datorn (det kostar inget), eftersom det ger maximal funktionalitet. 

Att ansluta om du laddat ner Zoom

Efter att du har installerat Zoom på din dator klickar du på länken du fått i kallelsen. Du bör då anslutas automatiskt. Vid behov anger du Meeting ID enligt uppgifterna i kallelsen. Du kommer att få en fråga om vilket ljud du vill använda. Välj då Join Audio by Computer”.

Att ansluta om du inte laddat ner Zoom

Det går även att delta i Zoom utan att ha programmet på datorn. Du deltar då via webbläsaren. Tips: Chrome brukar fungera bra med Zoom.

  1. Du börjar med att klicka på länken i kallelsen du fått. Du kommer då till en sida, där det långt ner på sidan står "Join from Your browser". Texten är liten och svår att upptäcka. Klicka på texten.
  2. Du kommer nu till en sida, där du ska ange ditt för- och efternamn (det är viktigt att du anger båda namnen) och klickar i att du inte är en robot. Klicka sedan på ”Join”.
  3. Innan du kommer in i kursen får du en fråga om vilket ljud du vill använda. Välj ”Join Audio by Computer”.

Efter anslutningen till Zoom

När du anslutit till Zoom kommer du till ett sk ”väntrum” med texten "Välkommen till kursen". Nu ser vi på Hjärtum Utbildning att du vill ansluta till utbildningen och vi bockar av ditt namn mot deltagarlistan. Därefter släpper vi in i dig i klassrummet. Det kan ta någon minut, beroende på hur många som väntar i väntrummet.

Nu kan du se klassrummet. Beroende på tidpunkten kan ljudet från klassrummet vara avstängt. Det sätts på strax före utbildningen börjar genom att utbildningsledaren aktiverar sin mikrofon. 

Så styr du ljud och bild

När du använder Zoom finns ett antal ikoner som du använder. De visas så snart du rör muspekaren över skärmen. Du reglerar ljud och bild genom att klicka på ikonerna med en mikrofon respektive en filmkamera. När du kommer in i klassrummet är din kamera och ditt ljud avstängt och ikonerna har ett rött streck över sig. 

Ha ljudet avstängt från början och kommunicera vid behov via chatten till att börja med (se nedan under ”Så chattar du”). Under uppstarten kommer utbildaren att be dig sätta på ljud och bild. Klicka då på Unmute resp. Start video. 

Under utbildningens gång har du ljudet avstängt och sätter på det när du vill säga något. Kom ihåg att mikrofonen på en dator ger en begränsad ljudöverföring och att du får mycket bättre ljud om du använder ett headset.

Så chattar du

Så snart du rör muspekaren visas verktygsraden med ikonerna. Ikonen för chat ser ut som en pratbubbla. Du använder denna funktion för att kunna skriva meddelanden, framför allt för att få teknisk support. 

Kontroll och lösningar av problem med ljudet

Ibland stöter du på problem med ditt ljud. Antingen kan du inte höra utbildningsledaren eller så kan denne inte höra dig. Volymen kan vara för hög eller för låg eller du kan uppleva rundgång.

Kontrollera ljudinställningarna i din dator

Ett sätt att hitta ljudinställningarna på datorn är att klicka på ikonen för Sök (ofta ett förstoringsglas) och skriva ”ljud”. När du kommit in i ljudinställningarna hittar du information om ”Utdata” och ”Indata”. 

Utdata

Under ”Utdata” hittar du de alternativ du har att välja på för att kunna lyssna. Om du har ett headset inkopplat ska du se till att namnet på headsetet är markerat. Om du inte har ett headset inkopplat och ska använda datorns högtalare ska denna vara markerad. Du kan även justera volymen för headsetet/datorn här. Leta efter rubriken ”Volym” och ställ in så högt du vill ha.

Indata

Under ”Indata” hittar du alternativen för att kursledaren ska kunna höra när du pratar. Om du har ett headset inkopplat ska du se till att namnet på headsetet är markerat. Om du inte har ett headset inkopplat och ska använda datorns mikrofon ska denna vara markerad.

Om du inte kan höra utbildaren 

Detta problem brukar bero på felaktiga inställningar för din dators utdata. Kontrollera och justera dessa (se ”Utdata” ovan).

Om utbildaren inte kan höra dig

Detta problem brukar bero på felaktiga inställningar för din dators indata. Kontrollera och justera dessa (se ”Indata” ovan).

Om du får rundgång i ljudet

Rundgång innebär enkelt uttryckt att ljudet från en högtalare går tillbaka in i en mikrofon. Rundgång uppstår lättare när du använder datorns högtalare och mikrofon. Det enklaste sättet att undvika rundgång är därför att använda ett headset. Rundgång kan även uppstå om du är uppkopplad mot samma kurs genom flera enheter samtidigt, t ex en mobil, surfplatta eller en annan dator. Undvik därför detta.

Kontrollera ljudinställningarna i Zoom

När du kopplar upp dig mot utbildningen ska du välja ”Join Audio by Computer”. Då brukar ljudinställningarna stämma överens med de val du gjort för ljudet i din dator.

Om du vill justera eller bara kontrollera ljudet i Zoom kan du klicka på pilen till höger om ikonen med en mikrofon. Under ”Select a microphone” kan du se vilka mikrofoner du har tillgängliga och vilken som är förvald. Under ”Select a speaker” ser du samma sak gällande högtalaren. Justera om du behöver eller behåll det som är förvalt.

Så här säger våra kursdeltagare:

Sammanfattning av sidan

Klicka på "Programfolder" nedan för att få en sammanfattning av texten på denna sida som en PDF-fil.