En utbildning för varje arbetssätt

Utbildningar för olika arbetssätt

Ensamarbete, teamwork, ledare, chef eller medarbetare. Olika arbetssätt kan kräva olika typer av utbildning

Olika arbetssätt - olika behov av utbildning

Oavsett om du arbetar ensam eller i grupp är behovet av relevant kompetens viktig. Om du är ledaren av teamet kan du behöva ledarskapsutbildning. Om du är del av teamet behöver du olika spetskunskaper. Du som jobbar på distans kan ha behov av att gå en fysisk utbildning för att få träffa andra. Och så vidare. Olika arbetssätt ger olika behov av kunskap och utbildning.

Att arbeta ensam

Det är många i vårt land som arbetar ensamma. Enligt Ekonomifakta är 99,9 procent av alla företag i Sverige små och medelstora (har färre än 250 anställda). Ca 75% av alla Sveriges företag består av ensamföretagare. Det blir således ett stort antal personer som tillbringar sina arbetsdagar på egen hand. Visserligen träffar nog de flesta andra människor, även om de är den enda som är anställd i företaget. Möten med leverantörer, kunder och andra intressenter sker hela tiden, men stora delar av tiden kan ändå tillbringas på egen hand. Hur gör man då för att trivas och utvecklas när man är så pass mycket ensam? En bra sak är att gå en utbildning. Det är ett naturligt sätt att göra nya bekantskaper.

Utbildning ett tips till ensamarbetare

Två tips om man vill träffa människor är att gå en utbildning eller att gå med i ett nätverk. Idag finns många olika sorters utbildningar och nätverk med alla möjliga inriktningar. Att gå med i ett nätverk kan vara ett sätt att komma i kontakt med både kunder och samarbetspartners. Ofta har de regelbundna träffar med olika teman. Att gå en utbildning inom ett område som intresserar dig gör att du träffar likasinnande och kan utbyta erfarenheter.

Andra kontaktvägar

Om inte nätverk eller utbildning är din melodi finns det andra sätt att skapa nya kontakter. Att ha sitt kontor på ett kontorshotell kan vara ett bra sätt att både ha andra människor runt sig, och även kunna stänga till om sig. Fikautrymmena brukar vara gemensamma och ger många möjligheter till småprat. Bara att kunna säga hej till någon på morgonen kan öka trivseln på jobbet. Dessutom kan det finnas goda möjligheter till samarbeten.

Att arbeta i grupp kräver en utbildad ledare

Vi människor tycker om att arbeta tillsammans. Visserligen kan ensam vara stark, men i grupp kan vi dra nytta av varandras styrkor. Någon är bra på att administrera, någon annan är specialist på ett ämne och en tredje ses av andra som den informella ledaren. På den negativa sidan finns risken för osämja och konflikt. Det finns ju som bekant lika många åsikter och viljor som det finns människor. När man arbetar i grupp är det viktigt att det finns en stark och välutbildad ledare, som både vågar och kan hantera konflikter.

Med rätt rutiner krymper konflikten

Alltför ofta vågar inte chefen eller ledaren ta tag i orsakerna till osämjan och sticker huvudet i sanden. Man hoppas att saken ska lösa sig av sig själv. Ibland kan detta ske, men oftast inte. Risken är uppenbar för att konflikten växer och eskalerar och blir mycket svårare att lösa upp. Helst ska rutiner finnas på plats för hur alla ska agera om man märker att en konflikt är under uppseglande. Om alla vet vad de ska, kan och får göra finns goda chanser för att det inte behöver gå så långt som till en konflikt.

Distansarbete

I och med pandemin har distansarbete blivit allt vanligare. Det innebär att allt fler arbetar ensamma. Ibland kan det gå flera dagar innan man träffar någon utomstående alls. En del tycker om att ha det så, andra saknar kontakten med kollegorna. Distansarbetet har skapat ännu en yrkesgrupp, som i och för sig funnits tidigare, men som blivit betydligt större.

Bra teknik underlättar distansarbetet

Tekniken har utvecklats allt mer och numera fungerar det utmärkt med digitala möten, webbutbildningar och personalinformation online. Många uppskattar också tidsbesparingen, i och med att resorna till och från jobbet försvinner när man arbetar på distans. Det finns således många fördelar att jobba digitalt, men ställer också större krav på både medarbetare och chefer.

Att möta många kunder

Att arbeta som säljare, i supporten eller i en kundtjänst innebär att du har en stor mängd kundkontakter. Det är roligt att träffa kunderna, men innebär också påfrestningar. Att ha fått tillgång till en uppsättning praktiska verktyg att ta till ibland är värdefullt. Kursen Kundservice i världsklass ger dessa redskap. Det kan handla om allt från att veta hur du kan uttrycka dig tydligt och korrekt, till att kunna styra samtalet i rätt riktning. Ibland är kunderna inte nöjda och då är det bra att veta hur man ska hantera det.

Med telefonen som arbetsredskap

Många som arbetar med kundservice tillbringar stora delar av sin arbetstid med att prata i telefon. Detta ställer särskilda krav på personalen. En utbildning i telefonbemötande kan hjälpa till att behålla både inspiration och engagemang. Denna erbjuder vi endast som företagsanpassad och den är mycket populär bland våra interna utbildningar.

När tangentbordet är det som pratar

Att möta kunderna i chatt och mejl är mycket vanligt idag. När du ska ge service genom tangentbordet behöver du kunskaper om hur du uttrycket dig på bästa sätt. Vår kurs Att ge service via chatt och mejl ger dig lärdomarna du behöver för att ge god serivce även i skrift. Här gäller det att förstå att olika människor har olika behov av information. En del vill ha ett kort och koncist meddelande. Andra behöver mer innehållsrik info med länkar, bilder och detaljerade förklaringar. Din uppgift är att lära dig till vem du ska använda det ena eller det andra sättet. 

Lär dig även om merförsäljning under en utbildning

Merförsäljning är också ett område som är bra att ha i bakhuvudet vid kundkontakter. Det kan finnas många tillfällen till att öka försäljningen när du möter kunder. Du kan snappa upp behov och signaler som du kan agera på. Det här är något som många inte tänker på. Rätt använt är detta ett mycket effektivt sätt att öka försäljningen på, även för icke-säljare.

Projektarbete

Att arbeta i projekt är mycket vanligt. Det är ett effektivt sätt att genomföra avgränsade arbeten. Ett projekt ska ha en början och ett slut. För att det ska fungera optimalt behövs en bra planering av både tid och resurser. En struktur för uppföljning och förändringsarbete är också nödvändigt. För att man ska kunna dra lärdomar inför framtida projekt är även kunskapsåterföring viktigt. Alla dessa delar behöver finnas med i och kring ett projekt.

En utbildad projektledare kan tackla alla förändringar

För att hålla samman allt behövs en kunnig projektledare. Denne ska ha kunskaper i såväl administration som ledarskap. Vår utbildning Ny som projektledare lär nybörjaren i projektledning grunderna. Han eller hon behöver känna till vilket ansvar det innebär att leda ett projekt och kunna tackla förändringar. Kanske ska projektet genomföras med agila metoder. Då krävs kunskaper även inom detta arbetssätt.

Agilt arbetssätt

Speciellt inom projektarbete är det agila arbetssättet vanligt. Om du vill lära dig mer om det är vår utbildning i agil projektledning ett tips. Att jobba agilt innebär att vara snabbrörlig och kunna parera för förändringar. Flexibilitet och anpassningsbarhet är andra ord som ofta används när man pratar om agila sätt att jobba. Snabba och effektiva avstämningsmöten, som hålls ofta, ingår som en viktig del.

Grundtanken med det agila teamet

Hela grundtanken är att teamet som jobbar agilt ska använda sin kompetens och sina erfarenheter på ett förändringsbenäget sätt. Här handlar det inte om att hålla deadlines på samma sätt som med ett mer traditionellt arbetssätt. Istället bygger det på att använda iterativa cykler. Ett iterativt arbete innebär att man upprepar en återkommande process. Processen i sig delas in i mindre delar, där varje del testas och finslipas tills man är klar.

Ursprunget till det agila arbetssättet

Ursprungligen kommer det agila sättet att jobba från en grupp programmerare. De skapade denna process för få till en stor portion flexibilitet i samband med att de skulle rätta till buggar i sitt system. Sedan dess har agiliteten spridits vidare till många fler branscher.

Utbildningar för alla

Här hittar du en folder med alla våra utbildningar för medarbetare och specialister: Utbildning - medarbetare

Utbildningar för ledare och chefer

Här har vi samlat alla våra utbildningar för chefer och ledare i en och samma folder: Utbildningar i ledarskap.