Lönedagarna

2023 års Lönedagar ger dig uppdateringar inom löneadministration plus inspiration och personlig utveckling

Löneadministratör utbildning

Löneberäkning och nyheter inom lön

Varmt välkommen till Lönedagarna den 29-30 nov 2023! Här får du viktiga uppdateringar inom löneområdet. Du får information om det senaste som händer inom lön och blir uppdaterad med nya gränsvärden, skatter, LAS, regler kring hemmakontor mm.

Utbildning för löneadministratören

Som löneadministratör måste du ha kunskap om många olika regler och lagar. Utbildningen går igenom hur du hanterar de lite knepiga områdena frånvaro- och semesterhantering. Reglerna kring representation och förmåner får också en ordentlig genomgång. Vi reder bland annat ut vad som gäller kring momsavdrag, inkomstbeskattning mm.

Mer än bara löner

När du arbetar med löneadministration måste du även vara en god kommunikatör. Därför innehåller utbildningen en föreläsning om hjärnan och hur vi kan använda modern hjärnforskning till att kommunicera, mötas och samverka på bästa sätt. Detta är mycket användbara kunskaper, inte minst för dig som löneadministratör.

LÖNEBERÄKNA RÄTT - DEL 1

LÖNEBERÄKNING, LAGAR OCH REGLER

 • Nyheter inför 2024
 • Allmänt om löneåret
 • Nya belopp, skatter, arbetsgivaravgifter
 • Nya gränsvärden

ÅRET 2023

 • LAS-reglerna - hur påverkar de nya reglerna lönearbetet?
 • Avtalsrörelsen - hänt under året och påverkan på kommande år
 • Hemmakontor - vilka regler gäller?
 • Aktuella stöd - hur påverkar det lönen?

RESOR OCH TRAKTAMENTE

 • Praktisk genomgång av en reseräkning och dess regelverk

____________________________________________________________________

FÖRMÅNER OCH REPRESENTATION

REGLERNA FÖR REPRESENTATION

 • Moms och inkomstbeskattning; olika regler
 • Intern och extern representation – vad är skillnaden?
 • Vad är enklare förtäring och vilket avdrag medges?
 • Vad gäller vid affärsförhandlingar och resor, interna konferenser, förtäring vid informationsmöten, förtäring av alkohol?
 • Hur högt momsavdrag medges och vad gäller för vin/sprit?

REGLER KRING FÖRMÅNER

 • Allmänt om beskattning av personalvårdsförmåner
 • När är en förmån skattepliktig/skattefri?
 • Skattefria förmåner, t ex friskvård, elektronisk utrustning, utbildning/studie- och konferensresor, personalrabatter
 • Skattepliktiga förmåner, t ex: sjukvårdsförmån, bilförmån

____________________________________________________________________

LÖNEBERÄKNA RÄTT - DEL 2

SEMESTERHANTERING

 • Regler som ligger till grund för semesterberäkning
 • Årsavslut och avstämning

HANTERING AV FRÅNVARO

 • Genomgång av olika frånvaroorsaker
 • Nya former av ledigheter, t ex pga Nato?

OLIKA RAPPORTERINGSKRAV - TILL VEM OCH VARFÖR?

 • Fora, Collectum
 • SCB
 • Fackförbunden

TRENDER INOM LÖN & HR

 • Vad ser vi händer inom lön och HR framöver?

____________________________________________________________________

LÄR DIG OM NEUROKOMMUNIKATION OCH SKAPA GODA MÖTEN

Jana Söderberg förklarar med konkret kunskap och råd samt med exempel från forskningen om konsten att kommunicera och mötas på hjärnans villkor.

 • Hur skapar man bra kommunikation och brobyggande  möten?
 • Konsten att ge värdefull återkoppling med feed back och feed forward-metoden
 • Sändar- eller mottagarspråk - vad fungerar bäst och varför?
 • Att lösa konflikter och hantera svåra samtal med hjälp av empatisk kommunikation
 • Emotionell distans och en god självkänsla för bättre möten

Uppdateringar och praktiska genomgångar

Lönedagarna ger dig dels viktiga uppdateringar inför 2024, dels får du praktiska genomgångar av olika löneberäkningar. Vi fokuserar speciellt på de lite knepigare områdena semester och frånvaro, representation och förmåner. Dessutom får du en matnyttig föreläsning om kommunikation, svåra samtal mm.

Du lär dig bl a:

 • Vad som är nytt inför 2024 inom löneområdet - belopp, skatter, gränsbelopp mm
 • Tillbakablick på året 2023 - det som hänt och dess påverkan
 • Praktiska genomgångar av att hantera semester och frånvaro på rätt sätt
 • Olika rapporteringskrav - till vem och varför?
 • Framtid och trender inom lön & HR
 • Genomgångar av hantering av representation och förmåner
 • Momsavdrag i olika situationer
 • När är en förmån skattepliktig/skattefri?
 • Kommunikation - så skapar du god kommunikation och brobyggande möten
 • Lär dig om sändar- eller mottagarspråk
 • Konfliktlösning och hantering av svåra samtal

Utbildning för löneadministratörer

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med löner. Du kan till exmepel vara:

 • löneadministratör
 • lönespecialist
 • lönehandläggare
 • löneansvarig
 • ekonomiassistent med löneansvar
 • personalhandläggare med löneansvar
 • m fl

I ditt arbete med löner vill du:

 • bli uppdaterad med de senaste nyheterna inom löneområdet
 • få fördjupad kunskap inom olika snåriga områden inom lön, t ex semester och frånvaro, representation och förmåner
 • få inspiration och nya kunskaper inom det viktiga området kommunikation och hur du skapar god samverkan och bra möten

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket bra föreläsare.
Bra kurs och kompetenta föreläsare.
Mkt trevlig kurs, och trevlig arrangör.

Deltagaravgift och tider

8.480 kr exkl momsLunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 9.30-16.30 | Dag 2: 9.00-15.00

Validerad utbildning

Utbildningen är validerad av SRF Konsulterna och ger 6 godkända aktualitetstimmar.

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 29 - 30 nov 2023
  Piperska Muren, Scheelegatan 14, centrala Stockholm