Utbildning för ny formell chef

Att välja utbildning för ny chef

ATT VÄLJA UTBILDNING NÄR DU ÄR NY SOM CHEF - NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

Grattis till din nya chefsposition!

Att vara ny som chef kan vara både spännande och utmanande. Du kanske känner dig osäker på din chefsroll och undrar hur du ska hantera allt från personalansvar till att skapa en positiv arbetsplatskultur. Det är här vår utbildning Ny som chef kommer in. Den ger dig erbjuder praktiska ledarskapstips och verktyg för att hjälpa dig att navigera i din nya roll. Vår kurs täcker allt från att utveckla effektiva ledarskapsfärdigheter till att lära sig att effektivt hantera personal.

Chefens position är unik

Vi vet att varje chefsposition är unik. Det är därför vi anpassar vår utbildning för nya chefer för att passa dina specifika behov. Oavsett om du nyligen har blivit befordrad till chef eller om du snart kommer att bli det kan vår utbildning hjälpa dig att lyckas. Utbildningsdagarna blir ett avstamp mot att förbättra dina färdigheter i att leda och bli en riktigt bra ledare.

Leda team i praktiken

Vår utbildning fokuserar på praktisk ledning av teamet, med råd och strategier för att bygga starka, effektiva team. Vi tror att bra chefskap handlar om att skapa en miljö där dina medarbetare känner sig värderade. Då kommer även engagemanget att öka och resultatet skjuta i höjden. Att vara ny som chef kan vara riktigt tufft och utmanande, men med rätt verktyg kan du bli den chef du vill vara. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din ledarskapsresa.

Utbildning när du är ny i rollen som chef

Igår var du kollega, idag ska du börja agera som chef. Vad ska du tänka på när du ska välja ledarskapsutbildning? När du ska börja arbeta som chef med personalansvar är det viktigt att du får breda kunskaper inom ledarskap. En utbildning bör därför ge dig lärdomar inom dessa områden:

 • Jag är ny som chef, hur ska jag lyckas?
 • Framgångsfaktorer för att leda andra
 • Att lyckas genom att leda alla typer av människor
 • Hur ska jag tänka och agera som chef?
 • Hantera och förebygga konflikter
 • Kommunicera så att alla förstår
 • Medarbetarsamtalet som ledningsverktyg
 • Grunderna i arbetsrätt

Om det är detta du vill lära dig ska du gå utbildningen Ny som chef.

Få rätt förutsättningar med vår utbildning i ledarskap

Under utbildningen går vi igenom fakta, teorier och modeller för ett framgångsrikt ledarskap. Lika viktigt är att det finns utrymme för funderingar och diskussioner kring viktiga förutsättningar för att kunna leda både effektivt och motiverande, till exempel:

 • Vilka mandat att leda har du i din nya roll? Du behöver känna till inom vilka ramar du kan agera som chef. Otydlighet leder till osäkerhet.
 • Har du tid att få vara chef? Det är viktigt att du får möjlighet att verkligen lägga den tid som krävs i ditt nya uppdrag.
 • Vilka förväntningar har din organisation på dig? Du måste veta vad som förväntas av dig i olika situationer och inom olika områden.

Utbildningen vill ge dig insikter om olika aspekter på ledarskapet och hjälpa dig att undvika onödiga hinder och fallgropar.

Många uppskattar att det även finns ett steg 2 av denna utbildning, så att du enkelt kan fortsätta din utveckling som chef.

Alla våra utbildningar i ledarskap

Vill du se en översikt över alla utbildningar i ledarskap, klicka på ledarskapsutbildning. Där finns även korta förklaringar till varje utbildning. Om du har några frågor eller funderingar om utbildning i ledarskap för dig, tveka inte att kontakta oss.

Grundläggande chefsutbildning

Utbildningen Ny som chef är en speciellt anpassad chefsutbildning för dig som nyligen blivit eller snart ska bli chef. Det är en grundläggande utbildning för chefer tar upp många saker som du behöver känna till för att utföra ett modernt ledarskap. Den lär dig inte minst om de mjuka faktorerna som behövs för att bygga upp ett bra ledarskap i organisationen. Vår utbildning omfattar två dagar och ger dig snabbt rätt kunskaper i ledarskap.

Metoden i vår ledarutbildning för nya chefer

Utbildningen Ny som chef genomförs i olika block. Varje block tar upp viktiga ledarskapsämnen och fokuserar på förståelse för det som utvecklar dig som chef. Du får även lära dig om medarbetarskapet i ledningsprocessen, vilket är mycket viktigt för att lyckas som ledare. Utbildningen mynnar ut i ett ledarskap som utvecklar den grupp du leder till att prestera på topp. Det blir effekten av ditt ledarskap som du kommer att implementera.

Utbildningsblock

Varje utbildningsblock följs upp med diskussionsgrupper i workshopform, där ni som deltagare sitter i små grupper och diskuterar den genomgångna teorin. Syftet är att koppla det till ditt eget praktiska arbete som chef/ledare. Workshopen avslutas med diskussion och reflektion i helgrupp.

Efter utbildningen

Som deltagare i vår ledarutbildning för nya chefer får du även möjlighet att efter genomförd utbildning höra av dig till utbildningsledaren. Där kan du ventilera olika frågor kopplade till ditt ledarskap och som togs upp på utbildningen. Detta är en mycket viktig del i din utveckling, eftersom många frågor och funderingar kommer i efterhand när olika situationer uppstår. På det sättet blir det enklare för dig att faktiskt kunna implementera ett nytt och bättre ledarskap och samtidigt förändra ditt beteende som ledare.

Effekten av en utbildning

För att kunna leda på ett nytänkande sätt måste du som deltagare förmodligen justera något i ditt sätt att leda. Under vår ledarskapsutbildning går vi igenom verktyg som kan hjälpa dig att förändra och förbättra ditt ledarskap. Mekanismer som hindrar beteendeförändring tas upp. Vi belyser både sådant som hindrar dig från att förändra ditt beteende som ledare, såväl som mekanismer som hindrar ett gott mottagande av förändrat ledarskap i gruppen.

Utbildning ger en manual i ledarskap

Människor styrs av olika drivkrafter som samverkar och formar hur en individ agerar i olika situationer. För att kunna leda behöver du en manual om mänskliga drivkrafter och hur individer bör ledas, motiveras och stimuleras. Du får ta del av en sådan manual i form av en uppsättning ledarskapsverktyg som du lär dig att hantera under en ledarskapsutbildning.

Lär dig om personligheter

Vi tar även upp hur du ger feedback till olika typer av personligheter. Detta avslutas ofta med en workshop, där vi i små grupper går igenom olika personligheter. Du lär dig hur du leder, motiverar och stimulerar dessa för att skapa bra resultat. Vi diskuterar även hur du ger feedback till dessa olika personlighetstyper. Du får öva upp din förmåga att använda dina egna styrkor när du utövar ditt ledarskap i en grupp.

Organisationspsykologi är ett viktigt ämnesområde för ledaren

En del av en utbildning för ledaren handlar om hur olika individer fungerar i ett organisatoriskt sammanhang. Vad händer till exempel med prestationerna när man väger in gruppsykologin? Vilka faktorer driver respektive undanröjer stress och konflikter i grupper? Det kan finnas flera olika krafter i en organisation som både hindrar och driver höga resultat och prestationer.

Kunskap om motivationskrafter

Som ledare behöver du kunskap om dessa krafter och hur du ska hantera dem. Du behöver insikter om motivationskrafter för oss människor och vilka basbehoven som styr vårt beteende. Dessa kunskaper är mycket viktiga att få och du får dem under en utbildning för nya chefer.

Utbilda dig i att ta hand om konflikter som en ledare

Under detta avsnitt tar vi upp vad en konflikt faktiskt är, reder ut konflikters olika delar och vad som orsakar dessa. Vi tar upp hur du som ledare bör angripa och hantera konflikter, samt hur viktigt det är att du förstår när du ska angripa en konflikt. Du får även kunskaper om när du istället eller som komplement bör ta hjälp utifrån för att hantera svåra konflikter.

Ledarskapsteorier

Utbildningen går igenom vedertagna teorier (till exempel Galtungs Triangel och Fredrich Glasl’s Eskaleringstrappa) och sätter in dem i ett sammanhang. Utbildningspasset om konflikter avslutas med en workshop där du får reflektera över vad som kan orsaka konflikter i gruppen du leder.

Lär dig skapa förutsättning för medarbetardialog

Här får du lära dig om ett mycket viktigt ledningsredskap, nämligen att hålla bra medarbetarsamtal. Du får träning i hur du håller och genomför ett utvecklande och framåtsträvande medarbetarsamtal. Eftersom olika företag och organisationer ofta har egna interna modeller, går vi inte igenom någon speciell modell, utan vi fokuserar på vad samtalet bör innehålla.

Samtalet som ledningsverktyg

Vi tar upp hur du får medarbetarsamtalet till att bli ett effektivt ledningsverktyg under året. Det är viktigt att du lär dig hur du som chef får en struktur i vad medarbetarna ska få feedback på, vad de behöver för stöd i sin utveckling och så vidare.

En utbildning som ger dig grunderna i arbetsrätt

Om du väljer vår ledarutbildning för nya chefer får du även lära dig det viktigaste om arbetsrätten. Fokus ligger på diskrimineringslagstiftningen, eftersom du som chef har ansvar för att diskriminering inte förekommer i gruppen. Vi belyser även den nya arbetsmiljölagen avseende psykosocial ohälsa på arbetsplatsen.

Studier av framgångsfaktorer för ledaren

Ett avsnitt under utbildningen tar upp framgångsfaktorer. Vilka faktorer är viktiga för framgångsrika chefer och ledare? Dessa faktorer ställs mot saknade faktorer hos ledare som inte lyckats i sitt ledarskap. Man kan då se att bara att bli ledare är i sig en framgång för många. Ledarskap ger ett gott anseende, vilket man kan använda sig av som ledare. Det gäller dock att använda sin titel och sitt ledarskaps på rätt sätt. Ingen uppskattar en dålig ledare.

Kunskap om framgångsfaktorer för ledaren

Vad är det då för faktorer som ligger bakom ett framgångsrikt ledarskap? Man kan konstatera att varje tidsepok har haft sin syn på framgång som ledare. Även inom varje tidsepok råder skilda meningar om vad som är ett gott ledarskap. Att det är en ganska komplex uppsättning egenskaper hos ledaren kan man enas om, men inte vilka dessa är. Olika studier fokuserar på bara några få saker i ledarskapet och lyfter fram dem som viktigast. Men eftersom det finns så många studier av olika faktorer, som mätts på olika sätt, är det svårt att skönja vilka som egentligen är viktigast. Det vi kan se är därför en uppsättning viktiga ledarskapsfaktorer, men inte deras inbördes rangordning.

Lär dig att bli en bra ledare

Vissa saker är man så gott som överens om när det gäller viktiga ledarskapsegenskaper. Det positiva är att du kan utveckla dessa genom ledarskapsutbildning och även annan typ av utbildning. Det handlar framför allt om kommunikativs kompetens, förmåga att motivera och engagera sina medarbetare, kunna sätta tydliga mål och förmåga att delegera och lita på att medarbetarna kan utföra sina uppgifter. Kunskaper gör dig till en bra ledare. Allt det här kan du lära dig genom utbildning.

Utvecklas genom en utbildning för chefer

Vilken av ovan färdigheter tycker du är viktigast att utveckla under en utbildning? Många skulle utan tvekan svara att förmågan att kommunicera är viktigast. Det är grunden för ett verkligt framgångsrikt ledarskap. Lär dig alltså kommunikation så blir du en bra ledare. Det är i varje fall det första steget mot att bli en respekterad och omtyckt ledare. Om du dessutom lär dig att vara tydlig och lyssna aktivt är du på god väg mot ett gott ledarskap.

Lärdomar i kommunikation

Att kommunicera handlar om att vara tydlig med vilka mål som gäller för verksamheten och för gruppen. Du måste även lära dig att lyssna till synpunkter från dina medarbetare och fånga upp sådant som inte fungerar bra. Med utbildning i ryggen vet du hur du ger god feedback och lyssnar aktivt. Det kommer att skapa tillit och trygghet i gruppen och prestationerna kommer att bli mycket bra. Problem som uppstår tas om hand effektivt och på rätt sätt. Om de skulle övergå i konflikter vet du hur du ska agera om du har gått utbildning i konflikthantering.

Utbildningsprogram som skapar tillit

Att dina medarbetare känner tillit till dig är A och O för att du ska kunna leda på ett gott och effektivt sätt. Därför innehåller utbildningsprogrammet för nya chefer avsnitt om hur du skapar tillit och förtroende. Din personal måste känna att du både har ärtt kunskapsnivå för att leda dem och vet hur du ska agera i olika situationer. Tillit skapas genom sakkunskap i ledarskap och att du visar empati och förståelse för såväl teamet som individen. Du vet när du ska berömma och när du ska ge konstruktiv kritik. Om du dessutom har gått en utbildning i ledarskap har du lärt dig att hantera praktiska verktyg för feedback. Med hjälp av input från din utbildningsledare har du förbättrat dina färdigheter i ledarskap och känner glädje i att leda. Det kommer att smitta av sig på dina medarbetare.

Forma ett personligt ledarskap

Under en utbildning för nya chefer får du hjälp att forma ditt eget, personliga ledarskap. Det är när teamet litar på dig och du litar på teamet som verkligt ledarskap uppstår. Du slipper släcka bränder och får tid att reflektera och utveckla ditt ledarskap. Här är en ledarskapsutbildning mycket värd för dig, när du behöver fylla på batterierna och utveckla ditt ledarskap vidare. Ta chansen till utbildning så fort den ges och var även generös med utbildningsmöjligheter för dina medarbetare.

Kunskaper om emotionell intelligens

En amerikansk författare och vetenskapsjournalist som heter Daniel Goleman hävdar att emotionell intelligens är en mycket viktig faktor för att bli framgångsrik som ledare. Faktum är att som ledare är det viktigare att vara emotionellt än generellt intelligent. Detta gör den emotionella intelligensen till den viktigaste ledarskapsförmågan. Att leda andra handlar i mångt och mycket om att lära sig att tolka andras sinnesstämningar. Du behöver även ha förståelse för och ha god kontakt med dina egna, inre känslor. 

En utbildning lär dig att läsa människor

Så kan man då genom utbildning lära sig att bli emotionellt intelligent? Allt går att lära sig och olika människor har olika lätt att ta till sig olika ämnesområden. Men självklart kan du lära dig att bli mer emotionellt intelligent. En utbildning fokuserar mycket på att lära sig tolka andra och bli bättre på att läsa av människor. Som ledare behöver du lära dig att förstå dig på andra. Det går utmärkt om du har rätt inställning och är öppen och mottaglig för att ta in kunskaper om området. Att utbilda sig i ledarskap är då ett bra sätt att släppa in nya tankebanor och lära sig att tyda medarbetarnas sätt att agera.

Skapa förändring med nya kunskaper

Det är stimulerande att ta tills sig nya kunskaper och dra igång en förändringsprocess. Ofta kommer detta efter att du utbildat dig, eftersom du fått nya kunskaper och färsk input. Du blir inspirerad att genomföra förändringar inom till exempel organisationens struktur eller arbetsfördelningen i teamet. Eller kanske vill du skruva lite på formerna för kommunikation, dialog och samverkan. Ofta kan förändringsarbetet få en snöbollseffekt, som i bästa fall förbättrar hela klimatet och bryter upp stagnerade strukturer.

Nya lärdomar formar nya strategier

Dina nya lärdomar kan bidra till att forma nya strategier för både ledarskap och teamwork. Var dock noga med att först känna in stämningarna och möjligheten till att ta emot förändringar. Du kan till exempel utgå från individuella samtal med alla i teamet för att lära känna personen bakom yrkesrollen. Detta är speciellt viktigt när du är ny som ledare. Du behöver inte nödvändigtvis invänta det årliga utvecklingssamtalet för att få igång dialogen. Samtal med personalen behöver ske kontinuerligt, så försök lyssna in medarbetarna ofta.

Chefsutbildning

Första uppgiften för att bli en bra chef är att gå en bra chefsutbildning. Vilken är då den bästa chefsutbildningen? Är det en fysisk utbildning på plats eller en distanskurs? Formen på utbildningen har mindre betydelse än själva innehållet. Välj en utbildare som har lång erfarenhet av både chefsrollen och i att utbilda. Titta även efter referenser från tidigare genomförda ledarskapsutbildningar. Där kan du hitta användbara reflektioner från deltagarna som gått kurserna. Under en chefsutbildning lär du dig grunderna i att vara chef. Bland annat kan den ta upp att vara chef på distans, att ge feedback, om chefen och ledarskapet, att hålla medarbetarsamtal med mera.

Chefskap och ledarskap

Att vara chef och ledare är samma sak, eller? Ibland kan det vara det, men det beror mycket på personen. Det finns de som är riktigt effektiva chefer, men inte så bra på att leda. Sedan finns de som är inspirerande som ledare, men som chef fungerar de sämre. Var ligger då skillnaden mellan chefskap och ledarskap? Detta är en stor fråga och den förklaras bäst under en chef- och ledarskapsutbildning, till exempel vår utbildning Ny som chef. Den största skillnaden ligger i att chef är en titel och att ledare är en egenskap. Det finns många som får titeln chef efter att ha gjort bra jobb som specialister, men de känner inte till vad ledarskap innebär. En ledare kan uppstå mer informellt, genom att någon tar på sig ledarrollen och andra gärna följer efter.

Chefsrollen

Om du vill förstå chefsrollen är en chefsutbildning, fysiskt eller på distans, en bra start. Du kan hitta våra utbildningar i Stockholm, Göteborg eller Malmö samt online. En kurs för chefer är första steget i din chefsutveckling mot att bli en fullfjädrad chef. Det finns många olika sorters chefer. Exempel är enhetschef, gruppchef, avdelningschef och affärsområdeschef. Alla har det gemensamt att när du är ny på jobbet som chef behöver du stöd i form av utbildning. Det finns en hel del fallgropar du som ny chef kan trilla i. För att blir framtidens chef är kunskap viktigt. Utan rätt lärdomar är det svårt att veta vilka frågor du kan och bör ställa till medarbetare, vilka förväntningarna är på dig och hur grunderna i ledarskap egentligen ser ut. En grundläggande chefsutbildning ger dig plattformen att utgå från. Du kanske inte fullt ut lär dig allt om hur man blir chef, men det är en bra början.

Hur ska en chef vara?

Om du aldrig arbetat som chef tidigare är det knepigt att veta hur du bör vara och uppträda i din nya roll. Hur presenterar jag mig som ny chef, till exempel? På din första dag på jobbet är det viktigt att det blir rätt från början. Om du har gått en kurs för nya chefer i förväg har du fått ett försprång. Bland annat vet du mer om vilken stil du vill ha som chef och hur du vill framstå i rollen. Det här är viktigt och lägger ribban för hela ditt framtida chefskap. Under en utbildning för chefer får du chansen att hitta svaret på frågan varför du vill bli chef. Du behöver veta din avsikt med chefskapet för att göra ett bra jobb som chef.

Lärdomar om konflikter och coachning

Lärdomar om att ta hand om konflikter och osämja får du också under utbildningen. Kunskaper inom detta område är bra att få med sig, då osämja ofrånkomligen uppstår med jämna mellanrum. Coachning är ännu ett ledarskapsområde som du får kunskaper i. Att behärska coachning underlättar ditt arbete som ledare och gör att din personal kommer att trivas bättre och uträtta mer. Delegering är en konst, speciellt om du tidigare varit specialist och van att göra allt själv. Under en utbildning för chefer inser du att du inte kommer att ha tid att göra allt själv längre. Du måste lära dig att delegera för att få en dräglig tillvaro. Ofta är det en tröskel du måste över. När du väl passerat den och vågar lita på dina medarbetares förmågor blir delegering lättare.

Få tillgång till moderna kunskaper

En chefsutbildning för nya chefer ska vara lönsam för företaget och ge moderna kunskaper. En bra utbildning borgar för att du får tillgång till verktyg, metoder och modeller som fungerar i praktiken och som du kan börja använda direkt när du kommer tillbaka till arbetsplatsen. När du går en utbildning i ledarskap hos oss på Hjärtum Utbildning får du kunskaper som är up-to-date och du får redskap som är anpassade efter dina behov som ledare. Du får med andra ord en utbildning som lönar sig.

Intensiv utbildning som ger resultat

Våra utbildningar för nya chefer är speciellt uppbyggda för att passa dig som är ny i chefskarriären. De är intensiva och innehåller alla grundläggande byggstenar som utgör basen i ledarskapet. Du lär dig hur du går till väga för att skapa de bästa förutsättningar för att leda din grupp mot framgång, arbetsmotivation och resultat. Genom kommunikation, trovärdighet och tydliga spelregler får du med alla på tåget, utan att någon viker av på ett stickspår. Utöver att du lär dig om själva ledarskapet, får du även grundläggande kunskaper i till exempel arbetsrätt. 

Utveckla gruppens potential

Att öka gruppens potential behandlas under en kursdagarna. Hur gör du för att verkligen leda en annan person? Hur skapar du det förtroende som krävs och hur får du modet du behöver? Genom att gå en kurs inom ledarskapsområdet får de ta del av vad du behöver vara medveten om för att lyckas. Du lär dig vad som ligger till grund för själva ledarskapet och hur du får med dig andra mot målet. Du lär dig om konflikthantering och att våga ta svåra samtal med personalen. Metoder för att kunna coacha både enskilda medarbetare och hela gruppen får du också. Vilken är din grupps potential och hur ska du kunna ta fram den?

Utbildning utvecklar dig som människa och chef

Att lära sig om ledarskap genom en är att vidareutveckla sig till en ny nivå i karriären. Det handlar om att lära nytt och lära mer om att leda andra, om kommunikation, gruppers samverkan, individers påverkan mm mm. Även om du har arbetat en tid som ledare har du stor nytta av nya  och uppdaterade kunskaper. Stämmer t ex den vision av ditt ledarskap som du har satt upp med hur andra ser på dig? Stämmer ditt sätt att leda med vad som förväntas av dig? Fungerar ditt ledarskap på både 80-, 90- och 20-talister, eller behöver du uppdatera något? Släcker du många bränder i ditt dagliga ledarskap, snarare än att hitta nya lösningar?

Ställ frågor till dig själv

Ibland är det bra att ställa sig lite obekväma frågor och försöka svara ärligt, även om det kan ta emot. Det gäller att kunna anpassa sig själv och sitt ledarskap efter tiden och situationen, utan att förlora arbetsglädje, motivation och målfokus. En grundläggande och bra utbildning för nya chefer hjälper dig att förstå vilka krafter som ligger bakom ett starkt och framgångsrikt ledarskap och visar hur du kan utveckla dina ledaregenskaper. Som ny chef är det särskilt viktigt att så snart som möjligt starta din utvecklingsresa som ledare.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra engagemang från en uppenbart kompetent föreläsare ledde till givande diskussioner. Uppskattar även möjlighet och uppmuntran att kostnadsfritt få bolla frågor och funderingar med honom efter utbildningen.
Bra innehåll. Otroligt viktiga verktyg för att bli en bra ledare. Kunnig, passionerad kursledare! Utmärkt lokal!
Jättebra och givande. Fick bra svar.

Utbildning när du är ny i chefsrollen

Innehållet i vår utbildning Ny som chef är anpassat så att du som är ny i rollen ska få ut mesta möjliga av de två utbildningsdagarna. Utbildningsprogrammet innehåller alla delar som du har behov av i början av din tjänst.

Få grunderna i ledarskap på plats

Du lär dig ledarskapets viktiga grunder och om krav som chefen har på sig. Dessa kunskaper behöver du ha på plats för att kunna bygga vidare i kunskapstrappan. Du övar dig på att kommunicera rätt, rakt och tydligt. Dessa är viktiga färdigheter som du lär dig, eftersom du behöver kunna få din grupp med dig i det du vill åstadkomma.