Varför en utbildning i ledarskap?

Det finns många bra anledningar till att gå en utbildning anpassad för ledare. Här går vi igenom fem av dem.

Varför ska du gå en utbildning i ledarskap?

Ledarskapsutbildning låter ju som en bra idé, men varför ska du gå just en utbildning för ledare? Här ger vi dig fem bra anledningar.

1. Ledarutbildning ger dig kunskaper om ledarskapsmodeller

En modern och uppdaterad ledare behöver känna till aktuella modeller och metoder som används inom ledarskapsområdet. Det ökar din trovärdighet och ger dig framför allt fler möjligheter i ditt ledarskap. Ju fler modeller du känner till, desto större sannolikhet att du hittar fler infallsvinklar som passar just dig. Exempel på modeller är coachande ledarskap, kommunikativt ledarskap och agilt ledarskap. Olika metoder har fokus på olika delar av ledarskapet och när du lär dig hur de fungerar kan du avgöra om de skulle passa för dig och för din organsation.

2. Du lär dig hur en grupp fungerar

Det är A och O för en ledare att förstå hur en grupp eller ett team fungerar. En utbildning i ledarskap ger dig insikter om hur individerna i gruppen fungerar samt hur gruppen som enhet fungerar. Du utvecklar dina kunskaper om vad som driver andra människor och vad det är som får dem agera som de gör. Hur skapar du motivation för arbetsuppgifterna? Hur hanterar du olika personligheter och vad ska du göra när gruppen inte fungerar? Detta är mycket viktiga frågor att hitta svaren till och där är en ledarutbildning ovärdelig.

3. Ledarskap är kommunikation - lär dig kommunicera

Det går inte att komma runt det; att leda innebär att kommunciera. En utbildning för ledare tar alltid upp kommunikation, eftersom det är så centralt att lära sig. Utan fungerande kommunikation blir det svårt att nå målen, att samverka, att motivera osv. Du som ledare behöver utveckla dina färdigheter inom kommunikationens område för att nå fram till din grupp. Du behöver lära dig hur du får teamet att lyssna och även hur du får din chef att förstå er arbetssituation.

4. Du blir en modigare ledare

Med kunskap kommer mod. Under en utbildning ökar du dina kunskaper om ledarskapet i stort och om dess olika detaljer. Du blir varse vilka dina starka sidor är som ledare och hur du bäst använder dig av dessa. Dessutom förstår du de mer svaga sidorna och hur dessa påverkar och ibland kanske hämmar dig i ditt ledarskap. Att leda andra kräver kunskap, vilja och mod. När du utbildar dig inom ledarskapsområdet får du lärdomar som är direkt användbara i din vardag. Det ökar din säkerhet och stärker ditt mod att leda.

5. Du kan ställa just dina frågor om ledarskap

Under utbildningen får du många möjligheter att ta upp saker som du har funderat på. Under övningarna kan du diskutera situationer som uppstått i ditt ledarskap. Du kan bolla frågor som du har funderat på, både med utbildningsledaren och de andra deltagarna. Det är mycket värdefullt att få andras synvinkel och hjälp med att se på saker på olika sätt. Du kommer att upptäcka att att andra ledare tampas med samma eller liknande problem som du, och att ni kan lära av varandra.

En utbildning i ledarskap är en bra investering

Som du förstår är en utbildning inom ledarskapsområdet väl investerad tid. En utbildning är helt enkelt en genväg till ett bättre och enklare ledarskap. Du får viktig kunskap om ledarskapet i stort och ökar din medvetenhet om dig själv och ditt sätt att leda.

Våra utbildningsledare guidar dig genom utbildningarnas innehåll på ett pedagiskt och motiverande sätt. Du får tid att ställa frågor och bolla problem som du har upplevt. Andra deltagare bidrar med sina upplevelser av ledarskap och du lär dig även från diskussioner med dem.

Boosta dina kunskaper inom ledarskap med utbildning

En ledarskapsutbildning är ett mycket bra sätt att underhålla och förnya kunskaperna inom ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Speciellt värdefullt är detta för dig som är ny som chef eller ledare. Som nytillträdd är det en mängd områden att sätta sig in i. Det handlar om dag-till-dag-drift av verksamheten med arbetsledning, delegation och möten, personalfrågor inom löneområdet, arbetsmiljöområdet och allmänna trivselfrågor. Mycket på en gång och ofta kort om tid till eftertanke, kunskapsinhämtning och andrum.

Som ny på din post behöver du tid att reflektera och, inte minst, smälta alla nya intryck och arbetsuppgifter som nu ligger på ditt bord. Det kan vara lätt att tappa bort sig själv, därför är en utbildning för dig som ledare ett mycket bra sätt att få både nödvändig faktakunskap om ledarskap, metoder och modeller samt tips och idéer om hur du får till den nödvändiga balansen mellan ledarskap-personlig utveckling och fritid-arbetstid.

Sätt din egen prägel på ditt ledarskap

En annan viktig aspekt för dig som är ny som ledare eller chef är det faktum att du ofta tar över efter någon annan. Kanske får du t.o.m. tillfälle att gå parallellt med din företrädare några veckor innan du ska stå på egna ben. Risken är stor att du går direkt i hans eller hennes fotspår, kanske inte för att du egentligen vill, utan för att det är ett enkelt och snabbt sätt att komma in i arbetet.

En ledarutbildning i inledningen av din nya tjänst motverkar risken att du fastnar i föregångarens arbetssätt och metodik. Med ordentlig vetskap om hur du kan lägga upp ditt ledarskap är det mycket enklare att staka ut din egen, personliga väg.

Lär dig om gruppers samspel

Som ledare och chef ansvarar du även för dina medarbetares utveckling och arbetsförhållanden. Du behöver se till att såväl individerna som grupperna i din verksamhet arbetar mot uppställda mål. Att sätta samman effektiva och välfungerande team är en av utmaningarna du ställs inför.

Det gäller att du har god kunskap om gruppdynamik och samspel mellan olika individer, för att rätt kunna ta till vara olikheter, erfarenheter och kunnande. En utbildning i ledarskap har alltid med ett avsnitt om att utveckla team och grupper, eftersom det är grundläggande kunskaper att ha som ledare.

Så här säger våra kursdeltagare: